Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Tăng tốc và phát triển bền vững
08/02/2024 8.314 lượt xem
Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng không chỉ là một xu hướng mà còn là một bước tiến quan trọng hướng tới tương lai tài chính hiện đại và linh hoạt. Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ về việc chủ động trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị triển khai; đặc biệt là rà soát và hoàn thiện hành lang pháp lí để tạo điều kiện cho hoạt động hệ thống ngân hàng ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số, cung ứng dịch vụ ngân hàng an toàn, tiện lợi, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hạ tầng thanh toán số được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng, gia tăng tiện ích1. Nhờ hành lang pháp lí thuận lợi, hạ tầng kĩ thuật phục vụ thanh toán số vận hành an toàn, ổn định, thông suốt và hệ sinh thái số các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và ngoài ngân hàng được đầu tư, phát triển mạnh theo phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, trong thời gian qua, ngành Ngân hàng đã tạo tiền đề rất quan trọng để phổ cập thanh toán số. Đó là đã “liên thông” thanh toán, tạo kết nối, dịch vụ “liền mạch” giữa các ngành, lĩnh vực, giúp tiết kiệm chi phí lớn cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia đồng bộ. 
 
77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán

Đến cuối tháng 11/2023, toàn thị trường có hơn 21.000 ATM và 513.000 POS; 77,41% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Mạng lưới chấp nhận thanh toán (POS/QR Code) phủ đến hầu hết các điểm kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng tiện ích và đang mở rộng dần ra các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học. Đặc biệt, cuối năm 2023, Việt Nam đã hoàn tất kết nối hệ thống thanh toán xuyên biên giới qua QR Code với Thái Lan, Campuchia (đang triển khai tiếp với Lào), cho phép người dân mỗi nước quét QR Code để trả tiền hàng hóa, dịch vụ an toàn, tiện lợi tại các nước này ngay trên ứng dụng di động ngân hàng Việt Nam và ngược lại.

 
Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số của ngành Ngân hàng với nhiều phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi được kết nối liên thông, tích hợp liền mạch, xuyên suốt với các ngành, lĩnh vực khác: Các dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ dân sinh như thanh toán điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, dịch vụ gọi xe, đặt nhà hàng, tour du lịch trên các nền tảng số... đều đã được đưa lên hoặc kết nối với ứng dụng di động của các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, dịch vụ Mobile - Money cho phép người dân, doanh nghiệp giao dịch mua, bán, thanh toán an toàn, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí ngay trên ứng dụng, nền tảng số quen thuộc hằng ngày. Những kết quả tích cực từ sự đổi mới này đã thay đổi cách người dân, doanh nghiệp tương tác với ngân hàng, đồng thời mở ra những cơ hội mới và tạo ra một môi trường tài chính an toàn và tiện lợi. 
 
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
 
Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, từ năm 2020 đến nay, NHNN đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đối với 10 quy định tại Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 18/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lí của NHNN. 
 
NHNN cũng đã tổ chức hoàn thiện các điều kiện, yêu cầu số hóa và kí số bản sao một số loại giấy tờ để tái sử dụng. Bộ phận một cửa và các đơn vị chức năng giải quyết TTHC thuộc NHNN đã tổ chức thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cơ bản đáp ứng các quy định; hoàn thành việc đồng bộ, kết nối, chia sẻ dữ liệu về trạng thái, tình hình xử lí hồ sơ giữa các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thiện hệ thống báo cáo định kì của NHNN đáp ứng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 25/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và các yêu cầu cung cấp chỉ tiêu, số liệu báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
 
Theo kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2022 của Bộ Nội vụ, NHNN đứng thứ nhất về chỉ số Par Index và là lần thứ 7 dẫn đầu các bộ, ngành về chỉ số này. Kết quả xếp hạng cho thấy những nỗ lực, quyết tâm không ngừng của NHNN để chủ động, kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách đột phá, đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh; đồng thời, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và tạo nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.
 
Thúc đẩy công tác số hóa, phát triển dữ liệu số
 
Trong năm 2023, NHNN đã đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ hoạt động quản lí, điều hành tiền tệ - ngân hàng của NHNN; kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành dựa trên nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung. Hiện nay, NHNN đang nghiên cứu xây dựng Thông tư quy định về triển khai Open API trong ngành Ngân hàng để thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp các dịch vụ mới phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.  
 
NHNN cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ - Đề án 06). NHNN đã chính thức kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tích hợp với Cổng dịch vụ công của NHNN; từ tháng 12/2022 đến nay đã xử lí 375 hồ sơ dịch vụ công cần khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Một trong những mục tiêu của Đề án 06 là triển khai rộng rãi việc khai thác căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, tài khoản định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ngày 18/12/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Trong đó, quy định các giao dịch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên phải áp dụng giải pháp sinh trắc học để xác thực giao dịch. Đây là điều quan trọng, có ý nghĩa lớn, tạo ra sự thúc đẩy có tính đột phá, giúp ngành Ngân hàng giải được bài toán quản lí, kiểm soát, xác định được người mở tài khoản thanh toán và người thực hiện giao dịch là ai. Từ đó, góp phần giúp cơ quan quản lí nâng cao năng lực thi hành pháp luật, đấu tranh hiệu quả với các loại hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Kết quả ứng dụng CCCD gắn chíp, tài khoản định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến tháng 12/2023 trong ngành Ngân hàng như sau: 53 tổ chức tín dụng (TCTD) đang phối hợp với các doanh nghiệp được Bộ Công an cấp phép cung cấp giải pháp xác thực người dùng bằng thẻ CCCD gắn chíp để nghiên cứu, triển khai giải pháp xác thực khách hàng tại quầy giao dịch, trong đó có 09 TCTD đã triển khai thực tế; 48 TCTD đã liên hệ với Cục Cảnh sát Quản lí hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (C06) để trao đổi về phương án làm sạch dữ liệu; Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã phối hợp với Bộ Công an và các TCTD làm sạch được khoảng 42/54 triệu hồ sơ khách hàng; 13 TCTD đã và đang liên hệ với C06 để ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID); 26 TCTD đã liên hệ C06 để triển khai hoặc tự tổ chức đào tạo nội bộ, phổ biến kiến thức về nhận diện CCCD thật/giả; 14 TCTD đang phối hợp với C06 tìm hiểu giải pháp chấm điểm tín dụng; 07 TCTD liên hệ với C06 để tìm hiểu nội dung về báo cáo thống kê trên nền tảng dữ liệu dân cư. Đối với hoạt động chi trả an sinh xã hội: Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và C06 đã thực hiện thử nghiệm với một số ngân hàng.
 
Với sự nỗ lực và kết quả đạt được, ngành Ngân hàng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận xứng đáng. Trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố vào tháng 7/2023, NHNN được xếp vị trí thứ 4 hoạt động chuyển đổi số. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc chuyển đổi số cũng đặt ra cho ngành Ngân hàng nhiều thách thức:
 
Thứ nhất, công tác quản lí nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trong ngành Ngân hàng chịu sự chi phối, điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo của Chính phủ về chuyển đổi số, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu (như Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Nghị định Định danh và xác thực điện tử, Đề án 06...) đòi hỏi NHNN phải thường xuyên rà soát, ban hành, sửa đổi kịp thời nhiều văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để phù hợp với quy định và đáp ứng bối cảnh mới (hành vi người dùng thay đổi, mô hình kinh doanh, kênh phân phối mới dựa trên công nghệ, dữ liệu và xuất hiện “những người chơi mới”…).
 
Thứ hai, về nhân lực số: Chuyển đổi số là nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, không chỉ liên quan đến đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin mà còn liên quan đến các đơn vị nghiệp vụ khác về các mảng công việc như nghiên cứu, đào tạo, truyền thông, tham mưu cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong phạm vi quản lí. Nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, kiến thức, kĩ năng tham mưu tổ chức, đặc biệt là sự thiếu hụt nhân lực về các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa... Số lượng cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin còn thiếu, đặc biệt là nguồn nhân lực an toàn thông tin còn thiếu cả về số lượng và chất lượng; chưa có chính sách hiệu quả để thu hút chuyên gia về chuyển đổi số, an toàn thông tin làm việc trong cơ quan nhà nước. Do đó công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng gặp nhiều khó khăn, thách thức. 
 
Thứ ba, chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt cho các giải pháp về an toàn thông tin khá lớn. Vấn đề đầu tư vốn, lựa chọn công nghệ là thách thức khi các công nghệ mới đang ngày càng thay đổi nhanh chóng.
 
Thứ tư, tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi với nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin, dữ liệu, chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng, khiến không ít người dân e ngại khi tiếp cận dịch vụ ngân hàng số; tốc độ lan truyền thông tin xấu trên mạng xã hội cũng ảnh hưởng đến niềm tin công chúng với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số; người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người yếu thế còn chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ, chính xác thông tin và sản phẩm tài chính - ngân hàng trên môi trường mạng… Đây là những thách thức đối với công tác truyền thông của ngành Ngân hàng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận và niềm tin công chúng với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số.
 
Giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số trong năm 2024
 
Khắc phục những khó khăn, thách thức trên, trong năm 2024, NHNN tập trung hoàn thiện hành lang pháp lí, cơ chế, chính sách cho hoạt động chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lí đầy đủ, đồng bộ, khuyến khích phát triển ngân hàng số, thanh toán điện tử và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản lí nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng:
 
Một là, hoàn thiện, nâng cấp các nền tảng số đang vận hành, nghiên cứu xác định các nền tảng số của ngành Ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng; tiếp tục triển khai tích hợp, khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ cho hoạt động quản lí của NHNN. 
 
Hai là, đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
 
Ba là, phát triển đội ngũ nhân sự chuyên trách làm công tác chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng tại các đơn vị có trình độ chuyên môn cao, đồng đều, được đào tạo bài bản về chuyên ngành công nghệ thông tin, chủ động, tích cực nắm bắt và triển khai nhiệm vụ. 
 
Bốn là, chủ động phát hiện, phòng ngừa và xử lí kịp thời các rủi ro có thể phát sinh để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình cung ứng, thực hiện các hoạt động ngân hàng trên môi trường số. 
 
Năm là, tăng cường hoạt động hiệu quả của mạng lưới ứng cứu sự cố an ninh công nghệ thông tin ngành Ngân hàng để nâng cao công tác chia sẻ thông tin và phòng ngừa, ứng cứu các sự cố an ninh, an toàn thông tin tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng. 
 
Sáu là, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan báo chí trong và ngoài Ngành đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số một cách an toàn, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân, doanh nghiệp trước những rủi ro an ninh, an toàn thông tin, các thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo phổ biến, mới xuất hiện liên quan đến hoạt động ngân hàng; 
 
Bảy là, thúc đẩy hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin để phát triển, cung cấp đa dạng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, an toàn, tăng cường trải nghiệm khách hàng và đáp ứng tốt nhu cầu, kì vọng ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp.
 

1Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn, bình quân xử lí hơn 789 nghìn tỉ đồng/ngày. 
Hệ thống chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử có khả năng xử lí giao dịch thanh toán tức thời, vận hành liên tục 24/7. Trong năm 2023, số lượng giao dịch qua hệ thống đạt gần 7.419,7 triệu món với giá trị khoảng 54,13 triệu tỉ đồng (tăng khoảng 53,64% về số lượng và 15,60% về giá trị so với năm 2022).
 
Tài liệu tham khảo:
 
1. Báo cáo kết quả chuyển đổi số của NHNN phục vụ phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
2. Báo cáo tiến độ triển khai tình hình thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số của NHNN.
3. Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 của NHNN.
4. Báo cáo sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 của ngành Ngân hàng.

ThS. Lê Hoàng Chính Quang
Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, NHNN
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
12/06/2024 660 lượt xem
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Generative Artifitial Intelligence - GenAI) làm thay đổi đáng kể phương thức mà con người sinh hoạt và lao động. GenAI được đánh giá là công cụ có thể mang lại sự tăng trưởng năng suất lao động đáng kể trong nhiều thập kỉ tới.
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
16/05/2024 2.523 lượt xem
Theo Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022 (E-Government Survey 2022), Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng Chính phủ điện tử liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020, từ vị trí 99 lên vị trí 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, ở vị trí thứ 6 Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia.
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
15/05/2024 2.742 lượt xem
Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung tìm hiểu về các ứng dụng của cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động theo dõi và quản lí khách hàng vay vốn tại NHTM, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho quá trình quản lí của ngân hàng.
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
10/05/2024 2.938 lượt xem
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về ứng dụng ngân hàng số với tốc độ tăng trưởng thanh toán số. Mặc dù số hóa là xu hướng tất yếu, nhiều tổ chức, doanh nghiệp nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hiệu quả và bền vững.
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
26/04/2024 3.861 lượt xem
Bài viết trình bày về những lợi ích, cơ hội khi áp dụng hệ sinh thái ngân hàng mở; đồng thời, chỉ ra các rào cản trong quá trình triển khai; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt mô hình ngân hàng mở trong những năm tiếp theo.
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ  nhân tạo, Blockchain và học máy
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo, Blockchain và học máy
25/04/2024 3.610 lượt xem
Neobank (ngân hàng thế hệ mới) là mô hình ngân hàng hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng số hóa đầu tiên. Tuy nhiên, cùng với sự đổi mới nhanh chóng về công nghệ, rủi ro an ninh mạng cũng ngày càng tăng cao. Việc quản lí rủi ro kém hiệu quả có thể gây tổn hại không chỉ cho ngân hàng mà còn cho khách hàng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
19/04/2024 3.644 lượt xem
Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, trong đó có dịch vụ ví điện tử, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT), thẻ ngân hàng, ví điện tử...
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
15/04/2024 4.631 lượt xem
Ngân hàng xanh đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Mục tiêu của bài viết này nhằm nhận diện những khó khăn và thách thức mà ngân hàng xanh ở Việt Nam đang gặp phải thông qua phỏng vấn sâu với 30 lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại (NHTM).
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật  và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
03/04/2024 12.793 lượt xem
Từ ngày 01/7/2024, khách hàng phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking; mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền; tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học.
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
27/03/2024 5.095 lượt xem
Việc tài trợ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam trong thời gian qua luôn gặp nhiều khó khăn cho dù đã có sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và các bên liên quan.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
25/03/2024 6.168 lượt xem
Quá trình số hóa ở Việt Nam đang ngày càng phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, ngành Ngân hàng đang có những cải cách trong nền tảng kĩ thuật số nhằm cung ứng dịch vụ và giải quyết yêu cầu của khách hàng tốt hơn.
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
22/03/2024 6.562 lượt xem
Ngày nay, với nhiều tiện ích, thẻ tín dụng đã trở nên phổ biến trong chi tiêu, mua sắm của người dân. Tuy nhiên, thực tế không ít người do chưa hiểu rõ về tính năng của thẻ, số ngày miễn lãi, nguyên tắc trả nợ và cách tính lãi suất nếu thanh toán không đủ hoặc không đúng hạn mà có thể trở thành những “con nợ” lớn của ngân hàng.
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
20/03/2024 6.811 lượt xem
Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hơn tình trạng tội phạm sử dụng các loại mã độc đánh cắp thông tin, mã hóa dữ liệu của người dùng để chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia bảo mật cảnh báo, sau khi xâm nhập, các mã độc này có thể "nằm vùng" như một gián điệp, thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
15/03/2024 7.321 lượt xem
Thời gian qua, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, ngành Ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện pháp lý và hạ tầng công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thúc đẩy hoạt động ngân hàng số và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
13/03/2024 6.494 lượt xem
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Việt Nam luôn nỗ lực thay đổi, cải tiến và cập nhật những công nghệ hiện đại để áp dụng phát triển trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Internet Banking hay dịch vụ thanh toán trên các thiết bị điện tử trở thành một bước tiến trong giao dịch thương mại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.300

74.900

Vàng nữ trang 9999

73.200

74.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,191 25,461 26,604 28,063 31,597 32,940 156.89 166.05
BIDV 25,230 25,461 26,792 28,069 31,853 32,958 157.51 166.11
VietinBank 25,230 25,461 26,868 28,163 32,072 33,082 158.47 167.07
Agribank 25,260 25,461 26,760 28,062 31,738 32,910 157.90 165.69
Eximbank 25,200 25,452 27,215 28,141 32,038 33,028 160.39 165.84
ACB 25,220 25,453 27,222 28,156 32,081 33,049 160.48 166.81
Sacombank 25,215 25,453 27,440 28,200 32,257 32,960 161.19 166.22
Techcombank 25,190 25,453 27,047 28,408 31,708 33,051 156.64 169.07
LPBank 24,993 25,453 26,969 28,646 32,130 33,031 158.44 169.19
DongA Bank 25,270 25,453 27,260 28,090 31,990 33,020 158.10 166.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?