Ứng dụng phân tích truyền thông xã hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
30/04/2023 1.948 lượt xem
Tóm tắt: Hiện nay, tập dữ liệu lớn được tạo ra từ các nền tảng truyền thông xã hội dẫn đến việc tăng đáng kể nhu cầu sử dụng ứng dụng phân tích truyền thông xã hội (Social Media Analytics - SMA) trong hoạt động kinh doanh. Các chiến lược SMA đã đem lại tác động tích cực cho nhiều hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm tiếp thị, phân tích, đánh giá rủi ro, khả năng cạnh tranh, thiết kế các sản phẩm, dịch vụ, xếp hạng tín nhiệm và chính sách khách hàng. Ngân hàng hiện nay đã bắt đầu áp dụng SMA để khai thác, phân tích và dự đoán nâng cao thông tin chi tiết để quản lí chi phí, rủi ro tài chính và độ tin cậy, mục đích tạo ra tác động đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Việc xác định và lập mô hình tối ưu hóa danh mục kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng bền vững và đem lại lợi nhuận cao cho các ngân hàng. Áp dụng SMA giúp cải thiện hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho các mục tiêu được hoàn thành và phát triển, hỗ trợ các nhà hoạch định trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
 
Từ khóa: SMA, tài chính, ngân hàng, công nghệ tài chính.
 
THE APPLICATIONS OF SOCIAL MEDIA ANALYTICS IN FINANCE AND BANKING
 
Abstract: Currently, a large amount of data is generated from social media platforms, leading to a significant increase in the demand for the use of Social Media Analytics (SMA) applications in business operations. SMA strategies have brought positive impacts to many activities in the banking sector, including marketing, analysis, risk assessment, competitiveness, product design, service, credit rating, and customer policies. Banks have begun to apply SMA to exploit, analyze, and predict detailed information to manage costs, financial risks, and reliability to achieve significant impacts on business operations. Identifying and optimizing business portfolio models, products, and services significantly contribute to sustainable growth and high profits for banks. Applying SMA helps improve business operations, ensuring that objectives are achieved and developed, and supporting planners in the financial and banking sectors.
 
Keywords: SMA, banking industry, banks, fintech.
 
1. Giới thiệu chung
 
SMA là một ứng dụng được sử dụng bởi các tổ chức kinh doanh và các ngân hàng để đánh giá hiệu suất của các nền tảng truyền thông xã hội nhằm giải quyết các mục tiêu kinh doanh cụ thể. SMA liên quan đến sự phát triển và sử dụng các công cụ để giám sát, thu thập, tóm tắt, phân tích và trực quan hóa dữ liệu truyền thông xã hội, được thúc đẩy bởi các yêu cầu kinh doanh cụ thể. Việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội là một phần hoạt động rất quan trọng của các ngân hàng, tuy nhiên việc chỉ xuất hiện trực tuyến là không đủ, cần hiểu cách thu thập giá trị từ dữ liệu được tạo ra bởi các nền tảng truyền thông xã hội thông qua sử dụng SMA. Để hiểu rõ hơn về các sáng kiến truyền thông xã hội, điều quan trọng là phải xác định và áp dụng các thước đo để đo lường thành công. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đã đưa ra một số định nghĩa về phương tiện truyền thông xã hội, nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung do người dùng tạo ra như một phương tiện giao tiếp, cho phép người tiêu dùng giao tiếp và thể hiện bản thân bằng các nền tảng trực tuyến. Một khái niệm khác về phương tiện truyền thông xã hội, đó là bất kì nền tảng trực tuyến nào mà hầu hết nội dung như hình ảnh, văn bản, tệp đa phương tiện được tạo ra bởi người dùng cuối và có tính tương tác.
 
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, có các yếu tố chính dẫn đến việc sử dụng và phổ biến rộng rãi phương tiện truyền thông xã hội trên toàn thế giới. Điều đó bao gồm sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter và Facebook, sự thâm nhập Internet trên toàn thế giới, khả năng của các thiết bị cầm tay có hỗ trợ Internet như máy tính bảng và điện thoại thông minh. Do đó, sự gia tăng trong việc sử dụng các công nghệ truyền thông xã hội đã xảy ra. Về bản chất, các công nghệ truyền thông xã hội đã thay đổi cách thức hợp tác, giao tiếp và sử dụng thông tin giữa mọi người trên toàn thế giới. Các nền tảng phổ biến thường được sử dụng là Twitter, YouTube, Facebook, Blog, cộng đồng ảo và các trang tin tức xã hội. Ngoài ra, các danh mục phương tiện truyền thông xã hội có bốn danh mục rộng hơn, bao gồm trang mạng xã hội (như Facebook và Google+), Blog vi mô (như Twitter), trang mạng chuyên nghiệp (như LinkedIn) và trang chia sẻ nội dung (như YouTube và Flickr).
 
Các nền tảng truyền thông xã hội hiện nay được sử dụng bởi khách hàng cho cả công việc lẫn hoạt động giao tiếp hằng ngày. Việc phân biệt giữa các luồng hoạt động và biểu đồ xã hội (hai khái niệm quan trọng để có thể phân biệt các kênh và nền tảng so với công nghệ truyền thống dùng để hỗ trợ các hoạt động giao tiếp bằng máy tính) có vai trò cực kì quan trọng khi đo lường phương tiện truyền thông xã hội vì chúng cung cấp các cơ sở để định lượng và đánh giá nội dung từ các nền tảng truyền thông xã hội.
 
Phân tích truyền thông xã hội được định nghĩa là nghệ thuật và khoa học trích xuất các thông tin chi tiết và ẩn giá trị từ khối lượng lớn dữ liệu có thể được cấu trúc hoặc bán cấu trúc, nhằm cho phép tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt. Nó cũng được xem là một lĩnh vực liên quan đến phát triển và đánh giá các công cụ để thu thập, theo dõi, phân tích, tóm tắt và trực quan hóa dữ liệu truyền thông xã hội, được thúc đẩy bởi yêu cầu cụ thể từ một ứng dụng mục tiêu.
 
Các kĩ thuật phổ biến nhất được sử dụng để thực hiện phân tích mạng xã hội bao gồm khai thác dữ liệu, phân tích văn bản và phân tích tình cảm. SMA là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành mới nổi, tập trung vào việc kết hợp, mở rộng và điều chỉnh các phương pháp phân tích dữ liệu truyền thông xã hội. Nó ủng hộ quan điểm rằng, các lĩnh vực trí tuệ kinh doanh, phân tích và các lĩnh vực liên quan khác của phân tích dữ liệu lớn ngày càng trở nên quan trọng trong cả giới học thuật và cộng đồng doanh nghiệp trong hai thập kỉ qua do việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội rộng rãi hơn.
 
Nghiên cứu trình bày một khung SMA để hỗ trợ các ngân hàng thúc đẩy sự phát triển và bền vững bằng cách tận dụng giá trị từ phân tích phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện các mục tiêu SMA của mình. Việc phân tích dữ liệu truyền thông xã hội đang trở nên ngày càng quan trọng do xu hướng sử dụng nhiều nền tảng như Blog, trang mạng xã hội, Wiki, diễn đàn thảo luận và trang chia sẻ đa phương tiện để mang lại thông tin và kết nối người sử dụng trên toàn thế giới. Kết quả phân tích dữ liệu truyền thông xã hội có thể giúp các ngân hàng điều chỉnh các chiến dịch quảng cáo, quản lí quan hệ khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Thông tin từ các kênh truyền thông xã hội cung cấp cơ hội để tạo ra điểm dữ liệu mới và thông tin có giá trị cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông tin như vậy có thể giúp xác định nhu cầu hoặc mối quan tâm trên thị trường và mở ra các cơ hội cạnh tranh cho các doanh nghiệp.
 
2. Phương tiện truyền thông xã hội giúp đạt được mục tiêu kinh doanh 
 
Tầm quan trọng của mạng xã hội đang ngày càng được nhấn mạnh và trở thành một nguồn quan trọng để thu thập và phổ biến thông tin trong khoa học, kinh doanh, chính trị, ngành giải trí và quản lí khủng hoảng. Một số ngân hàng mới chấp nhận sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, trong khi một số khác đã tích hợp nó vào chiến lược tiếp thị của mình. Việc sử dụng các nền tảng khác nhau có thể tạo điều kiện thuận lợi cho kênh giao tiếp hai chiều giữa tổ chức và khách hàng, dẫn đến việc tạo ra lượng lớn dữ liệu. Các nền tảng truyền thông xã hội cung cấp một loạt định dạng dữ liệu, bao gồm âm thanh, video, vị trí địa lí, hình ảnh và dữ liệu văn bản. Dữ liệu thu thập từ các nền tảng truyền thông xã hội có thể được phân tích để có cái nhìn sâu sắc về các xu hướng, chủ đề nóng, các vấn đề và các nhân vật ảnh hưởng trong xã hội. Trước khi đưa ra các quyết định đối với các hoạt động kinh doanh, ngân hàng cần có một số chiến lược SMA cụ thể.
 
3. Tầm quan trọng của truyền thông xã hội đối với ngành tài chính, ngân hàng 
 
Công nghệ số đang trưởng thành và đổi mới, dẫn đến sự gia tăng các kênh khả dụng cho khu vực ngân hàng. Các nền tảng truyền thông xã hội cho phép khách hàng tương tác với ngân hàng của họ để tiếp cận tư vấn tài chính, mở tài khoản ngân hàng mới, chuyển tiền điện tử và tra cứu thông tin về các chương trình khuyến mãi mới. Khách hàng cũng có thể nhận được phản hồi tức thì về các thắc mắc và khiếu nại mà họ đề xuất.
 
Các ngân hàng đánh giá cao giá trị của phương tiện truyền thông xã hội và sử dụng chúng để nâng cao sự hiện diện và hoạt động trực tuyến. Chúng giúp các ngân hàng theo dõi khách hàng và hiểu sâu hơn về nhu cầu của họ để cải thiện sản phẩm và dịch vụ. Các kênh kĩ thuật số ngày càng tăng cho phép khách hàng truy cập vào các trang xã hội như YouTube, Twitter, Instagram và Facebook để thu thập thông tin về các chương trình khuyến mại, sản phẩm và dịch vụ do các tổ chức tài chính, ngân hàng cung cấp.
 
Khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động, ngân hàng trực tuyến và các phương tiện truyền thông xã hội để thực hiện các giao dịch của mình. Phương tiện truyền thông xã hội tạo ra nhiều dữ liệu khách hàng bao gồm dữ liệu hành vi có thể được ngân hàng sử dụng để có sự hiểu biết sâu sắc về mong muốn cũng như nhu cầu của khách hàng và từ đó, các sản phẩm có thể được tùy chỉnh và nâng cao để mang lại kết quả tốt nhất. 
 
4. Phát triển ngân hàng trên nền tảng truyền thông xã hội 
 
Sự bùng nổ của truyền thông xã hội đã tạo ra các cơ hội mới cho ngành Ngân hàng khi nắm bắt được những công nghệ này và sử dụng chúng để thúc đẩy quảng bá, quảng cáo, xây dựng chiến lược và chính sách. Ngân hàng ngày càng đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, tập trung vào giao tiếp và đổi mới để chống lại sự cạnh tranh và tồn tại trên thị trường. Công nghệ truyền thông xã hội đã thâm nhập vào các nhóm nhân khẩu học của xã hội và làm tăng khả năng của các tổ chức để duy trì sự hiện diện trên các nền tảng truyền thông xã hội và tiếp cận gần hơn với khách hàng, đồng thời tác động đến quyết định tài chính của khách hàng. Giao tiếp số đang trở nên ngày càng phổ biến và là một kênh mạnh mẽ được ưa chuộng giữa các ngân hàng và khách hàng. Những kênh số sẵn có tạo điều kiện cho việc tiếp cận các công nghệ truyền thông xã hội khác nhau để cung cấp thông tin và giáo dục liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Các tổ chức sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau như vậy sẽ tác động đáng kể đến thương hiệu và danh tiếng của ngân hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng là ngân hàng phải hiểu rõ các yếu tố quan trọng liên quan đến sự phát triển của truyền thông xã hội và áp dụng một lộ trình và chiến lược với các nền tảng văn hóa trong lĩnh vực truyền thông xã hội.
 
Vào tháng 5/2016, Ngân hàng ABSA ở Nam Phi đã giới thiệu nền tảng ChatBanking qua Twitter. Nối tiếp đó, chỉ vài tháng sau, nền tảng ChatBanking cho Facebook Messenger đã được ra mắt. Hai nền tảng này cho phép khách hàng xem số dư tài khoản và giao dịch của mình, thanh toán cho người thụ hưởng hoặc nhận bảng sao kê nhỏ về các giao dịch mới nhất. Khách hàng cũng có thể mua thời gian phát sóng, dữ liệu hoặc hạn mức tiền điện trả trước. Thủ tục đăng kí dễ dàng, chỉ cần vài cú nhấp chuột trên Absa Online và gửi một tin nhắn riêng đến tài khoản Twitter hoặc Facebook@AbsaChatBanking là khách hàng có thể đăng kí sử dụng dịch vụ. Cả Facebook và Twitter cho phép nền tảng ChatBanking được phát triển. Mục tiêu chính của sản phẩm này là mang lại sự tiện lợi cho khách hàng của họ ở bất kì đâu trên thế giới. 
 
Bài viết trình bày những nghiên cứu định tính về SMA dựa trên tài liệu đa dạng và phong phú. Những tài liệu này bao gồm các bài báo được xuất bản, các đầu sách tham khảo, sách giáo khoa, kỉ yếu hội thảo cũng như các nguồn tài liệu từ các trang web và Blog trên nền tảng mạng xã hội. Mục đích của nghiên cứu này là đề xuất các cách thức phù hợp để giúp các ngân hàng tận dụng giá trị từ SMA và từ đó tăng trưởng kinh doanh hiệu quả và bền vững. Các chủ đề bao gồm: Xây dựng mô hình chủ đề, khai thác ý kiến, phân tích cảm xúc, phân tích mạng xã hội, phân tích xu hướng, đánh giá mức độ phổ biến, đánh giá mức độ tương tác của khách hàng, phân tích trực quan. 
 
Hiện nay, ngành Ngân hàng đang đối mặt với nhiều thách thức khác nhau trong hoạt động kinh doanh. Những thách thức này bao gồm thay đổi nhu cầu của khách hàng, cạnh tranh mạnh mẽ, tính rủi ro cao, các yêu cầu pháp lí khắt khe và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Việc giảm chi phí hoạt động, giảm thiểu rủi ro, phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, tối ưu hóa danh mục đầu tư kinh doanh để thúc đẩy lợi thế cạnh tranh bền vững và đạt được tăng trưởng bền vững là rất quan trọng.
 
Xu hướng gia tăng của việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đã được quan sát thấy ở nhiều tổ chức trong các ngành kinh doanh khác nhau. Điều này hấp dẫn các ngân hàng vì nền tảng truyền thông xã hội mang lại thông tin về thị trường mục tiêu và cho phép họ phát triển, cung cấp các dịch vụ phù hợp, từ đó giúp tăng lòng trung thành của khách hàng. Tuy nhiên, việc sử dụng phân tích truyền thông trên mạng xã hội cần có khung tích hợp để đảm bảo giá trị cho người ra quyết định trong ngành Ngân hàng, các chuyên gia thực hành và nghiên cứu. Việc sử dụng phân tích trên mạng xã hội trong hoạt động ngân hàng đem lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng trưởng và phát triển bền vững. 
 
Để phát hiện các chủ đề thống trị hoặc phổ biến, cần lập mô hình chủ đề trên khối lượng lớn văn bản được thu thập từ các nền tảng truyền thông xã hội như Twitter, Facebook và các trang web. Mô hình chủ đề cũng có thể được sử dụng để xác định các bài viết trên web và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Điều quan trọng cần lưu ý là các chủ đề chính trong các bài đăng hoặc diễn đàn trên mạng xã hội và sở thích của người dùng có thể được xác định bằng cách sử dụng cùng một khái niệm được hỗ trợ bởi mô hình chủ đề.
 
Từ khung tích hợp, dữ liệu được tạo ra từ mô hình chủ đề thông qua các giai đoạn sau: Xác định nguồn giá trị cho dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, mô hình thông tin chi tiết, biến thông tin chi tiết thành hành động, đem lại kết quả cho các ngân hàng. Tùy thuộc vào các mục tiêu cần giải quyết, các kết quả tiềm năng có thể liên quan đến tài chính hoặc phi tài chính. Các lợi ích tiềm năng này có thể bao gồm cải thiện doanh thu, chiến lược tiếp thị, quản lí rủi ro, dịch vụ, sản phẩm, đổi mới, điều chỉnh mục tiêu truyền thông xã hội, nhận diện thị trường mới, phát triển mô hình kinh doanh mới và cải thiện dịch vụ khách hàng.
 
Khai thác ý kiến, phân tích cảm tính và phân tích chủ quan là các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan với nhau và sử dụng các kĩ thuật khác nhau từ xử lí ngôn ngữ tự nhiên, thu thập thông tin, khai thác dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Khai thác ý kiến và phân tích tình cảm có thể được dùng để thay thế cho nhau, tuy nhiên có sự khác biệt nhỏ giữa hai phương pháp này. Khai thác ý kiến chủ yếu tập trung vào việc trích xuất và phân tích ý kiến về một thực thể, trong khi phân tích tình cảm tìm kiếm các từ hoặc biểu cảm trong một văn bản và phân tích chúng. Các kĩ thuật khai thác ý kiến được sử dụng để trích xuất ý kiến, đánh giá, các vấn đề chính trị và nhận thức về thương hiệu từ trang web. Nó tập trung nhiều hơn vào niềm tin, quan điểm và phán đoán dựa trên các tiêu chí phụ thuộc vào mục đích phân tích hơn là xem xét tình cảm tích cực hay tiêu cực ngay từ đầu. Các ngân hàng sử dụng khai thác ý kiến thông qua việc phân tích các tin nhắn được đăng trên các nền tảng truyền thông xã hội.
 
Phân tích cảm xúc đo lường cảm xúc của cá nhân, nhóm và cộng đồng đối với bất kì loại sự kiện, sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu nào. Phân tích cảm xúc tập trung vào việc giải thích sâu hơn dữ liệu công khai, dữ liệu người tiêu dùng, các cảm xúc của người dùng, đánh giá, thái độ và cảm xúc đối với các thực thể như sản phẩm, dịch vụ, tổ chức, cá nhân, vấn đề, sự kiện, chủ đề và thuộc tính của chúng. Nó cũng cố gắng xác định tình cảm của một tác giả về một số khía cạnh liên quan. Phân tích cảm xúc kiểm tra, theo dõi và đánh giá tâm trạng của công chúng thông qua việc sử dụng xử lí ngôn ngữ tự nhiên. Nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích tâm lí trong việc giám sát rủi ro của các ngân hàng. Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng có thể được xác định và việc xây dựng chiến lược xã hội để quản lí mối quan hệ khách hàng có thể được thực hiện nhờ việc sử dụng phân tích cảm xúc sử dụng dữ liệu kĩ thuật số thu thập từ các nền tảng truyền thông xã hội. Tác giả đã theo dõi 1.790.933 bài đăng trên mạng xã hội, được đăng bởi 554.600 tác giả uy tín về 05 ngân hàng lớn thuộc Nam Phi từ tháng 9/2016 đến tháng 8/2017.
 
SMA tập trung vào việc đánh giá các kết nối giữa các nút (người dùng) khác nhau trong một mạng để hiểu cấu trúc cơ bản của mạng, các mối quan hệ và tầm quan trọng của các nút trong đó. Theo tài liệu định nghĩa, phân tích mạng xã hội bao gồm các nút cá nhân và kết nối với các nút khác có cùng quan điểm, kiến thức và sở thích. Nó đo lường các loại và độ sâu của mối quan hệ hiện có giữa các mạng trong các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook và Twitter. Công nghệ này có thể được áp dụng cho một loạt các vấn đề kinh doanh bao gồm tiếp thị, bán hàng, nhân sự, chiến lược, xây dựng nhóm, cộng tác và quản lí tri thức.
 
Dữ liệu được thu thập từ nền tảng truyền thông xã hội cung cấp thông tin chi tiết và hữu ích cho việc phân tích và hiểu các xu hướng. Phân tích xu hướng chủ yếu được sử dụng để phát hiện các xu hướng trong nhiều ngành như hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng, nhu cầu sản phẩm và chất lượng dịch vụ. Người ra quyết định và người quản lí doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán các hành vi hoặc xu hướng trong tương lai của một thực thể ví dụ như sự kiện, sự thay đổi trong tâm lí người tiêu dùng, chuyển động thị trường chứng khoán, hành vi của cộng đồng và nhóm. Hầu hết các công ty thương mại điện tử như Takealot, eBay, Amazon, Alibaba, Shopify, FlipKart và Groupon có khả năng dự đoán nhu cầu của khách hàng bằng cách sử dụng tần suất và cảm xúc của các khuyến nghị và đánh giá của khách hàng trên các trang thương mại.
 
Một số nghiên cứu đã mô tả cách dự đoán mức độ phổ biến là yếu tố quan trọng để thu thập phản hồi, đánh giá, quan điểm, lượt thích và chia sẻ về các chủ đề hoặc sự kiện cụ thể. Mục tiêu của việc này là hiểu rõ mức độ phổ biến hiện tại và dự báo tương lai bằng cách sử dụng bằng chứng hiện tại. Dự đoán mức độ phổ biến giúp phân tích, thu thập phản hồi và trở thành công cụ phân tích quan trọng. Việc dự đoán mức độ phổ biến hoạt động trên mạng xã hội giúp người dùng tìm kiếm nội dung trực tuyến và cho phép nhà quảng cáo tối ưu hóa doanh thu bằng cách áp dụng giá chênh lệch cho vị trí quảng cáo hoặc quyền truy cập vào nội dung. Mẫu truy cập trong quá khứ là một chủ đề phổ biến được sử dụng để dự đoán, phân tích. Ví dụ, nếu số lần hiển thị quảng cáo được dùng để xác định mức độ phổ biến, ta có thể sử dụng dự đoán về nội dung riêng lẻ và xếp hạng quảng cáo. Thông tin về mức độ phổ biến có thể giúp các mạng phân phối nội dung hoặc các nhà quảng cáo trực tuyến đưa ra các quyết định thông minh về việc tập trung vào nội dung phổ biến nhất và giảm sử dụng tài nguyên cho các mặt hàng đã hết hạn sử dụng. Nghiên cứu cũng kết luận rằng, mức độ phổ biến có giá trị đáng kể đối với doanh nghiệp, với hai loại tính năng phổ biến đó là số lượng nhận xét trên mỗi chuỗi và thời gian tồn tại của chuỗi.
 
Việc sử dụng nhiều kênh truyền thông xã hội đã dẫn đến sự gia tăng tương tác giữa người tiêu dùng và tổ chức, thương hiệu hoặc sản phẩm. Do đó, nhu cầu phân tích mức độ tương tác của khách hàng đã trở nên quan trọng hơn. American Express (một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia của Mỹ) hiện đang tận dụng những phương tiện truyền thông xã hội như Facebook để tăng cường kết nối với khách hàng. Ví dụ, khách hàng có thể liên kết thẻ của mình với tài khoản Facebook để có thể xem các ưu đãi giảm giá từ các cửa hàng khác nhau. 
 
SMA có thể được sử dụng để đánh giá mức độ tương tác của người tiêu dùng và phát triển dịch vụ, quảng cáo và cộng đồng thương hiệu trực tuyến. Ngân hàng cũng có thể giảm chi phí trong các hoạt động tiếp thị thông qua việc tận dụng các dữ liệu truyền thông xã hội và xây dựng thương hiệu trực tuyến. 
 
Ví dụ, ASB (một ngân hàng thuộc sở hữu của Commonwealth Bank of Australia, hoạt động tại New Zealand) đã phát triển một ứng dụng Facebook được gọi là Virtual Branch. Trong vòng 02 tháng, ứng dụng đã được tải xuống 13.000 lần và nhận được 13.600 lượt thích. Đến tháng 10/2015, lượt thích đã tăng lên 136.684. Chi nhánh ảo của ASB trên Facebook đã cho phép khách hàng có thể trò chuyện video trực tuyến với nhân viên ngân hàng tại một địa điểm và thời gian thuận tiện. Điều này giúp cải thiện dịch vụ khách hàng và giảm số lượng khách hàng đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng, do đó giảm chi phí truyền thông rộng rãi và chi phí tuyển  dụng nhân viên để phục vụ tại chi nhánh. Ngân hàng thương mại Siam tại Thái Lan sử dụng các nền tảng xã hội được cung cấp bởi Facebook và Twitter để xử lí và quản lí các khiếu nại của khách hàng suốt cả ngày và đêm.
 
Trong phân tích dữ liệu thời gian thực, việc trực quan hóa dữ liệu đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ tương tác cần thiết của người dùng, giúp họ có thể phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. Các khuôn mặt trực quan tương tác hỗ trợ phân tích tập dữ liệu lớn từ phương tiện truyền thông xã hội giúp xác định các xu hướng và mô hình chi tiết. Trong ngân hàng, việc tổng hợp dữ liệu rủi ro được cải thiện nhờ việc tạo bảng điều khiển rủi ro tín dụng và các loại rủi ro khác. Việc phân tích trực quan là một phần của một loạt các kĩ thuật trực quan được ứng dụng bởi các ngân hàng để theo dõi tài chính, giúp cung cấp các cấp độ khác nhau của khả năng phân tích kinh tế, hoạt ảnh hiển thị và tương tác với người dùng. Bảng điều khiển quản lí rủi ro tín dụng cung cấp cho ban lãnh đạo quyền truy cập vào những hiểu biết sâu sắc về rủi ro tín dụng.
 
5. Kết luận 
 
Để giúp các ngân hàng sử dụng các công nghệ truyền thông xã hội hiệu quả và thu được giá trị từ chúng, nghiên cứu này đã đề xuất một cách thức hỗ trợ mới. Ứng dụng SMA được phát triển từ các nghiên cứu trước đó, nhằm xác định cách áp dụng chúng để tăng trưởng bền vững cho các ngân hàng. Nghiên cứu cũng đề xuất một khung tích hợp mới, với sự bổ sung các thành phần mới, bao gồm cách xem xét thỏa thuận giữa các nhà nghiên cứu về lợi ích kinh doanh thu được sau khi dữ liệu đã được thu thập, xử lí, phân tích và áp dụng cho các mục tiêu phân tích truyền thông xã hội của tổ chức.
 
Nghiên cứu không giới hạn sử dụng các công nghệ hoặc nền tảng truyền thông xã hội cụ thể, bởi chúng có thể khác nhau giữa các tổ chức và thị trường. Khung tích hợp được đề xuất sẽ hỗ trợ các ban quản lí hiểu rõ hơn về phân tích mạng xã hội và tạo ra giá trị từ dữ liệu thu thập được từ các nền tảng truyền thông xã hội. Với việc tìm kiếm các con đường mới để tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động, việc áp dụng các phân tích đóng góp vô cùng quan trọng. Nghiên cứu được đề xuất sẽ cung cấp cho các ngân hàng đã triển khai công nghệ truyền thông xã hội một hướng đi đúng đắn để tăng trưởng doanh thu và khai thác giá trị từ dữ liệu thu thập được từ các nền tảng truyền thông xã hội.
 
Nghiên cứu trong lĩnh vực SMA của ngành Ngân hàng đang phát triển và thay đổi nhanh chóng do sự tiến bộ trong công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế như thử nghiệm thực nghiệm nằm ngoài khả năng của phương pháp và tính thực tiễn của nghiên cứu đòi hỏi nhiều nguồn lực. Vì vậy, cần tiến hành các nghiên cứu sâu hơn để hoàn thiện khung tích hợp được đề xuất và áp dụng nó trong các nghiên cứu thực nghiệm.
 
Để hệ thống hóa và tối ưu hoạt động của các ngân hàng, các nghiên cứu sẽ cần xem xét những thay đổi bản chất giữa các loại ngân hàng, bao gồm ngân hàng trung ương, ngoại hối, công nghiệp, tài chính nông nghiệp, thương mại và đầu tư. Điều này sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận khác được đề xuất vượt qua khuôn khổ áp dụng chung cho tất cả các ngân hàng.

Tài liệu tham khảo:
 
1. F. Chen and L. Zhang, “How to Integrate Social Media in IS Curriculum, Especially for a Small IS Program?” in Proceedings of the Americas Conference on Information Systems, 2016.
2. G. F. Khan, Seven layers of social media analytics: Mining business insights from social media text, actions, networks, hyperlinks, apps, search engine, and location data. Gohar F. Khan, 2015.
3. Batrinca, B. and P. C. Treleaven, “Social media analytics: a survey of techniques, tools and platforms” Ai Soc., vol. 30, no.1, pages  89-116.
4. S. Stieglitz, D. Bunker, M. Mirbabaie, and C. Ehnis, 2018, “Sensemaking in social media during extreme events” J. Contingencies Cris. Manag., vol. 26, no. 1, pages 4-15.
5. M. D. Flood, V. L. Lemieux, M. Varga, and B. W. Wong, 2016, “The application of visual analytics to financial stability monitoring” J. Financ. Stab., vol. 27, pages 180-197.
6. F. M. Manzira and F. Bankole, “Application of Social Media Analytics in the Banking Sector to Drive Growth and Sustainability: A Proposed Integrated Framework” 2018 Open Innovations Conference (OI), Johannesburg, South Africa, 2018, pages 223-233.

ThS. Nguyễn Tiến Mạnh, ThS. Trần Thu Phương
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hướng đến mục tiêu 50% các nghiệp vụ ngân hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số
Hướng đến mục tiêu 50% các nghiệp vụ ngân hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số
02/06/2023 229 lượt xem
Mục tiêu đến năm 2025 có “ít nhất 50% các nghiệp vụ ngân hàng cho phép khách hàng có thể thực hiện hoàn toàn trên môi trường số” là một mục tiêu quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Trong hai năm qua, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã gặt hái nhiều “trái ngọt”, đưa lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.
Chuyển đổi số - Nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang
Chuyển đổi số - Nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang
26/05/2023 530 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Với chi phí thấp, bảo đảm an toàn, đồng bộ, thống nhất và phạm vi rộng, ngân hàng số là xu thế tất yếu, dần thay thế mô hình ngân hàng truyền thống và đòi hỏi các ngân hàng phải nhanh chóng chuyển đổi toàn diện mô hình hoạt động. Cuộc đua mang tên “công nghệ số” ngày càng khốc liệt trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng.
Nhận diện Deepfake - Công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo và cách phòng ngừa
Nhận diện Deepfake - Công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo và cách phòng ngừa
17/05/2023 967 lượt xem
Thời gian gần đây, các hình thức giả danh để lừa tiền có xu hướng gia tăng, có thể xảy ra với bất cứ ai và bất cứ thời điểm nào, đặc biệt là hành vi bị lừa đảo bằng Facebook, xâm nhập vào tài khoản cá nhân Facebook của người dùng ngày càng nhiều. Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn rất tinh vi.
Ổn định hoạt động ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số
Ổn định hoạt động ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số
13/05/2023 1.499 lượt xem
Giai đoạn dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã tác động rất lớn đến đời sống của mỗi cá nhân trên phạm vi toàn cầu, phát sinh các rủi ro xã hội và có ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động, trong đó có hoạt động ngân hàng. Do không thể giao dịch trực tiếp, khách hàng phải thông qua Internet để thực hiện các giao dịch của mình. Internet tạo ra nhiều kênh để người tiêu dùng tham gia giao dịch, tương tác với ngân hàng và sử dụng tiện lợi các dịch vụ tài chính.
Vai trò của khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn trong nền kinh tế kĩ thuật số
Vai trò của khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn trong nền kinh tế kĩ thuật số
11/05/2023 1.358 lượt xem
Trong thời đại “chuyển đổi kĩ thuật số” hiện nay, mọi thứ đang thay đổi rất nhanh, mục đích chính của những thay đổi này là nhắm vào người tiêu dùng “kĩ thuật số”. Các thiết bị như máy tính, điện thoại và nhiều công nghệ khác có mặt ở khắp mọi nơi do giá thành ngày càng rẻ, khả năng di động và xử lí nhanh chóng. Các sản phẩm chất lượng, nhiều chức năng được thiết kế ngày càng tối ưu theo sở thích của khách hàng.
Bảo mật thông tin khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số - Thực trạng và một số kiến nghị
Bảo mật thông tin khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số - Thực trạng và một số kiến nghị
09/05/2023 1.351 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, tạo ra những thay đổi rõ rệt trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt làm thay đổi kênh phân phối và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống, nổi bật là việc xây dựng và phát triển các dịch vụ ngân hàng số. Việc ứng dụng công nghệ số góp phần thay đổi dịch vụ, doanh thu và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Ngân hàng số: Sự thay đổi mô hình trong nền tài chính hiện đại
Ngân hàng số: Sự thay đổi mô hình trong nền tài chính hiện đại
27/04/2023 1.976 lượt xem
Hiện nay, ngân hàng số (Digital Banking) đang là một xu hướng thịnh hành mà các ngân hàng, công ty công nghệ thông tin (CNTT), các chuyên gia, nhà quản lí hết sức quan tâm. Ngân hàng số có thực sự là tương lai, có thể thay thế các ngân hàng truyền thống trong thị trường, chuyển chúng sang một vị thế “thị trường ngách”? Những mối đe dọa chủ yếu mà chuyển đổi số có thể mang lại cho lĩnh vực ngân hàng là gì?
Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Thúc đẩy số hóa ngân hàng, phát triển kinh tế số
Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Thúc đẩy số hóa ngân hàng, phát triển kinh tế số
25/04/2023 1.824 lượt xem
Việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGvDC) với các đơn vị trong ngành Ngân hàng, kết nối với doanh nghiệp sẽ góp phần giúp các ngân hàng phát triển hoạt động nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng, bảo đảm an toàn hoạt động và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, từ đó thúc đẩy quá trình số hóa ngành Ngân hàng, hướng đến nền kinh tế số.
Ngăn chặn tin nhắn giả mạo ngân hàng - Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao
Ngăn chặn tin nhắn giả mạo ngân hàng - Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao
13/04/2023 2.228 lượt xem
Theo chuyên gia công nghệ, phương thức phát tán tin nhắn mạo danh SMS Brandname (gồm SMS quảng cáo và SMS chăm sóc khách hàng) của ngân hàng không mới nhưng rất khó ngăn chặn. Nguy hiểm ở chỗ, tin nhắn giả Brandname không khác gì tin nhắn thật, khiến điện thoại tự động xếp chung với các tin nhắn thật, người dùng rất khó phân biệt.
Chiến lược của ngân hàng trong thời đại bùng nổ công nghệ tài chính
Chiến lược của ngân hàng trong thời đại bùng nổ công nghệ tài chính
24/03/2023 3.998 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vẫn sẽ là xu thế trong tương lai, sự thâm nhập của Fintech vào lĩnh vực ngân hàng được dự báo sẽ diễn ra ngày càng nhanh chóng và sâu rộng hơn. Để không bị bỏ lại phía sau, các ngân hàng cần sớm hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thích ứng với các điều kiện mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của sinh viên
Những nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của sinh viên
22/03/2023 4.072 lượt xem
Dịch vụ ngân hàng số là dịch vụ ngân hàng sử dụng các thiết bị thông minh, cho phép khách hàng cá nhân thực hiện các giao dịch tài chính, phi tài chính và các tiện ích nâng cao do ngân hàng cung cấp. Cụ thể, nền tảng số này không chỉ thỏa mãn tất cả nhu cầu tài chính của khách hàng (mở tài khoản, thanh toán, mở thẻ tín dụng, chuyển tiền nhanh...) mà còn kết nối rộng khắp với các hệ sinh thái lớn, như tiêu dùng, giải trí, đầu tư... Ngân hàng số là bước phát triển cao hơn của ngân hàng điện tử.
Chat GPT - Sự đột phá về công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Chat GPT - Sự đột phá về công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo
17/03/2023 16.035 lượt xem
Từ tháng 11/2022, sự xuất hiện của một ứng dụng mới có tên gọi Chat GPT (Chat Generative Pre-training Transformer) - một Chatbot được mệnh danh là trí tuệ nhân tạo (AI) thông minh nhất thế giới do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển làm giới công nghệ trên toàn thế giới quan tâm và đã thu hút số lượng lớn người dùng.
Đảm bảo an ninh, an toàn giao dịch tài chính - ngân hàng trên nền tảng số
Đảm bảo an ninh, an toàn giao dịch tài chính - ngân hàng trên nền tảng số
14/03/2023 3.699 lượt xem
Gần đây, xuất hiện hiện tượng nhóm đối tượng xấu, hoạt động có tổ chức gọi điện, nhắn tin lừa đảo người dân về dịch vụ rút tiền từ hạn mức thẻ tín dụng với mức phí cạnh tranh hoặc miễn phí để chiếm đoạt tiền của khách hàng. Không những thế, các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản vẫn diễn ra ngày một tinh vi, không ít người dân đã “sập bẫy”.
Phát triển năng lực số cho nhân lực ngành Ngân hàng trong bối cảnh  cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số
Phát triển năng lực số cho nhân lực ngành Ngân hàng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số
03/03/2023 4.610 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và chuyển đổi số là thực tiễn tất yếu, đưa kinh tế - xã hội phát triển, đem đến cho con người một cuộc sống mới, tốt hơn.
Một số dự báo an ninh mạng trong năm 2023
Một số dự báo an ninh mạng trong năm 2023
01/02/2023 4.723 lượt xem
Theo nghiên cứu của các chuyên gia bảo mật, bất ổn chính trị thế giới năm 2022 dẫn đến những thay đổi sẽ tác động đến an ninh mạng trong nhiều năm tới. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tấn công tinh vi, các tổ chức cần nhanh chóng chuyển từ cách tiếp cận phản ứng sang chủ động bảo vệ an ninh mạng trong kỷ nguyên số.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?