Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố
24/01/2023 92 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, hướng tới sự tăng trưởng bền vững bên cạnh việc tổ chức thường xuyên các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Bài toán này được hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hóa giải hợp lý, trong đó đã tập trung thực hiện tích cực các giải pháp tín dụng, các giải pháp hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần vào sự phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
 

Các nhóm giải pháp trọng tâm hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế và một số kết quả đạt được 
 
Đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh có khả năng phục hồi theo chủ trương, định hướng của NHNN và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh - đây là một trong các nội dung được hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện quyết liệt trong năm 2022. Theo đó, một số nhóm giải pháp trọng tâm đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2022 có thể kể đến bao gồm:
 
Thứ nhất, nhóm giải pháp về tín dụng và lãi suất. Đây là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua, cung cấp nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, hiệu ứng từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã tạo tác động lan tỏa đến các ngành sản xuất, kinh doanh của Thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, năm 2022, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng 14% so với cuối năm 2021. Trong đó, cơ cấu tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vốn đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; dư nợ đối với một số ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng tích cực so với cuối năm trước. 
 
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được hệ thống ngân hàng trên địa bàn cùng với hệ thống tổ chức tín dụng trên cả nước quan tâm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của NHNN như: (1) Thực hiện chủ trương giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021. Đến cuối tháng 11/2022, dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt 59.161 tỷ đồng cho 316.703 khách hàng; dư nợ đã miễn, giảm lãi đạt 2.940 tỷ đồng cho 75.718 khách hàng; (2) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN. Đến ngày 30/11/2022, đã có 194 doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hàng không, vận tải, kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất với số tiền đạt 19,5 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân tổng cộng 119,571 tỷ đồng đối với 1.899 khách hàng, cho vay các chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP như cho vay nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay giải quyết việc làm; cho vay các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập. Nhiều chương trình đã hoàn thành 100% kế hoạch; (3) Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện chính sách trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND. Đến ngày 30/11/2022, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 05 nhóm ngành, lĩnh vực đạt 194.851 tỷ đồng, với 33.049 khách hàng vay vốn, tăng 5,35% so với cuối năm 2021; (4) Tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng của Thành phố Hồ Chí Minh như chương trình bình ổn thị trường; cho vay đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp. Đây là các chương trình tín dụng theo chủ trương, chính sách chung của Chính phủ, NHNN và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã được hệ thống ngân hàng tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua, đáp ứng được nguồn vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố.
 
Đồng thời, trong năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đây là chương trình mang dấu ấn của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với cách tổ chức thực hiện theo hướng ngày càng tập trung, tổ chức trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, chương trình thực hiện được với số tiền là 568.339,8 tỷ đồng cho vay 32.500 khách hàng, tăng 30,87% so với năm 2021. Trong đó, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với UBND quận, huyện, các sở và Ban Quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp cấp thành phố và phối hợp với UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức lễ ký kết phối hợp với hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại các địa bàn này.
 
Thứ hai, nhóm giải pháp về nắm bắt và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn cũng như giao dịch với ngân hàng thương mại. NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh luôn kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp phản ánh, có giải pháp làm việc với các tổ chức tín dụng để có hướng giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc được nêu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình này, “tăng cường công tác đối thoại trực tiếp” là nội dung trọng tâm đã được hệ thống ngân hàng xác định là cần được tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản để lắng nghe những phản ứng chính sách từ phía đối tượng thụ hưởng, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời hoặc tham mưu, kiến nghị, góp ý với NHNN trong quá trình xây dựng chính sách.
 
Chính nhóm giải pháp này cũng tạo điều kiện để NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động ngân hàng, các quy định trong lĩnh vực ngân hàng đến doanh nghiệp và người dân, đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Ngân hàng đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh doanh. Một số hoạt động đã được hệ thống ngân hàng trên địa bàn tổ chức thực hiện như: (1) Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cụ thể từng trường hợp theo danh sách doanh nghiệp phản ánh qua các sở, ngành, quận, huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trương của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tuân thủ đúng quy định của ngành Ngân hàng về tín dụng, các quy định của pháp luật. Trong đó, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 953 trường hợp được gửi về từ các sở, ngành (Sở Công Thương, Sở Du lịch và UBND 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức); (2) Duy trì kênh trao đổi thông tin định kỳ giữa NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ khi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN được ban hành. Qua kênh tiếp xúc, làm việc này, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận được phản ánh từ phía doanh nghiệp, góc nhìn của doanh nghiệp đối với Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, qua đó NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc được nêu trong thẩm quyền, cũng như tuyên truyền chính sách để Hiệp hội nắm rõ hơn và thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp; (3) Tham gia giải đáp các vấn đề, câu hỏi của doanh nghiệp về lĩnh vực ngân hàng thông qua đường dây nóng, thư điện tử, mạng đối thoại doanh nghiệp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp; tham gia các hội nghị đối thoại do quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; tham gia đối thoại với các doanh nghiệp tại các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), các sở, ban, ngành tổ chức. Trong năm 2022, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia 32 lượt đối thoại doanh nghiệp tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn; (4) Tổ chức các buổi họp để nắm bắt và trao đổi, tháo gỡ khó khăn với các hội ngành nghề, hội doanh nghiệp quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Thông qua các kênh đối thoại này, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành nghề, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời. 
 
Thứ ba, nhóm giải pháp về cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận phản ánh, giải quyết vướng mắc và nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua công tác thanh tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết đơn thư với 279 đơn thư phản ánh, khiếu nại do các cá nhân, tổ chức chuyển đến được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định và không có tồn đọng đơn thư cần giải quyết; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với trên 98% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng quy định và tổ chức bộ phận một cửa góp phần giảm chi phí, thời gian của tổ chức và cá nhân khi có giao dịch với NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động như tăng cường khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của NHNN (Edoc), ứng dụng gửi thư điện tử các văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách, thư mời họp… đến tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian. 
 
Định hướng thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thông qua các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 đã đảm bảo cung ứng tốt nhất nguồn vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đạt được hiệu quả tích cực. Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Định hướng trong năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của NHNN, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, theo một số định hướng trọng tâm như sau:
 
Một là, thực hiện các chỉ đạo của NHNN nhằm đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng và phát triển theo định hướng điều hành của NHNN, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2023; gắn liền với các nhiệm vụ cơ bản về tiếp tục thực hiện và đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển theo mục tiêu đã đề ra.
 
Hai là, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đây là nội dung trọng tâm, được tổ chức thực hiện xuyên suốt, quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng dịch vụ ngân hàng an toàn, hiệu quả; quá trình này, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó, chương trình kết  nối ngân hàng - doanh nghiệp thực hiện xử lý, giải quyết theo từng nhóm đối tượng khách hàng.
 
Ba là, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách của lĩnh vực ngân hàng, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của ngành đối với doanh nghiệp; đảm bảo doanh nghiệp và người dân nắm bắt thông tin và thuận lợi trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngành Ngân hàng.
 
Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện công tác về chuyển đổi số ngành Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn với quá trình đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại; thực hiện các biện pháp thuộc nội hàm công tác cải cách hành chính ngành Ngân hàng: Xử lý hồ sơ thủ tục nhanh hơn, dịch vụ tiện ích hơn; điều chỉnh giảm phí… để giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp, qua đó tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp.
 
Năm là, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo các tổ chức tín dụng tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường, tăng trưởng hoạt động an toàn, bền vững, từ đó tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là chủ thể của ngành dịch vụ cũng như đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng và phát triển.
 
NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng Bình Dương đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh
02/02/2023 169 lượt xem
Trong điều kiện vẫn còn những khó khăn nhất định sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những thách thức từ bên ngoài như tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp; lạm phát, lãi suất ở mức cao và xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia dẫn đến tăng trưởng suy giảm, nguy cơ suy thoái kinh tế.
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Hệ thống ngân hàng góp phần phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long
01/02/2023 89 lượt xem
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và kinh tế - xã hội.
Blockchain và ứng dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng
Blockchain và ứng dụng trong hoạt động tài chính - ngân hàng
27/01/2023 406 lượt xem
Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) được xem là chìa khóa trong việc chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai trong làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Blockchain có tiềm năng cách mạng hóa các dịch vụ tài chính trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
Công tác phòng, chống rửa tiền: Những dấu ấn trong năm 2022
25/01/2023 141 lượt xem
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT) luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi quốc gia trong thời đại hội nhập quốc tế. Năm 2022 vừa qua chứng kiến những dấu mốc trong quá trình triển khai công tác này tại Việt Nam, góp phần củng cố hệ thống quy định pháp luật, tạo thuận lợi cho cơ quan chức năng và tổ chức báo cáo trong công tác PCRT.
Tăng cường công tác quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại tệ và vàng trong năm 2022 và định hướng năm 2023
Tăng cường công tác quản lý ngoại hối để ổn định thị trường ngoại tệ và vàng trong năm 2022 và định hướng năm 2023
23/01/2023 145 lượt xem
Trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình kinh tế, chính trị thế giới nhiều biến động và diễn biến phức tạp. Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới tiếp tục bị tác động mạnh bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine dẫn đến áp lực tăng giá năng lượng và thực phẩm, giá hàng hóa, lạm phát thế giới tăng mạnh, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn tiếp diễn và lan rộng trên toàn cầu.
 Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ: Nỗ lực đồng hành phục hồi và tăng trưởng kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ: Nỗ lực đồng hành phục hồi và tăng trưởng kinh tế địa phương
23/01/2023 136 lượt xem
Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19, sự tác động tiêu cực của cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia lớn, nhất là xung đột Nga - Ukraine kéo dài, lạm phát gia tăng, giá các mặt hàng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào sản xuất liên tục leo thang đã tác động đến đà phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
Tuyên Quang: Hoạt động ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Tuyên Quang: Hoạt động ngân hàng góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
21/01/2023 168 lượt xem
Xác định hoạt động ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thống đốc NHNN và của tỉnh về hoạt động tiền tệ - ngân hàng nhằm góp phần tích cực đưa Tuyên Quang từ điểm xuất phát rất thấp từng bước trở thành tỉnh khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang
20/01/2023 132 lượt xem
Quán triệt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), năm 2022, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Hà Giang nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực vào phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hệ thống ngân hàng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, góp phần phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng
Hệ thống ngân hàng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, góp phần phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng
19/01/2023 171 lượt xem
Kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế nước ta phục hồi tích cực trong điều kiện các hạn chế về đại dịch Covid-19 được nới lỏng và các chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tạo cơ hội cho kinh tế của các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng phục hồi và phát triển trong năm 2022.
Kết quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 và giải pháp tiếp tục triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt  giai đoạn 2021 - 2025
Kết quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022 và giải pháp tiếp tục triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025
18/01/2023 220 lượt xem
Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/12/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 2006/QĐ-NHNN về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg với mục tiêu tạo sự chuyển biến sâu, rộng về TTKDTM trong nền kinh tế, thúc đẩy sử dụng các phương tiện, dịch vụ TTKDTM và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện năm 2022.
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2022
10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng năm 2022
16/01/2023 385 lượt xem
Ngày 28/12/2022, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian vừa qua, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, đặc biệt là sức ép lạm phát tăng cao và sự lên giá của các đồng tiền chủ chốt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt và phối hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả với chính sách tài khóa, các chính sách vĩ mô khác, góp phần kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.
Vietcombank chuyển đổi số gia tăng trải nghiệm khách hàng
Vietcombank chuyển đổi số gia tăng trải nghiệm khách hàng
15/01/2023 328 lượt xem
Chuyển đổi số dựa trên gia tăng trải nghiệm khách hàng là một chiến lược cốt lõi giúp doanh nghiệp thành công. Trong bối cảnh hiện nay, quan điểm về marketing dần có sự thay đổi trong kỷ nguyên “công nghệ lên ngôi” và khách hàng có xu hướng ưa thích việc sử dụng các nền tảng số.
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam:  Vì sự phát triển bền vững của hệ thống QTDND
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Vì sự phát triển bền vững của hệ thống QTDND
14/01/2023 347 lượt xem
Năm 2022, với sự trợ lực của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) từ cung ứng vốn, dịch vụ, kỹ thuật, nghiệp vụ, hỗ trợ đào tạo giám sát... hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đang dần hiện đại hóa và chuyển đổi số, phát triển ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế tập thể tại địa phương.
Agribank tự hào khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực “trụ đỡ” nền kinh tế
Agribank tự hào khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực “trụ đỡ” nền kinh tế
13/01/2023 796 lượt xem
Gắn với sứ mệnh “Tam nông” ngay từ những ngày đầu thành lập, năm 2022 tiếp tục ghi dấu sự nỗ lực, quyết tâm, thành công của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trong hành trình gần 35 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn - lĩnh vực “trụ đỡ” của nền kinh tế đất nước.
VietinBank nỗ lực không ngừng vì sự hài lòng của khách hàng
VietinBank nỗ lực không ngừng vì sự hài lòng của khách hàng
12/01/2023 469 lượt xem
Với vị thế là ngân hàng thương mại chủ lực, hàng đầu của Việt Nam, trong gần 35 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) luôn tiên phong trong việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu xu thế, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.320

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.300

Vàng SJC 5c

66.500

67.320

Vàng nhẫn 9999

53.700

54.700

Vàng nữ trang 9999

53.500

54.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24,639 26.018 27.488 28.660 172.43 182.55
BIDV 23.300 23.600 24,835 26.039 27,641 28.719 173.60 182.70
VietinBank 23.262 23.622 24,899 26.034 27,850 28.860 173.92 180.87
Agribank 23.280 23.595 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.300 23.580 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.268 23.653 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.280 23.630 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.260 23.850 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.320 23.630 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?