Chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Ngân hàng
14/12/2021 2.192 lượt xem

1. Vị trí, chức năng của Tạp chí Ngân hàng

- Tạp chí Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thực hiện chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật. Tạp chí Ngân hàng có con dấu và tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại Ngân hàng, có trụ sở tại Thành phố Hà Nội.

- Tạp chí Ngân hàng là cơ quan ngôn luận và diễn đàn về lí luận nghiệp vụ, khoa học và công nghệ ngân hàng, có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hoạt động ngân hàng và những thành tựu về khoa học, công nghệ của ngành Ngân hàng và lĩnh vực liên quan theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

- Tên giao dịch quốc tế: Banking Review.

- Chỉ số ISSN 2815 - 6048 Tạp chí in.

- Tạp chí Ngân hàng hoạt động theo Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số 484/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/7/2021.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Ngân hàng

- Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Ngân hàng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, chuyên đề Công nghệ và Ngân hàng số, Tạp chí điện tử Ngân hàng, các tài liệu tham khảo về lĩnh vực ngân hàng - tài chính, các ấn phẩm thông tin lí luận khoa học, công nghệ, nghiệp vụ và đào tạo trong và ngoài ngành Ngân hàng và các ấn phẩm liên quan khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích và quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí.

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo  quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Ngân hàng.

-  Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội; tổ chức diễn đàn trao đổi lí luận, thực tiễn về chủ trương, cơ chế, chính sách và pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng và các lĩnh vực khác có liên quan.


- Tổ chức quảng cáo, truyền thông sự kiện và các hoạt động dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và mở rộng phạm vi phát hành Tạp chí theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giới thiệu, phổ biến những thành tựu khoa học, kinh nghiệm về quản lý và công nghệ ngân hàng; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân hàng khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động báo chí theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước vào các hoạt động phù hợp quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lí và sử dụng viên chức và người lao động thuộc đơn vị theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân cấp, quản lí viên chức và người lao động.

- Thực hiện quản lí tài sản và tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao./.


Các bài viết khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?