Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - Một số đề xuất hoàn thiện về mặt chính sách, pháp luật
24/03/2022 1.749 lượt xem
Tóm tắt: Trong những năm qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực và gây ra nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp nói chung, những doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán nói riêng. Vấn đề đặt ra là cần phải có những chính sách, quy định pháp luật cụ thể để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các doanh nghiệp này. Hiện nay, Nhà nước ta cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ, tuy nhiên, nhìn chung thì các chính sách này chưa thật sự phát huy được tính hiệu quả. Xuất phát từ đó, bài viết tập trung làm rõ sự tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam, cũng như đánh giá một số chính sách pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; từ đó, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện về mặt chính sách, pháp luật.

Từ khóa: Hỗ trợ, doanh nghiệp, dịch vụ chứng khoán, Covid-19.
 
RECOMMENDATIONS ON IMPROVING POLICIES FOR SUPPORTING BUSINESSES TO USE SECURITIES SERVICES IN THE CONTEXT OF COVID-19

Abstract: Pandemic Covid-19 has negatively impacted and caused a lot of damage to businesses, including those use securities services. Therefore, the problem is that there should be specific policies and regulations to support these businesses in a timely and effectively. Currently, Government of Vietnam has also issued a number of support policies, however, in general, these policies are still quite modest and have not really been effective. The article focuses on clarifying the impact of the Covid-19 pandemic on securities service providers in Vietnam as well as evaluating some policies on supporting enterprises to use securities services affected by the Covid-19 pandemic and thereby, making a number of proposals to improve these policies.

Keywords: Support, business, securities services, Covid-19.

1. Tác động của đại dịch Covid-19 đến doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, dù Chính phủ nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” để hạn chế thiệt hại kinh tế đến mức thấp nhất nhưng các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán được cung cấp bởi Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là: (i) Các thành viên giao dịch của SGDCK, VSD, công ty quản lý quỹ; (ii) Tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; tổ chức phát hành; (iii) Tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD; tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK1.Các doanh nghiệp thuộc nhóm (ii) và (iii) đồng thời là đối tượng sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán của nhóm (i)2. Các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau nên bên cạnh chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid -19 như các doanh nghiệp nói chung thì còn gặp phải những khó khăn riêng từ lĩnh vực chứng khoán, từ vị thế trên thị trường chứng khoán (TTCK).
 
Từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, đặc biệt là trong 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết giảm 16,1% so với năm trước, cả năm giảm 4%3. Nhiều doanh nghiệp lao đao, thua lỗ liên tục, phải hủy tư cách công ty đại chúng như Công ty cổ phần Cơ khí chế tạo Hải Phòng, Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Trường An, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà đất Cotec… hay một số doanh nghiệp đã rút hồ sơ niêm yết như Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Vietourist, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn4… Bên cạnh đó, việc phải chi trả phí sử dụng dịch vụ tại SGDCK, VSD cũng là một gánh nặng tài chính đối với các doanh nghiệp. Khi tham gia vào TTCK, các chi phí thường phát sinh như phí dịch vụ đăng ký niêm yết, dịch vụ quản lý niêm yết, dịch vụ giao dịch, dịch vụ đấu giá chào bán cạnh tranh, dịch vụ đăng ký chứng khoán, dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ chuyển khoản chứng khoán, dịch vụ thực hiện quyền, dịch vụ đấu giá… Đồng thời, các doanh nghiệp niêm yết, thành viên giao dịch của thị trường cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật về công bố thông tin, công bố báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ và quản trị doanh nghiệp… Thực hiện những yêu cầu này trong điều kiện nhiều nhân sự bị cắt giảm càng trở nên thách thức hơn đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán.

Vốn là yếu tố mà doanh nghiệp cần nhất để tồn tại trong giai đoạn đầy biến động của thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức huy động vốn thực tế trên TTCK ước đạt 176,745 nghìn tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước; cụ thể, huy động vốn qua phát hành cổ phiếu và cổ phần hóa tới 197%, ước đạt 26,857 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng ước đạt 8,394 nghìn tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.Từ thống kê có thể thấy, TTCK đã huy động được một lượng vốn lớn cung cấp cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi dịch bệnh có chiều hướng bùng phát tại Việt Nam và trên thế giới, TTCK liên tiếp chứng kiến các phiên giảm điểm mạnh như phiên giao dịch ngày 09/3/2020, 11/3/2020, 12/3/2020, 28/01/2021, 09/7/2021… Trong đợt dịch thứ tư, tuần giao dịch từ 19/7 - 26/7/2021, sàn giao dịch chứng khoán ngập trong sắc đỏ vì áp lực bán bao phủ thị trường. Đó chính là dấu hiệu của sự thận trọng, dè dặt, lo ngại rủi ro của nhà đầu tư về sự tuột dốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bởi ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Như vậy, nếu TTCK ảm đạm thì nguồn vốn chảy vào thị trường sẽ hạn chế, dẫn đến các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán không thể huy động đủ lượng vốn cần thiết để duy trì hoạt động và phục hồi sau đó.

2. Một số chính sách pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát tất cả các dịch vụ chứng khoán do Nhà nước định giá qua Công văn số 610/VPCP-KTTH ngày 10/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về tình hình TTCK. Trên cơ sở đó, ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 quy định giá dịch vụ áp dụng tại SGDCK và VSD nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid -19. Theo đó, các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán được hưởng các ưu đãi sau: (i) Giảm 10% đối với 03 dịch vụ là dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh, dịch vụ lưu ký chứng khoán; (ii) Giảm từ 15-20% đối với 02 dịch vụ là dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên TTCK phái sinh; (iii) Giảm từ 30-50% đối với 04 dịch vụ là dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán, dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh; (iv) Không thu đối với 06 dịch vụ gồm dịch vụ đăng ký niêm yết, đăng ký chứng khoán, dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu, dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD, đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, đăng ký thành viên bù trừ. Thông tư số 14/2020/TT-BTC hết hiệu lực vào ngày 31/8/2020, sau đó được kéo dài hiệu lực đến ngày 30/6/2021 bởi Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 14/5/2021, một lần nữa Bộ Tài chính kéo dài thời gian miễn, giảm phí dịch vụ đến ngày 31/12/2021 bởi Thông tư số 30/2021/TT-BTC. Việc quyết định tiếp tục áp dụng Thông tư số 14/2020/TT-BTC là hợp lý và cần thiết khi dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, qua đó, hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán, góp phần thu hút nhà đầu tư mở tài khoản, gia tăng dòng tiền mới đổ vào thị trường.

Ngày 07/5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, kể từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, có 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC. Bộ Tài chính tiếp tục kéo dài thời hạn có hiệu lực của Thông tư số 37/2020/TT-BTC đến ngày 31/12/2021 bởi Thông tư số 112/2020/TT-BTC và Thông tư số 47/2021/TT-BTC. Điều đó đã góp phần làm giảm chi phí cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chứng khoán, tháo gỡ trở ngại trong sản xuất, kinh doanh.

Tổng kết về TTCK năm 2021, TTCK đã phục hồi và có sự bứt phá mạnh mẽ, kéo dài xu hướng tăng trưởng trong dài hạn, mặc dù có những nhịp điều chỉnh do tác động của đại dịch, khi xuất hiện biến chủng virus Covid-19 mới Delta và Omicron. Theo đó, chỉ số VN-Index nhiều lần thiết lập đỉnh lịch sử mới, đỉnh cao nhất là vào ngày 25/11/2021 khi VN-Index chạm mốc 1.500,81 điểm. Phiên cuối năm, thị trường đóng cửa với sắc xanh lan tỏa ở các chỉ số chính. Tính chung cả năm 2021, VN-Index đã tăng gần 36% so với thời điểm cuối năm 2020 và lọt Top 10 thị trường tăng mạnh nhất trên thế giới. Cụ thể, VN-Index tăng 12,31 điểm (0,83%) lên 1.498,28 điểm, HNX-Index tăng 12,34 điểm (2,67%) lên 473,99 điểm, UPCoM-Index tăng 1,07 điểm (0,96%) đạt 112,63 điểm. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu cũng tăng mạnh. Tính đến ngày 28/12/2021, mức vốn hóa thị trường đạt 7.729 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2020, tương đương 122,8% GDP. Quy mô niêm yết, đăng ký giao dịch của thị trường tính đến cuối tháng 11/2021 đạt 1.727 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2020 với 761 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 SGDCK và 890 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM. Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu năm 2021 vẫn tiếp tục bùng nổ. Tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.960 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản tăng 250% so với năm 2020, ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục 2,3 tỷ USD, xếp thứ 2 trong Đông Nam Á. Năm 2021, số lượng nhà đầu tư tham gia TTCK tăng mạnh trong thời gian gần đây đã góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên hàng tỷ USD/phiên. Chỉ riêng trong 11 tháng qua, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam lên con số 4,08 triệu tài khoản, tăng 47,3% so với cuối năm 2020. Cùng với đó, các mảng thị trường khác như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm và TTCK phái sinh cũng có nhiều diễn biến tích cực theo hướng tăng trưởng trong năm 20216. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ chứng khoán đóng góp nhiều nhất, cụ thể: dịch vụ giao dịch chứng khoán chiếm tỉ trọng lớn nhất với hơn 637 tỷ đồng, tăng 37,5%; còn ở HOSE là hơn 873 tỷ đồng, tăng gần 45% và chiếm gần 88% tỷ trọng doanh thu7. Như vậy, việc biện pháp miễn, giảm, miễn phí dịch vụ chứng khoán vừa hỗ trợ, chia sẻ khó khăn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán mà vẫn không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của SGDCK.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở mức giá dịch vụ được giảm, miễn tại SGDCK, VSD, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán tại Điều 2 Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 tiến hành giảm giá dịch vụ để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19 phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ, quy định của pháp luật về giá và pháp luật có liên quan. Đối với dịch vụ do tổ chức kinh doanh chứng khoán công ty và ngân hàng thương mại cung cấp, Bộ Tài chính không quy định một mức giá cố định mà chỉ quy định mức giá tối đa, khung giá được phép thu. Tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ quyết định mức giá cụ thể phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ tại đơn vị mình và trong giới hạn cho phép theo quy định pháp luật. Các khoản phí được giảm này gồm phí dịch vụ môi giới, dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, lãi vay margin, phí chuyển khoản qua ngân hàng, phí lưu ký… Việc giảm phí dịch vụ sẽ giúp nhà đầu tư giảm bớt gánh nặng tài chính, ổn định tâm lý và tin tưởng vào thị trường hơn, từ đó, TTCK mới ổn định, phát triển và thu hút dòng vốn cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ ngày 12/3/2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, VSD cũng giảm 30% tiền giá dịch vụ đối với các tổ chức phát hành tham gia sử dụng dịch vụ E-voting khi họp Đại hội đồng cổ đông năm 20208. Đối với tổ chức phát hành, dịch vụ này giúp gia tăng khả năng thành công do số lượng cổ đông tham gia nhiều hơn; kết quả bỏ phiếu nhanh, chính xác và mang tính khách quan hơn; tiết kiệm giấy tờ, chi phí quản lý và gia tăng vị thế của tổ chức phát hành, nhất là ở góc độ quản trị doanh nghiệp; tiết kiệm chi phí cho cổ đông vì không cần đến tham dự trực tiếp. Đặc biệt, trong thời điểm hạn chế đi lại theo các chỉ thị giãn cách xã hội thì dịch vụ này vô cùng hữu ích. Tuy nhiên, việc giảm giá này chỉ áp dụng đối với họp Đại hội đồng cổ đông của năm 2020, trong khi, dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán vẫn còn nhiều khó khăn, do đó, việc tiếp tục hỗ trợ giảm giá dịch vụ này trong năm 2021, 2022 là cần thiết. Bên cạnh đó, VSD còn hỗ trợ trực tiếp cho các thành viên, công ty quản lý quỹ qua hệ thống cổng giao tiếp trực tuyến/cổng giao tiếp điện tử khi có yêu cầu. Những nỗ lực của VSD đã góp phần thiết thực vào giảm thiểu khó khăn cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán.

 Mặt khác, phạm vi miễn, giảm giá dịch vụ trong Thông tư số 14/2020/TT-BTC còn hẹp khi các dịch vụ được miễn, giảm chủ yếu là các nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào thị trường như: dịch vụ đăng ký niêm yết, giá dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu, dịch vụ đăng ký chứng khoán, dịch vụ đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ. Năm 2020, VSD tổng kết có 20 thành viên bù trừ, trong đó có duy nhất 01 thành viên mới, vậy chỉ có một thành viên này được giảm giá dịch vụ đăng ký thành viên bù trừ. Số lượng thành viên đăng ký dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu, đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh cũng không nhiều. Khi dịch bệnh chưa được khống chế, thị trường diễn biến phức tạp thì số lượng doanh nghiệp sử dụng những dịch vụ trên cũng giảm, do đó, việc hỗ trợ ở các phí dịch vụ này tuy có ý nghĩa nhưng phạm vi tác động hẹp, miễn/giảm chi phí chỉ phát sinh một lần dẫn đến chưa thực sự giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp mà đã tham gia vào TTCK từ trước. Các dịch vụ được doanh nghiệp sử dụng xuyên suốt, thu phí định kỳ, ảnh hưởng hầu hết doanh nghiệp trên TTCK như giá dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ quản lý niêm yết (trừ chứng quyền có đảm bảo), dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh thì không được giảm giá. Do đó, vì đợt dịch thứ tư nghiêm trọng hơn nhiều so với các đợt dịch trước, việc mạnh tay miễn, giảm giá dịch vụ cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán là cần thiết.
 
Ngoài các biện pháp hỗ trợ nói trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn công bố cắt giảm các thủ tục hành chính, hướng dẫn công ty đại chúng về việc gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, đề nghị các công ty kiểm toán phối hợp trong việc ký báo cáo tài chính kiểm toán đúng hạn… Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phối hợp với SGDCK, các công ty chứng khoán và cơ quan báo chí, truyền thông chủ động cung cấp thông tin ra thị trường để trấn an nhà đầu tư, đẩy tốc độ xử lý hồ sơ nhanh nhất. Đó là những nỗ lực, tích cực từ cơ quan quản lý đồng hành cũng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán vượt qua đại dịch.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới và cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong hoạt động kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid -19. Tuy nhiên, bên cạnh việc tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh thì vấn đề phục hồi, phát triển bền vững của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán nói riêng trong quá trình ứng phó với tác động của đại dịch toàn cầu cũng cần được chú trọng. Để thực hiện được mục tiêu trên, cần phải có những giải pháp hoàn thiện cả về mặt quy định của chính sách, pháp luật lẫn thực tiễn áp dụng, cụ thể:

Một là, mở rộng phạm vi các dịch vụ được miễn/giảm giá, đặc biệt là các dịch vụ được sử dụng thường xuyên, trả phí định kỳ như dịch vụ quản lý thành viên giao dịch, dịch vụ quản lý niêm yết (trừ chứng quyền có đảm bảo), dịch vụ sử dụng thiết bị đầu cuối, dịch vụ quản lý thành viên lưu ký, dịch vụ quản lý thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh. Trong đó, dịch vụ E-voting của VSD cần được tiếp tục giảm giá khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022.

Hai là, nghiên cứu, xem xét tăng mức giảm giá dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp, đây là điều cần thiết bởi lẽ do dịch bùng phát liên tiếp, đặc biệt là đợt dịch thứ tư xảy ra trên phạm vi rộng, kéo dài và vẫn chưa được kiểm soát đã gây ra ảnh hưởng nặng nề cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán. Đồng thời, việc tiếp tục kéo dài thời gian miễn/giảm giá dịch vụ đến năm 2022 nếu tình hình không khả quan, giãn thời gian đóng phí dịch vụ cho doanh nghiệp cũng là các biện pháp cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chống chịu và phục hồi.

Ba là, mặc dù công ty chứng khoán cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do thị trường chung giảm điểm mạnh, các đợt phát hành, chào bán chứng khoán bị gián đoạn… nhưng TTCK Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào những chính sách hỗ trợ kịp thời. Dòng tiền đổ vào chứng khoán tăng, số lượng nhà đầu tư cá nhân gia nhập thị trường ngày càng đông đảo, tính thanh khoản vẫn duy trì nên các công ty chứng khoán đạt lợi nhuận cao,  hầu hết các công ty chứng khoán vượt qua đại dịch một cách rất tốt. Do đó, các chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán trong năm 2022 nên tập trung vào tổ chức đăng ký niêm yết; tổ chức niêm yết; công ty quản lý quỹ; tổ chức phát hành; tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSD; tổ chức thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của SGDCK nhiều hơn.

Bốn là, bên cạnh việc kéo dài chính sách giảm giá dịch vụ chứng khoán để hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thì đòi hỏi còn phải đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và chỉ đạo việc thực hiện giảm giá dịch vụ tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán (công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam), ngân hàng thương mại tham gia vào TTCK Việt Nam theo quy định. Nếu tổ chức cung cấp dịch vụ không niêm yết công khai bảng giá đã giảm hoặc không thực hiện thì cần có biện pháp xử lý nghiêm để thực hiện đúng theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu để đơn giản hóa các thủ tục trong quá trình cung cấp dịch vụ, quản lý của SGDCK, VSD; áp dụng công nghệ, điện tử để xây dựng quy trình làm việc trực tuyến, đổi mới sáng tạo trong quá trình cung cấp dịch vụ và các biện pháp khác để tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn.

Như vậy, việc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán vượt qua khó khăn bởi sự tác động của đại dịch Covid-19 là điều rất quan trọng và cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, để vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng khoán đạt được tính thiết thực, hiệu quả thì đòi hỏi cần phải hoàn thiện cả về mặt quy định chính sách, pháp luật lẫn việc áp dụng chúng trên thực tế để qua đó góp phần vào việc phục hồi nhanh chóng nền kinh tế sau đại dịch.
 
 
1 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2
 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 128/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.  
3 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2021), Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết,  truy cập ngày 13/01/2022, <http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vithongtinthitruong/thongkettck/hoatdongdoanhnghiepniemyet?_adf.ctrl-state=12yhq2jo38_21&_afrLoop=9335343215000>.
4 Gia Miêu (2021), Vietourist rút hồ sơ trên sàn HNX, Báo Lao động, truy cập ngày 13/01/2022, <https://laodong.vn/kinh-te/vietourist-rut-ho-so-niem-yet-tren-san-hnx-892280.ldo>.
Văn Giáp (2021), Thị trường chứng khoán ưu tiên thiết lập các cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, Tin tức thông tấn xã Việt Nam, truy cập ngày 13/01/2022, <https://baotincovid-19c.vn/thi-truong-tai-chinh/thi-truong-chung-khoan-uu-tien-thiet-lap-cac-co-che-giam-sat-canh-bao-som-20210709211955569.htm>.
6 B.K (2022), “Thị trường chứng khoán 2021 thiết lập nhiều kỷ lục”, Báo Công an Nhân dân, truy cập ngày 13/01/2022, https://cand.com.vn/Thi-truong/thi-truong-chung-khoan-2021-thiet-lap-nhieu-ky-luc-i640154/>.
Bông Mai (2021), “Sở giao dịch và các công ty chứng khoán ‘nắm tay nhau’ mừng lợi nhuận bùng nổ”, Tuổi trẻ Online, truy cập ngày 13/01/2022, <https://covid-19oitre.vn/so-giao-dich-va-cac-cong-ty-chung-khoan-nam-tay-nhau-mung-loi-nhuan-tang-bung-no-20210523115639808.htm>.
8 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (2021), “Bảng niêm yết giá dịch vụ giữa VSD và khách hàng ngày 12/3/2020”, truy cập ngày 13/01/2022, <https://www.vsd.vn/vi/led/931>.

ThS. Trần Linh Huân
Lê Hoàng Nữ Tố Quyên

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chu kỳ thanh toán chứng khoán chính thức rút ngắn xuống T+2
Chu kỳ thanh toán chứng khoán chính thức rút ngắn xuống T+2
30/08/2022 493 lượt xem
Trước đây, khi mua chứng khoán bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, vào ngày T+0 thì nhà đầu tư phải đợi đến T+3 (tức 3 ngày sau) mới bán được. Nhưng kể từ ngày 29/8, điều này có thể thực hiện ngay trong ngày T+2.
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
28/07/2022 902 lượt xem
Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở. Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, vàng, dầu,… hay các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu,... Hợp đồng tương lai là một loại chứng khoán phái sinh quan trọng, không thể thiếu trên TTCK, thị trường tài chính thế giới.
Biến động giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết và các lưu ý đối với nhà đầu tư cá nhân
Biến động giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết và các lưu ý đối với nhà đầu tư cá nhân
18/07/2022 1.611 lượt xem
Cổ phiếu ngân hàng (CPNH) là nhóm cổ phiếu “trụ” của thị trường chứng khoán (TTCK), dành được sự quan tâm nghiên cứu của các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam. Ở góc độ nhà đầu tư cá nhân, nâng cao hiểu biết về CPNH rất hữu ích trong việc lựa chọn danh mục đầu tư theo các mục tiêu trong ngắn hạn và trong dài hạn.
Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững
Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững
12/07/2022 964 lượt xem
Ngày 11/7/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.
Phát triển thị trường chứng khoán ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả
Phát triển thị trường chứng khoán ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả
24/06/2022 1.640 lượt xem
Nhằm góp phần phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đồng bộ, hiện đại, minh bạch và bền vững từ nay đến năm 2030, trong Chiến lược tài chính đến năm 2030, Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển thị trường chứng khoán, qua đó giúp thị trường này hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả.
Đầu cơ trục lợi trên thị trường chứng khoán và một số khuyến nghị
Đầu cơ trục lợi trên thị trường chứng khoán và một số khuyến nghị
03/06/2022 1.986 lượt xem
Thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch là một trong những yếu tố nền tảng cơ bản để chúng ta có thể xây dựng một thị trường vốn hiệu quả. Khi xây dựng được một thị trường hiệu quả thì chúng ta có thể xây dựng được niềm tin từ các nhà đầu tư, qua đó có thể dẫn dắt dòng vốn của xã hội vào các doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế. T
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
10/05/2022 1.674 lượt xem
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.
Tháng 4, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh
Tháng 4, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh
09/05/2022 1.376 lượt xem
Trong tháng 4/2022, dù thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) tiếp tục có xu hướng giảm điểm khá mạnh, song thanh khoản của TTCK phái sinh lại có xu hướng tăng mạnh, tăng 56,68% so với tháng trước.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp
12/04/2022 1.137 lượt xem
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 311/CĐ-TTg ngày 11/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ: Công an; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm ổn định, an toàn thị trường chứng khoán
Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm ổn định, an toàn thị trường chứng khoán
31/03/2022 1.431 lượt xem
Ngày 30/3/2022, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, công khai, minh bạch, phát triển bền vững.
Chuyên gia chứng khoán: Nên cẩn trọng
Chuyên gia chứng khoán: Nên cẩn trọng
01/03/2022 1.901 lượt xem
Chuyên gia chứng khoán cho rằng nhà đầu tư nên cẩn trọng khi thị trường đang đi vào giai đoạn khá rủi ro khi căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn biến khá phức tạp trong khi thời điểm FED tăng lãi suất đang đến rất gần.
Lưu ý về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán
Lưu ý về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trên thị trường chứng khoán
23/02/2022 3.140 lượt xem
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có các quy định về sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có các hướng dẫn, lưu ý các công ty đại chúng và các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các quy định nêu trên.
Giá cổ phiếu ngân hàng tăng trung bình 60% trong năm 2021
Giá cổ phiếu ngân hàng tăng trung bình 60% trong năm 2021
22/02/2022 2.439 lượt xem
Công ty Chứng khoán Quốc tế cho biết lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng năm 2021 tăng trung bình 60%. Năm 2022, kỳ vọng giá cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng trưởng trung bình từ 20-30% dựa vào dự phóng kết quả kinh doanh năm 2022.
                  Thị trường chứng khoán Việt Nam trước bối cảnh đại dịch Covid-19 và một số đề xuất hỗ trợ về mặt chính sách, pháp luật
Thị trường chứng khoán Việt Nam trước bối cảnh đại dịch Covid-19 và một số đề xuất hỗ trợ về mặt chính sách, pháp luật
23/12/2021 18.455 lượt xem
Thị trường chứng khoán trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng là một trong số ít lĩnh vực có cơ hội phát triển hơn so với những lĩnh vực khác và đã đạt được những bước tăng trưởng đáng kể ...
Nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán và phân loại chứng khoán trong quá trình hạch toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán và phân loại chứng khoán trong quá trình hạch toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
21/12/2021 12.886 lượt xem
Trong xu hướng hội nhập quốc tế về tài chính và sự phát triển của thị trường chứng khoán, các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam không những chuẩn bị hàng hóa để tham gia niêm yết mà hoạt động mua ...
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?