Viện Chiến lược Ngân hàng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập
22/11/2023 403 lượt xem
Ngày 22/11, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Tham dự có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN, đồng chí Nguyễn Đức Hiển – Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Kim Anh – Nguyên Phó Thống đốc NHNN cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN; đại diện lãnh đạo các TCTD, Viện Nghiên cứu, trường đại học cùng các đồng chí cán bộ hưu trí của Viện Chiến lược Ngân hàng.
 

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Viện chiến lược Ngân hàng
 
Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng Nguyễn Thị Hoà cho biết, trong 15 năm qua, đã có tổng số trên 300 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và trên 60 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của NHNN được triển khai thực hiện. Tỷ lệ nhiệm vụ khoa học và công nghệ được chuyển giao ứng dụng tăng nhanh qua các năm. Cụ thể tỷ lệ này trong các năm gần đây: 2020 là 84%, năm 2021 và 2022 đều đạt 100%. Đến nay gần như không còn đề tài, dự án nghiên cứu quá hạn.

Xuyên suốt 15 năm hoạt động, Viện Chiến lược Ngân hàng thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN, sự cộng tác của các đơn vị trong và ngoài ngành, sự tin tưởng, phối hợp của các nhà khoa học, các cộng tác viên và các đối tác khoa học của Viện. Đồng thời, tập thể Viện đã kế thừa và phát huy hiệu quả truyền thống của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất nội bộ, tạo được sự đồng thuận, phát huy được nội lực, sức mạnh đoàn kết.

Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng Nguyễn Thị Hoà phát biểu tại buổi lễ

Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng nhấn mạnh, việc tổ chức khoa học, bài bản, hiệu quả công tác xây dựng, triển khai và giám sát thực hiện các Chiến lược/Chương trình/Kế hoạch/Đề án. Chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng. Theo đó, cùng với sự phát triển của Viện Chiến lược Ngân hàng trong suốt 15 năm, hoạt động quản lý khoa học và công nghệ ngân hàng đã có nhiều sự thay đổi về công tác tổ chức và triển khai các hoạt động, góp phần vào việc chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Ngành.

Bên cạnh đó, Viện cũng triển khai hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu, đây là hoạt động được Viện xác định là nhiệm vụ then chốt. Trong 15 năm qua, đã có 60 sản phẩm nghiên cứu dưới hình thức các đề tài, các báo cáo chuyên đề về hầu hết các lĩnh vực trọng yếu trong ngành Ngân hàng như Chính sách tiền tệ, Thanh tra giám sát, Thanh toán, ... do chính cán bộ của Viện chủ trì tổ chức nghiên cứu. Các sản phẩm nghiên cứu cơ bản đã bắt kịp các chủ đề “nóng”, có tính thời sự của Ngành, bám sát những vấn đề thực tiễn phát sinh tại các vụ, cục thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để ban hành các cơ chế chính sách phục vụ công tác quản lý, điều hành của NHNN…

Tại buổi Lễ, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đã đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Chiến lược Ngân hàng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho rằng, 15 năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Chiến lược Ngân hàng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt được thành tích quan trọng trong công tác nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng cũng như triển khai việc nghiên cứu, quản lý và chuyển giao ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong Ngành.

Tập thể Viện Chiến lược Ngân hàng vinh dự nhận Cờ thi đua của NHNN

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Viện Chiến lược Ngân hàng đã đạt được trong 15 năm qua. Theo Phó Thống đốc, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những đột phá chưa từng có về công nghệ liên quan đến kết nối internet, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu lớn… đang thúc đẩy các nền kinh tế truyền thống chuyển đổi sang kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Trong đó chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn có sự tác động rất lớn đến các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội của các nước trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng cũng đứng trước nhiều sự thay đổi mạnh mẽ. Như sự phát triển của các loại tiền kỹ thuật số không phải do NHTW phát hành sẽ buộc các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam phải quan tâm nghiên cứu để thay đổi cách thức điều hành chính sách tiền tệ trước khả năng ảnh hưởng của các loại tiền này.

Vì vậy, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của ngành Ngân hàng cần đạt được những bước phát triển đột phá, thực sự trở thành động lực cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của toàn Ngành, góp phần vào phát triển chung của đất nước.

Để làm tốt những điều nói trên, Phó Thống đốc đề nghị Viện Chiến lược Ngân hàng phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa để xây dựng Viện xứng tầm với vai trò đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học. Từ đó, góp phần phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Phó Thống đốc yêu cầu Viện cần tiếp tục tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHNN xây dựng các chiến lược, kế hoạch hành động, đề án lớn; triển khai và giám sát triển khai các chiến lược, các kế hoạch phát triển trong ngắn, trung và dài hạn trong ngành Ngân hàng nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ và đạt yêu cầu.

Tăng cường mối liên hệ với các đơn vị chức năng của NHNN cũng như các TCTD để chủ động đề xuất, tham mưu cho Hội đồng Khoa học và công nghệ Ngành các vấn đề cần nghiên cứu phù hợp với nhu cầu thực tiễn, mang tính “đón đầu” các xu hướng mới và có tính ứng dụng cao. Các nghiên cứu phải thiết thực, giải quyết các vấn đề quan trọng đặt ra cho hệ thống ngân hàng, trong đó đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực là hoạt động trụ cột của NHNN như hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, vận hành và giám sát hệ thống thanh toán, hoạt động thanh tra giám sát ngân hàng và đảm bảo an toàn hệ thống, ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý và phát triển dịch vụ ngân hàng…

Trong hoạt động nghiên cứu, bên cạnh việc thực hiện nghiên cứu các chuyên đề theo đặt hàng của NHNN, Viện cũng cần đẩy mạnh việc trao đổi, hợp tác, liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng của các sản phẩm nghiên cứu khoa học, phấn đấu trở thành một trong những “hạt nhân nghiên cứu” hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng của Việt Nam.

Ngoài ra, nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Viện thông qua hoạt động hợp tác quốc tế như vai trò đầu mối, kết nối hoạt động nghiên cứu giữa các đơn vị trong ngành Ngân hàng với các tổ chức quốc tế như IMF, WB...; phát huy vai trò là đầu mối của NHNN tham gia Mạng lưới Nghiên cứu Châu Á (ARN), chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành Ngân hàng tích cực tham gia các hội thảo do Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) phối hợp ARN đồng tổ chức. Viện cũng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

"Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Viện Chiến lược Ngân hàng cần xác định thật rõ mục tiêu phấn đấu trong dài hạn và cho từng thời kỳ, hoạch định các giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm. Qua đó, từng bước nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của Viện trong công tác nghiên cứu, quản lý khoa học công nghệ và hoạch định chiến lược phát triển ngành Ngân hàng, góp phần phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực và quốc tế", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN thừa uỷ quyền của Thống đốc NHNN đã trao Cờ Thi đua của NHNN cho tập thể Viện Chiến lược Ngân hàng. Đồng thời, Văn phòng Viện Chiến lược Ngân hàng cùng 7 cá nhân cũng đã được Thống đốc tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2021-2022.

Theo sbv.gov.vn


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đoàn công tác của NHNN Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình
Đoàn công tác của NHNN Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình
23/02/2024 253 lượt xem
Ngày 22/2/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đoàn công tác của NHNN dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm việc tại Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm việc tại Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn
23/02/2024 179 lượt xem
Ngày 22/02/2024, tại trụ sở Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã cuộc gặp, làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Đề xuất quy định mới về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
Đề xuất quy định mới về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
22/02/2024 244 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức
21/02/2024 307 lượt xem
Các cơ quan báo chí-truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động tín dụng ngay từ đầu năm 2024
Quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động tín dụng ngay từ đầu năm 2024
20/02/2024 402 lượt xem
Ngày 20/02/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì, với sự tham dự của các đơn vị thuộc NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các ngân hàng thương mại (NHTM). Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm 2024.
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
20/02/2024 377 lượt xem
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19/2/2024 về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được thông qua
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được thông qua
19/02/2024 437 lượt xem
Sáng nay (19/2/2024), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đó là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
NHNN tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 43
NHNN tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 43
19/02/2024 371 lượt xem
Trong hai ngày từ 15-16/2/2024 tại Mumbai, Ấn Độ đã diễn ra Hội thảo cấp cao bên lề và Hội nghị Hội đồng Thống đốc của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo của các Ngân hàng Trung ương (NHTW) Đông Nam Á (SEACEN) lần thứ 43 với sự tham gia của Thống đốc cùng đại diện các NHTW thành viên SEACEN.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn và trồng cây tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn và trồng cây tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng
17/02/2024 488 lượt xem
Ngày 17/02/2024, tại Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chương trình về nguồn và Tết trồng cây “Tri ân cội nguồn cách mạng” tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng (thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), kết hợp trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?