Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng làm việc với UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long
22/11/2023 309 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và công văn 1086/TTg-QHĐP ngày 10/11/2023 về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 22/11/2023 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long.
 
 
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng phát biểu tổng kết buổi làm việc
 
Dự buổi làm việc tại điểm cầu trụ sở NHNN có đại diện các Bộ ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Tài chính và đại diện một số đơn vị thuộc NHNN; Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre và điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đồng chí Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đại diện các Sở, Ngành có liên quan và NHNN chi nhánh trên địa bàn hai tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre và đồng chí Nguyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn hai tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Sản xuất, thương mại toàn cầu khó khăn; cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các nước trên thế giới duy trì lãi suất mức cao… Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế thấp hơn kịch bản đề ra trong bối cảnh cầu thế giới giảm và những khó khăn nội tại của nền kinh tế: các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp; sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn, lạm phát còn đối diện với yếu tố tiềm ẩn rủi ro...

Mặc dù vậy, UBND tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long đã chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động, quyết liệt vào cuộc ngay từ đầu năm, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực quản lý để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh báo cáo tại buổi làm việc

Tại Bến Tre: GRDP tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 2,63%, quý II tăng 3,4%, quý III tăng 4,36%), giải ngân đầu tư công tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ 59,17% so với kế hoạch, cao hơn tỷ lệ giải ngân của cả nước (52,11%); mức giảm về xuất khẩu đã giảm so với quý I, Quý II. Các động lực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu đều có sự cải thiện; điển hình một số chỉ tiêu như thu ngân sách địa phương đạt 85,36% kế hoạch, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 84,46% kế hoạch,...

Tại Vĩnh Long: Chỉ số GRDP, giải ngân đầu tư công có chuyển biến tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,5%; trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 12,26%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 13,23%, du lịch tăng 59,46%...

Báo cáo của UBND tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long chỉ rõ khó khăn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế - xã hội do sản xuất công nghiệp tuy có tăng trưởng qua từng tháng nhưng mức tăng còn chậm, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo nên lũy kế sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm so với năm trước. Hoạt động xuất khẩu dần được cải thiện, tuy nhiên ảnh hưởng nhiều bởi xu hướng chung của tình hình thế giới và trong nước, chưa có thể tạo ra chuyển biến nhanh trong ngắn hạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Liệt báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Tài chính và đại diện các Vụ, Cục của NHNN đã trao đổi một số vấn đề tỉnh quan tâm, tình hình xử lý những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của tỉnh các tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long đã nêu ra tại cuộc họp tháng 7. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, lập quy hoạch, tín dụng cho vay, hỗ trợ lãi suất, nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN cho rằng, qua ý kiến phát biểu của các đại biểu và tình hình tổng quan chung của các tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long trong thời gian qua cho thấy Lãnh đạo 2 tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các Sở, Ban, Ngành thực hiện nhiều giải pháp vượt qua khó khăn. Các số liệu tại các báo cáo cho thấy tình hình kinh tế - xã hội của Bến tre và Vình Long có nhiều diễn biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay vẫn đang trong giai đoạn khó khăn do chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố đa chiều từ quốc tế tới trong nước; hiệu quả hoạt động suy giảm do thiếu đơn hàng, thị trường đầu ra, phải cắt giảm lao động, chỉ phí sản xuất gia tăng khiến lợi nhuận giảm sút, thậm chí thua lỗ, phải thu hẹp lại sản xuất hoặc phải rút lui khỏi thị trường, dẫn tới nhu cầu vốn vay giảm...

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thời gian qua các bộ, ngành đã rất tích cực trong việc xử lý các vấn đề phát sinh của địa phương. Tại Hội nghị này, đại diện các Bộ, ngành đã phát biểu thẳng thắn, giải đáp trực tiếp tình hình xử lý các kiến nghị địa phương. Đại diện một số bộ ngành đã chỉ ra các giải pháp, định hướng và các công việc tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long cần triển khai trong thời gian tới để phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long của Trung ương đã đề ra.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá về tình hình xử lý các kiến nghị của hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết:

Đối với tỉnh Bến Tre: Tổng số kiến nghị trước đây tỉnh Bến Tre đã gửi đến Đoàn công tác là 31 kiến nghị, trong đó: 20 kiến nghị đã xử lý (bao gồm các kiến nghị về tín dụng, chương trình hỗ trợ lãi suất, xác định giá đất giải phóng mặt bằng, quy trình/thủ tục đầu tư dự án ODA, dự án đô thị, nhà ở, kiến trúc đô thị do đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật, Luật Hợp tác xã (sửa đổi)...); 11 kiến nghị đã và đang tiếp tục xử lý (liên quan đến việc sử dụng ứng dụng quản lý thuế, xác định tiền sử sụng đất khi chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; thủ tục triển khai thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành và xin gia hạn thời gian kết thúc Hiệp định vay thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre...).

Đối với 02 kiến nghị bổ sung tại buổi làm việc hôm nay cũng đã được Bộ Kế hoạc và Đầu tư giải đáp trả lời tỉnh; đồng thời, các Bộ, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh trong thời gian tới, và các đơn vị chức năng của NHNN sẽ tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tỉnh Vĩnh Long: Tỉnh Vĩnh Long có 08 kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài chính, Công Thương. Trong đó: 04 kiến nghị về đầu tư, xây dựng; 02 kiến nghị về chính sách tín dụng; 01 kiến nghị về chính sách thuế, phí, lệ phí; 01 kiến nghị về hỗ trợ thị trường xuất khẩu hàng hóa, xúc tiến thương mại. Đoàn công tác ghi nhận đầy đủ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Theo đó, đã có 5 kiến nghị đã xử lý (bao gồm các kiến nghị về tín dụng, thị trường xuất khẩu hàng hóa, xúc tiến thương mại...); 3 kiến nghị sẽ được xử lý khi các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan ban hành.

Tại buổi làm việc hôm nay, UBND tỉnh Vĩnh Long không có kiến nghị mới phát sinh.

Thống đốc NHNN cho biết, các đề xuất, kiến nghị của các tỉnh, trên cơ sở Báo cáo của các tỉnh, ý kiến của thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc này, Đoàn Công tác sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thống đốc NHNN, để hoàn thành với kết quả cao nhất có thể đối với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được đề ra của Bến Tre và Vĩnh Long, trong những tháng cuối năm, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhất là tập trung vào ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế; chủ động ứng phó, thích ứng với tình hình, xử lý công việc theo thẩm quyền; hỗ trợ hiệu quả các động lực tăng trưởng về xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng trong nước.

Thay mặt Đoàn Công tác của Chính phủ, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng hy vọng tỉnh Bến Tre và tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đạt được nhiều kết quả hơn nữa; khắc phục và vượt qua khó khăn và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 đã đề ra.

Theo sbv.gov.vn
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đoàn công tác của NHNN Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình
Đoàn công tác của NHNN Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình
23/02/2024 248 lượt xem
Ngày 22/2/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đoàn công tác của NHNN dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm việc tại Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm việc tại Hòa Bình về hoạt động ngân hàng, tín dụng chính sách trên địa bàn
23/02/2024 171 lượt xem
Ngày 22/02/2024, tại trụ sở Tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã cuộc gặp, làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Đề xuất quy định mới về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
Đề xuất quy định mới về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
22/02/2024 240 lượt xem
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức
21/02/2024 306 lượt xem
Các cơ quan báo chí-truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động tín dụng ngay từ đầu năm 2024
Quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành hoạt động tín dụng ngay từ đầu năm 2024
20/02/2024 402 lượt xem
Ngày 20/02/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024. Hội nghị do Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đồng chủ trì, với sự tham dự của các đơn vị thuộc NHNN, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các ngân hàng thương mại (NHTM). Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm 2024.
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
20/02/2024 375 lượt xem
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19/2/2024 về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được thông qua
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được thông qua
19/02/2024 434 lượt xem
Sáng nay (19/2/2024), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với 2 luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đó là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
NHNN tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 43
NHNN tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 43
19/02/2024 370 lượt xem
Trong hai ngày từ 15-16/2/2024 tại Mumbai, Ấn Độ đã diễn ra Hội thảo cấp cao bên lề và Hội nghị Hội đồng Thống đốc của Trung tâm nghiên cứu và đào tạo của các Ngân hàng Trung ương (NHTW) Đông Nam Á (SEACEN) lần thứ 43 với sự tham gia của Thống đốc cùng đại diện các NHTW thành viên SEACEN.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn và trồng cây tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn và trồng cây tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng
17/02/2024 488 lượt xem
Ngày 17/02/2024, tại Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chương trình về nguồn và Tết trồng cây “Tri ân cội nguồn cách mạng” tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng (thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), kết hợp trao tặng hỗ trợ an sinh xã hội cho huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.500

77.500

Vàng SJC 5c

74.500

77.520

Vàng nhẫn 9999

63.400

64.700

Vàng nữ trang 9999

63.100

64.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,330 24,700 25,777 27,192 30,165 31,449 158.62 167.89
BIDV 24,380 24,690 25,962 27,169 30,297 31,455 159.71 168.14
VietinBank 24,290 24,710 26,000 27,195 30,584 31,594 160.24 168.19
Agribank 24,320 24,670 25,943 26,957 30,363 31,342 160.38 165.98
Eximbank 24,300 24,690 26,040 26,870 30,446 31,417 160.82 165.95
ACB 24,330 24,680 26,090 26,742 30,662 31,302 160.72 165.89
Sacombank 24,330 24,795 26,208 26,773 30,767 31,257 161.56 166.6
Techcombank 24,358 24,704 25,849 27,190 30,175 31,503 156.87 169.29
LPBank 24,120 25,030 25,976 27,305 30,612 31,554 159.02 170.51
DongA Bank 24,370 24,670 26,070 26,720 30,520 31,320 158.80 165.80
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?