Quy trình phản biện bài viết đăng trên Tạp chí Ngân hàng
20/06/2022 2.116 lượt xem
I. Các giai đoạn của quy trình phản biện

1
Giai đoạn sơ loại
 
Bài viết của tác giả gửi đăng Tạp chí Ngân hàng sẽ được kiểm tra mức độ đáp ứng các yêu cầu của Tạp chí Ngân hàng (phù hợp tôn chỉ, mục đích, nội dung khoa học của Tạp chí, đáp ứng quy định về bài viết khoa học).

- Chấp nhận sơ loại: Nếu bài viết đáp ứng các tiêu chí đặt ra, tác giả sẽ nhận được thư phản hồi thông báo bài viết đã được chuyển vào quy trình phản biện của Tạp chí Ngân hàng.

- Từ chối sơ loại: Nếu bài viết chưa đáp ứng được các tiêu chí đặt ra của Tạp chí Ngân hàng, tác giả sẽ nhận được thư phản hồi thông báo về tình trạng của bài viết (từ chối nhận bài hoặc đề nghị chỉnh sửa theo yêu cầu của Tạp chí Ngân hàng).

2. Giai đoạn phản biện kín

Sau Giai đoạn sơ loại, Tạp chí Ngân hàng sẽ gửi bài viết (đã được lược bỏ tên, địa chỉ của tác giả bài viết) đến người phản biện. Người phản biện có trách nhiệm bảo mật nội dung bài viết, không chia sẻ thông tin bài viết và thông tin nhận xét về bài viết.

Trước khi chấp nhận hoặc từ chối phản biện bài viết, người được mời phản biện xem xét các vấn đề sau: (i) Sự phù hợp của nội dung bài viết với lĩnh vực chuyên môn của người được mời phản biện để có thể đưa ra nhận xét chính xác đối với bài viết; (ii) Người phản biện đảm bảo đáp ứng được thời hạn gửi lại nhận xét bài viết cho Tạp chí Ngân hàng; (iii) Trường hợp từ chối phản biện, đề xuất người phản biện khác phù hợp hơn (nếu có).

(i) Bản nhận xét phản biện

Nhận xét của người phản biện là cơ sở để Tạp chí Ngân hàng quyết định có nên đăng bài viết đó hay không.

(ii) Nội dung phản biện

Người phản biện đưa ra ý kiến nhận xét bài viết căn cứ vào các tiêu chí thẩm định bài viết, cụ thể:

- Bài viết đảm bảo tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Sự phù hợp của chủ đề bài viết: Tên bài, vấn đề, mục tiêu nghiên cứu;  kết cấu, hình thức trình bày.

- Cơ sở lí luận/khung lí thuyết và tổng quan nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu.

- Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu.

- Những điểm mới của bài viết.

- Các tác động của bài viết.

- Đóng góp về học thuật và thực tiễn.

- Trích dẫn nguồn tài liệu chính xác, đầy đủ, rõ ràng.

(iii) Kết luận của người phản biện

Bao gồm một trong ba trường hợp sau:

- Không nên đăng (giải thích rõ lí do trong bản nhận xét).

- Đề xuất đăng không cần chỉnh sửa.

- Sửa theo ý kiến phản biện và gửi lại cho Tòa soạn, đồng thời ghi chú rõ Tòa soạn có cần gửi lại cho người phản biện xem bài viết đã sửa hay không.

Ngoài ra, nếu người phản biện nghi ngờ gian lận, đạo văn hay phát hiện nào khác, cần nêu nghi vấn đó và cung cấp các chi tiết liên quan cho Tòa soạn.

3. Giai đoạn duyệt đăng bài viết

Sau khi bài viết đã qua giai đoạn phản biện kín, Tổng Biên tập Tạp chí  Ngân hàng đưa ra quyết định cuối cùng (duyệt đăng hay từ chối đăng) khi:

- Phản biện kín đồng ý cho đăng bài viết và Tổng Biên tập đồng ý với phản biện kín: Tác giả sẽ được thông báo và bài viết được đưa vào danh sách chờ duyệt đăng.

- Phản biện kín yêu cầu tác giả chỉnh sửa bài viết: Tác giả sẽ được thông báo để chỉnh sửa theo yêu cầu của phản biện kín và gửi lại Tạp chí Ngân hàng bài viết đã chỉnh sửa. Bài viết được đưa vào danh sách chờ duyệt đăng nếu đạt yêu cầu của phản biện kín. Trường hợp bài viết chưa đạt yêu cầu, tác giả bài viết sẽ được Tạp chí Ngân hàng yêu cầu sửa tiếp.

- Phản biện kín không đồng ý cho đăng bài viết và Tổng Biên tập đồng ý với phản biện kín: Tác giả sẽ nhận được thông báo bài viết không được sử dụng.

- Phản biện kín không đồng ý cho đăng bài viết và Tổng Biên tập không đồng ý với phản biện kín: Bài viết sẽ được gửi đến một phản biện kín thứ hai để đảm bảo tính khách quan. Nếu phản biện kín thứ hai cũng đề xuất không đồng ý đăng bài viết, tác giả sẽ nhận được thông báo bài viết không được sử dụng đăng Tạp chí Ngân hàng. Trường hợp phản biện kín thứ hai đề xuất đồng ý đăng nếu tác giả bổ sung, chỉnh sửa thêm, bài viết sẽ được gửi lại để tác giả bổ sung, chỉnh sửa theo yêu cầu của người phản biện thứ hai.

- Phản biện kín đồng ý cho đăng bài viết, Tổng Biên tập không đồng ý với phản biện kín: Trường hợp này Tòa soạn sẽ mời phản biện kín thứ hai tham gia phản biện bài viết. Nếu phản biện kín thứ hai không đồng ý cho đăng bài viết, tác giả sẽ nhận được thông báo bài viết không được chấp nhận sử dụng. Trường hợp phản biện kín thứ hai đồng ý cho đăng bài viết, tác giả sẽ nhận được thông báo và bài viết được đưa vào danh sách chờ duyệt đăng (sau khi được sự đồng ý của Tổng Biên tập).

 II. Thời gian sơ loại, phản biện và chỉnh sửa bài viết

- Thời gian sơ loại: Tạp chí Ngân hàng tổ chức sơ loại bài viết trong tối đa 05 ngày kể từ ngày tác giả gửi bài tới Tạp chí Ngân hàng (không kể thứ 7, chủ nhật, ngày lễ).

- Thời gian người phản biện gửi nhận xét: Tối đa 10 ngày, tính từ ngày Tạp chí Ngân hàng gửi bài viết cho người phản biện, không kể  thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (một số trường hợp đặc biệt, Tạp chí Ngân hàng có thể thống nhất với người phản biện cho ý kiến nhận xét nhanh hoặc kéo dài hơn).

- Thời gian tác giả chỉnh sửa và gửi lại bài viết: Tối đa 07 ngày, tính từ ngày Tạp chí Ngân hàng gửi nhận xét cho tác giả, không kể thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (một số trường hợp đặc biệt, Tạp chí Ngân hàng có thể thống nhất với người phản biện cho ý kiến nhận xét nhanh hoặc kéo dài hơn)./.
 
Các bài viết khác
Quy định về lưu trữ Quy định về lưu trữ
27/05/2022 1.195 lượt xem
Chính sách truy cập tự do Chính sách truy cập tự do
20/05/2022 965 lượt xem
Chính sách tài chính Chính sách tài chính
19/05/2022 939 lượt xem
Đạo đức xuất bản Đạo đức xuất bản
19/05/2022 1.660 lượt xem
Hội đồng Biên tập Hội đồng Biên tập
21/01/2022 1.803 lượt xem
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

81.000

83.500

Vàng SJC 5c

81.000

83.520

Vàng nhẫn 9999

74.200

76.100

Vàng nữ trang 9999

74.000

75.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,145 25,485 26,411 27,860 30,670 31,974 159.56 168.87
BIDV 25,185 25,485 26,528 27,748 30,697 31,977 159.6 168
VietinBank 25,160 25,485 26,651 27,946 31,096 32,106 161.07 169.02
Agribank 25,180 25,485 26,599 27,900 30,846 32,001 160.64 168.67
Eximbank 25,160 25,485 26,632 27,531 30,915 31,959 161.35 166.79
ACB 25,190 25,485 26,768 27,476 31,178 31,876 161.53 166.97
Sacombank 25,250 25,485 26,880 27,440 31,315 31,817 162.5 167.51
Techcombank 25,228 25,485 26,523 27,869 30,720 32,037 157.83 170.27
LPBank 24,943 25,485 26,344 27,844 31,044 31,948 159.37 170.59
DongA Bank 25,250 25,485 26,760 27,440 31,070 31,920 159.80 166.90
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,30
2,40
2,60
3,50
3,70
4,50
4,50
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,20
2,20
2,30
3,40
3,45
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,30
3,80
3,80
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?