Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố
24/01/2023 995 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, hướng tới sự tăng trưởng bền vững bên cạnh việc tổ chức thường xuyên các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Bài toán này được hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hóa giải hợp lý, trong đó đã tập trung thực hiện tích cực các giải pháp tín dụng, các giải pháp hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần vào sự phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
 

Các nhóm giải pháp trọng tâm hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế và một số kết quả đạt được 
 
Đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh có khả năng phục hồi theo chủ trương, định hướng của NHNN và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh - đây là một trong các nội dung được hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện quyết liệt trong năm 2022. Theo đó, một số nhóm giải pháp trọng tâm đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2022 có thể kể đến bao gồm:
 
Thứ nhất, nhóm giải pháp về tín dụng và lãi suất. Đây là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua, cung cấp nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, hiệu ứng từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã tạo tác động lan tỏa đến các ngành sản xuất, kinh doanh của Thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, năm 2022, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng 14% so với cuối năm 2021. Trong đó, cơ cấu tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vốn đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; dư nợ đối với một số ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng tích cực so với cuối năm trước. 
 
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được hệ thống ngân hàng trên địa bàn cùng với hệ thống tổ chức tín dụng trên cả nước quan tâm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của NHNN như: (1) Thực hiện chủ trương giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021. Đến cuối tháng 11/2022, dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt 59.161 tỷ đồng cho 316.703 khách hàng; dư nợ đã miễn, giảm lãi đạt 2.940 tỷ đồng cho 75.718 khách hàng; (2) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN. Đến ngày 30/11/2022, đã có 194 doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hàng không, vận tải, kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất với số tiền đạt 19,5 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân tổng cộng 119,571 tỷ đồng đối với 1.899 khách hàng, cho vay các chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP như cho vay nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay giải quyết việc làm; cho vay các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập. Nhiều chương trình đã hoàn thành 100% kế hoạch; (3) Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện chính sách trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND. Đến ngày 30/11/2022, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 05 nhóm ngành, lĩnh vực đạt 194.851 tỷ đồng, với 33.049 khách hàng vay vốn, tăng 5,35% so với cuối năm 2021; (4) Tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng của Thành phố Hồ Chí Minh như chương trình bình ổn thị trường; cho vay đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp. Đây là các chương trình tín dụng theo chủ trương, chính sách chung của Chính phủ, NHNN và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã được hệ thống ngân hàng tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua, đáp ứng được nguồn vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố.
 
Đồng thời, trong năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đây là chương trình mang dấu ấn của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với cách tổ chức thực hiện theo hướng ngày càng tập trung, tổ chức trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, chương trình thực hiện được với số tiền là 568.339,8 tỷ đồng cho vay 32.500 khách hàng, tăng 30,87% so với năm 2021. Trong đó, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với UBND quận, huyện, các sở và Ban Quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp cấp thành phố và phối hợp với UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức lễ ký kết phối hợp với hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại các địa bàn này.
 
Thứ hai, nhóm giải pháp về nắm bắt và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn cũng như giao dịch với ngân hàng thương mại. NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh luôn kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp phản ánh, có giải pháp làm việc với các tổ chức tín dụng để có hướng giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc được nêu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình này, “tăng cường công tác đối thoại trực tiếp” là nội dung trọng tâm đã được hệ thống ngân hàng xác định là cần được tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản để lắng nghe những phản ứng chính sách từ phía đối tượng thụ hưởng, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời hoặc tham mưu, kiến nghị, góp ý với NHNN trong quá trình xây dựng chính sách.
 
Chính nhóm giải pháp này cũng tạo điều kiện để NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động ngân hàng, các quy định trong lĩnh vực ngân hàng đến doanh nghiệp và người dân, đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Ngân hàng đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh doanh. Một số hoạt động đã được hệ thống ngân hàng trên địa bàn tổ chức thực hiện như: (1) Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cụ thể từng trường hợp theo danh sách doanh nghiệp phản ánh qua các sở, ngành, quận, huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trương của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tuân thủ đúng quy định của ngành Ngân hàng về tín dụng, các quy định của pháp luật. Trong đó, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 953 trường hợp được gửi về từ các sở, ngành (Sở Công Thương, Sở Du lịch và UBND 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức); (2) Duy trì kênh trao đổi thông tin định kỳ giữa NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ khi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN được ban hành. Qua kênh tiếp xúc, làm việc này, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận được phản ánh từ phía doanh nghiệp, góc nhìn của doanh nghiệp đối với Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, qua đó NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc được nêu trong thẩm quyền, cũng như tuyên truyền chính sách để Hiệp hội nắm rõ hơn và thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp; (3) Tham gia giải đáp các vấn đề, câu hỏi của doanh nghiệp về lĩnh vực ngân hàng thông qua đường dây nóng, thư điện tử, mạng đối thoại doanh nghiệp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp; tham gia các hội nghị đối thoại do quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; tham gia đối thoại với các doanh nghiệp tại các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), các sở, ban, ngành tổ chức. Trong năm 2022, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia 32 lượt đối thoại doanh nghiệp tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn; (4) Tổ chức các buổi họp để nắm bắt và trao đổi, tháo gỡ khó khăn với các hội ngành nghề, hội doanh nghiệp quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Thông qua các kênh đối thoại này, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành nghề, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời. 
 
Thứ ba, nhóm giải pháp về cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận phản ánh, giải quyết vướng mắc và nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua công tác thanh tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết đơn thư với 279 đơn thư phản ánh, khiếu nại do các cá nhân, tổ chức chuyển đến được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định và không có tồn đọng đơn thư cần giải quyết; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với trên 98% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng quy định và tổ chức bộ phận một cửa góp phần giảm chi phí, thời gian của tổ chức và cá nhân khi có giao dịch với NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động như tăng cường khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của NHNN (Edoc), ứng dụng gửi thư điện tử các văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách, thư mời họp… đến tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian. 
 
Định hướng thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thông qua các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 đã đảm bảo cung ứng tốt nhất nguồn vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đạt được hiệu quả tích cực. Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Định hướng trong năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của NHNN, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, theo một số định hướng trọng tâm như sau:
 
Một là, thực hiện các chỉ đạo của NHNN nhằm đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng và phát triển theo định hướng điều hành của NHNN, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2023; gắn liền với các nhiệm vụ cơ bản về tiếp tục thực hiện và đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển theo mục tiêu đã đề ra.
 
Hai là, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đây là nội dung trọng tâm, được tổ chức thực hiện xuyên suốt, quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng dịch vụ ngân hàng an toàn, hiệu quả; quá trình này, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó, chương trình kết  nối ngân hàng - doanh nghiệp thực hiện xử lý, giải quyết theo từng nhóm đối tượng khách hàng.
 
Ba là, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách của lĩnh vực ngân hàng, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của ngành đối với doanh nghiệp; đảm bảo doanh nghiệp và người dân nắm bắt thông tin và thuận lợi trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngành Ngân hàng.
 
Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện công tác về chuyển đổi số ngành Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn với quá trình đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại; thực hiện các biện pháp thuộc nội hàm công tác cải cách hành chính ngành Ngân hàng: Xử lý hồ sơ thủ tục nhanh hơn, dịch vụ tiện ích hơn; điều chỉnh giảm phí… để giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp, qua đó tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp.
 
Năm là, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo các tổ chức tín dụng tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường, tăng trưởng hoạt động an toàn, bền vững, từ đó tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là chủ thể của ngành dịch vụ cũng như đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng và phát triển.
 
NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
Quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán
28/11/2023 263 lượt xem
Nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, ngăn ngừa các hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán, ví điện tử để thực hiện các mục đích bất hợp pháp, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tăng cường phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện về pháp lí, theo đó sẽ quy định chặt chẽ hơn về quy trình nhận biết, định danh khách hàng; dự kiến bổ sung quy định yêu cầu sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để mở tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng bằng phương thức điện tử.
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
Tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong hoạt động tín dụng, ngân hàng - Kinh nghiệm thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị
17/11/2023 1.655 lượt xem
Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
Nguồn vốn chính sách giúp người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời
09/11/2023 592 lượt xem
Bắt đầu từ ngày 10/10/2023, người chấp hành xong án phạt tù sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) lên đến 100 triệu đồng/người. Đây được xem là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới cho những người từng lầm đường, lạc lối, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: Mở đường cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
Ngân hàng lưu động tại Quảng Nam: "Mở đường" cho người dân vùng núi cao thoát nghèo
09/11/2023 560 lượt xem
Thời gian qua, mô hình điểm giao dịch lưu động (ngân hàng lưu động) bằng xe ô tô chuyên dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tại tỉnh Quảng Nam đã giúp người dân các bản làng vùng núi cao dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
 Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
Tăng cường vai trò của bảo hiểm tiền gửi trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng yếu kém
07/11/2023 469 lượt xem
Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém rất quan trọng đối với hoạt động hiệu quả và ổn định của hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Tại Việt Nam, việc đồng bộ cơ sở pháp lí về can thiệp sớm, trong đó có sửa đổi Luật BHTG, sẽ tạo “bước đệm” vững chắc cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia ngày càng có hiệu quả vào quá trình này.
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
Tuyên Quang thúc đẩy tài chính toàn diện vùng nông thôn
04/11/2023 580 lượt xem
Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 149) với mục tiêu để mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận, sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững; trong đó, chú trọng đến nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, người yếu thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.
Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
Tài trợ khủng bố và công tác phòng, chống tài trợ khủng bố
02/11/2023 877 lượt xem
Khủng bố là một trong những vấn đề nghiêm trọng và nguy cơ hàng đầu đối với an ninh toàn cầu. Sự phát triển không ngừng của các mạng lưới, thủ đoạn tài trợ khủng bố đã tạo ra một loạt các thách thức phức tạp cho cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với khủng bố. Bài viết sẽ tìm hiểu khái niệm, quy trình tài trợ khủng bố và hậu quả của nó, cũng như nhìn nhận về công tác phòng, chống tài trợ khủng bố ở Việt Nam.
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
BIDV trên hành trình trở thành “Ngân hàng Xanh”
31/10/2023 1.166 lượt xem
Tại Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 03/10/2023 về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã xác định: Việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh,
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Agribank theo tư tưởng Hồ Chí Minh
28/10/2023 467 lượt xem
Nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước Nhân dân và dân tộc. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn chú trọng đến công tác rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần xây dựng Đảng bộ Agribank ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái: Tạo lực đẩy giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế
26/10/2023 357 lượt xem
Trở lại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vào đúng những ngày mưa cuối tháng 9/2023 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, song những gam màu xám đất trời chẳng thể làm vơi đi sắc vàng óng ả của lúa chín chảy tràn trên các thửa ruộng bậc thang. Một vụ mùa bội thu vốn là ước mơ của người dân vùng cao trước kia giờ đã trở thành thứ yếu.
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
Agribank chuyển đổi số lấy khách hàng làm trọng tâm
26/10/2023 330 lượt xem
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, do đó, trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng với chiến lược nhất quán, dài hạn “lấy khách hàng làm trọng tâm” để hướng đến mục tiêu “số hóa toàn diện và tối ưu trải nghiệm khách hàng”.
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
Chuyển đổi số trong hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
17/10/2023 879 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Theo đó, làn sóng chuyển đổi số của các ngân hàng đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nêu rõ: Tài chính - ngân hàng là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang nâng cao hiệu quả vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương
12/10/2023 956 lượt xem
9 tháng đầu năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bám sát các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao về hoạt động ngân hàng, thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường huy động vốn, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực được ưu tiên, các ngành, nghề có thế mạnh, là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại Quỹ tín dụng nhân dân Bến Quan
11/10/2023 3.231 lượt xem
Nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Linh, địa bàn của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bao gồm thị trấn Bến Quan và xã Vĩnh Hà.
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
Agribank Quảng Trị tự hào là người bạn đồng hành cùng bà con nông dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương
11/10/2023 935 lượt xem
Những gương mặt vui tươi của bà con nông dân tỉnh Quảng Trị là minh chứng rõ rệt đồng vốn cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã đến ngày đơm hoa, kết trái.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

73.200

74.400

Vàng SJC 5c

73.200

74.420

Vàng nhẫn 9999

61.600

62.750

Vàng nữ trang 9999

61.450

62.450


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,020 24,390 25,663 27,072 29,913 31,187 160.34 169.73
BIDV 24,085 24,385 25,866 27,062 30,080 31,206 161.34 169.85
VietinBank 23,985 24,405 25,952 27,087 30,348 31,358 161.89 169.84
Agribank 24,050 24,390 25,906 26,697 30,145 31,120 162.46 167.45
Eximbank 24,000 24,390 25,979 26,705 30,253 31,099 162.78 167.33
ACB 24,040 24,390 26,018 26,673 30,441 31,082 162.21 167.47
Sacombank 24,030 24,383 26,083 26,746 30,514 31,035 162.55 169.11
Techcombank 24,063 24,403 25,722 27,064 29,938 31,252 158.46 170.9
LPBank 24,100 24,660 25,941 27,280 30,455 31,415 161.26 172.81
DongA Bank 24,080 24,380 25,980 26,650 30,290 31,120 160.5 167.6
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?