Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tạo bước đột phá mới để phát triển
24/11/2021 1.337 lượt xem
Tạo bước đột phá trong phát triển của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHTX) là xu hướng không thể đảo ngược, đó không chỉ là yêu cầu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), mà còn là đòi hỏi nội tại trước thực tế hoạt động của NHHTX và sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính - tiền tệ...
 
Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường trong chỉ đạo hệ thống về định hướng phát triển NHHTX giai đoạn 2021- 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam, NHHTX  là tổ chức tín dụng hợp tác xã, tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương được thành lập ngày 05/8/1995, năm 2013 được chuyển đổi thành NHHTX theo Giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/6/2013 của Thống đốc NHNN. Theo Luật Các tổ chức tín dụng, NHHTX là ngân hàng của tất cả các QTDND do các QTDND và một số pháp nhân góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các QTDND. NHHTX hoạt động chủ yếu là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là QTDND; thực hiện một số hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác tương tự ngân hàng thương mại sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản.

Với những trọng trách đã được luật định nêu trên, kể từ khi thành lập đến nay, NHHTX đã không ngừng nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tạo những bước khác biệt  so với thời kỳ còn  là QTDND Trung ương: Quy mô vốn chủ sở hữu tăng gấp gần 4 lần, từ 1.000 tỷ đồng lên đến gần 4.000 tỷ đồng, tạo lợi thế cho phép NHHTX tăng quy mô huy động vốn và cho vay các QTDND, qua đó phục vụ tốt hơn các QTDND thành viên. Điểm đáng chú ý là các nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn, quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa và ứng dụng công nghệ tạo ra những sản phẩm mới phục vụ các QTDND tốt hơn. Trong năm 2021, công tác quản trị điều hành được củng cố một bước, đã tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu đối với các QTDND tồn đọng từ trước đến nay bằng quỹ dự phòng rủi ro…

Đến nay, quy mô tổng tài sản của NHHTX tăng gần ba lần so với thời điểm mới thành lập năm 2013, là cơ sở để thực hiện tốt vai trò điều hòa nguồn vốn cho các QTDND. Trong một vài năm gần đây, trên thị trường tiền tệ, nguồn vốn gia tăng, thể hiện lãi suất tiền gửi/vay trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm sâu, đối với phân khúc thị trường của QTDND thì nguồn tiền gửi của các QTDND tại NHHTX ngày càng gia tăng, trong khi đó nhu cầu vay vốn của các QTDND từ NHHTX ngày càng giảm; với bối cảnh thị trường như hiện nay, điều này gây áp lực không nhỏ đối với NHHTX trong việc cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn.
 

 
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ điều hòa vốn, với vai trò là tổ chức đầu mối hỗ trợ hệ thống QTDND, NHHTX đã không ngừng xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm hỗ trợ hoạt động của các QTDND đáp ứng nhu cầu các thành viên. Nhất là về dịch vụ thanh toán, hệ thống chuyển tiền nội bộ của NHHTX luôn được duy trì hoạt động ổn định nhằm phục vụ tốt cho công tác điều hòa vốn trong hệ thống ngân hàng và công tác điều hòa vốn giữa NHHTX với QTDND. Đến nay, mạng lưới thanh toán của hệ thống ngân hàng điện tử (CF-eBank) có trên 700 điểm, gồm: 32 chi nhánh, 66 phòng giao dịch và hơn 580 QTDND tham gia liên kết thanh toán. Giao dịch chuyển tiền đi và đến của các QTDND qua hệ thống CF-eBank của NHHTX đều có chuyển biến tích cực về cả số lượng và doanh số giao dịch, góp phần phục vụ tốt công tác điều hòa vốn trong hệ thống NHHTX và công tác điều hòa vốn giữa NHHTX với QTDND. Riêng trong năm 2021, số giao dịch chuyển tiền đi qua hệ thống CF-eBank tăng đáng kể, đạt trên 700 nghìn món, với doanh số trên 400 nghìn tỷ đồng; giao dịch đến đạt trên 600 nghìn món, với doanh số khoảng 384 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giao dịch chuyển tiền đi, đến của các QTDND thành viên đạt khoảng 300 nghìn món, với doanh số trên 25 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2020 - 2021, NHHTX tập trung vào đổi mới công nghệ; đẩy mạnh triển khai sản phẩm thấu chi tài khoản thanh toán tới các QTDND thành viên tham gia hệ thống CF-eBank nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán của hệ thống, đồng thời hỗ trợ về nguồn vốn thiếu hụt tạm thời của các QTDND thành viên. Tính đến ngày 31/10/2021, NHHTX đã cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán năm 2021 cho 366 QTDND thành viên hệ thống CF-eBank, tổng hạn mức thấu chi được cấp là 469,1 tỷ đồng, với doanh số phát sinh là 3.634 tỷ đồng. Trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, NHHTX đã áp dụng mức phí ưu đãi giảm 50% đối với giao dịch thanh toán qua hệ thống CF-eBank cho khách hàng là tổ chức, cá nhân và QTDND thành viên nhằm hỗ trợ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ngoài ra, các kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán đa phương với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu chuyển tiền ngày càng tăng của QTDND và khách hàng với ngân hàng ngoài hệ thống. Các giao dịch chuyển tiền đi, đến giữa NHHTX với ngoài hệ thống được kiểm soát, đối chiếu đảm bảo an toàn, chính xác. Trong năm 2021, giao dịch chuyển tiền đi, đến ngoài hệ thống qua kênh thanh toán điện tử liên ngân hàng và thanh toán đa phương đạt khoảng 530 nghìn món, với doanh số khoảng 340 nghìn tỷ đồng.

Việc cung cấp dịch vụ và mở rộng mạng lưới thanh toán giúp tăng cường mối liên kết giữa NHHTX và các QTDND, tạo điều kiện để các thành viên của hệ thống QTDND và dân cư tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa được tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn, thuận tiện, chi phí hợp lý; từ đó, uy tín và vị thế của các QTDND cũng được nâng cao.  Bên cạnh đó, NHHTX còn hỗ trợ đào đạo nâng cao năng lực quản trị điều hành, nghiệp vụ cho các QTDND; cùng với NHNN và Bảo hiểm tiền gửi tham gia xử lý các QTDND trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, như một cánh tay kéo dài của NHNN để giám sát hoạt động của các QTDND phát triển an toàn, ổn định.

Có thể thấy, trong gần 10 năm kể từ khi thành lập NHHTX đến nay, NHHTX đã có những bước tiến đáng ghi nhận so với QTDND Trung ương. Tuy nhiên, đối với sự phát triển ngày càng cao của công nghệ thông tin, làn sóng công nghệ 4.0, cùng với lực đẩy của đại dịch Covid-19, hệ thống các ngân hàng thương mại mở ra nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, đang chuyển dịch mạnh mẽ sang ngân hàng số, xu thế này đặt ra một yêu cầu lớn, cấp bách đối với NHHTX.  

Trong bối cảnh này, để tồn tại và phát triển, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, xây dựng thương hiệu trên thị trường, tăng sự tin tưởng và chia sẻ từ các QTDND thành viên, tạo cơ chế quản lý thanh khoản và định giá sản phẩm hiệu quả; tăng sự hỗ trợ về đào tạo, thanh toán cho các QTDND thành viên, tăng tính liên kết hệ thống QTDND, NHHTX đã và đang tạo sự đột phá mới:

Thứ nhất: Trước mắt, NHHTX đã trình NHNN xin tăng vốn điều lệ, làm cơ sở tăng quy mô hoạt động. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để NHHTX có cơ hội chuyển mình phát triển, là điều kiện để NHHTX có thể đổi mới công nghệ tạo ra những sản phầm, dịch vụ phù hợp đáp ứng tốt cho các QTDND hội viên và khách hàng.

Thứ hai: Song song với việc tăng vốn, dưới sự tài trợ của Chính phủ Canada, NHHTX đã và đang xây dựng Chiến lược Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin cho giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Chiến lược này sẽ tạo bước đi quan trọng trong sự phát triển của NHHTX, làm thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới, kênh phân phối sản phẩm và sức cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ cũng như giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ. Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc hỗ trợ NHHTX thực hiện vai trò là đầu mối cho hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững. Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường khẳng định, cam kết của Ban lãnh đạo NHHTX sẽ tạo mọi điều kiện, ưu tiên các nguồn lực để NHHTX chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.  

 Thực tế, đến tháng 11/2021, NHHTX đã bước đầu đưa vào vận hành hệ thống Mobile Banking và sẽ chính thức đưa ra thị trường vào đầu năm 2022; hệ thống thanh toán nhanh kết nối qua cổng thanh toán quốc gia Napas và cổng thanh toán của NHNN cũng như chuyển đổi thẻ chip theo đúng lộ trình của NHNN đã đưa ra. NHHTX cũng dự kiến năm 2022, sẽ đưa vào giải pháp an toàn bảo mật cao nhất và cho phép các thành viên của QTDND có thể mở tài khoản giống như khách hàng của các ngân hàng thương mại khi tham gia sử dụng ứng dụng trên Internet và điện thoại di động. Dịch vụ thẻ của NHHTX cũng đầy đủ tính năng và sử dụng như thẻ tín dụng nội địa và đã được Napas chấp thuận. NHHTX sẽ trở thành cổng thanh toán cho các QTDND. 

Thứ ba: Công tác củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng đã được đặt ra, bởi con người là yếu tố quyết định của sự thành công. Cùng với việc đánh giá cơ cấu tổ chức, nâng cấp hệ thống quản trị nội bộ, tái cơ cấu tổ chức để phù hợp với Chiến lược của Ngành cũng như Chiến lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia và để đảm bảo một cơ cấu tổ chức vận hành hiệu quả hướng tới sứ mệnh và giá trị cốt lõi của NHHTX, đó là “luôn đồng hành, hỗ trợ sự phát triển cho các QTDND thành viên; chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho các QTDND và khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho các thành viên; tạo lập môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên”, NHHTX đã đổi mới tư duy trong công tác đào tạo nguồn nhân lực: đào tạo liên tục, nâng cao chất lượng cán bộ để có thể vận hành tốt công nghệ ngân hàng hiện đại, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ riêng có phù hợp với đặc điểm khách hàng của mình, có thể đứng vững và cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng chính là điều kiện quan trọng để thực hiện chuyển đổi số thành công, tạo dựng thương hiệu cho NHHTX trên thị trường tiền tệ trong những năm tiếp theo.

Những bước đột phá này tạo ra sự đổi mới rất cần sự hỗ trợ tích cực hơn nữa của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cho hệ thống QTDND và NHHTX, tạo điều kiện thuận lợi cho NHHTX và QTDND hoạt động đúng với mục đích ban đầu là tương trợ các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống, để khai thác tốt nhất nguồn vốn tại chỗ và cho vay tại chỗ, đặc biệt là nhằm hướng đến mục tiêu Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đưa ra là phát triển các dịch vụ tài chính sâu, rộng, phủ khắp các vùng, phục vụ thành viên, bà con nông dân những nơi có QTDND và NHHTX hoạt động.  

Ngoài ra, vai trò của Hiệp hội QTDND cũng không thể thiếu trong quá trình phát triển này, đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hiệp hội QTDND Nguyễn Quốc Cường cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX. Bởi, Hiệp hội QTDND là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của NHHTX và các QTDND, có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, tuyên truyền phổ biến các chính sách mới tới hội viên và phản ánh kịp thời tới cơ quan quản lý nhà nước về những khó khăn, vướng mắc khi triển khai cơ chế chính sách trong quá trình họat động của các hội viên; đồng thời, hỗ trợ đào tạo, tư vấn cho hội viên và cũng là tổ chức liên kết hệ thống. Các hoạt động của Hiệp hội QTDND đã và đang hướng tới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường tính liên kết hệ thống, không ngừng hỗ trợ đào tạo các QTDND nâng cao năng lực quản trị điều hành, hướng các QTDND hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hỗ trợ thành viên, góp phần đẩy lùi nạn tín dụng đen và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, xóa đói giảm nghèo.   

Chủ tịch Hội đồng quản trị NHHTX Nguyễn Quốc Cường khẳng định: “Tạo bước đột phá trong phát triển của NHHTX là xu hướng không thể đảo ngược, đó không chỉ là yêu cầu của Chính phủ và NHNN, mà còn là đòi hỏi nội tại trước thực tế hoạt động của NHHTX và sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính - tiền tệ”. Để thành công trong bước đột phá này, thực hiện sứ mệnh NHNN giao cho, là công cụ hữu hiệu của NHNN hỗ trợ hệ thống QTDND hoạt động an toàn, ổn định và đặc biệt là hỗ trợ hiệu quả cho các thành viên QTDND, ngoài sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của NHNN, các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao của Ban lãnh đạo cùng hơn 2.000 cán bộ, nhân viên của NHHTX còn rất cần sự ủng hộ, chung tay, thấu hiểu của gần 1.200 QTDND thành viên trong quá trình phát triển này. 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. NHHTX hỗ trợ QTDND chuyển đổi số - Website NHHTX.

2. Vai trò của NHHTX trong phát triển tài chính toàn diện - Website Hiệp hội QTDND.

3. Báo cáo khảo sát của DID năm 2018.

 
 

TS. Nguyễn Thị Kim Thanh (Hà Nội)
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 86 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 882 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 1.325 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 636 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 970 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 351 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 408 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 326 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.153 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.096 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.105 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.724 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.169 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.439 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.222 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?