Fintech và những thách thức trong việc ban hành các quy định pháp lý
15/08/2022 4.866 lượt xem
Trong hơn hai thập kỷ vừa qua, chúng ta chứng kiến hai sự kiện đã tác động đến hệ thống tài chính toàn cầu, đó là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự trỗi dậy của hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số, được gọi chung là công nghệ tài chính hoặc Fintech1. Cả hai sự kiện đều đặt ra yêu cầu về những phản ứng pháp lý phù hợp. Các bài học kinh nghiệm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã được thảo luận rộng rãi và kết quả phản ứng pháp lý là Basel III, đã đạt được sự đồng thuận - mặc dù chưa được thực hiện đầy đủ2 trong khuôn khổ pháp lý toàn cầu. Tuy nhiên, làm thế nào để điều chỉnh Fintech vẫn đang trong giai đoạn đầu là một chủ đề tranh luận sôi nổi về chính sách và học thuật. Trong khi sự ra đời của Fintech đặt ra những thách thức và cơ hội mới, các mục tiêu cốt lõi của quy định cũng có thể cung cấp hướng dẫn thích hợp, cả về việc có hay không và cách quy định pháp lý đối với tài chính kỹ thuật số. Mục tiêu cốt lõi của việc này là bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng, ổn định tài chính và hình thành tính toàn vẹn của thị trường. Bài viết này chia sẻ một số ý kiến, đánh giá của các nhà nghiên cứu về những khó khăn, thách thức và kiến nghị trong việc xây dựng, ban hành hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động của Fintech.
 
Thực tiễn trong thời gian qua, để đạt được các mục tiêu cốt lõi nói trên, nhiều cơ quan quản lý sử dụng một loạt các nguyên tắc và các quy tắc tập trung vào kết quả “dựa trên nguyên tắc” hơn là các quy định chi tiết “dựa trên quy tắc”. Mặc dù các nguyên tắc, cách thực hiện và hệ thống phân cấp của chúng khác nhau, nhưng ít nhất ba nguyên tắc chung sau đây đã xuất hiện ở các khu vực pháp lý khác nhau và được các cơ quan quản lý chấp nhận rộng rãi: Tính chắc chắn về mặt pháp lý; tính trung lập về công nghệ và tính tương xứng (hoặc thường được gọi là dựa trên rủi ro). Tất cả các nguyên tắc trên đều hướng tới một sân chơi bình đẳng cho các bên tham gia thị trường, đảm bảo rằng, mọi đối tượng đều ở trên cùng một mặt bằng pháp lý; đối xử công nghệ như nhau và tìm sự cân bằng giữa mức độ rủi ro và các yêu cầu pháp lý. 
 
Sự chắc chắn về mặt pháp lý là nguyên tắc chính của bất kỳ quy định nào. Điều này bao gồm một định nghĩa chặt chẽ về các điều kiện pháp lý cũng như việc áp dụng quy định một cách minh bạch. Tuy nhiên, đối với Fintech, có ít nhất ba thách thức nảy sinh đối với sự chắc chắn về mặt pháp lý. Thứ nhất, tốc độ phát triển cao của Fintech xét theo các mô hình kinh doanh khác nhau và từ không trọng yếu đến trở thành trung tâm trong các cuộc thảo luận về hệ thống tài chính chỉ trong vòng một thập kỷ, trái ngược với các quy trình thông thường tốn nhiều thời gian cho việc ban hành các quy tắc quy định mới, thường được gắn với hệ thống tham vấn cộng đồng của các bên liên quan quan trọng nhất. Thách thức thứ hai liên quan đến số lượng các tổ chức chính phủ có liên quan. Quy định tài chính ở nhiều khu vực pháp lý liên quan đến nhiều tổ chức khác nhau (bao gồm ngân hàng trung ương, các cơ quan giám sát tài chính, các cơ quan chính phủ khác như cơ quan quản lý thuế, lập pháp và chống rửa tiền). Thách thức thứ ba là, so với các cơ quan quản lý và sự tham gia thị trường, Fintech ngày càng yêu cầu kiến ​​thức khoa học máy tính và mã hóa bên cạnh kiến ​​thức thị trường tài chính và pháp luật thông thường. 
 
Tính trung lập về công nghệ đòi hỏi các cơ quan quản lý phải xem xét kỹ lưỡng về công nghệ và tập trung chủ yếu vào chức năng mà dịch vụ tài chính cung cấp. Một số lý do thúc đẩy tính trung lập về công nghệ là một nguyên tắc pháp lý trọng yếu. Thứ nhất, sự thay đổi công nghệ diễn ra rất nhanh và tiến tới ngày càng nhanh hơn. Việc liên tục xem xét và cập nhật các quy định cho phù hợp có thể không khả thi và cũng không hiệu quả. Tính đến giữa năm 2019, có hơn 2.500 loại tiền mã hóa khác nhau có sẵn3 và thuật ngữ công nghệ sổ cái phân tán (DLT) chỉ là một trình hệ thống giữ chỗ cho một loạt các chức năng và thông số khác nhau4. Một lý do khác khiến các cơ quan quản lý không muốn chọn công nghệ này hơn công nghệ kia là vì việc đứng hẳn về bên nào có thể dẫn đến trách nhiệm tiềm tàng. 
 
Về yêu cầu tương xứng, khuôn khổ Basel đặt ra các yêu cầu quy định tối thiểu đối với các ngân hàng hoạt động quốc tế trong khuôn khổ truyền thống. Trong các giới hạn này, nó cho phép cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia cân đối trong việc đặt ra các yêu cầu pháp lý thấp hơn đối với các dịch vụ tài chính có rủi ro ít hơn theo các yếu tố như quy mô ngân hàng, khả năng tác động đến hệ thống, độ phức tạp và rủi ro dự kiến. Khái niệm tương xứng nhằm mục đích hạn chế sự can thiệp công khai dưới hình thức các nghĩa vụ pháp lý và đặc biệt là để tránh chi phí tuân thủ quá mức hoặc gánh nặng quy định đối với các ngân hàng nhỏ hơn và không phức tạp (BCBS, 2019; Lautenschläger, 2017). Một số mô hình kinh doanh mới của Fintech chỉ tham gia vào một khía cạnh cụ thể của ngân hàng, ví dụ như thanh toán, bảo hiểm hoặc quản lý tài sản. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ mà Fintech cần được yêu cầu để đáp ứng được tính đầy đủ của giấy phép hoạt động ngân hàng, bảo hiểm hoặc cơ sở hạ tầng, hay liệu chỉ quy định cho chức năng cụ thể của mô hình kinh doanh. Hai tiêu chí chính liên quan đến rủi ro Fintech đặt ra là liệu nó có tham gia vào quá trình chuyển đổi kỳ hạn hay không và liệu các khoản tiền gửi trên bảng cân đối kế toán có được công ty Fintech truy cập trực tiếp hay không. Về khía cạnh này, giới hạn giữa việc chỉ cung cấp một giải pháp phần mềm thuần túy và các dịch vụ tài chính thực tế đã được một số quốc gia cho phép tài chính kỹ thuật số thử nghiệm. 
 
Trong khuôn khổ pháp lý truyền thống, một số khía cạnh, chẳng hạn như các quy định về hành vi và yêu cầu chống rửa tiền được áp dụng cho toàn bộ hoạt động tài chính. Fintech phù hợp với bối cảnh này ở đâu? Câu trả lời là không đơn giản vì Fintech bao gồm một loạt các hoạt động. Một quy định mà phương pháp tiếp cận pháp lý như nhau trong tất cả trường hợp (one - size - fits - all) mang đến rủi ro bóp nghẹt sự đổi mới và ngăn cản sự gia nhập thị trường mới. Cho đến nay, các cơ quan quản lý có những phản ứng pháp lý rất khác nhau giữa các loại hoạt động Fintech và khu vực pháp lý, nhìn chung có ba hình thức về vấn đề này: Chờ đợi và quan sát (wait and see); thử nghiệm quy tắc “cùng rủi ro, cùng quy định” (duck type) hoặc ban hành quy định (code) (Amstad, 2019).
 
Lựa chọn đầu tiên là để Fintech phần lớn không cần theo quy định. Trong những ngày đầu của Fintech, các cơ quan quản lý ở hầu hết các khu vực pháp lý đã lựa chọn “chờ đợi và quan sát”. Bitcoin, như một chất xúc tác của hệ sinh thái Fintech, bắt đầu vào năm 2008 với bài báo của Satoshi Nakamoto. Nhưng đến năm 2013 thì chính bản thân một số công ty Fintech cảm thấy bị cản trở trong hoạt động của họ vì họ không thể hưởng lợi từ sự chắc chắn về mặt pháp lý của quy định. Tổng vốn hóa thị trường của tài sản mã hóa đã tăng vọt từ 30 tỷ USD lên hơn 800 tỷ USD vào đầu tháng 01/2018, trước khi giảm xuống còn khoảng 200 tỷ USD (Trung tâm Tài chính thay thế Cambridge, 2019). Với khối lượng giao dịch trong thời đại Fintech ngày càng tăng, mức độ gian lận, thực tiễn thị trường không phù hợp. Nhu cầu bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng cũng như tính toàn vẹn của thị trường khiến cho một số khu vực pháp lý đã đưa ra cảnh báo cho thị trường. Chờ đợi và quan sát là lựa chọn chủ đạo trong bối cảnh khối lượng thị trường Fintech vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, một loạt lợi ích và rủi ro đã được xác định trong các trường hợp Fintech có thể phát triển hơn nữa. Nếu quy định có vẻ phù hợp, câu hỏi cơ bản đặt ra là liệu rủi ro và kết quả đạt được của Fintech có thể được tích hợp vào khuôn khổ hiện có hay không, hay liệu có cần phải có một mô hình mới với những quy định mới hay không.
 
Lựa chọn thứ hai là thử nghiệm quy tắc “cùng rủi ro, cùng quy định”5 của Fintech vào quy định hiện hành. Một số mô hình Fintech về cơ bản là đại diện kỹ thuật số hoặc mã hóa của một công cụ, một tổ chức hoặc một nền tảng cơ sở hạ tầng tài chính. Một cách tiếp cận đơn giản để điều chỉnh các mô hình này là tập trung vào chức năng kinh tế của chúng hoặc cụ thể hơn là rủi ro tiềm ẩn của chúng. Các rủi ro cho dù có liên quan đến kỹ thuật số hay không đều cần cùng câu trả lời về pháp lý, có thể là yêu cầu báo cáo, cấp giấy phép, hoặc một lệnh cấm. Quy định kiểu “cùng rủi ro, cùng quy định” áp dụng hai nguyên tắc quản lý được sử dụng rộng rãi, đã được đề cập trước đây: Quy định dựa trên nguyên tắc, vì nó điều chỉnh rủi ro giống nhau với cùng một quy tắc và quy định mang tính trung lập về công nghệ vì nó tập trung vào chức năng kinh tế. Tuy nhiên, các đổi mới Fintech cũng có thể dẫn đến chức năng mới. Các cơ quan quản lý cần xác định các chức năng mới này và nếu cần, đưa chúng vào các quy định mới để giải quyết cụ thể những chức năng này.
 
Lựa chọn thứ ba là đưa Fintech vào các quy định của pháp luật cụ thể cho phù hợp với chức năng mới có được thông qua đổi mới công nghệ. Bất chấp sự thay đổi công nghệ, các rủi ro cốt lõi cơ bản trong thị trường tài chính, chẳng hạn như rủi ro thị trường, tín dụng, thanh khoản và hoạt động, hầu hết vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, với sự đổi mới tài chính đang diễn ra, các tổ hợp rủi ro mới có thể xuất hiện. Ngoài ra, những rủi ro cốt lõi có thể hiển thị dưới dạng chỉ có thể xảy ra khi sử dụng công nghệ mới. Nghiên cứu hiện tại cho thấy, trong số các yếu tố khác, Fintech có thể dẫn đến chức năng mới dựa trên: (a) Các tính năng cụ thể của công nghệ Blockchain; (b) Sự kết hợp mới của các mô hình kinh doanh; và (c) Những thách thức mới đối với hoạt động kỹ thuật số. Một nhu cầu bổ sung về quy định riêng có thể phát sinh từ thực tế là các bản ghi Blockchain kỹ thuật số phải được thực thi trong thế giới vật lý. “Mặc dù các Blockchain có thể theo dõi việc chuyển giao quyền sở hữu, nhưng vẫn cần thực thi quyền sở hữu thích hợp, ngoại trừ trường hợp tiền mã hóa (pháp định)” (Abadi và Brunnermeier 2019). Việc thực thi các quyền và nghĩa vụ trong Fintech có thể khác với các quyền và nghĩa vụ thường thấy trong các tài sản truyền thống.
 
Các nhà quản lý và giám sát phải đối mặt với hành động cân bằng đầy thách thức để duy trì sự đổi mới một cách thân thiện và đồng thời thể hiện sự không khoan nhượng đối với hành vi phạm tội. Cũng như các hình thức phi kỹ thuật số trước đây, các quy định pháp lý đối với Fintech cần được thúc đẩy bởi một bộ mục tiêu và nguyên tắc hướng dẫn rõ ràng để thực hiện chúng. Các mục tiêu cốt lõi truyền thống của quy định tài chính phi kỹ thuật số như bảo vệ nhà đầu tư và người tiêu dùng, tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ sự ổn định tài chính, duy trì sự phù hợp của chúng đối với Fintech. Trong những ngày đầu và với số lượng Fintech còn ít, phương pháp “theo dõi và quan sát” chiếm ưu thế. Kể cả với những trường hợp quy định có vẻ phù hợp, thì hoạt động “theo dõi và giám sát” cũng được thực hiện theo cách tương tự để hạn chế các động cơ lợi dụng sự chênh lệch pháp lý. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng nên cảnh giác với các giới hạn của kiểu thử nghiệm quy tắc “cùng rủi ro, cùng quy định” nhằm xác định sớm các chức năng mới để có thể yêu cầu bổ sung các quy định riêng mang tính khái niệm đối với hoạt động tài chính được hỗ trợ bởi công nghệ.  
 
Để xây dựng được các quy định pháp lý phù hợp nhằm khai thác những lợi ích của đổi mới tài chính trong khi vẫn ngăn chặn được rủi ro một cách có hiệu quả, các nhà nghiên cứu kiến nghị cần có một cuộc đối thoại cởi mở với sự tham gia của tất cả các bên có liên quan như cơ quan quản lý, ngành công nghiệp Fintech và giới học thuật để đảm bảo sự hiểu biết chung về các hoạt động Fintech và mô hình kinh doanh cũng như động lực và việc thực hiện các biện pháp về pháp lý phù hợp. Trong khi chưa có đầy đủ các quy định pháp lý có liên quan, để có thể đáp ứng cho cả ba thách thức nói trên, nhiều quốc gia đã tiến hành một cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Regulatory Sandbox). Mặc dù định dạng của “Regulatory Sandbox” đã thay đổi đáng kể, chúng thường cho phép thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới mà chưa có quy định pháp lý chính thức (Trung tâm Tài chính thay thế Cambridge, 2019). Ngoài ra, nhằm cung cấp sự chắc chắn hơn về mặt pháp lý, cơ quan quản lý có thể thực hiện ở một số khu vực pháp lý dưới hình thức giấy phép Fintech (thường dành cho mô hình kinh doanh chuyên dụng hoặc trong một số trường hợp, dưới dạng giấy phép gộp bao gồm đồng thời một số dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng tài chính) và quy định về DLT.
 
1 Các thuật ngữ khác nhau được sử dụng, trong đó các thuật ngữ nổi bật nhất là tiền điện tử, tài sản điện tử và tài sản kỹ thuật số; ít phổ biến hơn là DLT. 
2 Xem Hohl và cộng sự (2018) về việc thực hiện khuôn khổ Basel cho 100 khu vực pháp lý.
3 Coinlore.com. Số lượng tất cả các đồng tiền được thống kê vào tháng 7/2018.
4 Rauchs và cộng sự. (2018b) giới thiệu sơ đồ toàn bộ DLT được chia thành 12 hệ thống.
5 Mượn thuật ngữ “Gõ vịt” từ lập trình máy tính.


Dương Quốc Anh
Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ  trong công ty cổ phần
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ trong công ty cổ phần
18/06/2024 166 lượt xem
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán giữ vai trò quan trọng đối với sự lành mạnh về thông tin công bố trên thị trường tài chính nói chung và doanh nghiệp nói riêng.
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
06/06/2024 427 lượt xem
Đến sáng 05/6/2024, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước quy đổi so với giá vàng thế giới được thu hẹp đáng kể - đây là thành công bước đầu trong giải pháp mà NHNN mới đưa ra.
Quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
31/05/2024 965 lượt xem
Kết thúc năm 2023, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng tiền Việt Nam cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát...
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
31/05/2024 876 lượt xem
“Doanh nghiệp zombie” lần đầu tiên được đề xuất như một thuật ngữ kinh tế bởi Kane (1987) và được nhắc đến nhiều nhất vào những năm 1990 trong thời kì khủng hoảng kinh tế kéo dài khoảng 10 năm (1991 - 2001) sau sự sụp đổ của bong bóng giá tài sản tại Nhật Bản.
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
13/05/2024 2.526 lượt xem
Ổn định lạm phát luôn được coi là một biến số kinh tế vĩ mô trọng tâm tại Việt Nam. Trong giai đoạn lạm phát phi mã từ năm 1986 đến năm 1990, chính sách tiền tệ đóng vai trò chủ đạo với giải pháp nâng lãi suất để hút tiền khỏi quá trình lưu thông. Đến giai đoạn lạm phát cao từ năm 2007 đến năm 2012, chính sách tiền tệ và tài khóa cùng thắt chặt để giảm lượng vốn đầu tư, thể hiện trực tiếp cho lượng tiền tệ trong nền kinh tế.
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
01/05/2024 1.528 lượt xem
Bài viết nghiên cứu, đánh giá quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) về hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ bảo toàn) và thực tiễn thi hành từ thời điểm thành lập năm 2014 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn.
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
25/04/2024 4.862 lượt xem
Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024. Nội dung Luật có nhiều điểm mới tích cực, được đánh giá sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính của các TCTD phát triển lành mạnh, ổn định.
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
22/04/2024 1.604 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động ngân hàng cũng không nằm ngoài sự chuyển đổi đó. Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành có tỉ lệ chuyển đổi số nhanh nhất.
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
17/04/2024 2.027 lượt xem
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính -  Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
12/04/2024 2.142 lượt xem
Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, góp phần thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của dân số, qua đó khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập, góp phần hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16/03/2024 4.667 lượt xem
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, mặt bằng lãi suất còn cao, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng, lạm phát có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn cao…; ở trong nước, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do bối cảnh cầu thế giới, thương mại quốc tế chậm phục hồi, bảo hộ thương mại gia tăng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn, mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn tương đối thấp; những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn chưa được xử lý căn cơ, đòi hỏi các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
15/03/2024 3.547 lượt xem
Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023.
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
Điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong bối cảnh lạm phát thế giới tăng cao từ năm 2022 đến nay - Một số khuyến nghị chính sách
14/03/2024 13.027 lượt xem
Giai đoạn từ năm 2022 đến nay, trước bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục tăng lãi suất, NHNN đã điều hành tỷ giá tương đối ổn định, đặc biệt là tỷ giá với các ngoại tệ như Đô la Mỹ, Euro và các ngoại tệ khác tại các quốc gia có quan hệ giao thương đáng kể với Việt Nam nhằm duy trì ổn định vĩ mô trong nước, hỗ trợ đầu tư, sản xuất phát triển.
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
Cần thiết ban hành khung pháp lý toàn diện và cụ thể để điều chỉnh Fintech tại Việt Nam
13/03/2024 3.926 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
Nâng cao kĩ năng cho người dân khu vực nông thôn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng trên môi trường điện tử
06/03/2024 3.619 lượt xem
Một trong những sứ mệnh của chuyển đổi số là phổ cập, cá nhân hóa dịch vụ số như giáo dục, y tế, ngân hàng để hướng tới người dân. Ngành Ngân hàng luôn phấn đấu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng dịch vụ trên môi trường điện tử, trong đó có hướng đến phổ cập tài chính tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.300

74.900

Vàng nữ trang 9999

73.200

74.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,191 25,461 26,604 28,063 31,597 32,940 156.89 166.05
BIDV 25,230 25,461 26,792 28,069 31,853 32,958 157.51 166.11
VietinBank 25,230 25,461 26,868 28,163 32,072 33,082 158.47 167.07
Agribank 25,260 25,461 26,760 28,062 31,738 32,910 157.90 165.69
Eximbank 25,200 25,452 27,215 28,141 32,038 33,028 160.39 165.84
ACB 25,220 25,453 27,222 28,156 32,081 33,049 160.48 166.81
Sacombank 25,215 25,453 27,440 28,200 32,257 32,960 161.19 166.22
Techcombank 25,190 25,453 27,047 28,408 31,708 33,051 156.64 169.07
LPBank 24,993 25,453 26,969 28,646 32,130 33,031 158.44 169.19
DongA Bank 25,270 25,453 27,260 28,090 31,990 33,020 158.10 166.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?