Chi trả bảo hiểm tiền gửi hiệu quả - Thông lệ quốc tế, kinh nghiệm thực tiễn tại Malaysia và khuyến nghị đối với Việt Nam
26/11/2018 3.364 lượt xem
 
Mai Phương

Chi trả bảo hiểm tiền gửi là một chức năng quan trọng của tất cả các hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) nhằm cho phép người gửi tiền nhanh chóng nhận lại được tiền gửi của mình khi tổ chức nhận tiền gửi đổ vỡ. Chi trả BHTG nhanh chóng, hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng và ổn định tài chính; ngược lại, sẽ làm giảm uy tín của tổ chức BHTG, đồng thời gây ra những ảnh hưởng xấu đến hệ thống tài chính, ngân hàng. Bài viết giới thiệu thông lệ quốc tế về chi trả BHTG hiệu quả, kinh nghiệm thực tiễn về chi trả BHTG tại Malaysia và đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam.
 
Cần có quy định yêu cầu các TCTD xây dựng hệ thống thông tin khách hàng thống nhất để lưu trữ dữ liệu tiền gửi

Thông lệ quốc tế về chi trả BHTG hiệu quả
Chi trả tiền bảo hiểm là một trong những chức năng cơ bản của các hệ thống BHTG, không phân biệt ngầm hay công khai, cấp vốn trước hay cấp vốn sau. Theo định nghĩa về chỉ trả BHTG của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI): “Chi trả tiền bảo hiểm là một trong những nhiệm vụ chính của tổ chức BHTG. Theo đó, tổ chức BHTG phải có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm kịp thời cho người gửi tiền khi một ngân hàng bị cơ quan chức năng tuyên bố đóng cửa.”
Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền gắn chặt với hai yếu tố chính là thời gian và sự thuận tiện. Chi trả kịp thời và chính xác giúp duy trì niềm tin công chúng, tránh tâm lý hoảng loạn của người gửi tiền dẫn đến rút tiền hàng loạt; giảm thiểu hiệu ứng “domino” lây lan từ ngân hàng này sang ngân hàng khác và ảnh hưởng đến kinh tế. Người gửi tiền sẽ thay đổi hành vi nếu biết được chi trả kịp thời và đáp ứng mong đợi của họ. Quá trình chi trả bị trì hoãn có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào BHTG, tác động đến sự ổn định. Hệ thống và quy trình chi trả hiệu quả phải được thiết kế để đáp ứng tốt 4 yêu cầu: i) thời gian chi trả và công tác chuẩn bị trước “đóng cửa”; ii) khả năng tiếp cận và mức độ chính xác của dữ liệu người gửi tiền; iii) yêu cầu về bù trừ để xác định trách nhiệm nợ của người gửi tiền; và iv) hệ thống công nghệ thông tin (CNTT).
Nguyên tắc 15 - Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả của IADI tháng 11/2014 nhấn mạnh: “Hệ thống bảo hiểm tiền gửi cần thực hiện việc chi trả kịp thời cho người gửi tiền để góp phần ổn định tài chính. Thời điểm bắt đầu chi trả cho người gửi tiền được bảo hiểm phải được xác định một cách rõ ràng và chắc chắn”.
 
 
Thách thức trong triển khai chi trả BHTG
Vấn đề đảm bảo chi trả BHTG hiệu quả trở nên ngày càng cấp thiết hơn trong những năm gần đây do tính chất dễ bị tổn thương của khu vực ngân hàng, nhất là trong khủng hoảng tài chính. Thực tế cho thấy để có thể chi trả nhanh chóng và chính xác, các tổ chức BHTG có rất nhiều việc phải làm.
Ủy ban Nghiên cứu - Hướng dẫn của IADI đã tiến hành khảo sát đối với các thành viên nhằm hiểu rõ hơn về những thách thức phải đối mặt để đảm bảo quá trình chi trả được hiệu quả. Theo đó, một số khó khăn lớn gây cản trở quá trình chi trả nhanh chóng và chính xác bao gồm: việc tiếp cận thông tin chính xác về người gửi tiền còn chậm trễ, khó khăn trong việc xác định yêu cầu chi trả của người gửi tiền và các khoản vay/ khoản nợ liên quan nhằm thực hiện thanh toán bù trừ, và thiếu hệ thống CNTT và kế hoạch chi trả phù hợp để xử lý các ngân hàng có quy mô khác nhau.
Tiếp cận thông tin chính xác về người gửi tiền còn chậm trễ
Chậm trễ trong việc truy cập hồ sơ người gửi tiền trước khi xảy ra đổ vỡ ngân hàng, chất lượng hồ sơ về người gửi tiền kém được coi là một trở ngại lớn  đối với tổ chức BHTG trong việc tiến hành chi trả nhanh chóng và chính xác. Tại một số quốc gia, trước khi ngân hàng đóng cửa, cơ quan BHTG chưa được tiếp cận hồ sơ gửi tiền. Bên cạnh đó, chất lượng hồ sơ người gửi tiền tại ngân hàng kém, ngân hàng không thể cung cấp hồ sơ người gửi tiền trong khung thời gian kỳ vọng.
Khó khăn về xác định yêu cầu chi trả của người gửi tiền và các khoản vay/ khoản nợ liên quan nhằm thực hiện thanh toán bù trừ
Việc bù trừ tạo rủi ro chi trả thừa khi các mối quan hệ bù trừ không được xác nhận nhanh chóng và việc xác định khối lượng bù trừ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Điều này ảnh hưởng đáng kể lên khả năng chi trả và đòi hỏi việc xử lý đặc biệt với người gửi tiền để có các xác nhận bù trừ phù hợp. Trong việc xác định khoản bù trừ vào tài khoản của người gửi tiền, cơ quan BHTG có thể xem xét tạm ứng trước một phần tiền chi trả.
Thiếu hệ thống công nghệ thông tin và kế hoạch chi trả phù hợp để xử lý các ngân hàng có quy mô khác nhau
Các tổ chức BHTG còn thiếu các kế hoạch chi trả với hệ thống CNTT phù hợp để giải quyết các ngân hàng có quy mô khác nhau. Quản lý chi trả người gửi tiền đòi hỏi xử lý khối lượng lớn tài khoản một cách chính xác trong khung thời gian hạn chế. Để đáp ứng khung thời gian chi trả, tổ chức BHTG sẽ phải dựa trên hệ thống CNTT để chi trả. Khi chi trả, nếu phải đánh giá điều kiện của mỗi người gửi tiền và mỗi sản phẩm tiền gửi một cách thủ công, tổ chức BHTG không thể thực hiện chi trả nhanh chóng và hiệu quả được. Thậm chí trong các tình huống mà ngân hàng áp dụng tốt hệ thống sổ sách giấy tờ, tổ chức BHTG vẫn cần dùng đến giải pháp công nghệ để xử lý dữ liệu, áp dụng các quy định về bảo hiểm, tra soát các khoản chi trả và tối thiểu hóa khả năng xảy ra sai sót trong cả quá trình.
Kinh nghiệm thực tiễn về chi trả BHTG hiệu quả tại Malaysia
Tại Malaysia, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Malaysia (PIDM) nhận thức rõ việc chi trả cho người gửi tiền ngay lập tức và chính xác khi ngân hàng đổ vỡ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Chính vì vậy, PIDM đã liên tục hoàn thiện chức năng chi trả ngay từ khi được thành lập. Trong quá trình hoạt động, PIDM đã áp dụng các giải pháp nhằm ứng phó với những thách thức thường gặp đối với một hệ thống chi trả, cụ thể như sau:
Tiếp cận thông tin chính xác về người gửi tiền
PIDM có thẩm quyền tiếp cận thông tin hiệu quả, nhanh chóng bao gồm: quyền truy cập thông tin người gửi tiền không bị giới hạn, ban hành quy định trả tiền bảo hiểm để tạo điều kiện cho quá trình trả tiền bảo hiểm; kiểm tra trước các khoản tiền gửi ngân hàng khi chuẩn bị thực hiện trả tiền bảo hiểm... Việc này giúp cho PIDM có đủ thời gian để xác định các nguồn lực cần thiết để thực hiện trả tiền bảo hiểm, đưa ra các chiến lược truyền thông, chuẩn bị và hoàn thành quá trình trả tiền bảo hiểm.
Theo quy định, việc kiểm tra quá trình hoạt động của các tổ chức thành viên được thực hiện bởi Ngân hàng Trung ương Malaysia và được giám sát gián tiếp bởi PIDM. Cụ thể, những thông tin về tổng số dư nợ sẽ được thu thập trực tiếp từ tổ chức thành viên. Mặt khác, PIDM sẽ tiếp cận những thông tin được cung cấp từ Ngân hàng Trung ương về tình hình tài chính cũng như hoạt động của các thành viên thuộc PIDM.
Trong trường hợp chất lượng thông tin về người gửi tiền tại các ngân hàng không đầy đủ, bao gồm cả thông tin không được cập nhật hay thông tin không chính xác, PIDM sẽ thực hiện xác thực những số liệu tính toán phí của các ngân hàng và yêu cầu các ngân hàng cải thiện chất lượng thông tin và hệ thống thông tin người gửi tiền.
Xác định yêu cầu chi trả của người gửi tiền và các khoản vay/ khoản nợ liên quan nhằm thực hiện thanh toán bù trừ
Để có thể tiến hành chi trả nhanh chóng và kịp thời, tại Malaysia, các quy định bảo hiểm được thiết kế với nội dung đơn giản, cụ thể:
- Không yêu cầu về bù trừ;
- Yêu cầu các ngân hàng tính lãi hàng ngày;
- Không phân tách các tài khoản đồng sở hữu. Tổng Công ty BHTG Malaysia quy định các tài khoản đồng sở hữu là những loại tiền gửi tách biệt và khác nhau. Chi trả được thực hiện theo tên đồng sở hữu của người gửi tiền như quy định trong tài khoản đồng sở hữu;
- Yêu cầu các ngân hàng phải đảm bảo rằng họ có hệ thống quản lý dữ liệu để lưu trữ thông tin tài khoản ủy thác, bao gồm người hưởng lợi và thứ tự kế thừa và những thông tin này phải được cập nhật thường xuyên.
Hệ thống CNTT và kế hoạch chi trả phù hợp để xử lý các ngân hàng có quy mô khác nhau
PIDM đã xây dựng chiến lược tổng hợp, các chính sách, quy trình và thủ tục để thực hiện nghiệp vụ chi trả. Ngoài ra, PIDM định kỳ có bài tập giả định và bài tập xác thực thông tin tiền gửi, tập huấn và phát triển đội ngũ chuyên môn cũng như đánh giá các chính sách và quy trình thủ tục.
PIDM đã xây dựng một hệ thống CNTT phục vụ cho quá trình trả tiền bảo hiểm hoàn toàn tự động và tích hợp với năm mô-đun chức năng cụ thể:
- Hệ thống quản lý thông tin các khoản tiền gửi của người gửi tiền (DLIMS) nhằm xử lý dữ liệu tiền gửi, từ đó tạo ra danh sách cuối cùng để thực hiện trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền;
- Hệ thống đăng ký sản phẩm (PRS) lấy thông tin về tất cả các loại tiền gửi từ các ngân hàng thành viên. PRS cũng là nơi lưu trữ các loại tiền gửi có xác nhận của PIDM có đủ điều kiện để được bảo hiểm tiền gửi. PIDM và các ngân hàng có thể truy cập trực tuyến vào PRS bất kỳ lúc nào để xác nhận danh sách các khoản tiền gửi được bảo hiểm.
- Hệ thống quản lý hỗ trợ người gửi tiền (DSMS) tương tác với DLIMS để cho phép các trung tâm hỗ trợ khách hàng có thể truy cập thông tin của người gửi tiền.
Mô-đun này sẽ cung cấp cho các trung tâm hỗ trợ khách hàng bản tổng hợp các khoản tiền gửi của khách hàng hoặc bản Tổng quan khách hàng cá nhân (Single Customer View - SCV) của mỗi người gửi tiền và quyền lợi bảo hiểm tiền gửi của họ, để các trung tâm này có thông tin để xử lý các truy vấn từ người gửi tiền;
- Hệ thống quản lý trả tiền bảo hiểm (PPMS) thực hiện trả tiền bảo hiểm thông qua các phương thức thanh toán khác nhau, ví dụ như thanh toán bằng séc, chuyển tiền gửi sang một ngân hàng khác để thực hiện thanh toán, và thanh toán thông qua máy rút tiền tự động (ATM) của hệ thống;
- Hệ thống quản lý yêu cầu (RMS) tương tác với DSMS, PPMS và DLIMS, sẽ xử lý các yêu cầu hoặc truy vấn từ người gửi tiền thông qua DSMS / Trung tâm hỗ trợ. Hệ thống này sẽ ghi nhận, theo dõi và cập nhật tình trạng của những yêu cầu cho DSMS ở từng giai đoạn. Tùy thuộc từng loại yêu cầu, sau khi Nhóm quản lý khiếu nại xác minh và nghiên cứu, yêu cầu sẽ được chuyển đến DLIMS để tính toán lại tổng số tiền gửi được bảo hiểm hoặc sẽ được dẫn đến PPMS để đề nghị cấp lại khoản tiền bảo hiểm.
 
Một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Tại Việt Nam, theo quy định của Luật BHTG, trong thời hạn 60 ngày, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG.
Trong quá trình hoạt động, BHTGVN mới chỉ phát sinh chi trả BHTG đối với người gửi tiền tại các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Việc chi trả bảo hiểm tiền gửi đã được thực hiện chính xác và kịp thời, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội tại các địa phương có QTDND bị đổ vỡ, giải quyết dứt điểm việc xử lý pháp nhân đối với các QTDND gặp khó khăn kéo dài không thể khắc phục.
Tuy nhiên, ngày 20/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, trong đó có quy định về trường hợp cho phá sản ngân hàng yếu kém. Như vậy, trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng hiện nay có thể có phương án cho phá sản ngân hàng. Việc chi trả BHTG cho người gửi tiền tại các ngân hàng đổ vỡ sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Vì vậy, BHTGVN cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dự phòng hoặc phương án chi trả phù hợp đối với quy mô của các TCTD.
Để thực hiện hiệu quả việc chi trả BHTG, BHTGVN cần có một hệ thống chi trả trên nền tảng công nghệ hiện đại đủ khả năng và chức năng ứng phó với các tình huống thực tế có thể xảy ra trong suốt quá trình chi trả, cũng như các quyền hạn tiếp cận thông tin hiệu quả nhanh chóng như quyền truy cập thông tin người gửi tiền không bị giới hạn, thẩm quyền kiểm tra trước các khoản tiền gửi ngân hàng khi chuẩn bị thực hiện trả tiền bảo hiểm. Đồng thời, cần có quy định yêu cầu các TCTD xây dựng hệ thống thông tin khách hàng thống nhất để lưu trữ dữ liệu tiền gửi, cũng như có điều kiện cụ thể đối với việc lưu trữ hồ sơ khách hàng của các TCTD nhằm đảm bảo chất lượng thông tin khi cần thiết.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Tài liệu Bộ nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả, IADI, 2014.
- Tài liệu hướng dẫn nâng cao về chi trả, IADI, 2012.
- Nghiên cứu thực tiễn của IADI: Kinh nghiệm của Tổng công ty BHTG Malaysia về thiết kế và phát triển hệ thống chi trả hiệu quả, 2012.
- http://www.pidm.gov.my/en/
 
(Tạp chí Ngân hàng số 22, tháng 11/2018)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
26/01/2022 23 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã chủ động triển khai tới hệ thống ngân hàng trên địa bàn các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện các biện pháp khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
Thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Phát triển về quy mô và chất lượng dịch vụ
26/01/2022 29 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có vai trò hết sức quan trọng đối với từng người dân, doanh nghiệp và đối với toàn bộ nền kinh tế.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng hành với người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh “bình thường mới”
25/01/2022 54 lượt xem
Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát và lan nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Tháp, đã ảnh hưởng nặng nề đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói riêng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Long đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19
25/01/2022 52 lượt xem
Vĩnh Long là tỉnh thuộc trung tâm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giao thương thuận lợi với các tỉnh trong khu vực, là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều đặc sản nổi tiếng như: Cam sành, bưởi năm roi, khoai lang tím, cá tra... Công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Long đang trên đà phát triển.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tích cực chăm lo đời sóng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
24/01/2022 68 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong nửa nhiệm kỳ qua, bằng nhiều chương trình hành động, Công đoàn NHVN đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (NLĐ); tuy mới được nửa chặng đường, song nhiều chỉ tiêu thực hiện đã đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
Ngân hàng Chính sách xã hội chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19
24/01/2022 57 lượt xem
Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4/2021 tại Việt Nam với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm, đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống người dân khi các chuỗi cung ứng, chuỗi lao động tại nhiều địa phương cũng như trong cả nước bị đứt gãy, sản xuất, tiêu dùng đình trệ, nguy cơ tái nghèo có xu hướng tăng.
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
Agribank phấn đấu đạt Top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về quy mô tài sản vào năm 2022
24/01/2022 61 lượt xem
Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây là năm đầu tiên đất nước bước vào thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2026, tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội.
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Xây dựng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đủ mạnh để hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
24/01/2022 70 lượt xem
Hơn 26 năm hình thành và phát triển, từ Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Trung ương rồi chuyển đổi lên mô hình Ngân hàng của các QTDND, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Ngân hàng Hợp tác) đã không chỉ đáp ứng vai trò điều hòa vốn cho các QTDND mà đã trở thành điểm tựa và liên kết hệ thống với việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại cũng như trợ lực QTDND thông qua công tác đào tạo và giám sát.
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam: Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
21/01/2022 3 lượt xem
CIC đã trở thành một bộ phận gắn kết, không thể thiếu cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của NHNN, công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; đồng thời, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD)...
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
Xuân ấm no nhờ đồng vốn nhân văn
19/01/2022 247 lượt xem
Trên cao nguyên Gia Lai, trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên vùng đất Bắc Tây Nguyên.
                  Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
Tập trung vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh
18/01/2022 100 lượt xem
Trong năm 2022, dòng vốn ngân hàng sẽ tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực khó khăn do dịch như du lịch, vận tải, lưu trú. Đặc biệt ngành Ngân hàng chuẩn bị sẵn...
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
Khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn
12/01/2022 395 lượt xem
Ngày 23/12/2021, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHTW năm 2021, định hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị do Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú - Thủ trưởng hành chính cơ quan NHTW, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chủ trì.
                  Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam:  Độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện
12/01/2022 98 lượt xem
Trong năm 2021, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã tập trung triển khai có hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả ấn tượng. Cán bộ CIC giải...
                  Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Agribank hợp tác với các tổ chức trung gian, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
12/01/2022 99 lượt xem
Xu hướng thanh toán số, không sử dụng tiền mặt ngày càng phát triển rộng rãi bởi tính bảo mật, an toàn và sự tiện dụng khi thanh toán cho người sử dụng. Bắt nhịp xu thế đó, Ngân hàng Nông nghiệp và P...
                  Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử
12/01/2022 78 lượt xem
Chúng tôi về huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử Km số 0, song, đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?