Triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng
01/02/2024 3.574 lượt xem
Phạm Tiến Dũng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 
Trong bối cảnh phát triển sâu rộng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) trong mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, xu hướng chuyển dịch các giao dịch theo phương thức truyền thống sang môi trường điện tử gia tăng. Khách hàng được trải nghiệm đa dạng các dịch vụ tiện ích, hiện đại và tiết kiệm thời gian, chi phí. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích mà các sản phẩm, dịch vụ số hóa mang lại, xu hướng gia tăng của các tội phạm mạng cũng đặt ra những thách thức về công tác đảm bảo an ninh, an toàn và nhận biết, xác minh chính xác thông tin khách hàng. Nhận thức rõ các vấn đề trên, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ động, tích cực triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ chuyển đổi số ngân hàng một cách thực chất, hiệu quả đi cùng với chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn.
 
Ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia - Ảnh 1.

Tăng cường công tác truyền thông, triển khai chương trình giáo dục tài chính phù hợp để khách hàng nhận thức đúng, đầy đủ về bảo mật dữ liệu, phòng, tránh tội phạm lừa đảo, gian lận (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

1. Triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia của ngành Ngân hàng
 
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Mục tiêu tổng thể của Đề án 06 là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Là một trong những ngành, lĩnh vực được xác định có mức độ sẵn sàng cao, ưu tiên chuyển đổi số trước, thời gian qua, NHNN đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06, đồng thời tích cực phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thực trạng để tổ chức triển khai Đề án 06 trong ngành Ngân hàng một cách đồng bộ, hiệu quả.
 
Ngày 18/02/2022, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 170/QĐ-NHNN thành lập Tổ Công tác của ngành Ngân hàng triển khai Đề án 06 và Quyết định số 171/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Đề án 06 với nhiệm vụ kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ dịch vụ công, hoạt động nghiệp vụ của NHNN và của các ngân hàng. NHNN và Bộ Công an đã ký Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BCA-NHNNVN ngày 24/4/2023 triển khai Đề án 06 gồm 11 nhóm nhiệm vụ lớn, 35 nhiệm vụ cụ thể ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch, xác minh, xác thực thông tin khách hàng và sử dụng cho nhiều hoạt động ngân hàng khác trên môi trường số. Đến nay, việc triển khai Đề án 06 của ngành Ngân hàng đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
 
Thứ nhất, NHNN tích cực triển khai kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ dịch vụ công và các nghiệp vụ của NHNN: (i) NHNN (đầu mối là Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - CIC) đã phối hợp với Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an thực hiện 04 đợt rà soát, hoàn thành đối chiếu dữ liệu của 42 triệu hồ sơ khách hàng. Hiện tại, đang tiếp tục làm sạch thêm khoảng 6,5 triệu hồ sơ khách hàng phát sinh trong năm 2023. Việc làm sạch hồ sơ khách hàng CIC là dữ liệu quan trọng để các đơn vị trong ngành Ngân hàng xét duyệt hồ sơ cho vay và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN; (ii) Để phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, NHNN đã kết nối kỹ thuật và hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền, hiện đang thực hiện các thủ tục kiểm tra an toàn, bảo mật hệ thống trước khi chính thức kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 
Thứ hai, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu về dân cư, CCCD gắn chíp, tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) để làm sạch dữ liệu, nhận biết, xác minh chính xác khách hàng nhằm phòng, chống, ngăn ngừa việc tội phạm mạo danh, sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng cho mục đích bất hợp pháp; đồng thời, nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư trong triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuận tiện, an toàn nhất đến với người dân, khách hàng. Đến nay, đã có: (i) 48 TCTD và 15 trung gian thanh toán đã liên hệ, phối hợp với C06 để triển khai phương án làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán tại TCTD; (ii)  53 TCTD và 31 trung gian thanh toán đang phối hợp với các doanh nghiệp được Bộ Công an cấp phép cung cấp giải pháp xác thực người dùng bằng CCCD gắn chíp để nghiên cứu, triển khai giải pháp xác thực khách hàng, trong đó có 09 TCTD đã triển khai thực tế; (iii) 19 TCTD và 13 trung gian thanh toán đã và đang liên hệ với C06 để triển khai ứng dụng VNeID trong mở tài khoản thanh toán; (iv) 04 TCTD đang phối hợp C06 để nghiên cứu triển khai giải pháp kết nối xác thực trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (v) 04 TCTD và 01 trung gian thanh toán cũng đã phối hợp với C06, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) và các đơn vị liên quan để triển khai luồng liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng phục vụ cho chi trả an sinh xã hội; (vi) 14 TCTD liên hệ với C06 để tìm hiểu thông tin về triển khai giải pháp đánh giá khả tín khách hàng để nghiên cứu, tham khảo trong triển khai dịch vụ cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân, trong đó có 04 TCTD đang thí điểm áp dụng.
 
Thứ ba, công tác phối hợp ứng dụng dữ liệu dân cư trong phòng, chống tội phạm được các TCTD tích cực triển khai thông qua các chương trình đào tạo nhận biết giấy tờ tùy thân và rà soát đối tượng nghi ngờ gian lận, giả mạo, triển khai dịch vụ tích xanh tài khoản... Đến nay: (i) Có 26 TCTD phối hợp với C06 để triển khai các lớp đào tạo cho giao dịch viên, cán bộ chăm sóc khách hàng, kiểm soát… về các dấu hiệu, cách thức nhận biết CCCD thật, giả, qua đó góp phần phát hiện sớm, ngăn chặn việc tội phạm sử dụng giấy tờ tùy thân làm giả mạo qua mắt nhân viên ngân hàng để đăng ký sử dụng dịch vụ phục vụ mục đích phạm pháp, vi phạm pháp luật; (ii) Có 02 TCTD đã gửi thông tin, dữ liệu sang C06 để phối hợp đối soát xác minh các trường hợp nghi ngờ sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo; (iii) Có 07 TCTD đã liên hệ với C06 để tìm hiểu nội dung về tích xanh tài khoản đảm bảo, đảm bảo dữ liệu khách hàng tại TCTD phải được đối chiếu chính xác, làm sạch thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản VNeID.
 
2. Một số vấn đề đặt ra và định hướng triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia trong hoạt động ngân hàng thời gian tới
 
2.1. Cùng với sự phát triển công nghệ là xu hướng gia tăng tội phạm mạng với các thủ đoạn ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường trên toàn cầu. Thực tế cho thấy, tội phạm lừa đảo cũng đang có xu hướng gia tăng, nhiều khách hàng đã bị lừa và chủ động chuyển tiền vào các tài khoản theo chỉ dẫn của tội phạm, các khoản tiền này ngay sau đó được chuyển đi đến các tài khoản khác (trong đường dây lừa đảo), vì thế, rất khó để giúp người bị hại thu hồi được số tiền bị lừa đảo. 
 
Trước bối cảnh đó, NHNN đã tích cực phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiều biện pháp để góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro gian lận, lừa đảo và mất an ninh, an toàn thanh toán, như: (i) Nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung và xây dựng hoặc tham mưu để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng yêu cầu về bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán trên môi trường số; (ii) Ban hành các văn bản chỉ đạo, khuyến nghị, cảnh báo toàn Ngành về tăng cường phòng, chống, ngăn chặn các hành vi gian lận trong hoạt động thanh toán; (iii) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán để phát hiện, xử lý các vi phạm, chấn chỉnh các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nghiêm túc chấp hành các quy định của NHNN và pháp luật liên quan, đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán, an toàn tài sản cho khách hàng; (iv) Thường xuyên tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục tài chính, góp phần phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán an toàn...
 
Đặc biệt, ngày 18/12/2023, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024), trong đó quy định yêu cầu các giao dịch thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch thanh toán trong ngày vượt 20 triệu đồng sẽ phải áp dụng một trong các biện pháp xác thực sinh trắc học: (1) Đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chíp tại thẻ CCCD của khách hàng do cơ quan Công an cấp; (2) Thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của khách hàng do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập; (3) Hoặc dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học của khách hàng khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong cơ sở dữ liệu sinh trắc học về khách hàng đã thu thập và kiểm tra, khuyến khích kết hợp với phương thức xác thực OTP gửi qua SMS/Voice hoặc Soft OTP/Token OTP.
 
Việc triển khai áp dụng Quyết định số 2345/QĐ-NHNN dự kiến sẽ có ý nghĩa quan trọng giúp TCTD nhận biết, xác minh chính xác khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tội phạm thuê, mượn, mua, bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, ví điện tử… sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Tuy nhiên, với quy định tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN áp dụng từ 01/7/2024 cũng đặt ra yêu cầu đối với các TCTD trong phối hợp với C06 và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các giải pháp kết nối, đối chiếu xác thực khách hàng để thực hiện đúng thời hạn. 
 
2.2. Trong công tác chuyển đổi số, thời gian qua, NHNN đã rà soát, ban hành nhiều chính sách, quy định nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên ứng dụng công nghệ hiện đại, mang lại tiện ích an toàn cho khách hàng; đồng thời, chỉ đạo thống nhất toàn Ngành tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và đã đạt được những kết quả tích cực: (i) Hơn 77,4% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; (ii) Nhiều nghiệp vụ ngân hàng đã được số hóa hoàn toàn 100% (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán; thẻ ngân hàng, ví điện tử; chuyển tiền; bảo lãnh; cho vay tiêu dùng khách hàng cá nhân…); (iii) Nhiều TCTD đạt hơn 90% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số; (iv) Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số của ngành Ngân hàng với nhiều phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi được kết nối liên thông, tích hợp liền mạch, xuyên suốt với các ngành, lĩnh vực khác. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động chuyển đổi số ngân hàng cũng đặt ra những thách thức trong công tác nhận biết, xác thực chính xác khách hàng khi mà đa số giao tiếp, tương tác với khách hàng đều được thực hiện trên kênh số (không tiếp xúc, gặp mặt trực tiếp) và việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về tính tiện lợi, nhanh chóng và dịch vụ cá nhân hóa.
 
Đến nay, Bộ Công an đã cấp hơn 84,7 triệu CCCD gắn chíp và 70,2 triệu tài khoản VNeID, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” đã được kết nối, tích hợp thông tin với một số nguồn dữ liệu đáng tin cậy khác (bảo hiểm xã hội, dịch vụ công...). Đây là nguồn dữ liệu đầu vào quan trọng không những giúp định danh, xác minh chính xác khách hàng mà còn có thể giúp TCTD, trung gian thanh toán có thêm thông tin, dữ liệu đầu vào phục vụ việc phân tích, đánh giá khách hàng để thiết kế, cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng và đơn giản quy trình thủ tục, đẩy nhanh tốc độ thời gian xử lý trong quá trình cung ứng dịch vụ.
 
2.3. Phát huy những kết quả đã đạt được và để tiếp tục triển khai hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đi liền với công tác đảm bảo an ninh, an toàn, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cần tập trung thực hiện một số công việc sau:
 
Một là, NHNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai Đề án 06, tập trung vào việc hoàn thành kết nối hệ thống thông tin tín dụng, hệ thống phòng, chống rửa tiền với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hoạt động kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ CCCD gắn chíp và ứng dụng VNeID của các đơn vị trong ngành Ngân hàng. 
 
Hai là, rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho khuôn khổ pháp lý trong việc triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia, tài khoản định danh và xác thực điện tử, khai thác thông tin từ CCCD gắn chíp... trong các hoạt động nghiệp vụ (làm sạch dữ liệu, xác thực khách hàng...) và cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số.
 
Ba là, các TCTD tiếp tục tích cực triển khai Đề án 06, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-BCA-NHNNVN, trong đó ưu tiên tập trung: (i) Xây dựng lộ trình, có kế hoạch cụ thể phối hợp với C06 và các đơn vị liên quan làm sạch dữ liệu và triển khai giải pháp đối chiếu, so khớp dữ liệu sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chíp của thẻ CCCD, hệ thống định danh và xác thực điện tử... để sẵn sàng cho việc áp dụng Quyết định số 2345/QĐ-NHNN kể từ ngày 01/7/2024; (ii) Tích cực nghiên cứu để ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong xác minh và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, trong đó xem xét tham khảo giải pháp chấm điểm khả tín khách hàng do C06 cung cấp trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng của người dân.
 
Bốn là, tăng cường công tác truyền thông, triển khai chương trình giáo dục tài chính phù hợp để khách hàng nhận thức đúng, đầy đủ về bảo mật dữ liệu, phòng, tránh tội phạm lừa đảo, gian lận; đồng thời, nắm vững, hiểu những kiến thức, kỹ năng thực hiện giao dịch ngân hàng thông qua CCCD gắn chíp hoặc tài khoản VNeID một cách thông suốt, an toàn.
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Xây dựng nguồn lực con người nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng
Xây dựng nguồn lực con người nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số hoạt động ngân hàng
01/03/2024 1.485 lượt xem
Kết quả nghiên cứu về phát triển văn hóa doanh nghiệp trong chuyển đổi số của các tổ chức nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng đều khẳng định, văn hóa doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng, như là “quyền lực mềm” của tổ chức, giúp tổ chức phát triển bền vững.
Pháp luật về định danh khách hàng điện tử trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Pháp luật về định danh khách hàng điện tử trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
14/02/2024 3.109 lượt xem
Trong quá trình hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng tại Việt Nam, định danh khách hàng điện tử hay còn gọi là eKYC (Electronic Know Your Customer) đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu. Công nghệ này cho phép các ngân hàng tại Việt Nam cung ứng dịch vụ số hóa, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa hoạt động, đặc biệt trong hoạt động liên quan đến tài khoản thanh toán.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Tăng tốc và phát triển bền vững
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Tăng tốc và phát triển bền vững
08/02/2024 3.277 lượt xem
Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng không chỉ là một xu hướng mà còn là một bước tiến quan trọng hướng tới tương lai tài chính hiện đại và linh hoạt.
Tăng cường đào tạo văn hóa số lĩnh vực ngân hàng theo mô hình ASK trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
Tăng cường đào tạo văn hóa số lĩnh vực ngân hàng theo mô hình ASK trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam
29/01/2024 3.774 lượt xem
Trong quá trình chuyển đổi số, xây dựng văn hóa số giúp ngân hàng tạo ra nguồn nhân lực với tư duy đột phá sáng tạo, tạo ra các sáng kiến số đổi mới với khả năng thích ứng linh hoạt với thay đổi, từ đó đưa ngân hàng bước lên vị thế cao hơn trên thị trường.
Những điểm nhấn khoa học và công nghệ Việt Nam 2023
Những điểm nhấn khoa học và công nghệ Việt Nam 2023
25/01/2024 4.000 lượt xem
Năm qua, Việt Nam có sự bùng nổ và vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhiều nhà khoa học được vinh danh ở các giải thưởng, bảng xếp hạng lớn trên thế giới; Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng bậc; liên tục bùng nổ các ứng dụng phần mềm liên quan đến AI... Dưới đây là 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật trong năm 2023.
Thực trạng ứng dụng QR Code trong thanh toán ngân hàng
Thực trạng ứng dụng QR Code trong thanh toán ngân hàng
24/01/2024 3.898 lượt xem
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và thanh toán điện tử ở Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh. Trong đó, phương thức thanh toán QR Code đang dần trở nên phổ biến và được nhiều người tiêu dùng sử dụng.
Một số xu hướng về an ninh mạng năm 2024
Một số xu hướng về an ninh mạng năm 2024
22/01/2024 4.289 lượt xem
Với việc công nghệ không ngừng phát triển nhanh chóng, năm 2024 là năm định hình để tiếp tục những đột phá có thể làm thay đổi cách sống, cách giao tiếp của con người.
Công nghệ ngân hàng năm 2023: Kết nối dữ liệu - Nâng tầm chuyển đổi số
Công nghệ ngân hàng năm 2023: Kết nối dữ liệu - Nâng tầm chuyển đổi số
18/01/2024 3.849 lượt xem
Năm 2023, ngành Ngân hàng tiếp tục gặt hái nhiều “trái ngọt” trong thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và chuyển đổi số, góp phần hướng đến Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm. Năm 2023 còn là Năm Dữ liệu số quốc gia, ngân hàng cũng là một trong những ngành đi đầu trong phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số ngành Ngân hàng nói riêng, chuyển đổi số quốc gia nói chung.
Những thách thức trong việc đạt được các mục tiêu ESG và một số khuyến nghị cho các ngân hàng tại Việt Nam
Những thách thức trong việc đạt được các mục tiêu ESG và một số khuyến nghị cho các ngân hàng tại Việt Nam
12/01/2024 4.435 lượt xem
Các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đã ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của các ngân hàng. Bài viết phân tích một số thách thức chính đối với các ngân hàng Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu ESG gồm: (i) Cân bằng khả năng sinh lời và tính bền vững; (ii) Đo lường và báo cáo các chỉ số ESG; (iii) Thay đổi văn hóa tổ chức; (iv) Quản lí rủi ro danh tiếng.
Tác động của công nghệ nhập vai trong trải nghiệm khách hàng
Tác động của công nghệ nhập vai trong trải nghiệm khách hàng
15/12/2023 6.566 lượt xem
Sự xuất hiện của các công nghệ Thực tế ảo (Virtual Reality - VR), Thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR) và Thực tế hỗn hợp (Mixed Reality - MR) đang định hình một môi trường mới, nơi các đối tượng thực và ảo được tích hợp ở nhiều cấp độ khác nhau.
Mobile-Money: Đạt mục tiêu tiếp cận khách hàng khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo
Mobile-Money: Đạt mục tiêu tiếp cận khách hàng khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo
13/12/2023 6.618 lượt xem
Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng số tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money) được đăng kí và sử dụng là hơn 5,6 triệu tài khoản, trong đó số lượng khách hàng đăng kí và sử dụng dịch vụ ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo chiếm khoảng 70%.
SupTech: Một số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính
SupTech: Một số ứng dụng trong lĩnh vực tài chính
12/12/2023 6.735 lượt xem
Bài viết trình bày về công nghệ giám sát (Supervisory technology - SupTech) - một công cụ giúp các cơ quan giám sát nâng cao năng lực, chuyển đổi quy trình rườm rà thành quy trình công việc kĩ thuật số, trang bị cho giám sát viên công cụ phân tích và bảo vệ hệ thống tài chính, chống lại sự cố và khủng hoảng liên quan đến công nghệ tài chính (Fintech).
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong hiệu quả hóa dịch vụ tài chính - ngân hàng
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy trong hiệu quả hóa dịch vụ tài chính - ngân hàng
07/12/2023 7.347 lượt xem
Trí tuệ nhân tạo và học máy đã trở thành một xu hướng phổ biến trong việc thay đổi cách doanh nghiệp hoạt động ở nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau.
Thiết kế tiền kĩ thuật số của ngân hàng trung ương và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Thiết kế tiền kĩ thuật số của ngân hàng trung ương và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
15/11/2023 7.849 lượt xem
Bài viết tìm hiểu tiền kĩ thuật số của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency - CBDC) và các yếu tố kĩ thuật đặc biệt quan trọng cần được coi trọng trong quá trình thiết kế và triển khai CBDC.
Quản lí mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng: Sức mạnh của dữ liệu và công nghệ
Quản lí mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng: Sức mạnh của dữ liệu và công nghệ
09/11/2023 7.022 lượt xem
Trong quá trình phát triển kinh tế, việc quản lí doanh nghiệp đã trải qua nhiều sự phát triển khác nhau. Từ việc tập trung vào sản phẩm ban đầu, sau đó là tập trung vào thị trường và cuối cùng là tập trung vào khách hàng.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?