CIC hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
04/09/2019 3.737 lượt xem
Thời gian qua, Chính phủ đã không ngừng triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện khung pháp lý, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là trợ giúp phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Để tiếp tục nâng cao hiệu lực pháp lý, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ DNNVV, tại Kỳ họp thứ 3 Khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV (Luật số 04/2017/QH14). Luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018, với hàng loạt chính sách hỗ trợ cơ bản dành cho các DNNVV như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, thông tin, phát triển nguồn nhân lực, tư vấn, công nghệ..., tạo bước tiến quan trọng trong công tác hoàn thiện chính sách hỗ trợ tích cực cho DNNVV phát triển mạnh mẽ hơn.
 
Về phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN), với quan điểm, định hướng điều hành chính sách tiền tệ và đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu vừa thúc đẩy sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, phục vụ người dân, đồng thời vừa giảm thiểu những rủi ro trong hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh; NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện, nâng cao khả năng tiếp cận tín  dụng cho các doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ TCTD tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV; minh bạch hóa các thông tin liên quan đến các dịch vụ ngân hàng, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong dịch vụ ngân hàng để giảm thiểu chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp.
 
Là đơn vị trực thuộc NHNN, trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cũng đã triển khai nhiều giải pháp để góp phần hoàn thành mục tiêu, định hướng của NHNN, trong đó, CIC tập trung đẩy mạnh minh bạch hóa thông tin tín dụng (TTTD), nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu, độ phủ của thông tin, mở rộng cung cấp báo cáo tín dụng đến các khách hàng vay trên toàn quốc, tiếp nhận, phản hồi từ khách hàng vay về chất lượng TTTD trong kho dữ liệu CIC, góp phần bảo vệ quyền lợi và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của khách hàng vay.
 
Đánh giá về khả năng tiếp cận tín dụng 
 
Trong Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) của Ngân hàng Thế giới (WB), khả năng “tiếp cận tín dụng” của Việt Nam năm 2019 đạt 75 điểm, xếp hạng 32/190 nước và vùng lãnh thổ, thấp hơn Brunei - hạng 1, Cambodia - hạng 22, ngang bằng Malaysia, Singapore và cao hơn các nước còn lại trong khu vực Asean. Chỉ số này được đánh giá qua 2 chỉ số phụ là Chỉ số sức mạnh quyền pháp lý và Chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng. (Bảng 1)

 
Chỉ số sức mạnh quyền pháp lý (Việt Nam đạt 8/12 điểm) đánh giá mức độ bảo vệ quyền của người vay và người cho vay thông qua khuôn khổ pháp lý về phá sản (Luật Phá sản), tài sản bảo đảm (Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản...). Như vậy, để cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng thì chỉ số này cần phải cải thiện mạnh và dư địa để cải thiện còn nhiều.
 
Chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng (Việt Nam đạt 7/8 điểm) đánh giá về các khuôn khổ pháp lý và thực tiễn liên quan đến độ bao phủ TTTD của tổ chức công và tư, mức độ sẵn sàng của dữ liệu và khả năng tiếp cận TTTD của các tổ chức cho vay và bản thân khách hàng vay. Chỉ số chiều sâu TTTD 2019 được đánh giá bằng với năm 2018 và mức độ bao phủ của TTTD công tiếp tục cải thiện đạt 54,8% (cao hơn năm 2018 là 51%), các chỉ số này của Việt Nam cao hơn khu vực châu Á Thái Bình Dương và các nước có thu nhập cao OECD.
 
Thực trạng tiếp cận tín dụng
 
Theo số liệu của NHNN, tính đến hết tháng 6/2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,33% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên: cho vay xuất khẩu tăng 15,5% (năm 2018 giảm 1,42%, chiếm 3,01%); cho vay DNNVV tăng 6,03% (năm 2018 tăng 15,57%, chiếm 18,2%); doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 7,53% (năm 2018 giảm 2,2%, chiếm 0,36%); nông nghiệp, nông thôn tăng 5,8% (năm 2018 tăng 21,4%, chiếm 24,8%); công nghiệp hỗ trợ tăng 5,81% (năm 2018 tăng 14,58%, chiếm 3,09%).
 


Với những nỗ lực thực hiện các giải pháp triển khai nghiệp vụ, CIC đã góp phần tích cực cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp
 
Nguồn vốn ngân hàng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và các nhu cầu đời sống chính đáng của doanh nghiệp, người dân. Để tạo điều kiện, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, NHNN đã chỉ đạo các TCTD tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cho vay.
 
Tuy nhiên, về khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, theo đánh giá tại Hội nghị về tín dụng và thúc đẩy tiếp cận tín dụng do CIC tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh ngày 18/6/2019, hiện nay cả nước có khoảng gần 800.000 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động, thì có đến hơn 70% doanh nghiệp chưa từng tiếp cận tín dụng ngân hàng. Mặc dù con số này bao gồm cả những doanh nghiệp không có nhu cầu vay vốn, song, trên thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV chưa thể tiếp cận được với nguồn vốn vay từ các TCTD hoặc vay với lãi suất cao.
 
Có ý kiến cho rằng, vẫn còn tình trạng các ngân hàng ưu ái doanh nghiệp nhà nước hơn các DNNVV. Vì dù sao hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng phải dựa trên tính hiệu quả, khả năng thanh khoản của khách hàng. Tuy nhiên, lý do chủ yếu dẫn tới các DNNVV khó tiếp cận được vốn vay của các TCTD đó là: (i) Các DNNVV quy mô nhỏ, hoạt động đa phần mang tính tự phát; khả năng quản trị, điều hành doanh nghiệp còn thấp; (ii) Thông tin tài chính thiếu minh bạch, thiếu tài sản đảm bảo; và (iii) Sức chịu đựng rủi ro thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ ngân hàng.
 
CIC nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng 
 
Kho dữ liệu TTTD Quốc gia do CIC quản lý hiện lưu giữ thông tin của hơn 40,6 triệu hồ sơ khách hàng vay, trong đó trên 39 triệu hồ sơ cá nhân và khoảng 1 triệu hồ sơ doanh nghiệp. Kho được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, với sự tham gia của 121 TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trên 1.100 QTDND, các tổ chức tài chính vi mô chính thức và trên 45 tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động TTTD. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, độ phủ TTTD tiếp tục được cải thiện, tăng trên 1.600.000 khách hàng vay (trên 5.169.881 hồ sơ vay mới).
 
Để đảm bảo tính minh bạch trong thông tin, đồng thời góp phần hỗ trợ khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các đối tượng hoạt động quy mô nhỏ và năng lực tài chính hạn chế như DNNVV, CIC không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ TTTD chất lượng cao, chi phí hợp lý, đạt chuẩn quốc tế để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị khai thác thông tin, CIC tiếp tục duy trì thu thập ổn định các loại thông tin về dư nợ, hợp đồng tín dụng, tài sản bảo đảm, thẻ tín dụng, tài chính doanh nghiệp, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp từ các TCTD, đảm bảo chất lượng thông tin được duy trì, đều đạt từ trên 97% đến 100%. Hiện kho dữ liệu của CIC đã có hơn 17,46 triệu khách hàng còn dư nợ tín dụng, với tổng dư nợ là 6.822 nghìn tỷ đồng và trên 22.358 triệu USD, với hơn 27,48 triệu hợp đồng tín dụng được cập nhật trong đó 27,24 triệu hợp đồng thể nhân và trên 242.103 hợp đồng pháp nhân. Tổng số hồ sơ cập nhật được là hơn 18,46 triệu hồ sơ, trong đó hồ sơ không đảm bảo bằng tài sản là hơn 13,62 triệu hồ sơ, hồ sơ có TSĐB là hơn 4,83 triệu hồ sơ...
 
Mặc dù không trực tiếp hỗ trợ các DNNVV tiếp cận tín dụng, nhưng với những nỗ lực thực hiện các giải pháp triển khai nghiệp vụ, CIC đã góp phần tích cực cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp. Cụ thể: 
 
CIC nâng cao độ phủ và chiều sâu của TTTD: Duy trì được nguồn thông tin truyền thống từ 100% các TCTD kể cả trên 1.100 QTDND, các tổ chức tài chính vi mô; trên 45 tổ chức tự nguyện...; CSDL của CIC đến nay có trên 40,6 triệu khách hàng vay, trong đó trên 39 triệu là khách hàng cá nhân, còn lại là khách hàng doanh nghiệp. CSDL này đã bao phủ 100% doanh nghiệp tại Việt Nam (gần 800.000 doanh nghiệp, trong đó khoảng 178.000 doanh nghiệp đang có dư nợ tại các TCTD).
 
Xây dựng Cổng thông tin kết nối khách hàng vay: CIC cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh trên website https://cic.gov.vn và ứng dụng điện thoại thông minh “CIC Credit Connect - Hỗ trợ vay” (trên nền tảng Android và iOS) với nhiều tiện ích để kết nối khách hàng tới các TCTD. Thông qua Cổng thông tin này, khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký nhu cầu vay vốn tại TCTD phù hợp, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn. Cổng thông tin kết nối khách hàng vay còn nhằm mục tiêu cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng. Theo đó, khách hàng vay được khai thác thông tin tín dụng và điểm tín dụng miễn phí, giám sát được các thông tin và mức độ tín nhiệm của mình, phòng tránh gian lận và được CIC tư vấn cải thiện điểm tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng tại các TCTD.
 
Hệ thống hỗ trợ khách hàng (Call Center): Khách hàng được giải đáp thắc mắc, khiếu nại về TTTD; tư vấn nâng hạng và cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng… Kể từ đầu năm 2019, CIC đã giải đáp khoảng trên 20.000 yêu cầu tư vấn và giải đáp thắc mắc qua hệ thống này. Từ đó, góp phần nâng cao văn hóa tín dụng và tăng cường hiệu quả hoạt động tín dụng của TCTD. 
Cải tiến công nghệ: CIC đã chính thức áp dụng phương thức kết nối và cung cấp thông tin trực tiếp (host to host) từ hệ thống của CIC tới hệ thống đánh giá, phê duyệt tín dụng của các TCTD, giảm thiểu yếu tố tác động của con người vào quá trình cung cấp và khai thác sử dụng TTTD. Số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ được cải thiện, mỗi năm bình quân cung cấp trên 20 triệu sản phẩm, tăng trưởng 20-30%. Để đảm bảo hệ thống an toàn, bảo mật, CIC đang xây dựng thêm giải pháp chuẩn dùng chung cho tất cả các TCTD.
 
Giảm phí dịch vụ: Để đồng hành cùng TCTD trong việc giảm chi phí hoạt động, hạ lãi suất cho vay, năm 2018, CIC đã giảm phí dịch vụ 02 lần: từ đầu năm 2018 (12%) và tháng 9/2018 giảm tiếp 20%. Năm 2019, CIC tiếp tục ban hành Quyết định số 105/QĐ-TTTD về việc giảm giá 10% từ tháng 05/2019. Đây là đợt giảm giá thứ 03 liên tiếp của CIC từ đầu năm 2018.
 
Xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng và XHTD theo chuẩn quốc tế: Để đảm bảo đánh giá công bằng, minh bạch về mức độ tín nhiệm của khách hàng doanh nghiệp, CIC đã xây dựng mô hình chấm điểm và XHTD đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của Basel II; nâng cao tự động hóa, giảm thiểu đánh giá chủ quan của con người; sử dụng nguồn thông tin đa dạng, trên cơ sở đó đánh giá độ minh bạch của khách hàng dựa vào các nguồn báo cáo khác nhau; Rà soát và kiểm định về tính chính xác và độ ổn định theo mỗi thời kỳ. CIC cũng cho phép các khách hàng gửi thông tin và tự khai thác thông tin để giám sát và cải thiện điểm và hạng tín dụng của mình, nâng cao uy tín trong quan hệ ngân hàng.
 
Một số vấn đề đặt ra để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của DNNVV 
 
Để góp phần hỗ trợ khách hàng vay vốn nói chung, các DNNVV nói riêng, tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng, trong thời gian tới, CIC tiếp tục tập trung thúc đẩy minh bạch hóa thông tin tín dụng, nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu, độ phủ của thông tin, mở rộng cung cấp báo cáo tín dụng đến các khách hàng vay trên toàn quốc, tiếp nhận các phản hồi từ khách hàng vay về chất lượng thông tin tín dụng trong kho dữ liệu CIC; đẩy mạnh phổ cập kiến thức tài chính hiệu quả tới người dân và doanh nghiệp; kết nối cung - cầu tín dụng; cải thiện chỉ số chiều sâu và độ phủ thông tin tín dụng, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và môi trường kinh doanh.
 
Về phía khách hàng vay, đặc biệt là các DNNVV, cần hiểu rõ được vai trò quan trọng của hoạt động TTTD trong việc kết nối hiệu quả giữa TCTD với doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy khả năng tiếp cận tín dụng. Hiện nay, CIC đã triển khai dự án nâng cấp toàn diện cổng thông tin và hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 07/6/2019, cung cấp đồng bộ các giải pháp hoàn chỉnh trên website và ứng dụng điện thoại thông minh với nhiều tiện ích để kết nối các TCTD với khách hàng vay. Việc tham gia tích cực vào Cổng thông tin của CIC sẽ giúp các DNNVV sử dụng một cách có hiệu quả TTTD.  Qua đó, các DNNVV có thể dễ dàng tìm hiểu, hoặc chọn các gói tín dụng, chính sách ưu đãi và đăng ký nhu cầu vay vốn tại TCTD phù hợp, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quan hệ giữa các TCTD và doanh nghiệp vay.
 
Trong thời gian tới, CIC sẽ phối hợp với IFC tổ chức 2 buổi hội thảo với nội dụng hỗ trợ đối tượng DNNVV tiếp cận tín dụng.
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của CIC
www.cic.org.vn 
thoibaonganhang.vn 
https://bnews.vn/hon-2-3-doanh-nghiep-viet-chua-tiep-can-tin-dung/125582.html
http://vneconomy.vn/buc-tranh-tin-dung-6-thang-dau-am-2019-20190709002049462.htm
Một số tài liệu khác.

Lý Bá Hồng Sơn

Nguồn: TCNH CĐĐB 2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng và một số góp ý hoàn thiện
Sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng và một số góp ý hoàn thiện
09/07/2024 271 lượt xem
Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Hoạt động gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU: Vấn đề đặt ra và giải pháp
Hoạt động gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU: Vấn đề đặt ra và giải pháp
01/07/2024 822 lượt xem
Năm 2024, chống hoạt động IUU được xem là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam. Các quy định IUU được thiết lập thống nhất trên toàn EU để ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bị đánh giá là có hoạt động IUU vào thị trường EU nhằm hướng tới ngành ngư nghiệp, ngành kinh tế thủy sản minh bạch, trách nhiệm, bền vững.
Chính sách tiền tệ xanh - Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
Chính sách tiền tệ xanh - Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam
20/06/2024 788 lượt xem
Chính sách tiền tệ (CSTT) xanh của ngân hàng trung ương (NHTW) trong việc cho vay đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) là một công cụ quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ  trong công ty cổ phần
Nâng cao vai trò của Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ trong công ty cổ phần
18/06/2024 1.176 lượt xem
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán giữ vai trò quan trọng đối với sự lành mạnh về thông tin công bố trên thị trường tài chính nói chung và doanh nghiệp nói riêng.
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
Thành công bước đầu trong mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước
06/06/2024 1.064 lượt xem
Đến sáng 05/6/2024, khoảng cách giữa giá vàng miếng SJC trong nước quy đổi so với giá vàng thế giới được thu hẹp đáng kể - đây là thành công bước đầu trong giải pháp mà NHNN mới đưa ra.
Quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Quyết liệt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
31/05/2024 1.441 lượt xem
Kết thúc năm 2023, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng tiền Việt Nam cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách trong tầm kiểm soát...
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
Chính sách tiền tệ góp phần hạn chế sự hình thành các doanh nghiệp zombie tại Việt Nam
31/05/2024 1.210 lượt xem
“Doanh nghiệp zombie” lần đầu tiên được đề xuất như một thuật ngữ kinh tế bởi Kane (1987) và được nhắc đến nhiều nhất vào những năm 1990 trong thời kì khủng hoảng kinh tế kéo dài khoảng 10 năm (1991 - 2001) sau sự sụp đổ của bong bóng giá tài sản tại Nhật Bản.
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
Phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm ổn định lạm phát tại Việt Nam
13/05/2024 3.052 lượt xem
Ổn định lạm phát luôn được coi là một biến số kinh tế vĩ mô trọng tâm tại Việt Nam. Trong giai đoạn lạm phát phi mã từ năm 1986 đến năm 1990, chính sách tiền tệ đóng vai trò chủ đạo với giải pháp nâng lãi suất để hút tiền khỏi quá trình lưu thông. Đến giai đoạn lạm phát cao từ năm 2007 đến năm 2012, chính sách tiền tệ và tài khóa cùng thắt chặt để giảm lượng vốn đầu tư, thể hiện trực tiếp cho lượng tiền tệ trong nền kinh tế.
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
Thực tiễn thi hành về sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và một số đề xuất
01/05/2024 1.645 lượt xem
Bài viết nghiên cứu, đánh giá quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Ngân hàng Hợp tác xã (NHHTX) về hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ bảo toàn) và thực tiễn thi hành từ thời điểm thành lập năm 2014 đến nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hỗ trợ từ Quỹ bảo toàn.
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Bàn về một số điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
25/04/2024 8.891 lượt xem
Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024. Nội dung Luật có nhiều điểm mới tích cực, được đánh giá sẽ góp phần đảm bảo hoạt động tài chính của các TCTD phát triển lành mạnh, ổn định.
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Nhận diện một số thách thức pháp lý trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
22/04/2024 1.828 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang diễn ra trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động ngân hàng cũng không nằm ngoài sự chuyển đổi đó. Tại Việt Nam, những năm gần đây, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành có tỉ lệ chuyển đổi số nhanh nhất.
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Hoàn thiện các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài
17/04/2024 2.464 lượt xem
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật để thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, hình ảnh của nước ta trên trường quốc tế.
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính -  Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Tác động của tài chính toàn diện đến ổn định tài chính - Một số khuyến nghị cho Việt Nam
12/04/2024 2.485 lượt xem
Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia, góp phần thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính của dân số, qua đó khuyến khích tiết kiệm và đầu tư đối với hộ gia đình và doanh nghiệp, tạo cơ hội phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm và thu nhập, góp phần hạn chế rủi ro và gia tăng lợi nhuận đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính.
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tăng cường các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
16/03/2024 4.905 lượt xem
Năm 2024, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục khó khăn dưới tác động của điều kiện tài chính thắt chặt, mặt bằng lãi suất còn cao, xung đột địa chính trị, rủi ro tài chính gia tăng, lạm phát có dấu hiệu chậm lại nhưng vẫn cao…; ở trong nước, nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do bối cảnh cầu thế giới, thương mại quốc tế chậm phục hồi, bảo hộ thương mại gia tăng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục khó khăn, mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn tương đối thấp; những khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn chưa được xử lý căn cơ, đòi hỏi các cấp, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
Triển khai Nghị định số 78/2023/NĐ-CP: Những chuyển động bước đầu và hướng đi trong thời gian tới
15/03/2024 3.669 lượt xem
Ngày 07/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?