Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố
24/01/2023 1.256 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ của ngành Ngân hàng cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, hướng tới sự tăng trưởng bền vững bên cạnh việc tổ chức thường xuyên các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Bài toán này được hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hóa giải hợp lý, trong đó đã tập trung thực hiện tích cực các giải pháp tín dụng, các giải pháp hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần vào sự phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
 

Các nhóm giải pháp trọng tâm hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế và một số kết quả đạt được 
 
Đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các ngành nghề sản xuất, kinh doanh có khả năng phục hồi theo chủ trương, định hướng của NHNN và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh - đây là một trong các nội dung được hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện quyết liệt trong năm 2022. Theo đó, một số nhóm giải pháp trọng tâm đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2022 có thể kể đến bao gồm:
 
Thứ nhất, nhóm giải pháp về tín dụng và lãi suất. Đây là các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua, cung cấp nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, phục hồi, phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, hiệu ứng từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã tạo tác động lan tỏa đến các ngành sản xuất, kinh doanh của Thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, năm 2022, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng 14% so với cuối năm 2021. Trong đó, cơ cấu tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vốn đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; dư nợ đối với một số ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng tích cực so với cuối năm trước. 
 
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được hệ thống ngân hàng trên địa bàn cùng với hệ thống tổ chức tín dụng trên cả nước quan tâm thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của NHNN như: (1) Thực hiện chủ trương giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp theo quy định của Thống đốc NHNN tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021. Đến cuối tháng 11/2022, dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt 59.161 tỷ đồng cho 316.703 khách hàng; dư nợ đã miễn, giảm lãi đạt 2.940 tỷ đồng cho 75.718 khách hàng; (2) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và chương trình hỗ trợ lãi suất 2% theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN. Đến ngày 30/11/2022, đã có 194 doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; hàng không, vận tải, kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản được các ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất với số tiền đạt 19,5 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân tổng cộng 119,571 tỷ đồng đối với 1.899 khách hàng, cho vay các chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP như cho vay nhà ở xã hội; cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay giải quyết việc làm; cho vay các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập. Nhiều chương trình đã hoàn thành 100% kế hoạch; (3) Các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện chính sách trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND. Đến ngày 30/11/2022, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 05 nhóm ngành, lĩnh vực đạt 194.851 tỷ đồng, với 33.049 khách hàng vay vốn, tăng 5,35% so với cuối năm 2021; (4) Tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng của Thành phố Hồ Chí Minh như chương trình bình ổn thị trường; cho vay đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất - khu công nghiệp. Đây là các chương trình tín dụng theo chủ trương, chính sách chung của Chính phủ, NHNN và UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã được hệ thống ngân hàng tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua, đáp ứng được nguồn vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố.
 
Đồng thời, trong năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm và tổ chức triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đây là chương trình mang dấu ấn của hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh với cách tổ chức thực hiện theo hướng ngày càng tập trung, tổ chức trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, chương trình thực hiện được với số tiền là 568.339,8 tỷ đồng cho vay 32.500 khách hàng, tăng 30,87% so với năm 2021. Trong đó, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với UBND quận, huyện, các sở và Ban Quản lý Khu chế xuất - Khu công nghiệp tổ chức các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp cấp thành phố và phối hợp với UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức lễ ký kết phối hợp với hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại các địa bàn này.
 
Thứ hai, nhóm giải pháp về nắm bắt và hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn cũng như giao dịch với ngân hàng thương mại. NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh luôn kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc do doanh nghiệp phản ánh, có giải pháp làm việc với các tổ chức tín dụng để có hướng giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc được nêu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình này, “tăng cường công tác đối thoại trực tiếp” là nội dung trọng tâm đã được hệ thống ngân hàng xác định là cần được tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản để lắng nghe những phản ứng chính sách từ phía đối tượng thụ hưởng, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời hoặc tham mưu, kiến nghị, góp ý với NHNN trong quá trình xây dựng chính sách.
 
Chính nhóm giải pháp này cũng tạo điều kiện để NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động ngân hàng, các quy định trong lĩnh vực ngân hàng đến doanh nghiệp và người dân, đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Ngân hàng đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh doanh. Một số hoạt động đã được hệ thống ngân hàng trên địa bàn tổ chức thực hiện như: (1) Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cụ thể từng trường hợp theo danh sách doanh nghiệp phản ánh qua các sở, ngành, quận, huyện và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trương của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tuân thủ đúng quy định của ngành Ngân hàng về tín dụng, các quy định của pháp luật. Trong đó, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 953 trường hợp được gửi về từ các sở, ngành (Sở Công Thương, Sở Du lịch và UBND 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức); (2) Duy trì kênh trao đổi thông tin định kỳ giữa NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ khi Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN được ban hành. Qua kênh tiếp xúc, làm việc này, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nhận được phản ánh từ phía doanh nghiệp, góc nhìn của doanh nghiệp đối với Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, qua đó NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc được nêu trong thẩm quyền, cũng như tuyên truyền chính sách để Hiệp hội nắm rõ hơn và thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp; (3) Tham gia giải đáp các vấn đề, câu hỏi của doanh nghiệp về lĩnh vực ngân hàng thông qua đường dây nóng, thư điện tử, mạng đối thoại doanh nghiệp của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp; tham gia các hội nghị đối thoại do quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; tham gia đối thoại với các doanh nghiệp tại các hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), các sở, ban, ngành tổ chức. Trong năm 2022, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia 32 lượt đối thoại doanh nghiệp tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn; (4) Tổ chức các buổi họp để nắm bắt và trao đổi, tháo gỡ khó khăn với các hội ngành nghề, hội doanh nghiệp quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Thông qua các kênh đối thoại này, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành nghề, đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời. 
 
Thứ ba, nhóm giải pháp về cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận phản ánh, giải quyết vướng mắc và nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua công tác thanh tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết đơn thư với 279 đơn thư phản ánh, khiếu nại do các cá nhân, tổ chức chuyển đến được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định và không có tồn đọng đơn thư cần giải quyết; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với trên 98% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng quy định và tổ chức bộ phận một cửa góp phần giảm chi phí, thời gian của tổ chức và cá nhân khi có giao dịch với NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động như tăng cường khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành của NHNN (Edoc), ứng dụng gửi thư điện tử các văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách, thư mời họp… đến tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian. 
 
Định hướng thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thông qua các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 đã đảm bảo cung ứng tốt nhất nguồn vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp góp phần thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đạt được hiệu quả tích cực. Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn sau dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Định hướng trong năm 2023, hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của NHNN, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, theo một số định hướng trọng tâm như sau:
 
Một là, thực hiện các chỉ đạo của NHNN nhằm đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tăng trưởng và phát triển theo định hướng điều hành của NHNN, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ năm 2023; gắn liền với các nhiệm vụ cơ bản về tiếp tục thực hiện và đảm bảo thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn ổn định, hoạt động an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển theo mục tiêu đã đề ra.
 
Hai là, hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đây là nội dung trọng tâm, được tổ chức thực hiện xuyên suốt, quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần quan trọng trong việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng dịch vụ ngân hàng an toàn, hiệu quả; quá trình này, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ, của NHNN; chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; trong đó, chương trình kết  nối ngân hàng - doanh nghiệp thực hiện xử lý, giải quyết theo từng nhóm đối tượng khách hàng.
 
Ba là, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chính sách của lĩnh vực ngân hàng, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của ngành đối với doanh nghiệp; đảm bảo doanh nghiệp và người dân nắm bắt thông tin và thuận lợi trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ của ngành Ngân hàng.
 
Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện công tác về chuyển đổi số ngành Ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn với quá trình đổi mới và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại; thực hiện các biện pháp thuộc nội hàm công tác cải cách hành chính ngành Ngân hàng: Xử lý hồ sơ thủ tục nhanh hơn, dịch vụ tiện ích hơn; điều chỉnh giảm phí… để giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp, qua đó tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp.
 
Năm là, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo các tổ chức tín dụng tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường, tăng trưởng hoạt động an toàn, bền vững, từ đó tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là chủ thể của ngành dịch vụ cũng như đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng và phát triển.
 
NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đắk Lắk 10 năm bền bỉ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
Đắk Lắk 10 năm bền bỉ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW
11/07/2024 142 lượt xem
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội được ban hành đã phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong tỉnh Đắk Lắk cùng chung tay giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
Agribank tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng thông qua hợp tác liên ngành với Hội Nông dân
Agribank tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng thông qua hợp tác liên ngành với Hội Nông dân
10/07/2024 191 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng chủ lực đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong nhiều năm qua, Agribank đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng, đặc biệt với khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn.
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Giải pháp phát triển tài chính toàn diện tại Ngân hàng Chính sách xã hội
09/07/2024 190 lượt xem
Tài chính toàn diện mang đến cho người dân các dịch vụ tài chính thuận tiện và chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận cho tất cả các tầng lớp dân cư, đặc biệt là tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, đồng thời tạo cơ hội đồng đều và hạn chế bất bình đẳng trong nền kinh tế.
Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền
Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, chuyển tiền
28/06/2024 903 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và chính quyền địa phương, NHNN Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với các chủ trương, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của Ngành đến các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn nói chung, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng một cách kịp thời, hiệu quả.
Ứng dụng nền tảng SaaS trong hoạt động Ngân hàng
Ứng dụng nền tảng SaaS trong hoạt động Ngân hàng
21/06/2024 579 lượt xem
Mô hình ngân hàng toàn diện đang chứng tỏ hiệu quả khi cung cấp sản phẩm tài chính linh hoạt và thuận tiện. Trong đó, công nghệ điện toán đám mây và mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (Software as a Service - SaaS) được nhận định giúp ngành Ngân hàng trở nên tiên tiến và toàn diện hơn thông qua việc cung cấp ứng dụng cho các ngân hàng để mở rộng cơ sở hạ tầng và đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới.
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh  “Tam nông”
Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt sứ mệnh “Tam nông”
11/06/2024 786 lượt xem
Thời gian qua, trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn Việt Nam (Agribank), chính quyền địa phương và diễn biến thị trường, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp giúp tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng...
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
Đồng vốn nhân văn trên quê hương huyện Lắk anh hùng
10/06/2024 778 lượt xem
Đồng vốn nhân văn đã bắc nhịp cầu phát triển kinh tế bền vững không chỉ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên quê hương huyện Lắk anh hùng mà hơn cả là vì sự phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an sinh xã hội...
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
Ngân hàng bán vàng cho người dân: Hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới
02/06/2024 3.760 lượt xem
Từ ngày 03/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nâng cao hiệu quả cho vay hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
29/05/2024 1.074 lượt xem
Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã tập trung huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp góp phần đẩy lùi “tín dụng đen"
27/05/2024 1.024 lượt xem
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế
22/05/2024 2.051 lượt xem
Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, đã trở thành một “điểm sáng” và là một trong những trụ cột trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh và an ninh xã hội của Đảng, Nhà nước ta trong tiến trình đổi mới.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Điện Biên: Tập trung vốn thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững
14/05/2024 1.068 lượt xem
70 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những vết tích đau thương của mảnh đất hoang sơ, đổ nát do bị tàn phá bởi chiến tranh khốc liệt đang dần được xoa dịu bởi màu xanh bạt ngàn cây công nghiệp, cây ăn trái. Cùng với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội mà cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Điện Biên nỗ lực trải rộng trên 100% các thôn, bản, những người dân Điện Biên đang từng ngày vượt lên khó khăn, phát triển sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo và gìn giữ mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội
13/05/2024 965 lượt xem
Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, giảm nghèo và từng bước làm giàu, qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
09/05/2024 1.030 lượt xem
Kết thúc quý I/2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình đạt được những kết quả tích cực. Các lĩnh vực quan trọng đều đạt mức tăng trưởng cao: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 1,92%; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; công nghiệp - xây dựng giảm 3,05%; dịch vụ tăng 6,55%; thuế sản phẩm tăng 4,53%
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản
09/05/2024 952 lượt xem
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về triển khai các giải pháp đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tích cực đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao cạnh tranh trong xuất khẩu lâm sản, thủy sản.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.480

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.480

76.980

Vàng SJC 5c

75.480

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.150

76.650

Vàng nữ trang 9999

75.050

76.050


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,205 25,455 26,802 28,271 31,716 33,064 153.42 162.38
BIDV 25,235 25,455 27,004 28,280 31,981 33,085 154.06 162.08
VietinBank 25,251 25,471 26,773 28,068 31,886 32,896 158.15 165.95
Agribank 25,250 25,455 26,994 28,301 31,891 33,065 154.47 162.39
Eximbank 25,200 25,454 27,041 27,962 32,038 33,031 155.51 160.81
ACB 25,200 25,455 27,037 27,964 32,119 33,088 154.73 160.84
Sacombank 25,222 25,455 27,251 28,011 32,291 32,994 156.39 161.4
Techcombank 25,277 25,455 26,897 28,250 31,755 33,092 151.3 163.7
LPBank 25,015 25,455 26,911 28,465 32,198 33,072 154.50 165.00
DongA Bank 25,230 25,455 27,050 27,940 32,010 33,100 153.40 161.40
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?