Vai trò của tổ chức Bảo hiểm tiền gửi trong hoạt động giám sát quỹ tín dụng ở Canada
30/10/2017 1.834 lượt xem
Phương Mai 
 
Tổng quan về hệ thống quỹ tín dụng ở Canada
Tại Canada, các quỹ tín dụng (QTD) hình thành vào đầu những năm 90 ở Quebec. Các QTD hoạt động dưới hình thức những hợp tác xã tài chính, chuyên cung cấp các tài khoản tiết kiệm và thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và các dịch vụ tài chính khác. Cơ chế hoạt động QTD quy định chỉ có thành viên mới có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính. Trước đây, hệ thống QTD ở Canada gồm QTD cấp liên bang và cấp tiểu bang. Đến năm 2012, chính phủ nước này đã cho phép các QTD cấp tiểu bang có thể nâng cấp lên thành QTD cấp liên bang (gọi tắt là FCU) để có thể hoạt động kinh doanh và phát triển hệ thống trên khắp đất nước. Khi nâng cấp thành QTD cấp liên bang, các FCU trở thành thành viên của Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Canada (CDIC) và áp dụng hạn mức bảo hiểm theo Luật CDIC là 100.000 đô la Canada.

 
Tính đến cuối năm 2016, tại Canada có 623 QTD với gần 3.000 chi nhánh với tổng tài sản khoảng 350 tỷ USD và hơn
10,1 triệu thành viên1, chiếm gần 1/3 dân số Canada. Sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của các QTD về một khía cạnh nào đó giống như của các ngân hàng, nhưng vẫn có một số điểm khác nhau cơ bản. Một trong số đó là các QTD này do người dân địa phương sở hữu và lợi nhuận được đem đầu tư trở lại cộng đồng nơi các quỹ này hoạt động, nơi thành viên sinh sống và làm việc.
Các khách hàng cá nhân (thường được gọi là các thành viên) sở hữu các QTD, được quản trị một cách dân chủ trên nguyên tắc hợp tác “một thành viên, một phiếu” bất kể số lượng tiền gửi hay cổ phiếu ở quỹ là bao nhiêu. Theo quy định, mỗi thành viên đều có cơ hội tự ứng cử vào Hội đồng quản trị và bầu ra ứng cử viên để trở thành giám đốc của quỹ. Nói cách khác, các QTD do chính các thành viên làm chủ và chịu trách nhiệm. Do đó, khác với ngân hàng, các QTD có quyền tự quyết. Mỗi quỹ lại có thương hiệu riêng, hệ thống quản trị và Hội đồng quản trị riêng, hợp tác với nhau thông qua các hiệp hội trung tâm. Các hiệp hội trung tâm này cung cấp các dịch vụ về tài chính, công nghệ và thương mại cho các QTD thành viên.
Hiện nay, các QTD ở Canada thực hiện các giao dịch phức tạp hơn, tiến hành các hoạt động rủi ro hơn và dần trở nên lớn hơn, đủ để gây ra rủi ro hệ thống. Do đó, việc giám sát đối với các QTD này ngày càng trở nên cần thiết.
Vai trò của tổ chức BHTG trong việc giám sát các QTD ở Canada
Ở cấp liên bang, theo đánh giá của Chương trình đánh giá khu vực tài chính của Canada do IMF tiến hành, mặc dù Canada có một hệ thống tài chính đa dạng gồm các cơ quan giám sát cấp liên bang và nhiều loại hình tổ chức tài chính khác nhau, nhưng phần lớn tài sản và các tổ chức tài chính cấp liên bang đều do Cơ quan giám sát các tổ chức tài chính (OSFI) giám sát. OSFI và CDIC có quan hệ chặt chẽ trong việc giám sát các tổ chức tài chính cấp liên bang. OSFI thường xuyên thông báo đầy đủ cho CDIC về những vấn đề của tổ chức thành viên và những hành động dự kiến. CDIC cũng có một “danh sách cảnh báo” gồm các tổ chức thành viên có vấn đề. CDIC có thể độc lập đưa thành viên vào “danh sách cảnh báo” bằng một công văn trong đó yêu cầu OSFI tăng cường giám sát, yêu cầu tổ chức đó phải liên hệ trực tiếp với CDIC hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề, CDIC có thể tự tiến hành kiểm tra đặc biệt, qua đó quyết định một mức phụ phí trên cơ sở ý kiến của OSFI. 
Trong khi đó, có sự khác biệt giữa các cơ quan của từng bang trong trách nhiệm giám sát các tổ chức nhận tiền gửi. Trách nhiệm được phân ra giữa các cơ quan giám sát cấp tiểu bang, chính quyền địa phương, cũng như các tổ chức BHTG riêng biệt. Tại các bang nhỏ, việc giám sát các tổ chức nhận tiền gửi được phân bổ cho chính quyền địa phương, trong khi tại các bang lớn (như Quebec và Ontario), tổ chức BHTG có thêm chức năng là cơ quan giám sát độc lập như có thể thấy ở Bảng 1.

 
Những thẩm quyền giám sát cụ thể của các cơ quan BHTG ở một số bang lớn tại Canada
Tại bang Quebec:
Bang Quebec là bang có số lượng QTD lớn nhất ở Canada, với Cơ quan dịch vụ tài chính bang Quebec (gọi tắt là AMF) có nhiệm vụ giám sát các công ty bảo hiểm và các tổ chức nhận tiền gửi hoạt động ở Quebec, cụ thể như sau:
- Đảm bảo rằng các tổ chức tài chính được trao quyền hạn phù hợp để hoạt động ở Quebec và đáp ứng các yêu cầu khác nhau về mặt pháp lý và quy định.
- Quản lý việc ban hành giấy phép, tư cách pháp nhân của tổ chức và cập nhật đăng ký thành lập tổ chức.
- Tiến hành phân tích chuyên sâu dựa trên việc quản trị rủi ro tình hình tài chính của các tổ chức thành viên và các tài liệu có liên quan.
- Thực hiện giám sát tại chỗ và từ xa các tổ chức thành viên và đưa ra những đề xuất cần thiết.
- Xây dựng các công cụ quy chuẩn, như hướng dẫn hoặc bộ tiêu chuẩn để áp dụng đối với các tổ chức tài chính trong việc thực hiện các hoạt động của mình.
Tại bang Ontario:    
Tại bang Ontario, Tổng công ty BHTG bang Ontario (DICO) chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy định về khả năng thanh toán và bảo hiểm cho các khoản tiền gửi thuộc đối tượng được bảo hiểm. Trong đó, DICO có quyền ban hành các văn bản buộc các tổ chức thành viên hoạt động theo những quy định về kinh doanh và tài chính lành  mạnh.
Thẩm quyền của DICO đối với QTD bị giám sát như sau:
(a) Yêu cầu QTD khắc phục hoạt động mà DICO cho rằng là tác nhân gây ra vấn đề hoặc tình hình khiến cho QTD bị buộc phải chịu sự giám sát;
(b) Yêu cầu QTD và giám đốc, thành viên hội đồng, nhân viên không được thực hiện bất kỳ quyền hạn nào trong thời gian đặt dưới sự giám sát của DICO;
(c) Xây dựng hướng dẫn cho hoạt động của QTD;
(d) Yêu cầu QTD không được tuyên bố trả cổ tức hoặc chỉ trả cổ tức theo tỷ lệ hoặc số lượng do DICO quy định; 
(e) Tham dự các cuộc họp của hội đồng QTD và ủy ban kiểm toán;
(g) Đề xuất các quy chế cho QTD và đề xuất sửa đổi luật.
Tại bang Nova Scotia:
Được thành lập năm 1995 với tổ chức tiền thân là Quỹ Ổn định QTD Nova Scotia,  Tổng công ty BHTG QTD bang Nova Scotia có thẩm quyền thực hiện mọi điều cần thiết để đáp ứng mục tiêu, trong đó có xây dựng các tiêu chuẩn về hoạt động kinh doanh và tài chính. Ngoài ra, Tổng công ty còn có một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Quản lý một chương trình kiểm tra toàn diện, giúp đánh giá những hoạt động quản trị rủi ro tổ chức trong các lĩnh vực kiểm soát nội bộ, cấp tín dụng, rửa tiền và quản trị công.
- Vận hành hệ thống giám sát tổ chức chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng các kết quả hoạt động nằm trong giới hạn cho phép.
- Giám sát chính sách trong các lĩnh vực hoạt động chủ chốt.
Tại bang Manitoba:
Tổng công ty BHTG QTD bang Manitoba có những nhiệm vụ sau:
- Đảm bảo các QTD hoạt động theo những quy định kinh doanh lành mạnh.
- Giám sát hoạt động của QTD và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu rủi ro.
- Đảm bảo tuân thủ Luật Các QTD.
Tại bang Alberta:
Nhiệm vụ giám sát các QTD ở Alberta của Tổng công ty BHTG QTD bang Alberta mang tính chủ động và phòng ngừa nhằm đảm bảo một hệ thống QTD an toàn và lành mạnh. Trong đó, mọi hoạt động đều hướng đến việc đảm bảo cho các QTD đạt được và duy trì mục tiêu tổng nguồn vốn theo quy định.
Điểm mấu chốt của việc giám sát này là theo dõi và đánh giá thường xuyên những tiêu chuẩn về vốn và thanh khoản của các QTD, tình hình tài chính, hiệu quả quản trị, hoạt động quản trị rủi ro, khung quản trị nội bộ và tính tuân thủ với Luật QTD. Ngoài ra, Tổng công ty còn tiến hành đánh giá thông qua việc liên lạc thường xuyên với hội đồng và ban quản trị QTD, kiểm tra tình hình và đánh giá mức độ tuân thủ một cách định kỳ. Trong quá trình giám sát nếu phát hiện có vấn đề, một chiến lược can thiệp phù hợp được xây dựng và tiến hành nhằm giảm rủi ro tới mức chấp nhận được. Nếu QTD không còn khả năng về tài chính, hội đồng QTD phải xem xét các chiến lược ổn định bao gồm hợp nhất hoặc sáp nhập với một QTD khác hoặc giải thể.
Nhìn chung, trừ bang British Columbia, các tổ chức BHTG ở các bang còn lại đều có vai trò nhất định trong hoạt động giám sát các QTD. Điểm chung trong hoạt động giám sát của các tổ chức này là đảm bảo rằng, các QTD tuân thủ Luật điều chỉnh QTD cũng như các nguyên tắc an toàn và lành mạnh trong hoạt động và kinh doanh của mình thông qua việc xây dựng các chuẩn mực về an toàn hoạt động cho các QTD và đảm bảo các QTD hoạt động tuân theo những chuẩn mực.
 
1https://www.central1.com/about-us/credit-union-system
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Báo cáo đánh giá khu vực tài chính của Canada, IMF, tháng 3/2014.
2. Luật về Hợp tác xã tài chính.
3. Luật về Bảo hiểm tiền gửi.
4. Luật về Autorite des Marches Financiers.
5. Luật về Tổng công ty BHTG Canada.
6. Luật về QTD Manitoba.
7. Luật các tổ chức tín dụng (British Columbia).
8. Luật về QTD (Ontario).
9. Luật về QTD (Saskatchewan).
10. Luật về QTD (Newfoundland và Labrador).
11. Báo cáo thường niên 2016, Tổng công ty BHTG Alberta.
12. Báo cáo tài chính 2016, Tổng công ty BHTG British Columbia.
13. Báo cáo thường niên 2016, Tổng công ty BHTG Manitoba.
14. Báo cáo thường niên 2016, Tổng công ty BHTG Nova Scotia.
 
(Tạp chí Ngân hàng số 20, tháng 10/2017)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 31 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 34 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 37 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 41 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 44 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 47 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 228 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 87 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 378 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 78 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 78 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 66 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
                  Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Hợp tác Xã Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò, trách nhiệm trong liên kết hệ thống quỹ tín dụng nhân dân
12/01/2022 274 lượt xem
Năm 2021, nền kinh tế - xã hội nước ta trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tổn thất do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng. Cả nước vừa phải tập trung cho phục hồi,...
                  Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng
06/01/2022 140 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là những máy móc thông minh có những khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. AI đã có bước đi bứt phá từ khi có kỹ thuật học máy (Machine...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?