Quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ
16/11/2022 172 lượt xem

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong tình hình đất nước 9 tháng qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều dấu ấn nổi bật, khá toàn diện, qua đó tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển.

Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023, chúng ta tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, những biến động phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế và an ninh - chính trị thế giới; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các yếu tố rủi ro, bất định gia tăng; áp lực lạm phát, biến động lãi suất, tỷ giá, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp… đang là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đất nước.

Trước thực trạng đó, các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận và thẳng thắn chỉ ra, phân tích những hạn chế cần quyết liệt khắc phục. Nhiều vấn đề được nêu lên, thảo luận tại nghị trường, đáng chú ý là: Mặc dù Chính phủ đã quyết liệt triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội song kết quả còn khiêm tốn. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, một trong các chỉ tiêu rất quan trọng phản ánh khả năng cạnh tranh của nền kinh tế… đạt thấp hơn so với mục tiêu. Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước không sát thực tế, còn quá thận trọng đã làm giảm không gian của chính sách tài khóa. Tiến độ giải ngân, chi đầu tư phát triển tiếp tục chậm, là điểm nghẽn chưa được giải quyết hiệu quả.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra trong tình hình đất nước 9 tháng qua đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều dấu ấn nổi bật, khá toàn diện, qua đó tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023, chúng ta tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, khó khăn, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Việc triển khai các dự án quan trọng quốc gia, như: Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020; Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1… còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

Quốc hội chỉ ra: Kinh tế phục hồi nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn; công nghiệp hỗ trợ, mức độ liên kết doanh nghiệp nội ngành, liên ngành và liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Nguồn cung và giá xăng dầu trong nước bất ổn, liên tục tăng đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Ðáng chú ý, việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, các dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả, thua lỗ chưa có chuyển biến thực chất… Ngoài ra, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp có giai đoạn tăng nóng, cơ cấu thị trường thiếu cân đối; chất lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chưa cao; sử dụng vốn huy động qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sai mục đích, thiếu minh bạch…

Ðể xử lý những bất cập nêu trên, Quốc hội thống nhất cùng Chính phủ nhiều quyết sách quan trọng. Trong đó, quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Ðẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ðẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Thực hiện chức năng lập pháp của mình, Quốc hội đã xem xét, thông qua 6 dự án Luật, nhiều dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án Luật cùng nhiều văn bản quan trọng khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, của từng địa phương, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, khoa học, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi đã thu hút được sự quan tâm, theo dõi, kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Các đại biểu Quốc hội, các thành viên Chính phủ, trong đó Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ đã thảo luận, tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề đặt ra từ cuộc sống. Phiên chất vấn cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều yếu kém, thách thức, cần có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để xử lý hiệu quả.

Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021". Theo đó, các đại biểu Quốc hội khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những lĩnh vực, những địa bàn đang để xảy ra tình trạng lãng phí. Quốc hội tập trung phân tích hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nêu ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quan trọng này trong thời gian tới.

Sau hơn 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khoa học, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp đã thể hiện đậm nét những quyết sách kịp thời cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để cả nước tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua thách thức, phát triển kinh tế, bảo đảm tốt an sinh xã hội cho người dân.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2022 và năm 2023 đặt ra là rất nặng nề. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chủ động, tích cực, đồng hành, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, thì vai trò, tinh thần đoàn kết của nhân dân, cử tri cả nước là rất quan trọng. Từ đó, tạo ra sức mạnh nội lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo nền tảng thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 được Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đề ra.

Sau hơn 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khoa học, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp đã thể hiện đậm nét những quyết sách kịp thời cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Qua đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để cả nước tiếp tục nỗ lực vươn lên, vượt qua thách thức, phát triển kinh tế, bảo đảm tốt an sinh xã hội cho người dân.

Theo Nhân Dân/nhandan.vn


Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ
Điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ
05/12/2022 17 lượt xem
Trao đổi với phóng viên về điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thời gian qua, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, việc điều hành chính sách tiền tệ, trong đó có chính sách lãi suất đã được NHNN cân nhắc kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp với bối cảnh quốc tế và tình hình vĩ mô, lạm phát trong nước cũng như mục tiêu chính sách tiền tệ.
Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng
Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng
02/12/2022 74 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.
Âm vang hội thao Công đoàn khối Ngân hàng Nhà nước
Âm vang hội thao Công đoàn khối Ngân hàng Nhà nước
02/12/2022 64 lượt xem
Trong tháng 11 vừa qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã tổ chức thành công Hội thao khối Công đoàn Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các khu vực Bắc, Trung, Nam. Tham dự Hội thao có gần 1.500 vận động viên, đoàn viên, người lao động thuộc Cơ quan NHNN Trung ương và 63 chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố tham dự. Các vận động viên tham dự thi đấu ở nhiều nội dung của 05 bộ môn: Cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, tennis, kéo co.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?