Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

TCNH số 18 tháng 9/2021

Ngày đăng:01:55 28/09/2021
Lượt xem: 1.574
Cỡ chữ
MỤC LỤC TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 18/2021


NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
2- Mức độ tổn thương và khả năng phục hồi của kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sau đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.
TS. Phạm Thị Thanh Xuân, 
PGS., TS Hoàng Công Gia Khánh,
ThS. Huỳnh Thị Minh Lý
 
8- Tài chính toàn diện hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
TS. Phạm Hoài Bắc

 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
12- Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro theo Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
TS. Phan Hữu Việt, 
PGS., TS. Phạm Thị Hoàng Anh, 
TS. Nguyễn Thanh Nhàn
 
20- Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến lợi nhuận và rủi ro của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,
Trần Huỳnh Thanh Huy
 
26- Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực chuyên môn của cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân.
ThS. Lê Văn Hinh
 
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
34- Nguy cơ bong bóng tài sản tại Việt Nam và một số khuyến nghị.
ThS. Nguyễn Ngọc Ân

 
DOANH NGHIỆP VỚI NGÂN HÀNG
 
39- Tính chất pháp lý của Incoterms® và một số lưu ý trong sử dụng Incoterms® 2020.
GS., TS. Nguyễn Văn Tiến,
TS. Đoàn Ngọc Thắng
 
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
46- Những điều tốt đẹp vì cộng đồng - Mệnh lệnh từ trái tim. 
Thi Trang
 
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
49- Không để lỡ nhịp tốc độ giảm nghèo.
Việt Hải

 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
51- Các nền kinh tế mới nổi đối diện với nhiều rủi ro sau đại dịch Covid-19.
ThS. Nguyễn Thị Thúy Linh

 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
57- Thư Trung thu - Tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

 
TIN TỨC
Xem tạp chí online