Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

C.ĐỀ CN VÀ NHS số 7/2021

Ngày đăng:10:07 14/10/2021
Lượt xem: 1.075
Cỡ chữ
MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ CN VÀ NHS SỐ 7 NĂM 2021

CHÍNH SÁCH VÀ SỰ KIỆN
 
2 - Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ Blockchain trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021 - 2025. 
ThS. Nguyễn Thanh Hà
 
8 - Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Tạo sân chơi bình đẳng, không ngừng đổi mới, lấy khách hàng làm trung tâm.
Phạm Linh Anh
 
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
 
14 - Cá nhân hóa dịch vụ tài chính - Đề xuất tốt nhất tiếp theo cho khách hàng.
ThS. Nguyễn Hoàng Việt
 
20 - Để thị trường ví điện tử Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.
Trần Phương Chi
 
AN NINH - BẢO MẬT
 
24 - Bảo mật dữ liệu an toàn và hiệu quả với Active Directory.
Nguyễn Minh Dũng
 
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ VÀ NGÂN HÀNG SỐ
 
26 - Trí tuệ nhân tạo trong các dịch vụ tài chính, ngân hàng - Cơ hội và thách thức.
TS. Trương Thị Việt Phương
ThS. Trần Thu Phương
 
32 - Chuyển đổi số trong ngân hàng: Cơ hội và thách thức.
ThS. Lê Cẩm Tú
 
SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP
 
36 - Tăng cường số hóa ngành tài chính, ngân hàng với điện toán đám mây lai.
ThS. Nguyễn Quang Hưng
 
41 - Bảo mật giao dịch điện tử và ứng dụng di động trong nền kinh tế số.
Hải Đăng
 
TIN TỨC
Xem tạp chí online