70 năm - Một chặng đường vẻ vang (Kỳ 2): Thống nhất, đổi mới và hội nhập
23/03/2021 1.138 lượt xem
Lịch sử ngân hàng Việt Nam ghi lại sự biến đổi mạnh mẽ từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI - Đại hội của đổi mới khi lần đầu tiên thừa nhận tại Việt Nam có một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, là một đặc trưng của thời kỳ quá độ...

Tiếp quản, thống nhất

Từ tháng 3/1975, trước khi mở chiến dịch Tổng tiến công vào Sài Gòn, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị chuẩn bị tiếp quản và phương hướng giải quyết các vấn đề kinh tế ở vùng mới giải phóng. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, ngày 19/4/1975, Trung ương Cục ở miền Nam có Chỉ thị, trong đó nêu rõ: “Gấp rút chuẩn bị bộ máy tiếp quản hệ thống ngân hàng, tín dụng, quản lý các kho tiền và kim khí quý, nắm tình hình hoạt động ngân hàng tín dụng qua hồ sơ tài liệu và các nguồn khai thác. Nghiên cứu đề xuất giải quyết các đề nghị rút tiền hoặc thanh toán liên ngân hàng. Theo dõi tình hình biến động tiền tệ trên thị trường, phát hiện kịp thời các thủ đoạn chống phá của địch phá rối thị trường tiền tệ…”.

Lịch sử ghi lại, công cuộc tiếp quản hệ thống ngân hàng bắt đầu từ miền Trung và kết thúc tại Sài Gòn. Sau khi tiếp quản, việc đầu tiên của chính quyền cách mạng là phải khẩn trương cải tổ hệ thống ngân hàng hiện có và xây dựng hệ thống ngân hàng mới. Ngày 6/6/1975, Hội đồng Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đã ra Nghị định số 04/PCT-75 về việc thành lập Ngân hàng Quốc gia (NHQG) Việt Nam. Với sự giúp đỡ của NHNN Việt Nam, NHQG Việt Nam ở miền Nam đã nhanh chóng thiết lập bộ máy ngân hàng đến khắp các tỉnh, thành phố, quận, huyện và lập một số phòng giao dịch ở một số nơi có kinh tế tập trung, tạo thành một hệ thống duy nhất của NHQG trên toàn miền Nam Việt Nam.
 

Trụ sở NHNN Việt Nam
 

Tới tháng 7/1976, Việt Nam thống nhất về phương diện Nhà nước, nước CHXHCN Việt Nam ra đời. Sự quản lý đất nước thuộc Hội đồng Bộ trưởng, tức Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Khi đó, tất cả các ngành chính thức được hợp nhất, ngành Ngân hàng cũng tiến hành hợp nhất Bắc - Nam. NHQG ở miền Nam được hợp nhất vào NHNN Việt Nam thành một hệ thống NHNN duy nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Sau khi hợp nhất hệ thống ngân hàng hai miền, Hội nghị giám đốc NHNN toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Từ đây, nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất trên lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, nguyên tắc quản lý xuất nhập kho phát hành tiền trong hệ thống NHNN đã được quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành trong toàn hệ thống. Một dấu mốc cũng cần nhắc lại là vào 1/4/1976, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Nghị quyết số 08/NQ-TW về việc phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi cả hai loại tiền ngân hàng cũ ở cả hai miền của đất nước, thống nhất tiền tệ trong cả nước.

Chuyển mình đổi mới, hội nhập quốc tế

Giai đoạn 1981-1986 là thời kỳ hệ thống Ngân hàng Việt Nam xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp quy để thực hiện “chính sách tín dụng tích cực, coi tín dụng là mặt trận phía trước”, mở ra nhiều hình thức cho vay mới và có những cố gắng nhất định trong đáp ứng nhu cầu vốn và tiền mặt, góp phần thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ 3.

Lịch sử ngân hàng Việt Nam cũng ghi lại sự biến đổi mạnh mẽ từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI - Đại hội của đổi mới khi lần đầu tiên thừa nhận tại Việt Nam có một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, là một đặc trưng của thời kỳ quá độ. Sau Đại hội VI, ngành Ngân hàng Việt Nam từng bước tiếp cận và vận hành theo tinh thần đổi mới cơ chế quản lý và mô hình tổ chức hệ thống. Đây là thời kỳ ngành Ngân hàng cùng cả nước dần từng bước chia tay với cơ chế cũ; tiếp cận, xây dựng và hoàn thiện cơ chế mới.

Ông Lữ Minh Châu, nguyên Tổng Giám đốc NHNN từng chia sẻ, những năm đầu thời kỳ đất nước chính thức bước vào sự nghiệp đổi mới, ngành Ngân hàng đã gấp rút “Thành lập ngay các nhóm nghiên cứu chuyên đề nhằm tạo cơ sở về lâu dài cho ngành: Nhóm tổng kết công tác ngân hàng từ ngày thành lập, đặc biệt từ sau ngày giải phóng đất nước đến nay; Nhóm Chiến lược ngân hàng trong những năm sắp tới; Nhóm nghiên cứu để hình thành Bộ Luật hoặc Pháp lệnh Ngân hàng. Nghiên cứu để trình và xin Đảng, Chính phủ cho phép thành lập hệ thống ngân hàng hai cấp”.

Với Nghị định 53/HĐBT (26/3/1988), manh nha của quá trình đổi mới hoạt động ngân hàng đã trở nên thật rõ nét. Lần đầu tiên trong lịch sử, hệ thống ngân hàng được tách ra thành 2 cấp (NHNN và các ngân hàng chuyên doanh trực thuộc). Trong 4 năm vừa vận hành, tìm tòi và thử nghiệm cơ chế hoạt động mới bằng cách tách dần chức năng quản lý nhà nước ra khỏi chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, đã đặt nền móng cho việc ra đời hai Pháp lệnh về Ngân hàng vào tháng 5/1990.
 Hội nghị Thống đốc ngân hàng Seacen (châu Á) tại Sri Lanka tháng 2/1990
 

Trong thông báo số 89-TB/TW ngày 26/8/1997 về phiên họp tháng 8/1997, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận đánh giá hoạt động của ngành Ngân hàng “đã có những đóng góp đáng kể vào thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế đất nước”. Theo đó, đã điều hành chính sách tiền tệ tích cực, cơ bản ổn định được giá trị đồng tiền, kìm chế lạm phát, tăng dự trữ ngoại tệ cho quốc gia và góp phần tăng trưởng kinh tế. Điều hành tín dụng, huy động được một khối lượng đáng kể vốn trong và ngoài nước, thúc đẩy đầu tư cho sản xuất của tất cả các thành phần kinh tế, coi trọng đầu tư tín dụng ưu đãi để phục vụ xoá đói giảm nghèo và thực hiện một số chính sách xã hội…

Giai đoạn 1998-2005 được xem là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất so với trước đây về công nghệ ngân hàng. Hầu hết các NHTM đã nối mạng thanh toán, chuyển tiền thông suốt từ Trung ương đến chi nhánh cơ sở. Hiệu quả rõ ràng nhất của công nghệ ngân hàng là tăng nhanh tốc độ luân chuyển các dòng vốn trong xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian, phục vụ kịp thời các hoạt động kinh tế, đời sống. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (do Ngân hàng Thế giới tài trợ) được đưa vào vận hành tháng 5/2000. Công nghệ hiện đại hoá là cơ sở vật chất kỹ thuật quyết định cho việc phát triển dịch vụ, sản phẩm ngân hàng.

Việc sửa đổi, bổ sung hai bộ luật về Ngân hàng năm 1997 vào thời điểm năm 2003-2004 được đánh giá là cần thiết, kịp thời cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập ngày càng sâu rộng. Nhờ điều kiện pháp lý thông thoáng hơn, minh bạch hơn, phù hợp hơn với pháp luật quốc tế, ngành Ngân hàng tiếp tục vươn lên phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và sẵn sàng hội nhập trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc phát triển quan hệ hợp tác ngân hàng - ngân hàng giai đoạn này đã giúp cho quan hệ giao dịch tài chính tiền tệ giữa Việt Nam với các nước thuận lợi. Mặt khác, các ngân hàng Việt Nam cũng tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quản lý ngân hàng hiện đại và công nghệ dịch vụ, kỹ năng quản trị kinh doanh tiền tệ. Tới năm 2005, NHNN có quan hệ song phương với 165 NHTW các nước trên thế giới.

Ứng phó khủng hoảng, hoàn thiện thể chế

Giai đoạn 2006 - 2010, một sự kiện lớn ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 - 2008 và suy thoái kinh tế thế giới kéo dài. Những đối sách ứng phó của Chính phủ được NHNN thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010 đã góp phần kiềm chế tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 ở mức 12,63% và 6 tháng đầu năm 2008 ở mức 18,44%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và chặn đà suy giảm của nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam trong các năm 2008 - 2010 vẫn tăng trưởng dương (riêng năm 2010 tăng trưởng đạt 6,78% - vượt mục tiêu 6,5% đề ra) trong bối cảnh nhiều nền kinh tế thế giới suy giảm, thậm chí tăng trưởng âm.

Từ tháng 7/2008, NHNN thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 30 tại NHNN theo Quyết định số 30/QĐ-TTg và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách Cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010. Tới năm 2009, NHNN hoàn thành việc thống kê và công bố đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN. Lần đầu tiên, hệ thống ngân hàng tập hợp được một bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn chỉnh về thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngân hàng và công bố công khai trên website NHNN. Đề án 30 của Chính phủ nói chung và của NHNN nói riêng được đánh giá là sự kiện quan trọng, khẳng định quyết tâm trong chiến lược đổi mới và chương trình cải cách tổng thể nền hành chính Quốc gia, tạo nền tảng cho đổi mới về thể chế và hiện đại hoá hành chính nội vụ, đặc biệt trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

Năm 2010, thêm một dấu mốc là việc Quốc hội khoá XII thông qua Luật NHNN (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào ngày 16/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011. Hai luật này đã tạo nền tảng pháp lý mới, góp phần nâng cao vị thế, trách nhiệm, quyền hạn của NHNN trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, phù hợp với các điều ước quốc tế. Cùng với hai Luật ngân hàng, các quy định dưới Luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo hướng đơn giản hoá, minh bạch thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng và các quan hệ giao dịch giữa tổ chức cá nhân với NHNN.

* Bài viết sử dụng tư liệu trong sách “Lịch sử Ngân hàng Việt Nam 1951 - 2016”.

Minh Khôi


Theo thoibaonganhang.vn

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
                  Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy để xây dựng ngành Ngân hàng phát triển bền vững
02/07/2021 5.120 lượt xem
Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn dân tộc tiến hành cuộc kháng chiến,...
                  Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
Ký ức không quên về Dự án Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán
10/06/2021 3.488 lượt xem
Chiều một ngày cuối năm 1994, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đỗ Quế Lượng chủ trì một cuộc họp. Tham gia cuộc họp là đại diện một số vụ, cục thuộc NHNN, gồm: Cục Công nghệ tin học; ...
                  Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
Những ngày đầu tham gia xây dựng Nhà máy In tiền Quốc gia
09/06/2021 3.654 lượt xem
Tôi luôn có những cảm xúc sâu sắc, thiêng liêng, xen lẫn tự hào khi bồi hồi nhớ lại những năm tháng làm việc trong ngành Ngân hàng. Trong quãng thời gian ấy, tôi đã có những kỷ niệm không thể nào quê...
                  Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương tiếp bước truyền thống vẻ vang
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương tiếp bước truyền thống vẻ vang
08/06/2021 3.463 lượt xem
Năm 2021 đánh dấu 70 năm Ngân hàng Việt Nam dựng xây và phát triển - một chặng đường trải qua không ít thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, các thế hệ cán bộ ngành Ngân hàng, trong đó có lực lượng thanh n...
                  Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
Hệ thống ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn 30 năm đổi mới và phát triển
07/06/2021 4.359 lượt xem
Ngày 23/5/1990, Hội đồng Nhà nước ban hành hai Pháp lệnh về ngân hàng (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Pháp lệnh về Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính)... Trụ sở NHNN...
                  Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng - Điểm nhấn trong 70 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Việt Nam
04/06/2021 5.522 lượt xem
Năm 2021, ngành Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập (6/5/1951 - 6/5/2021). Trong 70 năm xây dựng và phát triển, toàn Ngành luôn nỗ lực, vượt qua nhiều gian nan, thử thách, đạt được nhiều thàn...
                  35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
35 năm cải cách Ngân hàng: Thành quả, hạn chế và thách thức, gợi mở các giải pháp
03/06/2021 7.403 lượt xem
Quá trình cải cách khu vực ngân hàng đi liền với sự đổi mới thể chế kinh tế, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến năm 2021, ngành Ngân hàng...
                  Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
Dấu ấn xây dựng và đổi mới chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
02/06/2021 4.998 lượt xem
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam, trải qua bao nhiêu thăng trầm, hệ thống ngân hàng đã có những bước phát triển trên mọi mặt, mọi lĩnh vực. Với hơn 15 năm làm việc trong lĩnh v...
                  Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
Nhìn lại 35 năm đổi mới chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
01/06/2021 16.236 lượt xem
Trải qua 70 năm xây dựng, củng cố và phát triển (1951 - 2021), hệ thống ngân hàng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành tựu rất quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng...
                  Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong tiến trình phát triển của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/05/2021 4.816 lượt xem
Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, hoạt động của ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua đã khẳng định được vị thế quan trọng của mình đối với việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đ...
                  Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gần 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành
27/05/2021 1.350 lượt xem
Cùng nhìn lại trang sử 70 năm vẻ vang của ngành Ngân hàng, Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tự hào đã góp một phần công sức trong hành trình đó. Với gần 30 năm xây dựng và phát triển, ...
                  Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
Nỗ lực không ngừng của Ngân hàng Nhà nước trong công tác quản lý thị trường vàng
26/05/2021 1.300 lượt xem
Để có được sự ổn định trên thị trường vàng trong những năm gần đây, đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong “cuộc chiến” dai dẳng kéo dài. Trong 10 năm qua, Vi...
                  Chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước
Chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước
26/05/2021 787 lượt xem
Ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày nay. Trải qua chặng ...
                  Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
Giá trị truyền thống ngành Ngân hàng trong thời chiến với hoạt ðộng truyền thông hiện nay
26/05/2021 611 lượt xem
Lịch sử ngành Ngân hàng đã được các thế hệ của Ngành viết lên bằng lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, trách nhiệm, sáng tạo và niềm tin để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thố...
                  Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Ngân hàng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Ngân hàng Việt Nam
12/05/2021 4.940 lượt xem
Ngày 6/5/1951, tại Lán Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Sự kiện trọng đại này đã mở đầu c...
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?