Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.294 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Chủ động hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh
 
Các tháng đầu năm 2022, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp dần phục hồi và phát triển mạnh mẽ trở lại. Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đã chủ động hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giúp họ vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, nguồn vốn huy động trên địa bàn liên tục tăng trưởng qua các tháng đầu năm 2022 và đã cơ bản lấy lại đà tăng trưởng so với trước khi có dịch Covid-19. Đến cuối tháng 7/2022, huy động vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 60.100 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 5.334 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 9,74% (tốc độ tăng trưởng huy động vốn cùng kỳ năm 2019, 2020, 2021 lần lượt là 6,99%, 3,48%, 2,67%), đạt 96,85% kế hoạch năm 2022.
 
Biểu đồ 1. Diễn biến huy động vốn các tháng đầu năm 2022
 
                                                                                                            Đơn vị tính: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng hợp tháng 7/2022 của NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch tích cực, dư nợ cho vay chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khá trong các tháng đầu năm 2022, tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 3/2022. Đến cuối tháng 7/2022, dư nợ cho vay đạt 89.000 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 8.704 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 10,84% (tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng cùng kỳ năm 2019, 2020, 2021 lần lượt là 4,24%, 0,23%, 6,71%), đạt 98,94% kế hoạch tín dụng năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt 24.052 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 1.758 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 7,69% (cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn tỉnh).
 
Biểu đồ 2. Diễn biến dư nợ tín dụng các tháng đầu năm 2022
 
                                                                                        Đơn vị tính: Tỷ đồng
 
Nguồn: Báo cáo tổng hợp tháng 7/2022 của NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
 
Lãi suất cho vay tiếp tục được điều chỉnh giảm so với năm trước, cụ thể: Dư nợ với lãi suất dưới 6%/năm hiện chiếm 4,3% tổng dư nợ, tăng 1,4% so với cuối năm 2021; dư nợ với lãi suất từ 6 - 9%/năm chiếm 61,3% tổng dư nợ, tăng 26,5% so với cuối năm 2021; dư nợ với lãi suất trên 9%/năm chiếm 34,4% tổng dư nợ, giảm 27,9% so với cuối năm 2021.

Việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đạt kết quả tích cực, cụ thể: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 56.632 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 2.999 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 5,59%; cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp (theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp) là 22 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 giảm 17 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 43,59%; dư nợ tín dụng đối với nuôi trồng và chế biến thủy sản là 11.561 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 1.653 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 16,68%; dư nợ cho vay thu mua lúa, gạo đạt 10.253 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 1.218 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,48%; doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 10.993 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 1.277 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 13,14%.

Thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đa dạng hóa hình thức, biện pháp tiếp cận nắm bắt nhu cầu vay và cung ứng vốn kịp thời đối với các phương án, dự án sản xuất, kinh doanh khả thi của các doanh nghiệp, triển khai thực hiện nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi đến khách hàng. Tổng số hồ sơ nhận trong 7 tháng đầu năm 2022 là 43.799 hồ sơ (nhiều hơn số lượng hồ sơ cùng kỳ năm trước là 6.939 hồ sơ), trong đó, số hồ sơ đã nhận của khách hàng doanh nghiệp là 1.188 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết cho vay 43.063 hồ sơ, chiếm 98,35% hồ sơ đã nhận, từ chối cho vay 736 hồ sơ do không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng, chủ yếu do nguyên nhân từ phía khách hàng như do dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh chưa có tính khả thi, do không có khả năng tài chính để đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
 
 
Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh từ sau khi Trung ương và địa phương phân bổ nguồn vốn
cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11
 
Đặc biệt đáng chú ý, tổng dư nợ tín dụng chính sách cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đạt 4.207 tỷ đồng với 176.813 khách hàng còn dư nợ, so với cuối năm 2021 tăng 464 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 12,4%. Tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh từ tháng 4/2022, sau khi Trung ương và địa phương phân bổ nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11.

Công tác thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục được triển khai  hiệu quả. Hệ thống thanh toán qua ATM, POS đảm bảo an toàn, thông suốt, phục vụ kịp thời nhu cầu thanh toán và rút tiền mặt của người dân trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp lễ, Tết. Tổng số món tiền chuyển đi từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/7/2022 là 1.804 món, doanh số nợ 2.748 tỷ đồng, doanh số có 21.145 tỷ đồng; số món chuyển tiền đến 960 món, doanh số nợ 20.922 tỷ đồng.
 
 
 
Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đã góp phần tích cực
vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
 
Tính đến ngày 31/7/2022, trên địa bàn tỉnh có 196 ATM, tăng 5 máy so với cuối năm 2021. Trong đó, có 3 máy giao dịch rút, gửi tiền tự động (CDM) với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với ATM truyền thống được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp triển khai lắp đặt và đưa vào hoạt động tại trụ sở chính, Agribank Chi nhánh huyện Lai Vung và Agribank Chi nhánh huyện Cao Lãnh. Số lượng máy POS là 762/777 máy đã kết nối của 19/28 chi nhánh ngân hàng thương mại.

Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoạt động an toàn, hiệu quả, chấp hành các tỷ lệ, giới hạn an toàn trong hoạt động theo quy định. Tính đến ngày 31/7/2022, 16/17 quỹ tín dụng nhân dân có tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 3%; 15/17 quỹ tín dụng nhân dân đã tổ chức đại hội thường niên, đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hoạt động ngân hàng trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện tốt công tác truyền thông và an sinh xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân đối với hoạt động ngân hàng.

Những kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022 đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

 
Trên cơ sở kết quả thực hiện 7 tháng đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu Kế hoạch năm 2022: Huy động tiền gửi phấn đấu tăng trưởng theo kế hoạch đề ra là 12% so với thực hiện năm 2021; tín dụng phấn đấu vượt kế hoạch năm 2022 đã đề ra (9% - 11%); nợ xấu tiếp tục được xử lý và kiểm soát ở mức dưới 3%/tổng dư nợ.

Trong 5 tháng cuối năm 2022, hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện chính sách sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN; tăng cường ứng dụng công nghệ, tích cực liên hệ, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp để đẩy mạnh đầu tư, tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời góp phần hạn chế “tín dụng đen”; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất, kinh doanh; tăng cường tiếp cận khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế được tiếp cận vốn vay, trong đó, tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình, đề án trọng điểm của địa phương, cho vay các ngành hàng chủ lực: Cá tra, xoài, vịt…; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng “tín dụng xanh”; chỉ đạo các tổ chức tín dụng có phương án, phối hợp những doanh nghiệp đầu tư trọng điểm tại tỉnh để hỗ trợ vốn, cho vay các dự án theo kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp.

Hai là, tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng công tác thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” tại địa phương.

Ba là, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại địa phương; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng, dịch vụ ngân hàng số.

Bốn là, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, thực hiện tốt công tác an toàn kho quỹ; tiếp tục kiểm tra công tác an toàn kho quỹ tại các tổ chức tín dụng theo kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn tài sản cơ quan; đảm bảo an toàn hoạt động ATM, POS; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng để người dân dễ dàng tiếp cận./.
 
Trần Trâm Anh

 
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 187 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 971 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 2.147 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 717 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 1.048 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 423 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 485 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 388 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.223 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.159 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.183 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.803 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.248 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.517 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
10/08/2022 2.092 lượt xem
Trung tâm của hệ thống tiền tệ là ngân hàng trung ương (NHTW), với vai trò phát hành tiền và duy trì những chức năng cốt lõi. Tuy nhiên, NHTW không hoạt động đơn độc mà có sự phân chia lao động với các ngân hàng thương mại và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (Payment Service Providers - PSPs) - triển khai hàng loạt quy trình thanh toán cơ bản và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Sự phân công vai trò này đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng với sự tham gia đầy nhiệt huyết và sáng tạo của khu vực tư nhân vào việc cung cấp dịch vụ thanh toán.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?