Ứng dụng công nghệ trong các giao dịch tài chính thúc đẩy tài chính toàn diện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
18/02/2022 1.038 lượt xem
 


Người dân sử dụng thẻ ATM để thanh toán viện phí tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh
 
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), bên cạnh sự phát triển của điện thoại thông minh, sự bùng nổ của phương tiện truyền thông xã hội, sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, đa dạng của các nhà bán lẻ trực tuyến và các nền tảng kinh tế chia sẻ đã mang lại sự thay đổi lớn trong đời sống cũng như trải nghiệm khách hàng, chất lượng và tốc độ cung cấp dịch vụ. Khách hàng ngày càng quen với việc mua hàng trực tuyến, giao dịch qua thiết bị di động vì sự tiện lợi và nhanh chóng. Các ứng dụng của công nghệ đã len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực. Không nằm ngoài xu thế đó, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp thì việc ứng dụng công nghệ trong các giao dịch tài chính hiện đại và đổi mới sáng tạo trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) là xu hướng tất yếu trong tương lai, là thành tố quan trọng thúc đẩy tài chính toàn diện, đó cũng là một trong các quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược).
 
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam1, của tỉnh Bắc Ninh2 góp phần đạt được mục tiêu và theo đúng quan điểm chỉ đạo đã đề ra, NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn3 với một số chỉ tiêu phấn đấu đạt được đến năm 2025. Theo đó, một trong các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể được đưa ra nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện là việc thúc đẩy TTKDTM trong nền kinh tế, tạo điều kiện cho những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ TTKDTM. Chính vì vậy, việc phát triển TTKDTM với nhiều phương thức, giải pháp thanh toán mới, hiện đại, tiết kiệm chi phí đã ra đời với những tiện ích, an toàn bảo mật, đem lại lợi ích to lớn và giá trị thiết thực cho khách hàng đã và đang tiếp tục là một trong các nhiệm vụ quan trọng được hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện tích cực và tiếp tục phát huy hiệu quả với số lượng giao dịch thanh toán qua ngân hàng không ngừng tăng lên, nhiều dịch vụ ngân hàng tiện ích, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Với mạng lưới các chi nhánh và điểm giao dịch ngân hàng rộng khắp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ tài chính, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã tăng cường đầu tư, mở rộng hệ thống các điểm giao dịch, hạ tầng dịch vụ tiện ích ngân hàng. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 38 chi nhánh ngân hàng (với 127 phòng giao dịch), 26 quỹ tín dụng nhân dân, 01 đơn vị tổ chức tài chính vi mô, 01 công ty tài chính, 01 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, 330 ATM và 2.569 máy POS, cùng nền tảng thanh toán online (Internet Banking, Mobile Banking) trên máy vi tính và ứng dụng di động của các ngân hàng cơ bản đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn tín dụng và các dịch vụ ngân hàng của người dân trên địa bàn tỉnh. Các dịch vụ tài chính về thanh toán và chất lượng dịch vụ không ngừng được các TCTD nâng cấp, phát triển phù hợp với xu thế chuyển đổi số của ngành Ngân hàng. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chủ động, tích cực trong phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ TTKDTM với các quy trình nghiệp vụ ngày càng được cải tiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trả lương qua tài khoản; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng thanh toán trên địa bàn (như ATM, POS), ứng dụng các phương thức thanh toán mới, hiện đại (như mã phản hồi nhanh (QR Code), mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán di động (Mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (Contactless)...; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, quy định, quy trình nghiệp vụ để tham gia kết nối hạ tầng công nghệ tài chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán; đảm bảo an toàn, bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng các phương tiện TTKDTM. 
 
Bên cạnh đó, nhằm góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển TTKDTM theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (Đề án), thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã làm đầu mối, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 1751/KH-UBND ngày 25/5/2018 triển khai thực hiện Đề án. Tổng kết qua gần 3 năm triển khai, thực hiện (tính đến hết 31/10/2020), với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của NHNN Việt Nam, của UBND tỉnh Bắc Ninh, NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cùng các sở, ban, ngành chức năng và địa phương được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1751/KH-UBND đã tổ chức thực hiện Kế hoạch một cách khẩn trương, có trách nhiệm và hiệu quả. Kế hoạch được triển khai sâu rộng đến các ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó cán bộ, công chức và người lao động thuộc hệ thống ngân hàng tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh Bắc Ninh được quán triệt thực hiện trước tiên việc thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng, theo đó đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra của Kế hoạch số 1751/KH-UBND4
 
Cùng với đó, hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng các phương thức thanh toán mới, hiện đại cho khách hàng; có chính sách ưu đãi phù hợp, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực sử dụng các phương tiện TTKDTM thông qua tài khoản; phối hợp với các cấp chính quyền, Kho bạc Nhà nước tỉnh, chỉ đạo triển khai mở rộng việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; các tổ chức và đơn vị cung ứng dịch vụ công, đơn vị bán lẻ tích cực tham gia chấp nhận TTKDTM; chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn, các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng sử dụng các phương tiện TTKDTM thông qua tài khoản. Đến nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phát hành lũy kế 1.943.324 thẻ, đang thực hiện trả lương cho 2.438 đơn vị, trong đó có 1.024 đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Giá trị giao dịch qua POS lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay đạt 4.134 tỷ đồng. Tổng số tài khoản đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Banking, Internet Banking qua các ngân hàng đến hết tháng 11/2021 đạt 1.180.652 tài khoản.
 
Với các giải pháp đã triển khai thực hiện trong thời gian qua, cùng với việc luôn lấy khách hàng làm trung tâm gắn liền với việc đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trong hoạt động TTKDTM; gia tăng trải nghiệm của khách hàng, cộng với kết quả về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán luôn tăng trưởng cao, thói quen sử dụng các phương tiện TTKDTM trong xã hội của người dân ở khu vực đô thị được nâng cao và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của CMCN 4.0 để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ TTKDTM, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân…, phản ánh hiệu quả của hoạt động TTKDTM trên địa bàn trong thời gian qua và đó cũng là một trong các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), cũng như tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 của NHNN Việt Nam ban hành theo Quyết định  số 2006/QĐ-NHNN ngày 17/12/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam.
 
Những năm gần đây, đặc biệt là khi Chiến lược được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng với Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng, tỉnh Bắc Ninh càng chú trọng hơn vào mục tiêu phát triển hệ thống tài chính phục vụ cho mọi thành phần trong xã hội trên địa bàn với các dịch vụ tài chính hữu ích, đi kèm với đó là các giải pháp, ứng dụng công nghệ trong giao dịch tài chính. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hạ tầng phục vụ TTKDTM chưa thực sự đồng đều giữa khu vực thành thị và nông thôn, hệ thống thanh toán qua ngân hàng phân bố chưa đều và rộng khắp khiến cho việc thực hiện thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng tại các địa phương, đặc biệt ở địa bàn các huyện còn chưa đạt hiệu quả cao trong dân cư. Việc tiếp cận với dịch vụ thanh toán điện tử còn hạn chế do tâm lý người dân ngại thay đổi phương thức thanh toán, duy trì thói quen sử dụng tiền mặt tại các điểm lĩnh tiền an sinh xã hội, trợ cấp, lương hưu,… tại nhà văn hóa thôn, khu phố. Việc tuyên truyền, hỗ trợ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công đến khách hàng thuộc khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm chưa được sâu rộng, đặc biệt đối với khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng, khách hàng chưa quen với việc sử dụng các thiết bị công nghệ (Smartphone, máy vi tính,...) để truy cập vào các trang thanh toán điện tử. Vì vậy, số khách hàng biết và sử dụng dịch vụ TTKDTM ở những khu vực này còn hạn chế. 
 
Bên cạnh đó, còn một số khó khăn liên quan đến quy định của pháp luật về xây dựng dịch vụ tài chính của các TCTD, như quy định/hướng dẫn/tiêu chuẩn xác nhận chữ ký điện tử trên các chứng từ điện tử chưa thống nhất, vẫn dựa trên hướng dẫn của tổ chức phát hành chữ ký, hay các cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và phát triển hệ thống xác thực khách hàng bằng phương thức điện tử (e-KYC) đã sẵn sàng, các ngân hàng đều đang kỳ vọng cho việc hoàn thiện và đưa vào áp dụng chính thức cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó có thể triển khai đồng bộ việc định danh, xác thực khách hàng dựa trên công nghệ như sinh trắc học, đối chiếu điện tử,… Một yếu tố ngoại cảnh khác cũng tác động không nhỏ tới việc thực hiện những mục tiêu của Chiến lược là tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; nhận thức của người dân về những ứng dụng số của các TCTD còn chưa cao, nhiều người chưa biết dùng hoặc chưa dùng những ứng dụng thông minh trong giao dịch hàng ngày.
 
Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược cũng như các mục tiêu đặt ra cho hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh5, trong thời gian tới, NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong Kế hoạch, cũng như các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2006/QĐ-NHNN ngày 17/12/2021 của Thống đốc NHNN Việt Nam, trong đó, triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về TTKDTM đến các TCTD trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình thanh toán trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN theo quy định; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về tài chính. Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, tài chính của người dân; đẩy mạnh TTKDTM, thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả. Đổi mới và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng số; tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng;… tạo điều kiện cho những đối tượng mục tiêu của tài chính toàn diện được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ TTKDTM, qua đó góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện quốc gia.
 
1 Quyết định số 1309/QĐ-NHNN ngày 24/7/2020 của Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
2 Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
3 Kế hoạch số 1331/KH-NHNN-BNI1 ngày 05/10/2020 triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Ngân hàng tỉnh Bắc Ninh.
 
4- 100% giao dịch nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện qua ngân hàng.
 
- 12,5% số đơn vị Kho bạc Nhà nước trong tỉnh có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách Nhà nước.
 
- 100% các chi nhánh trực thuộc Công ty Điện lực Bắc Ninh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền điện qua ngân hàng.
 
- 100% đơn vị cấp nước trong tỉnh chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng.
 
- 39% số tiền nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh thực hiện thanh toán qua ngân hàng.
 
- 100% trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng.
 
- 100% bệnh viện cấp tỉnh đã triển khai thanh toán viện phí qua ngân hàng.
 
- Tỷ lệ chi trả an sinh xã hội bình quân thực hiện qua ngân hàng đạt 44,2% về số lượt người và 45,4% về giá trị chi trả.
 
5 Ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; tiến tới mục tiêu mỗi người trưởng thành có ít nhất một tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác vào năm 2030; 
 
- Ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại trên 100.000 người trưởng thành;
 
- Ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính (chi nhánh, phòng giao dịch của TCTD và đại lý ngân hàng; ngoại trừ điểm cung ứng dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội);
 
- Ít nhất 25% - 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại TCTD;
 
- Số lượng giao dịch TTKDTM đạt tốc độ tăng 20% - 25% hàng năm;
 
- Ít nhất 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các TCTD;
 
- Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 30%;
 
- Ít nhất 70% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam.

Nguyễn Như Đôn
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
24/11/2022 232 lượt xem
Sự phát triển của công nghệ số đang dần làm thay đổi cơ bản các hình thức cung ứng dịch vụ ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào hoạt động ngân hàng như: AI, ML, Cloud Computing, Big Data, IoT để đánh giá, phân loại khách hàng và quyết định giải ngân hay giúp đơn giản hóa các quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian giao dịch.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Hoàn thiện và đồng bộ về pháp lý để tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Hoàn thiện và đồng bộ về pháp lý để tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn
21/11/2022 300 lượt xem
Trong chương trình chuyển đổi số giai đoạn hiện nay, bên cạnh một số thách thức như vốn đầu tư cho công nghệ, nhân sự, an ninh, bảo mật, ngành Ngân hàng đang gặp khó khăn về hành lang pháp lý do còn thiếu và chưa đồng bộ. Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách tạo điều kiện cho chia sẻ dữ liệu, kết nối giữa các bộ, ngành liên quan với ngành Ngân hàng một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo mang lại lợi ích cho toàn dân.
Về điều kiện phát triển Mobile-Money ở Việt Nam hiện nay
Về điều kiện phát triển Mobile-Money ở Việt Nam hiện nay
17/11/2022 398 lượt xem
Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển nhanh chóng của nhiều phương thức thanh toán điện tử. Một trong những phương thức thanh toán điện tử đang được sử dụng rộng khắp trên thế giới và có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay là Mobile-Money.
Lịch sử công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động ngân hàng
Lịch sử công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động ngân hàng
16/11/2022 427 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số là những cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây bởi những tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống và xã hội. Trong đó, ngành Ngân hàng là một trong những ngành đón nhận nhiều cơ hội như giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện quy trình…
Nhận diện rủi ro đối với hoạt động định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong hoạt động ngân hàng
Nhận diện rủi ro đối với hoạt động định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong hoạt động ngân hàng
08/11/2022 798 lượt xem
Tại Việt Nam, trước khi cơ sở pháp lý chính thức cho eKYC trong việc mở tài khoản thanh toán được ban hành (Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán), ngành Ngân hàng đã lần lượt ứng dụng eKYC vào quy trình nhận biết khách hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính.
Tác động của độ bảo mật tới ý định sử dụng ngân hàng di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác động của độ bảo mật tới ý định sử dụng ngân hàng di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
26/10/2022 1.081 lượt xem
Khi việc sử dụng ngân hàng di động tiếp tục phát triển, cần phải chú ý đến tính bảo mật của các giao dịch tài chính. Mục đích của nghiên cứu này là xem xét tác động của độ bảo mật đối với ý định sử dụng ngân hàng di động.
Tiền di động - Một năm nhìn lại
Tiền di động - Một năm nhìn lại
25/10/2022 1.132 lượt xem
Cung cấp dịch vụ tài chính vi mô là một trong những hỗ trợ giúp cho người có thu nhập thấp thoát nghèo. Tuy nhiên, người có thu nhập thấp thường sống xa trung tâm, do vậy chi phí tiếp cận với các dịch vụ tài chính khá cao, cơ hội tiếp cận giảm đi. Nhiều nghiên cứu cho rằng, phát triển dịch vụ ngân hàng qua điện thoại mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, đặc biệt là người sử dụng tài chính vi mô ở nhiều nước (Vong et al., 2012; Kumar, McKay & Rotman, 2010).
An toàn, bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng - Nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng trong cung cấp dịch vụ
An toàn, bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng - Nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng trong cung cấp dịch vụ
13/10/2022 1.506 lượt xem
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến cuối tháng 6/2022, có gần 5,5 triệu tài khoản mở bằng phương thức trực tuyến (eKYC) đang hoạt động, gần 8,9 triệu thẻ mở bằng eKYC đang lưu hành và khoảng 123 triệu tài khoản thanh toán. Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán điện tử cũng tăng trưởng mạnh mẽ.
Pháp luật về chuyển đổi số ngành Ngân hàng và định hướng hoàn thiện
Pháp luật về chuyển đổi số ngành Ngân hàng và định hướng hoàn thiện
11/10/2022 1.882 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự kết hợp của công nghệ số đã và đang tác động lớn đến lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, chuyển đổi số đang dần trở thành một xu hướng tất yếu của các ngân hàng, mang đến cho ngành Ngân hàng nhiều cơ hội chuyển mình nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.
Bảo mật truyền thông IoT qua mạng di động trong hệ thống ngân hàng số
Bảo mật truyền thông IoT qua mạng di động trong hệ thống ngân hàng số
03/10/2022 1.741 lượt xem
Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là một trong các công nghệ hiện đại, đặc trưng cho kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thúc đẩy chuyển đổi số hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
Thúc đẩy chuyển đổi số hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
01/10/2022 1.764 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Chuyển đổi số ngày càng trở nên quan trọng, trở thành vấn đề sống còn trong kỷ nguyên 4.0 đang phát triển không ngừng, đó không phải là sự lựa chọn mà là điều cần thiết để duy trì, cạnh tranh trên thị trường. Đảng và Chính phủ ta đã xác định chuyển đổi số là một chủ trương lớn, là hướng đi tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chuyển đổi ngân hàng số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số khuyến nghị
Chuyển đổi ngân hàng số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số khuyến nghị
21/09/2022 2.554 lượt xem
Trong nhiều năm trở lại đây, ngành công nghệ thông tin thực sự đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội nhờ sự phát triển bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Bất kể một lĩnh vực hay ngành, nghề nào đều ứng dụng công nghệ thông tin, lĩnh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã và đang phục hồi từ đại dịch Covid-19, việc áp dụng công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.
Chuyển đổi số ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19
Chuyển đổi số ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19
01/09/2022 4.276 lượt xem
Chuyển đổi số trong ngành tài chính - ngân hàng được xem là hệ quả tất yếu từ sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) cũng như sự tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay.
Chuyển đổi số đối với các tổ chức tín dụng là hợp tác xã - Thực trạng và vấn đề đặt ra
Chuyển đổi số đối với các tổ chức tín dụng là hợp tác xã - Thực trạng và vấn đề đặt ra
17/08/2022 2.551 lượt xem
Bài viết này tập trung đánh giá về thực trạng chuyển đổi số của các tổ chức tín dụng (TCTD) là hợp tác xã, đặt trong bối cảnh chung về chuyển đổi số của các ngân hàng thương mại, để thấy rõ hơn mức độ chuyển đổi số của các TCTD là hợp tác xã.
Ngân hàng trong bối cảnh đột phá công nghệ số
Ngân hàng trong bối cảnh đột phá công nghệ số
12/08/2022 3.601 lượt xem
Trong bối cảnh đột phá công nghệ số, số lượng thông tin có thể mã hóa và các công cụ có sẵn để xử lý thông tin đã tăng đáng kể. Các công ty công nghệ tài chính (Fintech) là những người chơi mới trên thị trường lại có thế mạnh trong xử lý dữ liệu lớn và các công ty này cũng có tham vọng cung cấp các dịch vụ tài chính vốn là dịch vụ truyền thống và thế mạnh của ngân hàng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?