Chuyển đổi số - Nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang
26/05/2023 4.397 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Với chi phí thấp, bảo đảm an toàn, đồng bộ, thống nhất và phạm vi rộng, ngân hàng số là xu thế tất yếu, dần thay thế mô hình ngân hàng truyền thống và đòi hỏi các ngân hàng phải nhanh chóng chuyển đổi toàn diện mô hình hoạt động. Cuộc đua mang tên “công nghệ số” ngày càng khốc liệt trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng.
 


Khách hàng tại tỉnh Tuyên Quang trải nghiệm Agribank Digital

Kết quả triển khai bước đầu

Ngay đầu nhiệm kì 2021 - 2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã xác định chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng là nhiệm vụ trọng tâm, là mệnh lệnh chiến lược để hoạt động ngân hàng an toàn, phát triển toàn diện, bền vững trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã cùng các ngân hàng thương mại (NHTM), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh bàn bạc, thống nhất và triển khai thực hiện. Theo đó, NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham mưu Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, về chiến lược thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), về chuyển đổi số…; đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đề án TTKDTM, chuyển đổi số, ứng dụng, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động ngân hàng. Đồng thời, NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng do Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc các NHTM, NHCSXH là thành viên, phân công công chức có trình độ kĩ sư công nghệ thông tin làm công chức chuyên trách về chuyển đổi số.

Theo đó, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2025 như sau:

Một là, đối với NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang: Phấn đấu 100% các dịch vụ công đủ điều kiện được nâng cấp lên mức độ 4 và được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 90% hồ sơ công việc được xử lí và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 50% hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin; 100% các chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kì (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được kí số và gửi thông qua hệ thống công nghệ thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công và
Hệ thống thông tin một cửa của NHNN được xác thực điện tử; 100% công chức chuyên môn nghiệp vụ được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kĩ năng số cơ bản.

Hai là, đối với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Phấn đấu 50% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; 70% số lượng giao dịch của khách hàng được thực hiện thông qua các kênh số (kênh tiếp xúc giữa khách hàng với ngân hàng có kết nối mạng Internet); 60% ngân hàng trên địa bàn tỉnh có tỉ trọng doanh thu từ kênh số đạt trên 30%; 50% quyết định giải ngân của các NHTM đối với các khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân được thực hiện theo hướng số hóa, tự động; 70% hồ sơ công việc tại các ngân hàng được xử lí và lưu trữ trên môi trường số (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Các ngân hàng đã thường xuyên rà soát, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, kĩ thuật, công nghệ, nhân lực để hoạt động thanh toán thông suốt, kịp thời, an toàn, bảo mật; rà soát, mở rộng, sắp xếp hợp lí mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM/CDM), thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS/mPOS), điểm chấp nhận thanh toán di động QR-Pay. Ngân hàng cũng phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới và thông báo rộng rãi về mạng lưới này để người dân biết, thuận tiện trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ TTKDTM. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho người lao động để sẵn sàng triển khai xác thực khách hàng qua căn cước công dân có gắn chíp, triển khai MoC (Match on Card), dùng căn cước công dân có gắn chíp thay thế cho thẻ ATM do ngân hàng phát hành khi có văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của từng hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng đẩy mạnh kết nối ngân hàng - khách hàng để tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, từ đó phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, ngân hàng số cung cấp cho khách hàng, nhất là khách hàng cá nhân, khách hàng là các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, cung cấp dịch vụ thiết yếu (điện, nước, môi trường,…) và phục vụ an sinh xã hội.

Đến ngày 30/4/2023, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã cung cấp khoảng 650 nghìn tài khoản thanh toán cho khách hàng cá nhân (bình quân 1,13 tài khoản/người dân trưởng thành); phát triển mới mô hình ngân hàng số Agribank Digital; 90 ATM/CDM (tăng 12% so với đầu năm 2021); trên 500 thiết bị POS/mPOS (tăng 52% so với đầu năm 2021); trên 7.000 điểm thanh toán bằng QR-Pay (tăng 135% so với đầu năm 2021). Các ngân hàng đang cung cấp dịch vụ trả lương qua tài khoản cho hơn 800 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ nộp thuế qua tài khoản ngân hàng cho gần 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã (chiếm khoảng 90% số cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn). Công ty Điện lực Tuyên Quang, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, các trường học ở khu vực đô thị đã phối hợp với các NHTM trên địa bàn tỉnh thu tiền điện, tiền nước, học phí. Các NHTM cũng đã kết nối cung cấp các dịch vụ thanh toán tiền khám, chữa bệnh bằng các phương thức TTKDTM như chuyển khoản, POS, QR Code tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện. 100% các huyện, thành phố thuộc địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện chi trả lương hưu qua ngân hàng cho các đối tượng thụ hưởng, từng bước triển khai việc chi trả trợ cấp xã hội qua ngân hàng.

Đồng thời, nhiều dịch vụ ngân hàng đã được thực hiện ngay trên điện thoại thông minh, máy tính… có kết nối Internet như: Mở tài khoản thanh toán, đóng tài khoản thanh toán, chuyển tiền, mở sổ tiền gửi tiết kiệm, gửi tiền tiết kiệm, vay tiêu dùng giá trị nhỏ, thanh toán giao dịch điện, nước, Internet, thuế, phí... Các ngân hàng có nhiều chính sách về giá, phí để kích thích, thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số như: Miễn toàn bộ phí giao dịch trên kênh ngân hàng số đối với khách hàng cá nhân, giảm phí đối với khách hàng tổ chức, ưu đãi về lãi suất tiền gửi đối với khách hàng gửi tiền có thời hạn trên kênh số. Các NHTM đều đã phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trên thiết bị thông minh (điện thoại, máy tính bảng, máy tính) để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Mỗi ngân hàng đều đứng trước áp lực “không làm sẽ phải đứng ngoài cuộc” nên phải luôn cung cấp, cải tiến sản phẩm, dịch vụ hiện đại hơn để đáp ứng thị hiếu khách hàng và hơn hết, khách hàng phải được thỏa mãn với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại mà ngân hàng cung cấp. Không ngoài công cuộc chuyển đổi số, NHCSXH cũng thúc đẩy phát triển và truyền thông sản phẩm ngân hàng số VBSP Smart Banking để cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách.

Tiện ích cho người dân và doanh nghiệp

Theo lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, phát triển ngân hàng số giúp ngân hàng tăng khả năng tiếp cận khách hàng, cắt giảm chi phí, tăng doanh thu, giúp ngành Ngân hàng phát triển sản phẩm nhanh hơn, dễ dàng hơn. Việc ngân hàng đầu tư mạnh vào công nghệ cũng nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ, từ đó giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng. Cùng với đó, những dịch vụ ngân hàng số mang lại những lợi ích không nhỏ cho khách hàng.

Theo các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, dịch vụ ngân hàng số đã giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được khá nhiều thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp thuế, thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ… Ngân hàng số đã giúp khách hàng có thể ngồi bất cứ đâu để thực hiện nghĩa vụ nộp tiền, trả tiền. Cùng với đó, ngân hàng số đã giúp cho việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được thực hiện 24/7, góp phần tiết giảm nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, cho người dân trong giao dịch hằng ngày.

Có thể nói, trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số chính là chìa khóa để phát triển các dịch vụ ngân hàng cũng như tiếp tục đạt được những bước tiến lớn trong thúc đẩy TTKDTM. Các giải pháp kĩ thuật, công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data)... đã được ứng dụng phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như QR-Pay, dịch vụ ngân hàng trực tuyến xác thực bằng eKYC… Thông qua các dịch vụ ngân hàng số, các lệnh về chi trả, nhờ thu của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện đơn giản hóa quy trình, thủ tục giải ngân, cho vay.

Chuyển đổi số đã thành “mệnh lệnh chiến lược” của các ngân hàng

Xác định tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công cuộc xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang đã và sẽ tiếp tục tập trung triển khai các kế hoạch chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kĩ thuật, công nghệ số, phát triển dịch vụ ngân hàng số, kết nối liền mạch hệ sinh thái số tập trung vào giá trị của khách hàng, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Để thúc đẩy phát triển ngân hàng số và thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, dịch vụ thanh toán trong nền kinh tế. Đồng thời, xây dựng, củng cố cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, bảo đảm hoạt động thanh toán chính xác, kịp thời, thông suốt và an toàn theo quy định. Các NHTM, NHCSXH tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để chuyển đổi số như sau:

Một là, triển khai chuyển đổi số một cách tổng thể, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực; có trọng tâm, trọng điểm; phân định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính. Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển các hạ tầng dùng chung của ngành như hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng để làm hạt nhân và theo kịp được nhu cầu phát triển của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán. Đẩy mạnh kết nối, liên kết giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng với các ngành, lĩnh vực khác nhằm mang lợi ích tổng thể cho người dân, doanh nghiệp và hài hòa với lợi ích, mục tiêu phát triển của ngân hàng.

Hai là, các NHTM, NHCSXH cần tích cực thay đổi mô hình kinh doanh theo hướng tích hợp đa kênh, đổi mới công nghệ tài chính, tích cực ứng dụng những thành tựu của CMCN 4.0 vào hoạt động kinh doanh ngân hàng như AI, Big Data... hướng đến xây dựng hệ sinh thái toàn diện cho ngân hàng.

Ba là, nhân lực số là chìa khóa quan trọng trong chuyển đổi số, các ngân hàng cần quan tâm hơn nữa tới công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ; tăng cường kỉ cương, kỉ luật và đạo đức nghề nghiệp để phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ của người lao động ngành Ngân hàng.

Bốn là, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn, bao gồm an ninh, an toàn hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật thông tin khách hàng; cơ sở dữ liệu, thông tin dữ liệu, kết nối theo chuẩn; tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát; phân tích dữ liệu để bảo đảm an ninh, an toàn cho toàn bộ hệ thống, cũng như phòng, chống tội phạm, rửa tiền.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đến người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân về sử dụng các dịch vụ ngân hàng trên kênh số một cách an toàn, tự bảo vệ mình khỏi các rủi ro trên môi trường điện tử. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, doanh nghiệp hiểu, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Có thể khẳng định, chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho ngành Ngân hàng; giúp ngân hàng chuyển đổi mô hình hoạt động, ứng dụng công nghệ hiện đại và số hóa vào quy trình nghiệp vụ theo hướng tự động, thông minh trên nền tảng số; khai thác dữ liệu hiệu quả để gia tăng trải nghiệm và gắn kết khách hàng. Chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu, là mệnh lệnh chiến lược để các ngân hàng vượt lên thách thức, tạo lợi thế cạnh tranh, chủ động thích ứng và phát triển bền vững.
 
Minh Hoàng (NHNN)

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Neural Network, Deep Learning và các ứng dụng trong cuộc sống
Neural Network, Deep Learning và các ứng dụng trong cuộc sống
20/09/2023 893 lượt xem
Trong thế giới công nghệ hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Mạng thần kinh (Neural Network) là một phương thức trong lĩnh vực AI, được sử dụng để hỗ trợ máy tính xử lí dữ liệu theo cách lấy cảm hứng từ bộ não con người.
Sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu bảo vệ quyền riêng tư hỗ trợ các nền tảng chia sẻ thông tin khách hàng
Sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu bảo vệ quyền riêng tư hỗ trợ các nền tảng chia sẻ thông tin khách hàng
16/09/2023 1.647 lượt xem
Từ trước đến nay, các ngân hàng thường rất vất vả trong việc phát hiện các giao dịch bất hợp pháp trong vô số giao dịch mà họ xử lí hằng ngày.
Ngăn chặn các ứng dụng chứa mã độc và phần mềm độc hại tấn công tài khoản ngân hàng
Ngăn chặn các ứng dụng chứa mã độc và phần mềm độc hại tấn công tài khoản ngân hàng
13/09/2023 1.533 lượt xem
Ngoài các chiêu trò lừa đảo mạo danh tin nhắn, website ngân hàng, mạo danh cán bộ ngân hàng, thuế, công an... nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của khách hàng, tội phạm công nghệ còn có nhiều chiêu trò tinh vi, phức tạp như tấn công ứng dụng ngân hàng trên di động bằng mã độc, phần mềm độc hại.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và một số giải pháp
Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng và một số giải pháp
08/09/2023 2.222 lượt xem
Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng giữ vai trò quan trọng, quyết định đến sự “sống còn”, phát triển của các ngân hàng. Trong thời gian qua, công cuộc chuyển đổi số ngân hàng ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế.
Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: Thách thức và một số giải pháp khắc phục
Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng: Thách thức và một số giải pháp khắc phục
03/09/2023 2.480 lượt xem
Hội nhập quốc tế đang dần trở thành một xu hướng tất yếu của các ngân hàng, mang đến cho ngành Ngân hàng nhiều cơ hội chuyển mình nhưng cũng đặt ra không ít các thách thức.
Nguồn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục cho vay
Nguồn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian, chi phí trong giải quyết thủ tục cho vay
31/08/2023 2.497 lượt xem
Nguồn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC) sẽ là “mỏ vàng” để các tổ chức tín dụng (TCTD) xác minh nhân thân khách hàng và tra cứu các thông tin để đánh giá khả năng trả nợ (như thông tin về đóng thuế thu nhập, bảo hiểm xã hội...), từ đó có thể đẩy nhanh quá trình giải quyết thủ tục, tiết kiệm chi phí, có thêm điều kiện để ngân hàng giảm lãi vay tiêu dùng, kích thích người dân vay phục vụ nhu cầu đời sống, góp phần giảm tín dụng đen.
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam
23/08/2023 0 lượt xem
Từ khởi điểm là lĩnh vực có quy mô nhỏ, lẻ mang nhiều tiềm năng ứng dụng, đến nay thị trường công nghệ tài chính (Fintech) đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần phát triển lĩnh vực tài chính trên phạm vi toàn cầu.
Ngăn chặn lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng: Nâng cao kĩ năng cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số
Ngăn chặn lừa đảo trực tuyến trong lĩnh vực ngân hàng: Nâng cao kĩ năng cho người sử dụng dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số
15/08/2023 3.459 lượt xem
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các thủ đoạn lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi trong khi người tiêu dùng còn chưa kịp cập nhật hết các thủ đoạn. Kẻ gian chủ yếu đánh vào lòng tham hoặc sự lo lắng, sợ hãi của người dùng. Để hạn chế rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng dịch vụ tài chính, bên cạnh tăng cường các biện pháp về an toàn thông tin, đầu tư công nghệ bảo mật của ngành Ngân hàng, quan trọng nhất vẫn là nhận thức và sự cảnh giác của người dùng.
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính tại Việt Nam
11/08/2023 4.443 lượt xem
Từ khởi điểm là lĩnh vực có quy mô nhỏ, lẻ mang nhiều tiềm năng ứng dụng, đến nay thị trường công nghệ tài chính (Fintech) đã và đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện, góp phần phát triển lĩnh vực tài chính trên phạm vi toàn cầu. Theo báo cáo Fintech Asean 2022, sự bùng nổ và kéo dài của đại dịch Covid-19 từ năm 2020 - 2021 cùng với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột Nga - Ukraine cũng như việc nâng mức lãi suất cơ sở liên tục trong những năm qua để chống lạm phát đã tác động lớn đến các nền kinh tế thông qua việc đẩy mạnh tốc độ số hóa. Không nằm ngoài xu hướng chung, ngành Fintech của Việt Nam cũng đang trên đà phát triển.
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự chấp nhận Chatbot AI của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại
Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự chấp nhận Chatbot AI của khách hàng tại một số ngân hàng thương mại
07/08/2023 4.443 lượt xem
Nghiên cứu này xem xét vai trò của các yếu tố chất lượng trí tuệ nhân tạo (AI) - Chatbot (Chatbot AI) và nhận thức của người dùng Chatbot AI tại bốn ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Machine Learning trong quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng
Machine Learning trong quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng
26/07/2023 5.092 lượt xem
Học máy (Machine Learning - ML) cho phép máy tính hành xử và học hỏi giống như con người và cải thiện hơn nữa khả năng học tập của chúng thông qua dữ liệu, đầu vào dưới dạng tương tác và quan sát trong thế giới thực. Nghiên cứu ML là một phần của nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), cung cấp kiến thức cho máy tính thông qua các tương tác trong thế giới thực, cuối cùng cho phép máy tính thích ứng với các cài đặt mới.
Đẩy mạnh tăng trưởng và tiến bộ công nghệ của Việt Nam lên tầm cao mới: Bài học kinh nghiệm từ Singapore
Đẩy mạnh tăng trưởng và tiến bộ công nghệ của Việt Nam lên tầm cao mới: Bài học kinh nghiệm từ Singapore
26/07/2023 5.395 lượt xem
Nhân dịp Việt Nam và Singapore kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại về mối quan hệ đối tác đáng chú ý giữa hai quốc gia và tìm kiếm những con đường để tăng cường hợp tác.
Xây dựng, phát triển dữ liệu số - Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Xây dựng, phát triển dữ liệu số - Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng
19/07/2023 6.113 lượt xem
Năm 2023 được xác định là năm dữ liệu số và vấn đề xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra giá trị mới. Thời gian tới, việc nâng cấp, hiện đại hóa các hạ tầng thông tin dùng chung, hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng là rất quan trọng.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán
12/07/2023 5.255 lượt xem
Đảm bảo an toàn cho các hệ thống công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ ngân hàng là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của ngành Ngân hàng. Đặc biệt, an toàn tài khoản thanh toán, bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu khách hàng luôn được các ngân hàng quan tâm.
Cổng giao diện lập trình ứng dụng cho ngành công nghệ tài chính
Cổng giao diện lập trình ứng dụng cho ngành công nghệ tài chính
03/07/2023 6.531 lượt xem
Cùng với sự tăng trưởng của các công ty khởi nghiệp về công nghệ tài chính (Fintech), ngành Ngân hàng đang chứng kiến những thay đổi đáng kể thông qua việc áp dụng mô hình kinh doanh ngân hàng mở. Để áp dụng những thay đổi này, các ngân hàng đã phối hợp với Fintech để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo dành cho khách hàng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

68.050

68.750

Vàng SJC 5c

68.050

68.770

Vàng nhẫn 9999

56.650

57.600

Vàng nữ trang 9999

56.500

57.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,200 24,570 25,105 26,483 28,868 30,098 159.15 168.46
BIDV 24,240 24,540 25,281 26,469 29,007 30,070 160.4 168.73
VietinBank 24,137 24,557 25,354 26,489 29,226 30,236 160.3 168.25
Agribank 24,200 24,550 25,358 26,066 29,122 29,955 161.42 165.41
Eximbank 24,150 24,540 25,385 26,091 29,179 29,991 161.18 165.66
ACB 24,190 24,540 25,423 26,061 29,339 29,955 160.81 166.01
Sacombank 24,180 24,535 25,495 26,160 29,402 29,911 161.08 167.62
Techcombank 24,211 24,548 25,142 26,464 28,831 30,120 156.91 169.16
LPBank 24,190 24,750 25,283 26,610 29,286 30,211 159.12 170.63
DongA Bank 24,250 24,550 25,470 26,070 29,280 30,020 159.4 166.1
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Cake by VPBank
0,40
-
-
-
4,75
4,75
4,75
7,0
7,10
7,3
6,00
ACB
0,05
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,60
5,10
5,30
5,30
5,40
Sacombank
-
-
-
-
3,50
3,60
3,70
5,30
5,60
6,00
6,30
Techcombank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,70
4,90
4,95
5,50
5,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
4,35
4,35
4,35
5,50
5,50
6,30
6,60
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,50
4,50
4,50
6,20
6,30
6,55
6,75
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,50
4,50
4,50
5,50
5,50
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
4,00
4,00
4,00
5,00
5,30
5,50
5,80

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?