Sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ chính sách đất đai - Thực trạng và giải pháp
08/03/2022 2.736 lượt xem
Nguồn lực đất đai của Việt Nam vào loại thấp nhất trên thế giới nếu tính theo đầu người. Với hơn 33,1 triệu ha đất tự nhiên, trong đó có gần 28 triệu ha đất nông nghiệp (bao gồm cả 13,2 triệu ha đất rừng phòng hộ và đất rừng có mục đích sử dụng đặc biệt), Việt Nam đứng thứ 156 trên thế giới và thứ 9 trong số các quốc gia ASEAN về diện tích đất theo đầu người. Ngày 31/10/2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW).
 
Ngân sách Nhà nước (NSNN) là công cụ tài chính của Nhà nước, phục vụ thực hiện các chức năng và nhiệm vụ cụ thể của Nhà nước trong từng thời kỳ, trong đó có thực hiện chính sách về đất đai. Nhằm hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai, Nhà nước thực hiện các chính sách: Thu thuế, chi NSNN trong các hoạt động như bồi thường giải phóng mặt bằng và các chính sách khác nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị thu hồi đất. Trong bài viết này, tác giả xin đề cập đến khía cạnh chi hỗ trợ từ NSNN trong công tác giải phóng mặt bằng; tái định cư; hỗ trợ vốn tái sản xuất; chuyển đổi, đào tạo việc làm mới và các khoản chi khác trong chính sách đất đai ở Việt Nam, đánh giá kết quả đạt được và những bất cập, hạn chế cần hoàn thiện, trên cơ sở đó, đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả vốn NSNN chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai hiện nay. 
 


Cần kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn NSNN hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất
 
1. Kết quả đạt được của việc sử dụng vốn NSNN chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai tại Việt Nam
 
Sử dụng vốn NSNN chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai là quá trình sử dụng vốn NSNN đã được dự toán để thực hiện chính sách đất đai một cách hiệu quả.
 
Thực tế, thời gian qua, việc sử dụng vốn NSNN chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai đã đóng góp vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Cụ thể: 
 
Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng được nhiều tỉnh, thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn các tỉnh, thành phố có hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Các văn bản pháp luật, chính sách về đất đai và thị trường bất động sản được ban hành đã từng bước xây dựng, hình thành và quản lý được thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất. Cơ chế xây dựng và quản lý giá trị quyền sử dụng đất, giá trị bất động sản gắn liền với đất được ban hành đã tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh tế cho chi giải phòng mặt bằng và hỗ trợ người dân sau thu hồi đất.
 
Theo báo cáo công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 42 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau), sau triển khai thi hành Luật Đất đai, tổng diện tích đất đã thu hồi thực hiện các dự án đầu tư là trên 2,1 triệu ha (trong đó, khoảng 1.594.485,38 ha đất nông nghiệp, 591.787,73 ha đất phi nông nghiệp và 2.304,11 ha đất chưa sử dụng); thực hiện bồi thường bằng đất với diện tích 13 nghìn ha (trong đó, bồi thường bằng đất ở là 250,50 ha, bằng đất nông nghiệp là 12.636,63 ha và bằng đất phi nông nghiệp là 135,71 ha). 
 
Việc bồi thường tại các địa phương cho người có đất thu hồi chủ yếu được thực hiện theo hình thức chi trả bằng tiền. Đến nay, các tỉnh đã thực hiện chi trả bằng tiền với tổng số tiền hơn 46 nghìn tỷ đồng (trong đó, tiền bồi thường đất ở là 16.344,63 tỷ đồng, tiền bồi thường đất nông nghiệp là 25.282,70 tỷ đồng và tiền bồi thường đất phi nông nghiệp là 4.377,26 tỷ đồng). Đối với bồi thường tài sản gắn liền với đất có tổng số tiền gần 51,5 nghìn tỷ đồng (trong đó, tiền bồi thường nhà ở và công trình gắn liền với đất là 44.708,79 tỷ đồng), tiền hỗ trợ là 43.075,63 tỷ đồng (trong đó, hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là 9.069,47 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm gần 33.666 tỷ đồng; hỗ trợ tái định cư là 820,24,83 tỷ đồng và hỗ trợ khác là 3.279,64 tỷ đồng). Việc bố trí tái định cư tại các địa phương được thực hiện bằng việc giao đất ở hoặc nhà ở với tổng diện tích đất ở để bố trí tái định cư khoảng 567,40 ha cho 25.770 hộ gia đình, cá nhân (bình quân 220,18 m2/hộ) và diện tích nhà để bố trí tái định cư là 29.745 m2 cho 347 hộ gia đình, cá nhân. Đối với các hộ gia đình, cá nhân tự lo chỗ ở thì được Nhà nước hỗ trợ tiền để tự tìm chỗ ở tái định cư.
 
2. Những bất cập, hạn chế trong việc sử dụng vốn NSNN chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai tại Việt Nam
 
Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, thực tế công tác chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế cần hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu quản lý, đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho các đối tượng liên quan trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng, mặt bằng,... thể hiện trên các khía cạnh sau:  
 
Thứ nhất, mức bồi thường bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất chưa thực sự phù hợp.
 
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, việc định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được xác định trên cơ sở “giá đất phổ biến trên thị trường”, tuy nhiên, để xác định một cách đầy đủ giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường là việc rất khó khăn khi thị trường bất động sản chưa thực sự hoạt động công khai, minh bạch; các cơ quan quản lý Nhà nước gặp nhiều khó khăn trong thực hiện việc theo dõi, giám sát và tổng hợp được đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin giao dịch về quyền sử dụng đất trên từng địa bàn, nhất là đối với đất ở. Vấn đề thu hồi và đền bù giá đất không thỏa đáng cũng là nguyên nhân nảy sinh các “nhóm lợi ích” tiêu cực, khiến dư luận bức xúc. Dù việc xác định giá đất cụ thể được quy định do một tổ chức tư vấn độc lập đưa ra về giá đất thực hiện, nhưng hội đồng thẩm định giá lại do ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập, là cơ quan có thẩm quyền xem xét và trình lên ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định. Đây chính là tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, khi ủy ban nhân dân cấp tỉnh vừa có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, lại quyết định về giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất, đồng thời vừa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất; như thế, ở mức độ nhất định, không bảo đảm tính khách quan. 
 
Thứ hai, về các chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
 
Luật Đất đai (Điều 83) đã quy định rõ về các chính sách hỗ trợ cho người sử dụng đất có đất bị thu hồi, nhưng trên thực tế, việc thực hiện được rất khó khăn, đặc biệt là trong chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Cụ thể, theo phản ánh của nhiều địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách cho người dân có đất bị thu hồi còn phát sinh vướng mắc như về chính sách hỗ trợ cho người dân để xác định, lựa chọn việc làm, lựa chọn hướng chuyển đổi nghề nghiệp, việc tổ chức đào tạo nghề đối với người dân bị thu hồi đất là rất khó; trên thực tế, nhiều hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất sản xuất không thực hiện được việc chuyển đổi ngành nghề, nhiều hộ gia đình, địa phương còn lúng túng trong việc xác định, lựa chọn ngành nghề để chuyển đổi.
 
Trong khi các cơ sở sản xuất kinh doanh nhiều địa bàn còn rất hạn chế trong việc tiếp nhận, tuyển dụng lao động của địa phương, nhất là các đối tượng bị thu hồi đất để thực hiện dự án khi dự án đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, số người trong độ tuổi lao động bị thu hồi đất phần lớn là lao động phổ thông, trình độ kỹ thuật thấp, không đáp ứng được nhu cầu lao động trong môi trường công nghiệp hoặc lao động kỹ thuật cao.
 
Vấn đề tái định cư còn chậm, chưa được quan tâm. Khi thực hiện thu hồi đất ở, việc bố trí tái định cư còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo kịp thời chỗ ở cho người có đất bị thu hồi, các khu nhà ở tái định cư còn kém về chất lượng và hạn hẹp về diện tích. 
 
 Cơ chế hỗ trợ tiền thuê nhà ở (cho hộ kinh doanh, buôn bán), đơn giá bồi thường và cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp vẫn còn thấp, nhất là khu vực đô thị; chưa có cơ chế hỗ trợ tích cực khi thu hồi đất nông nghiệp, đất ở của hộ gia đình có diện tích lớn, một bộ phận người dân chưa đồng thuận cao trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 
Thứ ba, việc triển khai tổ chức chi đền bù giải phóng mặt bằng chưa có sự thống nhất, tạo sơ hở cho việc lợi dụng trong áp dụng chính sách giá đền bù giải phóng mặt bằng.
 
Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ thể về công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, trên thực tế, công tác này khi thực hiện vẫn chưa tuân thủ được hoàn toàn theo quy định. Có nơi, có lúc còn xảy ra tình trạng cơ quan chức năng mập mờ trong quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời gây ra nhiều bức xúc trong dư luận nhân dân. Công tác giải phóng mặt bằng vẫn là công việc có rất nhiều khó khăn, phức tạp và còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, trong đó có việc triển khai tổ chức chi đền bù giải phóng mặt bằng chưa có sự thống nhất, tạo sơ hở cho việc lợi dụng việc áp dụng chính sách giá đền bù giải phóng mặt bằng. 
 
Thứ tư, trong triển khai tổ chức giải ngân đầu tư công còn chậm trễ gây bức xúc cho người dân trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.
 
Về thu hồi đất, hiện nay, vướng mắc lớn nhất liên quan đến giải ngân đầu tư công. Thực tiễn cho thấy, nguyên nhân chủ yếu do khâu quản lý Nhà nước ở địa phương về đất đai; không có cơ sở dữ liệu; xác định giá trị đền bù giải phóng mặt bằng không hết; định giá không thống nhất… Theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp đứng ra tự thỏa thuận đền bù là rất khó khăn; phải nghiên cứu vấn đề này nếu không sẽ rất vướng, kể cả trong đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài thì giải phóng mặt bằng, thu hồi đất rất khó.
 
Thứ năm, chưa quy định nguyên tắc thống nhất trong chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ.
 
Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 là một quy định mới, đảm bảo quyền lợi của người có đất thu hồi trong nhận tiền bồi thường, hỗ trợ: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi”. Tuy nhiên, quy định chưa xác định rõ trách nhiệm hoàn tất việc chi trả trong thời gian trên hay có thể chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thành nhiều đợt. 
 
Thứ sáu, chi giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo lợi ích của Nhà nước, người dân và chủ đầu tư
 
Luật Đất đai cho phép áp dụng hai cơ chế thu hồi đất: Một là, Nhà nước thu hồi đất (chuyển dịch đất đai bắt buộc); hai là, tự thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất (chuyển dịch đất đai tự nguyện). 
 
Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn về giá đất khi thu hồi và đền bù, tạo ra sự bất bình đẳng trong việc bồi thường cho người sử dụng đất, gây nên nhiều tranh chấp, khiếu kiện về đất đai. Đối với chuyển dịch đất đai bắt buộc, hệ quả tiêu cực là sự xung đột lợi ích dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người ở mức độ cao (chiếm tới 70% tổng lượng khiếu nại, khiếu kiện).


Công khai và tuyên truyền sâu rộng cho người dân kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp với từng địa phương, từng khu vực nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ của người dân trong tổ chức thực hiện bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng.
 
 
3. Một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả vốn NSNN chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai tại Việt Nam
 
3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN chi bồi thường giải phóng mặt bằng
 
Nâng cao hiệu quả quản lý chặt chẽ quy trình chi NSNN cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất, bao gồm:
 
Thứ nhất, chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với khung giá đất phù hợp với nguyên tắc thị trường, đảm bảo quyền lợi và sinh kế của người dân sau thu hồi đất; áp dụng nguyên tắc đồng thuận theo đa số.
 
Chi bồi thường đền bù đất đai khi Nhà nước thu hồi đất cần đảm bảo và tuân thủ nguyên tắc khi Nhà nước lấy đất thì bồi thường bằng đất cùng loại, nếu không có đất cùng loại thì bồi thường bằng tiền với giá trị tương đương (coi đất đai là tài sản có thể được trả thay bằng tiền bồi thường để mua được một thửa đất tương đương) để đảm bảo quyền lợi và sự bình đẳng cho người có đất bị thu hồi; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người có đất bị thu hồi, nhà đầu tư thực hiện các dự án; hạn chế khiếu nại, tố cáo trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
 
Thứ hai, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp với từng địa phương, từng khu vực, nâng cao hiệu quả chi tổ chức thực hiện bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng.
 
Để công tác chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm Nhà nước, nhà đầu tư và người dân thì cần xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp với từng địa phương, từng khu vực và tiếp cận quan điểm ngoài ý nghĩa là tài sản, đất đai còn là tài nguyên thiên nhiên, tư liệu sản xuất và nguồn sống của con người. 
 
Bên cạnh đó, cần có một số cơ chế hỗ trợ tích cực khi thu hồi đất nông nghiệp, đất ở của hộ gia đình có diện tích lớn, một bộ phận người dân chưa đồng thuận cao trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cần xây dựng giá đất tại khu tái định cư tương đối phù hợp so với giá đất bồi thường, nhất là khu vực nông thôn để đảm bảo công tác bố trí tái định cư, đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ tiền thuê nhà ở (cho hộ kinh doanh, buôn bán), đơn giá bồi thường và cơ chế bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp phù hợp với giá thị trường, nhất là khu vực đô thị. 
 
Thứ ba, đẩy mạnh việc triển khai, rút ngắn thời gian thực hiện quy trình chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
 
Chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm ba giai đoạn: Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Nhằm đẩy mạnh việc triển khai, rút ngắn thời gian thực hiện quy trình chi, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì công tác lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác cấp, phát, chi trả kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần được triển khai nhanh. 
 
Thứ tư, công khai và tuyên truyền sâu rộng cho người dân kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp với từng địa phương, từng khu vực nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ của người dân trong tổ chức thực hiện bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng. 
 
Trong quá trình tham vấn lấy ý kiến của người bị thu hồi đất tại một số địa phương, Tổ chức Liên minh đất đai (LANDA) cho biết: Hầu hết ý kiến của người dân tại các địa phương tổ chức lấy ý kiến đều cho rằng, quá trình thực hiện thu hồi đất luôn thiếu minh bạch, người dân luôn bị đặt vào thế bị động, thậm chí là ép buộc di dời và mất chỗ ở. Số tiền mà có người được đền bù bồi thường, thậm chí không đủ để mua một suất ở tái định cư. Họ cũng mất cả sinh kế từ nông nghiệp mà gần như không có cơ hội tìm sinh kế mới. Do đó, cần công khai và tuyên truyền sâu rộng cho người dân kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp với từng địa phương, từng khu vực nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ của người dân trong tổ chức thực hiện bồi thường, đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần thực hiện khảo sát lấy ý kiến của toàn bộ cộng đồng dân cư địa phương, không chỉ lấy ý kiến của người bị thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi cho tất cả mọi người dân trên địa bàn. 
 
3.2. Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn NSNN hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất
 
Cần kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn NSNN hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Cần bố trí đủ nguồn vốn để khi thực hiện thu hồi đất ở, việc bố trí tái định cư đảm bảo kịp thời chỗ ở cho người có đất bị thu hồi, các khu nhà ở tái định cư đảm bảo điều kiện sống ổn định. Đối với hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp, cần chi hỗ trợ cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp; các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thì chi hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.
 
3.3. Sử dụng hiệu quả vốn NSNN hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm
 
Đất đai là tư liệu sản xuất quan trọng đối với người dân. Do đó, khi bị thu hồi đất thì việc hỗ trợ chuyển đổi việc làm là thực sự quan trọng. Giải quyết tốt được công tác này chính là ổn định tâm lý, xóa bỏ những bức xúc trong dư luận xã hội và tình trạng khiếu kiện kéo dài đối với công tác quản lý đất đai ở nhiều địa phương thời gian qua. 
 
Để thực hiện được mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất thì nguồn vốn NSNN hỗ trợ cho hoạt động này cần được sử dụng hiệu quả, trong đó, cần chú trọng một số biện pháp 
như sau: 
 
- Cần có sự rà soát về trình độ tiếp cận nghề nghiệp mới, nhu cầu lao động của địa phương, lựa chọn và đưa ra yêu cầu đối với các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng để thực sự gắn công tác đào tạo nghề sát đúng với nhu cầu, yêu cầu về lao động của các đơn vị tuyển dụng, đảm bảo hiệu quả chi của các khoản hỗ trợ từ NSNN cho hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm cho người dân bị thu hồi đất.
 
- Có cơ chế giám sát, đánh giá hiệu quả các khoản chi hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm, đảm bảo người dân bị thu hồi đất có được một nghề đảm bảo cuộc sống của mình.
 
3.4. Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu đất tại địa phương, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tổng thể của quốc gia, theo vùng và theo yêu cầu quản lý 
 
Cùng với sự phát triển của công nghệ, trong thời đại công nghiệp 4.0 và kinh tế số, cũng như thực tiễn yêu cầu quản lý, hoàn thiện đối với công tác quản lý đất đai từ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN đối với chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai thì cơ sở dữ liệu đất tại địa phương, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai có vai trò thực sự quan trọng. Đây có thể coi là yếu tố nền tảng để thực hiện nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đất đai nói chung và sử dụng hiệu quả vốn NSNN nói riêng. Để thực hiện được yêu cầu nêu trên, cần xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu đất tại địa phương, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tổng thể của quốc gia, theo vùng. Cụ thể:
 
- Các địa phương cần thực hiện thống kê, rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương, sau khi hoàn thành phải đưa ngay vào vận hành khai thác để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai; cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu đất đai cho người dân, doanh nghiệp; sẵn sàng tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, tránh lãng phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã và đang triển khai tại địa phương, các loại tài liệu phải đảm bảo chính xác phù hợp với hiện trạng đang sử dụng để tránh chồng chéo, lãng phí. Đồng thời, tổ chức rà soát, đánh giá, đảm bảo tính đầy đủ, tính pháp lý, tính chính xác của thông tin, tài liệu, dữ liệu đầu vào, tuân thủ đúng quy trình thu thập, phân loại, lựa chọn loại tài liệu, dữ liệu có thời điểm lập mới nhất, có đầy đủ thông tin nhất, có giá trị pháp lý cao nhất để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, không vì khối lượng mà sử dụng các tài liệu không phù hợp với hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các địa phương. 
 
- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc. Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (gồm dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan như thuế, công chứng, ngân hàng,… đồng bộ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trang bị hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu cấp tỉnh, hiện đại hóa tổ chức cung cấp dịch vụ công về đất đai.
 
Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và sự ổn định đời sống của người dân. Với cách tiếp cận và nhìn nhận từ góc độ chi NSNN hỗ trợ thực hiện các chính sách đất đai và đề xuất các giải pháp cụ thể nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN chi hỗ trợ thực hiện chính sách đất đai, tác giả bài viết mong muốn được góp một phần nhỏ vào việc hoàn thiện các chính sách thực thi quản lý đất đai nói chung và chính sách tài chính đất đai nói riêng, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Luật Đất đai năm 2013.
2. Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2020, Báo cáo công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 42 tỉnh, thành phố.
4. World Bank, B2013, Báo cáo Cải thiện quản trị đất đai tại Việt Nam.

PGS., TS. Phạm Ngọc Dũng
Học viện Tài chính

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Ổn định tài chính trong bối cảnh lạm phát và rủi ro địa chính trị tăng cao
Ổn định tài chính trong bối cảnh lạm phát và rủi ro địa chính trị tăng cao
23/05/2023 300 lượt xem
Báo cáo cập nhật về ổn định tài chính toàn cầu, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đánh giá tình hình tài chính hiện nay trong bối cảnh lạm phát và rủi ro địa chính trị leo thang.
Khó khăn và thách thức trong công tác điều hành chính sách tiền tệ hiện nay
Khó khăn và thách thức trong công tác điều hành chính sách tiền tệ hiện nay
22/05/2023 387 lượt xem
Có thể nói, công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) hiện nay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức; đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách phải rất linh hoạt, chủ động thích ứng, kịp thời tham mưu để đề xuất các giải pháp điều hành nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau khi chịu tác động nghiêm trọng và nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu ưu tiên hàng đầu đã được luật hóa trong Luật NHNN là kiểm soát lạm phát.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Tiếp lửa cho đà cải thiện môi trường kinh doanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: "Tiếp lửa" cho đà cải thiện môi trường kinh doanh
16/05/2023 602 lượt xem
Với vai trò huyết mạch tiền tệ và thanh toán của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) luôn đi đầu trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia theo định hướng của Chính phủ với 3 trọng tâm đột phá: (i) Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; (ii) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm duy trì chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng, nâng cao độ phủ thông tin tín dụng; (iii) Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
Điều hành chính sách tiền tệ hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh
Điều hành chính sách tiền tệ hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/05/2023 831 lượt xem
Thời gian qua, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến kém tích cực do hậu quả của đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị, rủi ro bất ổn gia tăng, xung đột Nga - Ukraine chưa thể kết thúc. Lạm phát vẫn duy trì ở mức cao tại nhiều quốc gia khiến ngân hàng trung ương (NHTW) các nước giữ lãi suất điều hành ở mức cao và tiếp tục có xu hướng tăng.
Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng dưới khía cạnh pháp lí - Thực trạng và một số khuyến nghị hoàn thiện
Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng dưới khía cạnh pháp lí - Thực trạng và một số khuyến nghị hoàn thiện
03/05/2023 1.173 lượt xem
Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là một trong những hoạt động cần thiết bởi điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo sự bình đẳng, trung thực và lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay, khung pháp lí điều chỉnh về vấn đề này chưa thật sự đầy đủ, thống nhất, do đó đã ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong việc kiểm soát các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
Kinh tế Việt Nam khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số định hướng hoàn thiện
Kinh tế Việt Nam khi gia nhập các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và một số định hướng hoàn thiện
02/05/2023 1.781 lượt xem
Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế thế giới, việc tích cực đẩy mạnh tham gia vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào “sân chơi” mới, đưa những sản phẩm của Việt Nam đến gần hơn với thị trường thế giới.
Dự báo lạm phát Việt Nam và một số kiến nghị
Dự báo lạm phát Việt Nam và một số kiến nghị
28/04/2023 1.601 lượt xem
Năm 2022, lạm phát Việt Nam tăng 3,15% so với bình quân năm 2021, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội đề ra, nhưng vẫn cao hơn mức lạm phát bình quân 5 năm giai đoạn 2017 - 2021 (2,98%). Trong đó, một số nhóm hàng có mức tăng rất cao so với mức tăng bình quân 5 năm như giao thông, đồ uống, thiết bị đồ dùng gia đình, văn hóa giải trí; một số nhóm hàng giảm giá mạnh, chủ yếu là nhóm hàng thuộc quản lí của Nhà nước như y tế, giáo dục
Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
18/04/2023 1.516 lượt xem
Năm 2023, Việt Nam có được những thuận lợi cơ bản từ đà phục hồi kinh tế ấn tượng của năm 2022. Đến nay, Việt Nam có nền kinh tế lớn thứ tư ASEAN và thứ 40 của thế giới, quy mô thương mại quốc tế nằm trong Top 20 của thế giới (đạt gần 740 tỉ USD), là một trong những nền kinh tế được đánh giá là năng động và có độ mở cao nhất thế giới.
Phát hành cam kết bảo lãnh ngân hàng theo ISP98
Phát hành cam kết bảo lãnh ngân hàng theo ISP98
11/04/2023 1.918 lượt xem
Bảo lãnh ngân hàng là một sản phẩm tài chính có vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế. Cùng với bảo lãnh độc lập (demand guarantee), thư tín dụng dự phòng (standby letter of credit) là một hình thức bảo lãnh ngân hàng được sử dụng tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, đặc biệt khi có đối tác đến từ Hoa Kì.
Tín dụng xanh tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị
Tín dụng xanh tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị
30/03/2023 4.331 lượt xem
Là một trong những trụ cột chính của hệ thống tài chính xanh, tín dụng xanh đang là chủ đề được rất nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Mô hình tín dụng xanh đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn cần thiết nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến môi trường và khí hậu. Tại Việt Nam, hoạt động tín dụng xanh cũng đã được triển khai thực hiện trong những năm gần đây và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
30/03/2023 2.480 lượt xem
Ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1813). Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1813, hoạt động TTKDTM đã đạt được những kết quả tích cực. Thời gian tới, cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành trong xây dựng hành lang pháp lí và đẩy nhanh quá trình kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy thanh toán số, chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
Quản lí nhà nước đối với mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị
Quản lí nhà nước đối với mô hình kinh tế hợp tác xã tại Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị
29/03/2023 2.346 lượt xem
Phát triển kinh tế tập thể được xem là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu, rộng như hiện nay và đây cũng chính là thành phần kinh tế quan trọng bên cạnh kinh tế nhà nước của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể hay mô hình hợp tác xã của nước ta ở thời điểm hiện tại chưa thực sự phát huy hiệu quả theo đúng mục tiêu, chính sách của Nhà nước.
Basel III: Quá trình thực hiện tại Việt Nam và một số khuyến nghị
Basel III: Quá trình thực hiện tại Việt Nam và một số khuyến nghị
27/03/2023 5.579 lượt xem
Hiện nay, bên cạnh Basel II, nhiều ngân hàng Việt Nam cũng đã áp dụng Basel III, IFRS 9. Đây là chuẩn mực quốc tế giúp các ngân hàng nâng cao quản trị rủi ro và cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng Ngành. Bên cạnh đó, điều này cũng góp phần giúp hệ thống tổ chức tín dụng nói chung phát triển hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc ứng dụng Basel III vẫn còn nhiều vướng mắc bởi Hiệp ước này có những yêu cầu cao hơn và khắt khe hơn.
Bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nợ trong giao dịch mua, bán nợ với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
Bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nợ trong giao dịch mua, bán nợ với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
22/03/2023 2.661 lượt xem
Xử lí nợ nhanh chóng và hiệu quả luôn được coi là một trong những mục tiêu cơ bản, quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho các tổ chức tín dụng (TCTD). Có nhiều phương thức khác nhau để TCTD xử lí nợ và trong những năm gần đây, TCTD có xu hướng lựa chọn nhiều hơn việc xử lí nợ thông qua mua, bán nợ với các chủ thể có nhu cầu trên thị trường.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.070

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.750

56.700

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,270 23,640 24,575 25,951 28,261 29,466 163.78 173.39
BIDV 23,320 23,620 24,752 25,940 28,372 29,619 164.31 173.07
VietinBank 23,235 23,655 24,821 25,956 28,606 29,616 164.85 172.8
Agribank 23,270 23,635 24,830 25,832 28,510 29,336 165.92 172.71
Eximbank 23,250 23,630 24,854 25,531 28,548 29,326 165.67 170.18
ACB 23,200 23,700 24,861 25,488 28,689 29,295 165.51 169.86
Sacombank 23,280 23,685 25,018 25,532 28,788 29,304 166.23 171.78
Techcombank 23,310 23,655 24,609 25,935 28,217 29,502 161.45 173.73
LPBank 23,300 23,900 24,794 26,122 28,725 29,665 164.18 175.63
DongA Bank 23,330 23,660 24,880 25,550 28,610 29,320 163.5 170.7
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?