Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tạo bước đột phá mới để phát triển
24/11/2021 545 lượt xem
Tạo bước đột phá trong phát triển của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHTX) là xu hướng không thể đảo ngược, đó không chỉ là yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), mà còn là đòi hỏi nội tại trước thực tế hoạt động của NHHTX và sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính - tiền tệ...
 
Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường trong chỉ đạo hệ thống về định hướng phát triển NHHTX giai đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, NHHTX  là tổ chức tín dụng hợp tác xã, tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương được thành lập ngày 05/8/1995, năm 2013 được chuyển đổi thành NHHTX theo Giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/6/2013 của Thống đốc NHNN. Theo Luật Các tổ chức tín dụng, NHHTX là ngân hàng của tất cả các QTDND do các QTDND và một số pháp nhân góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các QTDND. NHHTX hoạt động chủ yếu là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là QTDND; thực hiện một số hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác tương tự ngân hàng thương mại sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Với những trọng trách đã được luật định nêu trên, kể từ khi thành lập đến nay, NHHTX đã không ngừng nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tạo những bước khác biệt  so với thời kỳ còn  là QTDND Trung ương: Quy mô vốn chủ sở hữu tăng gấp gần 4 lần, từ 1.000 tỷ đồng lên đến gần 4.000 tỷ đồng, tạo lợi thế cho phép NHHTX tăng quy mô huy động vốn và cho vay các QTDND, qua đó phục vụ tốt hơn các QTDND thành viên. Điểm đáng chú ý là các nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn, quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa và ứng dụng công nghệ tạo ra những sản phẩm mới phục vụ các QTDND tốt hơn. Trong năm 2021, công tác quản trị điều hành được củng cố một bước, đã tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu đối với các QTDND tồn đọng từ trước đến nay bằng quỹ dự phòng rủi ro…

Đến nay, quy mô tổng tài sản của NHHTX tăng gần ba lần so với thời điểm mới thành lập năm 2013, là cơ sở để thực hiện tốt vai trò điều hòa nguồn vốn cho các QTDND. Trong một vài năm gần đây, trên thị trường tiền tệ, nguồn vốn gia tăng, thể hiện lãi suất tiền gửi/vay trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm sâu, đối với phân khúc thị trường của QTDND thì nguồn tiền gửi của các QTDND tại NHHTX ngày càng gia tăng, trong khi đó nhu cầu vay vốn của các QTDND từ NHHTX ngày càng giảm; với bối cảnh thị trường như hiện nay, điều này gây áp lực không nhỏ đối với NHHTX trong việc cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn.
 

 
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ điều hòa vốn, với vai trò là tổ chức đầu mối hỗ trợ hệ thống QTDND, NHHTX đã không ngừng xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt động của các QTDND đáp ứng nhu cầu các thành viên. Nhất là về dịch vụ thanh toán, hệ thống chuyển tiền nội bộ của NHHTX luôn được duy trì hoạt động ổn định nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hòa vốn trong hệ thống ngân hàng và công tác điều hòa vốn giữa NHHTX với QTDND. Đến nay, mạng lưới thanh toán của hệ thống ngân hàng điện tử (CF-eBank) có trên 700 điểm, gồm: 32 chi nhánh, 66 phòng giao dịch và hơn 580 QTDND tham gia liên kết thanh toán. Giao dịch chuyển tiền đi và đến của các QTDND qua hệ thống CF-eBank của NHHTX đều có chuyển biến tích cực về cả số lượng và doanh số giao dịch, góp phần phục vụ tốt công tác điều hòa vốn trong hệ thống NHHTX và công tác điều hòa vốn giữa NHHTX với QTDND. Riêng trong năm 2021, số giao dịch chuyển tiền đi qua hệ thống CF-eBank tăng đáng kể, đạt trên 700 nghìn món, với doanh số trên 400 nghìn tỷ đồng; giao dịch đến đạt trên 600 nghìn món, với doanh số khoảng 384 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giao dịch chuyển tiền đi, đến của các QTDND thành viên đạt khoảng 300 nghìn món, với doanh số trên 25 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, NHHTX tập trung vào đổi mới công nghệ; đẩy mạnh triển khai sản phẩm thấu chi tài khoản thanh toán tới các QTDND thành viên tham gia hệ thống CF-eBank nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán của hệ thống, đồng thời hỗ trợ về nguồn vốn thiếu hụt tạm thời của các QTDND thành viên. Tính đến ngày 31/10/2021, NHHTX đã cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán năm 2021 cho 366 QTDND thành viên hệ thống CF-eBank, tổng hạn mức thấu chi được cấp là 469,1 tỷ đồng, với doanh số phát sinh là 3.634 tỷ đồng. Trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, NHHTX đã áp dụng mức phí ưu đãi giảm 50% đối với giao dịch thanh toán qua hệ thống CF-eBank cho khách hàng là tổ chức, cá nhân và QTDND thành viên nhằm hỗ trợ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ngoài ra, các kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán đa phương với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng tăng của QTDND và khách hàng với ngân hàng ngoài hệ thống. Các giao dịch chuyển tiền đi, đến giữa NHHTX với ngoài hệ thống được kiểm soát, đối chiếu đảm bảo an toàn, chính xác. Trong năm 2021, giao dịch chuyển tiền đi, đến ngoài hệ thống qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán đa phương đạt khoảng 530 nghìn món, với doanh số khoảng 340 nghìn tỷ đồng.

Việc cung cấp dịch vụ và mở rộng mạng lưới thanh toán giúp tăng cường mối liên kết giữa NHHTX và các QTDND, tạo điều kiện để các thành viên của hệ thống QTDND và dân cư tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện, chi phí hợp lý; từ đó, uy tín và vị thế của các QTDND cũng được nâng cao.  Bên cạnh đó, NHHTX còn hỗ trợ đào đạo nâng cao năng lực quản trị điều hành, nghiệp vụ cho các QTDND; cùng với NHNN và Bảo hiểm tiền gửi tham gia xử lý các QTDND trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, như một cánh tay kéo dài của NHNN để giám sát hoạt động của các QTDND phát triển an toàn, ổn định.

Có thể thấy, trong gần 10 năm kể từ khi thành lập NHHTX đến nay, NHHTX đã có những bước tiến đáng ghi nhận so với QTDND Trung ương. Tuy nhiên, đối với sự phát triển ngày càng cao của công nghệ thông tin, làn sóng công nghệ 4.0, cùng với lực đẩy của đại dịch Covid-19, hệ thống các ngân hàng thương mại mở ra nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đang chuyển dịch mạnh mẽ sang ngân hàng số, xu thế này đặt ra một yêu cầu lớn, cấp bách đối với NHHTX.  

Trong bối cảnh này, để tồn tại và phát triển, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, xây dựng thương hiệu trên thị trường, tăng sự tin tưởng và chia sẻ từ các QTDND thành viên, tạo cơ chế quản lý thanh khoản và định giá sản phẩm hiệu quả; tăng sự hỗ trợ về đào tạo, thanh toán cho các QTDND thành viên, tăng tính liên kết hệ thống QTDND, NHHTX đã và đang tạo sự đột phá mới:

Thứ nhất: Trước mắt, NHHTX đã trình NHNN xin tăng vốn điều lệ, làm cơ sở tăng quy mô hoạt động. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để NHHTX có cơ hội chuyển mình phát triển, là điều kiện để NHHTX có thể đổi mới công nghệ tạo ra những sản phầm, dịch vụ phù hợp đáp ứng tốt cho các QTDND hội viên và khách hàng.

Thứ hai: Song song với việc tăng vốn, dưới sự tài trợ của Chính phủ Canada, NHHTX đã và đang xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin cho giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược này sẽ tạo bước đi quan trọng trong sự phát triển của NHHTX, làm thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, kênh phân phối sản phẩm và sức cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ cũng như giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ. Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc hỗ trợ NHHTX thực hiện vai trò là đầu mối cho hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững. Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường khẳng định, cam kết của Ban lãnh đạo NHHTX sẽ tạo mọi điều kiện, ưu tiên các nguồn lực để NHHTX chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.  

 Thực tế, đến tháng 11/2021, NHHTX đã bước đầu đưa vào vận hành hệ thống Mobile Banking và sẽ chính thức đưa ra thị trường vào đầu năm 2022; hệ thống thanh toán nhanh kết nối qua cổng thanh toán quốc gia Napas và cổng thanh toán của NHNN cũng như chuyển đổi thẻ chip theo đúng lộ trình của NHNN đã đưa ra. NHHTX cũng dự kiến năm 2022, sẽ đưa vào giải pháp an toàn bảo mật cao nhất và cho phép các thành viên của QTDND có thể mở tài khoản giống như khách hàng của các ngân hàng thương mại khi tham gia sử dụng ứng dụng trên Internet và điện thoại di động. Dịch vụ thẻ của NHHTX cũng đầy đủ tính năng và sử dụng như thẻ tín dụng nội địa và đã được Napas chấp thuận. NHHTX sẽ trở thành cổng thanh toán cho các QTDND. 

Thứ ba: Công tác củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng đã được đặt ra, bởi con người là yếu tố quyết định của sự thành công. Cùng với việc đánh giá cơ cấu tổ chức, nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ, tái cơ cấu tổ chức để phù hợp với Chiến lược của Ngành cũng như Chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia và để đảm bảo một cơ cấu tổ chức vận hành hiệu quả hướng tới sứ mệnh và giá trị cốt lõi của NHHTX, đó là “luôn đồng hành, hỗ trợ sự phát triển cho các QTDND thành viên; chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho các QTDND và khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho các thành viên; tạo lập môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên”, NHHTX đã đổi mới tư duy trong công tác đào tạo nguồn nhân lực: đào tạo liên tục, nâng cao chất lượng cán bộ để có thể vận hành tốt công nghệ ngân hàng hiện đại, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ riêng có phù hợp với đặc điểm khách hàng của mình, có thể đứng vững và cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng chính là điều kiện quan trọng để thực hiện chuyển đổi số thành công, tạo dựng thương hiệu cho NHHTX trên thị trường tiền tệ trong những năm tiếp theo.

Những bước đột phá này tạo ra sự đổi mới rất cần sự hỗ trợ tích cực hơn nữa của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống QTDND và NHHTX, tạo điều kiện thuận lợi cho NHHTX và QTDND hoạt động đúng với mục đích ban đầu là tương trợ các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống, để khai thác tốt nhất nguồn vốn tại chỗ và cho vay tại chỗ, đặc biệt là nhằm hướng đến mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đưa ra là phát triển các dịch vụ tài chính sâu, rộng, phủ khắp các vùng, phục vụ thành viên, bà con nông dân những nơi có QTDND và NHHTX hoạt động.  

Ngoài ra, vai trò của Hiệp hội QTDND cũng không thể thiếu trong quá trình phát triển này, đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội QTDND Nguyễn Quốc Cường cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX. Bởi, Hiệp hội QTDND là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của NHHTX và các QTDND, có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, tuyên truyền phổ biến các chính sách mới tới hội viên và phản ánh kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai cơ chế chính sách trong quá trình họat động của các hội viên; đồng thời, hỗ trợ đào tạo, tư vấn cho hội viên và cũng là tổ chức liên kết hệ thống. Các hoạt động của Hiệp hội QTDND đã và đang hướng tới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường tính liên kết hệ thống, không ngừng hỗ trợ đào tạo các QTDND nâng cao năng lực quản trị điều hành, hướng các QTDND hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hỗ trợ thành viên, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, xóa đói giảm nghèo.   

Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường khẳng định: “Tạo bước đột phá trong phát triển của NHHTX là xu hướng không thể đảo ngược, đó không chỉ là yêu cầu của Chính phủ và NHNN, mà còn là đòi hỏi nội tại trước thực tế hoạt động của NHHTX và sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính - tiền tệ”. Để thành công trong bước đột phá này, thực hiện sứ mệnh NHNN giao cho, là công cụ hữu hiệu của NHNN hỗ trợ hệ thống QTDND hoạt động an toàn, ổn định và đặc biệt là hỗ trợ hiệu quả cho các thành viên QTDND, ngoài sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của NHNN, các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao của Ban lãnh đạo cùng hơn 2.000 cán bộ, nhân viên của NHHTX còn rất cần sự ủng hộ, chung tay, thấu hiểu của gần 1.200 QTDND thành viên trong quá trình phát triển này. 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. NHHTX hỗ trợ QTDND chuyển đổi số - Website NHHTX.

2. Vai trò của NHHTX trong phát triển tài chính toàn diện - Website Hiệp hội QTDND.

3. Báo cáo khảo sát của DID năm 2018.

 
 

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh (Hà Nội)
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
26/01/2022 23 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 29 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 54 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 52 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 68 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 57 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 61 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 70 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 247 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 100 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 395 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 98 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 99 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 78 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?