Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tiên phong chuyển đổi số trong chương trình đào tạo
11/02/2022 2.457 lượt xem
Tóm tắt:
 
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh University of Banking - HUB) với hơn 45 năm hình thành và phát triển đã khẳng định vị thế của một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh tế, kinh doanh, quản lý; là cái nôi đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính - ngân hàng và nền kinh tế. Trường đã tích cực cải tiến và phát triển chương trình đào tạo theo hướng cung cấp tri thức hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, có khả năng liên thông và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học - công nghệ theo chiều sâu, phát huy lợi thế ở ngành mũi nhọn.
 
Trong những năm qua, thương hiệu HUB ngày càng được khẳng định và luôn nằm trong top các trường đại học dẫn đầu khối ngành kinh tế, cùng với sự quan tâm, ủng hộ của nhiều phụ huynh trong việc lựa chọn, đăng ký ngành, chuyên ngành mới cho  sinh viên, đặc biệt chiếm ưu thế đối với các chương trình đào tạo mới.
 
Từ khóa: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, HUB, chương trình đào tạo, hiện đại.
 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng số hóa đã và đang tác động sâu rộng đến tất cả các ngành nghề trong nền kinh tế và thay đổi mạnh mẽ đến mọi hoạt động trong xã hội nói chung và của người tiêu dùng nói riêng, trên phạm vi toàn cầu - từ quan điểm về giá trị, hành vi, cho tới cách thức tiêu dùng một cách nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.
 
Cùng với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua càng thể hiện một cách sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, khi mọi chủ thể phải tìm mọi cách ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi nhằm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, nhu cầu của mình. Điều đó càng khẳng định, việc chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách trong nền kinh tế - xã hội, từ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến định hướng của các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương đều đang rất quyết liệt thực hiện chuyển đổi số nhanh chóng và kịp thời, thể hiện qua các chương trình, kế hoạch hành động.
 

 
Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng.
 
Thực hiện chủ trương của Chính phủ với yêu cầu tất yếu của kinh tế - xã hội về chuyển đổi số, ngày 11/5/2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 810/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
Đối với ngành Giáo dục, từ năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Cho đến ngày 29/6/2021, Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 357/CNTT “V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, với mục tiêu: Thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ trong phương thức dạy và học, quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả của hệ thống giáo dục quốc dân, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập tạo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng tốt với chi phí thấp cho mọi người dân.
 
Trước bối cảnh đó, để thành công trong thế giới kinh doanh của thời đại số đòi hỏi chuyên viên, nhà quản trị hay lãnh đạo doanh nghiệp đều cần phải trau dồi những kiến thức và kỹ năng chuyên môn thiết yếu để có thể thích nghi với những biến đổi không ngừng, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
 
Nắm bắt kịp thời xu thế, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động và tiên phong trong vấn đề chuyển đổi số ngay trong các chương trình đào tạo. Nhiều chương trình đào tạo mới được xây dựng và ban hành theo hướng hiện đại, khai phóng, liên ngành và có tính ứng dụng cao, nhằm trang bị hành trang về kỹ năng, kiến thức, trình độ và thái độ cho sinh viên với mục tiêu trở thành công dân chủ động và sáng tạo trong nền kinh tế số.
 
Trong 02 năm qua, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành và tuyển sinh 07 chương trình đào tạo mới theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Các chương trình đào tạo này đều được đối sánh với các chương trình đào tạo của các trường tiên tiến trong và ngoài nước. Đồng thời, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khảo sát, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, cựu sinh viên, người sử dụng lao động, chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo… được đánh giá cao về sự phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, nhu cầu của doanh nghiệp, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và trình độ của lao động… Thành tựu bước đầu được ghi nhận từ kết quả dữ liệu tuyển sinh tăng trưởng ổn định và bền vững qua các năm, vị thế thương hiệu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - HUB ngày càng được khẳng định và luôn nằm trong top các trường đại học dẫn đầu khối ngành kinh tế, nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh trong lựa chọn, đăng ký ngành, chuyên ngành mới cho sinh viên.
 
1. Những kết quả đạt được
 
Với hơn 45 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế của một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh tế, kinh doanh, quản lý. 
 
Trường đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 2001 - 2015, đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đạt kiểm định AUN - QA đối với Chương trình đào tạo ngành tài chính - ngân hàng. Bên cạnh đó, Trường cũng đang chuẩn bị cho việc kiểm định AUN - QA đối với các ngành còn lại. Đây là những tiền đề thuận lợi căn bản trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Trong thời gian qua, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và phát triển được 07 chương trình đào tạo như: Công nghệ tài chính (Fintech); Kế toán Kỹ thuật số (Digital Accounting); Quản trị kinh doanh - định hướng Kinh doanh số (Digital Business); Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số; Khoa học dữ liệu trong kinh doanh; Digital Marketing; Quản trị thương mại điện tử. Mỗi chương trình đào tạo đều có ưu thế riêng, tổng hòa hệ sinh thái giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sự đa dạng về chương trình đào tạo và bao quát phần lớn trong khối ngành kinh tế. Các chương trình đào tạo được xây dựng mới theo định hướng hiện đại nhưng vẫn đảm bảo về nền tảng của chuyên ngành đào tạo và được tích hợp các học phần mới; đồng thời, cải tiến các học phần hiện có theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo khả năng liên ngành và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học - công nghệ theo chiều sâu; qua đó, trang bị cho người học năng lực vận dụng các công cụ phân tích dữ liệu vào phân tích và dự báo dựa trên Big Data, bao gồm cả dữ liệu phát sinh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, thư viện về AI. Kết quả khai phá dữ liệu đặc biệt hữu ích cho ngân hàng, doanh nghiệp và nhà quản lý trong việc đánh giá, dự đoán rủi ro, dự báo kế hoạch phát triển trong tương lai, từ đó, có những điều chỉnh thích hợp trong kế hoạch hoạt động và chiến lược kinh doanh của ngân hàng, doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh trước sự biến động của nền kinh tế và sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng cùng với sự cạnh tranh, hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới. Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đều được xây dựng trên cơ sở giúp sinh viên có năng lực nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
 
Việc phát triển các chương trình đào tạo mới phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế và yêu cầu của xã hội đã thu hút được sự quan tâm trên thị trường tuyển sinh thể hiện qua kết quả đăng ký và kết quả tuyển sinh cùng với điểm tuyển sinh các năm qua. (Biểu đồ 1, Biểu đồ 2)
 


 
Số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm 2021 tăng 140% so với năm 2019 và điểm trúng tuyển các chương trình đào tạo đã tăng từ 03 điểm đến 04 điểm trong 02 năm qua, cùng với khoảng cách điểm chuẩn giữa chương trình đào tạo chính quy chất lượng cao và chính quy chuẩn thu hẹp đáng kể (2,95 điểm xuống còn 0,4 điểm). Kết quả trên cho thấy, việc phát triển và đổi mới chương trình đào tạo đã đúng hướng và phát huy hiệu quả, giúp nâng tầm vị thế của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Việc phát triển chương trình đào tạo theo định hướng hiện đại, đặc biệt thu hút sự quan tâm và đăng ký tuyển sinh, nhập học chương trình đào tạo chất lượng cao. Dữ liệu tuyển sinh cho thấy, sự tăng trưởng đáng kể về quy mô đào tạo chất lượng cao sau nhiều năm chậm phát triển, với sự phát triển đúng hướng của chương trình đào tạo đã giúp quy mô đào tạo tăng trưởng vượt bậc trong 02 năm (năm 2021 tăng trưởng 174% về quy mô so với năm 2019). (Biểu đồ 3)  

 
Kết quả khảo sát đăng ký ngành, chuyên ngành và thực tế đăng ký của sinh viên cho thấy, sự quan tâm và hấp dẫn của 07 chương trình đào tạo mới theo hướng hiện đại. (Biểu đồ 4)  

 
Kết quả khảo sát trong năm 2020 cho thấy, 42,5% tỷ lệ sinh viên đăng ký học chương trình đào tạo theo định hướng hiện đại, 31,8% đăng ký theo định hướng truyền thống và 25,7% là chưa có quyết định. Tuy nhiên, kết quả đăng ký chính thức thì có 56,2% học chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, còn lại 43,8% học theo định hướng truyền thống. Năm 2021, tỷ lệ đăng ký học chương trình đào tạo theo định hướng hiện đại trên 65%, thực tế học là 70,3%, còn lại 29,7% học theo định hướng truyền thống.
 
Trong thời gian 02 năm, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển và tuyển sinh 07 chương trình đào tạo mới theo định hướng hiện đại là sự thành công và nỗ lực rất lớn của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên toàn trường. Tuy chương trình đào tạo được phát triển và triển khai tuyển sinh rất khẩn trương, nhưng vẫn đảm bảo quy định về xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, kết quả khả quan từ tuyển sinh và đăng ký lựa chọn học chương trình đào tạo theo định hướng hiện đại của sinh viên cho thấy, sự phát triển là đúng hướng và hiệu quả. Đó là cơ sở để Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải tiến, xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo định hướng hiện đại trong thời gian tới.
 
2. Một số nội dung cần hoàn thiện
 
Việc xây dựng, phát triển và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo mới theo hướng hiện đại bước đầu thành công và đạt kết quả tuyển sinh, đăng ký học của sinh viên rất khả quan, nhưng để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo hiệu quả và bền vững hơn, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cần hoàn thiện một số nội dung sau:
 
Thứ nhất, kết quả khảo sát cho thấy, còn một số sinh viên phân vân trong việc quyết định lựa chọn định hướng truyền thống hay hiện đại để đăng ký chuyên ngành đào tạo. Tỷ lệ này có giảm qua các năm khảo sát, lý do là sự e ngại khó tiếp thu theo định hướng hiện đại với ngôn ngữ lập trình và làm chủ dữ liệu với các thuật toán hiện đại, nhất là đối với sinh viên không có sở trường hay khả năng tiếp thu về công nghệ và ngôn ngữ lập trình cho dữ liệu. Do đó, các khoa đào tạo cần quan tâm hoàn thiện hơn về nội dung bài giảng, lựa chọn nội dung truyền tải một cách đơn giản, dễ hiểu cho tất cả sinh viên có thể tiếp thu tốt kiến thức và nội dung mới, đồng thời bổ sung học liệu video để sinh viên tra cứu khi cần thiết.
 
Thứ hai, công tác tư vấn, đối thoại sinh viên để lựa chọn định hướng cho ngành/chuyên ngành đào tạo cần được các khoa quan tâm thực hiện thường xuyên và lâu dài, tránh thời điểm cận kề khi sinh viên bắt đầu lựa chọn định hướng hiện đại hay truyền thống để học, việc tư vấn khẩn trương trong thời gian ngắn dẫn đến việc sinh viên khó có thể ra quyết định lựa chọn phù hợp với khả năng và nguyện vọng.
 
Thứ ba, cần tăng cường hơn nữa hoạt động truyền thông liên quan đến chương trình đào tạo mới, so sánh, đánh giá ưu thế và sự khác biệt giữa các chương trình đào tạo, giữa các định hướng để ngân hàng, doanh nghiệp, người học, xã hội nhận thấy sự khác biệt và ưu việt trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thứ tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng về cổng thông tin, máy chủ, đầu tư nâng cấp phòng thực hành, tăng cường liên kết với ngân hàng, doanh nghiệp đầu tư/hợp tác phòng thực hành cho sinh viên được học tập, tham gia hoạt động thực tế trải nghiệm của sinh viên. Tăng cường thực hành và hoạt động thực tế sẽ giúp cho sinh viên tiếp thu nhanh kiến thức và tăng khả năng hòa nhập môi trường thực tế.
 
Thứ năm, chất lượng chương trình đào tạo phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ giảng viên, do đó, để chương trình đào tạo hiệu quả, chất lượng thì cần phải nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng đội ngũ giảng viên.
 
3. Định hướng giai đoạn 2022 - 2025
 
Một là, kế thừa sự thành công của các chương trình đào tạo mới, tiếp tục xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có thế mạnh của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút học sinh quan tâm và các chương trình đào tạo theo xu thế của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển các chương trình đào tạo mới dựa trên các nguồn lực sẵn có của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh như: Bảo hiểm, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Quản trị nhân lực... đáp ứng nhu cầu xã hội và đa dạng hóa các ngành đào tạo, hỗ trợ tuyển sinh bền vững. 
 
Hai là, đổi mới toàn diện hoạt động giảng dạy, quản trị của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả các thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ số về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
 
Ba là, phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản trị, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa...
 
Bốn là, tăng cường áp dụng công nghệ giáo dục, công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai mạnh mẽ công nghệ số trong các hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá, quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục số, góp phần thực hiện thành công việc chuyển đổi số quốc gia. 
 
Phát triển nội dung đào tạo về các công nghệ AI, Big Data, Khoa học dữ liệu, Blockchain vào các chương trình đào tạo.
 
Kết luận
 
Nắm bắt kịp thời xu thế, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động và đi tiên phong trong việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, khai phóng, liên ngành và có tính ứng dụng cao, với chuẩn đầu ra được xây dựng trên cơ sở giúp sinh viên có năng lực nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 để trở thành công dân chủ động và sáng tạo trong nền kinh tế số.
 
Trên cơ sở thành công đã đạt được trong thời gian qua, chương trình đào tạo thời gian tới cần bám sát chủ trương phát triển của ngành Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khắc phục những vấn đề cần hoàn thiện để phát triển bền vững hơn nữa chương trình đào tạo, góp phần nâng tầm hệ sinh thái giáo dục của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định vị thế của một trong những trường đại học hàng đầu đào tạo khối ngành kinh tế ở Việt Nam và vươn tầm khu vực, hòa nhập vào sự phát triển chung của ngành giáo dục toàn cầu.

Tài liệu tham khảo:
 
1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022; phương hướng công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo hệ đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
2. Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.
 
3. Công văn số 357/CNTT ngày 29/6/2021 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
 
4. Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT ngày 23/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”.
 
5. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
6. Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 
7. Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.


PGS., TS. Nguyễn Đức Trung (Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)
 
TS. Trần Trọng Huy (Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
24/11/2022 232 lượt xem
Sự phát triển của công nghệ số đang dần làm thay đổi cơ bản các hình thức cung ứng dịch vụ ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào hoạt động ngân hàng như: AI, ML, Cloud Computing, Big Data, IoT để đánh giá, phân loại khách hàng và quyết định giải ngân hay giúp đơn giản hóa các quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian giao dịch.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Hoàn thiện và đồng bộ về pháp lý để tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Hoàn thiện và đồng bộ về pháp lý để tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn
21/11/2022 300 lượt xem
Trong chương trình chuyển đổi số giai đoạn hiện nay, bên cạnh một số thách thức như vốn đầu tư cho công nghệ, nhân sự, an ninh, bảo mật, ngành Ngân hàng đang gặp khó khăn về hành lang pháp lý do còn thiếu và chưa đồng bộ. Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách tạo điều kiện cho chia sẻ dữ liệu, kết nối giữa các bộ, ngành liên quan với ngành Ngân hàng một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo mang lại lợi ích cho toàn dân.
Về điều kiện phát triển Mobile-Money ở Việt Nam hiện nay
Về điều kiện phát triển Mobile-Money ở Việt Nam hiện nay
17/11/2022 398 lượt xem
Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển nhanh chóng của nhiều phương thức thanh toán điện tử. Một trong những phương thức thanh toán điện tử đang được sử dụng rộng khắp trên thế giới và có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay là Mobile-Money.
Lịch sử công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động ngân hàng
Lịch sử công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động ngân hàng
16/11/2022 427 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số là những cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây bởi những tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống và xã hội. Trong đó, ngành Ngân hàng là một trong những ngành đón nhận nhiều cơ hội như giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện quy trình…
Nhận diện rủi ro đối với hoạt động định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong hoạt động ngân hàng
Nhận diện rủi ro đối với hoạt động định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong hoạt động ngân hàng
08/11/2022 798 lượt xem
Tại Việt Nam, trước khi cơ sở pháp lý chính thức cho eKYC trong việc mở tài khoản thanh toán được ban hành (Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán), ngành Ngân hàng đã lần lượt ứng dụng eKYC vào quy trình nhận biết khách hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính.
Tác động của độ bảo mật tới ý định sử dụng ngân hàng di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác động của độ bảo mật tới ý định sử dụng ngân hàng di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
26/10/2022 1.081 lượt xem
Khi việc sử dụng ngân hàng di động tiếp tục phát triển, cần phải chú ý đến tính bảo mật của các giao dịch tài chính. Mục đích của nghiên cứu này là xem xét tác động của độ bảo mật đối với ý định sử dụng ngân hàng di động.
Tiền di động - Một năm nhìn lại
Tiền di động - Một năm nhìn lại
25/10/2022 1.132 lượt xem
Cung cấp dịch vụ tài chính vi mô là một trong những hỗ trợ giúp cho người có thu nhập thấp thoát nghèo. Tuy nhiên, người có thu nhập thấp thường sống xa trung tâm, do vậy chi phí tiếp cận với các dịch vụ tài chính khá cao, cơ hội tiếp cận giảm đi. Nhiều nghiên cứu cho rằng, phát triển dịch vụ ngân hàng qua điện thoại mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, đặc biệt là người sử dụng tài chính vi mô ở nhiều nước (Vong et al., 2012; Kumar, McKay & Rotman, 2010).
An toàn, bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng - Nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng trong cung cấp dịch vụ
An toàn, bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng - Nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng trong cung cấp dịch vụ
13/10/2022 1.506 lượt xem
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến cuối tháng 6/2022, có gần 5,5 triệu tài khoản mở bằng phương thức trực tuyến (eKYC) đang hoạt động, gần 8,9 triệu thẻ mở bằng eKYC đang lưu hành và khoảng 123 triệu tài khoản thanh toán. Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán điện tử cũng tăng trưởng mạnh mẽ.
Pháp luật về chuyển đổi số ngành Ngân hàng và định hướng hoàn thiện
Pháp luật về chuyển đổi số ngành Ngân hàng và định hướng hoàn thiện
11/10/2022 1.882 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự kết hợp của công nghệ số đã và đang tác động lớn đến lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, chuyển đổi số đang dần trở thành một xu hướng tất yếu của các ngân hàng, mang đến cho ngành Ngân hàng nhiều cơ hội chuyển mình nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.
Bảo mật truyền thông IoT qua mạng di động trong hệ thống ngân hàng số
Bảo mật truyền thông IoT qua mạng di động trong hệ thống ngân hàng số
03/10/2022 1.741 lượt xem
Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là một trong các công nghệ hiện đại, đặc trưng cho kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thúc đẩy chuyển đổi số hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
Thúc đẩy chuyển đổi số hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
01/10/2022 1.764 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Chuyển đổi số ngày càng trở nên quan trọng, trở thành vấn đề sống còn trong kỷ nguyên 4.0 đang phát triển không ngừng, đó không phải là sự lựa chọn mà là điều cần thiết để duy trì, cạnh tranh trên thị trường. Đảng và Chính phủ ta đã xác định chuyển đổi số là một chủ trương lớn, là hướng đi tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chuyển đổi ngân hàng số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số khuyến nghị
Chuyển đổi ngân hàng số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số khuyến nghị
21/09/2022 2.554 lượt xem
Trong nhiều năm trở lại đây, ngành công nghệ thông tin thực sự đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội nhờ sự phát triển bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Bất kể một lĩnh vực hay ngành, nghề nào đều ứng dụng công nghệ thông tin, lĩnh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã và đang phục hồi từ đại dịch Covid-19, việc áp dụng công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.
Chuyển đổi số ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19
Chuyển đổi số ngành tài chính - ngân hàng tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19
01/09/2022 4.276 lượt xem
Chuyển đổi số trong ngành tài chính - ngân hàng được xem là hệ quả tất yếu từ sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) cũng như sự tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay.
Chuyển đổi số đối với các tổ chức tín dụng là hợp tác xã - Thực trạng và vấn đề đặt ra
Chuyển đổi số đối với các tổ chức tín dụng là hợp tác xã - Thực trạng và vấn đề đặt ra
17/08/2022 2.551 lượt xem
Bài viết này tập trung đánh giá về thực trạng chuyển đổi số của các tổ chức tín dụng (TCTD) là hợp tác xã, đặt trong bối cảnh chung về chuyển đổi số của các ngân hàng thương mại, để thấy rõ hơn mức độ chuyển đổi số của các TCTD là hợp tác xã.
Ngân hàng trong bối cảnh đột phá công nghệ số
Ngân hàng trong bối cảnh đột phá công nghệ số
12/08/2022 3.601 lượt xem
Trong bối cảnh đột phá công nghệ số, số lượng thông tin có thể mã hóa và các công cụ có sẵn để xử lý thông tin đã tăng đáng kể. Các công ty công nghệ tài chính (Fintech) là những người chơi mới trên thị trường lại có thế mạnh trong xử lý dữ liệu lớn và các công ty này cũng có tham vọng cung cấp các dịch vụ tài chính vốn là dịch vụ truyền thống và thế mạnh của ngân hàng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?