Phát triển hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại Học viện Ngân hàng
16/01/2023 3.913 lượt xem
Tóm tắt: Hoạt động hợp tác bao gồm hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế được xem là một trong những trụ cột quan trọng của mỗi trường đại học, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong những năm vừa qua, Học viện Ngân hàng (HVNH) đã tích cực đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng, cùng với dịch vụ tư vấn và hoạt động phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý, pháp luật, ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại HVNH trong thời gian qua cũng như đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm phát triển có hiệu quả hoạt động hợp tác tại HVNH trong thời gian sắp tới.
 
Từ khóa: Hợp tác trong trường đại học, chiến lược phát triển, HVNH.
 
DEVELOPING DOMESTIC AND INTERNATIONAL COOPERATION ACTIVITIES AT BANKING ACADEMY OF VIETNAM
 
Abstract: Cooperation activities, which include domestic cooperation and international cooperation, have always been one of the important pillars of each university, especially in the current globalized context. In recent years, the Banking Academy of Vietnam (BAV) has actively promoted domestic and international cooperation activities to improve training quality, thereby providing society with high-quality human resources, influential research, along with consulting services and community service activities in the fields of economics, business - management, law, foreign languages and information technology. This paper studies the current status of domestic and international cooperation activities at BAV in the past time, thereby offering strategic solutions to further develop cooperation activities in the coming time.
 
Keywords: University cooperation, development strategy, Banking Academy.
 
1. Giới thiệu
 
Trên tinh thần hội nhập quốc tế về giáo dục, với mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển nền giáo dục Việt Nam, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu ứng dụng và nằm trong top các trường hàng đầu của Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, trong những năm vừa qua, HVNH đã tiên phong xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, văn minh, mang đến cơ hội học tập liên tục, khai phóng sự sáng tạo và phát triển con người toàn diện, trong đó hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Cụ thể, về hoạt động đối ngoại, đối với hợp tác quốc tế, HVNH đã giao Viện Đào tạo Quốc tế là đầu mối tổ chức triển khai và quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; đối với hợp tác trong nước, HVNH đã triển khai hợp tác với nhiều đối tượng trên nhiều mặt như đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, truyền thông quảng bá hình ảnh…, đồng thời giao Phòng Quản lý người học và Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng là đầu mối quản lý hoạt động hợp tác trong nước của HVNH. Được sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Nhà trường cũng như sự nỗ lực của các cán bộ, giảng viên, hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của HVNH đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bài viết nhằm mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của HVNH trong những năm qua, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển có hiệu quả hoạt động hợp tác của HVNH trong giai đoạn tới.
 
2. Thực trạng hoạt động hợp tác tại HVNH giai đoạn 2016 - 2022
 
2.1. Hoạt động hợp tác trong nước
 
Trong giai đoạn 2016 - 2022, HVNH đã ký thỏa thuận hợp tác thành công với 19 đối tác, trong đó gồm 12 ngân hàng, 02 doanh nghiệp, 03 tổ chức giáo dục và 02 hiệp hội. (Bảng 1)

Bảng 1: Thống kê hoạt động hợp tác trong nước của HVNH giai đoạn 2016 - 2022


Nguồn: HVNH (2022)
 
Trong giai đoạn 2016 - 2022, trên cơ sở thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác, HVNH đã thực hiện tổng cộng 115 khóa đào tạo ngắn hạn cho 12 đối tác về 28 chủ đề chuyên môn (chủ yếu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh). Trong đó, các đối tác tiếp nhận hợp tác nhiều nhất là 03 ngân hàng, gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức và tiếp nhận 42 khóa đào tạo liên quan đến 11 chuyên đề, đa dạng từ phân tích tài chính, thẩm định dự án/khách hàng, quản trị nhân lực đến kỹ năng sư phạm. Các khóa học của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan đến thẩm định dự án (06 khóa học/năm trong năm 2019 và 2020). Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, các khóa học tập trung đào tạo cán bộ quản lý các cấp (16 khóa đào tạo cán bộ quản lý cấp huyện và 12 khóa đào tạo cán bộ quản lý cấp tỉnh).
 
Bên cạnh các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, với lợi thế sẵn có của một trường đại học đa ngành, HVNH còn cung cấp cho đối tác các khóa đào tạo tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh theo chuẩn quốc tế TOEIC, TOEFL… Hai đối tác đã tiếp nhận đào tạo bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến cho cán bộ, nhân viên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước) và Ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Quân đội.
 
Đối với hoạt động hợp tác trong phát triển nhân lực, các đối tác của HVNH đã tích cực tham gia và tài trợ hoạt động hướng nghiệp, hội chợ việc làm với tổng hỗ trợ hơn 2,5 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - tháng 6/2022. Mặc dù, trong 02 năm 2020 và 2021 do tình hình dịch Covid-19 nên HVNH không thể tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm nhưng những nguồn đóng góp của các ngân hàng đã tạo cơ hội cho sinh viên được tìm hiểu, trao đổi, tư vấn, tiếp nhận thông tin và lắng nghe được yêu cầu từ các nhà tuyển dụng. Trong đó, NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là 02 ngân hàng tài trợ cao nhất cho hoạt động này và đang có nguồn hỗ trợ ngày càng tăng theo từng năm. (Bảng 2)

Bảng 2: Quy mô tài trợ sự kiện dành cho sinh viên HVNH giai đoạn 2016 - 2022 
 
                                                                                                   Đơn vị: Triệu đồng


* Ghi chú: Năm 2020 và 2021 không tổ chức các sự kiện do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Nguồn: HVNH (2022)

Hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hội chợ việc làm do HVNH phối hợp tổ chức với các đối tác đã thu hút đông đảo sự tham dự của các đơn vị và các bạn sinh viên qua các năm. Năm 2016, có 15 đơn vị tham gia và 1.200 sinh viên tham dự. Đến năm 2019, số lượng đã tăng gần gấp đôi với lần lượt là 25 đơn vị tham gia và 2.253 sinh viên tham dự. Gần đây nhất, tháng 4/2022, Hội chợ việc làm đã được tổ chức lại sau gần 02 năm vắng bóng đã thu hút được 21 đơn vị tham gia và 3.685 bạn sinh viên tham dự. Bên cạnh đó, sự thành công của hoạt động hợp tác này được thể hiện rõ nhất qua sự gia tăng về số lượng sinh viên được tư vấn việc làm và được tuyển dụng. Năm 2016 có 780 sinh viên được tư vấn việc làm và 324 sinh viên được tuyển dụng. Năm 2019, chỉ sau 03 năm, số lượng sinh viên được tư vấn là 1.352 và 676 sinh viên được tuyển dụng. Hội chợ việc làm năm 2022 đã có 2.211 sinh viên được tư vấn và 737 sinh viên được kết nối tới các đơn vị tuyển dụng. Sự tăng lên về số lượng và chất lượng là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả hợp tác trong phát triển nhân lực giữa HVNH và các đối tác. (Bảng 3)

Bảng 3: Thống kê quy mô tổ chức sự kiện dành cho sinh viên HVNH giai đoạn 2016 - 2022


Nguồn: HVNH (2022)

Thông qua các chương trình hợp tác, sinh viên HVNH đã có nhiều cơ hội nhận học bổng. Trong giai đoạn 2016 - 2021, HVNH đã nhận được tổng nguồn hỗ trợ học bổng lên đến hơn 6 tỷ đồng và số tiền hỗ trợ học bổng từ các NHTM đang có xu hướng ngày càng tăng. Chỉ với 674 triệu đồng vào năm 2016, tổng số tiền học bổng tài trợ cho sinh viên HVNH từ các NHTM lên đến 1,3 tỷ đồng vào năm 2021. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ các NHTM, HVNH cũng nhận tài trợ từ các doanh nghiệp và các suất học bổng là các khóa học từ các tổ chức giáo dục. (Bảng 4)

Bảng 4: Hoạt động tài trợ học bổng cho sinh viên HVNH giai đoạn 2016 - 2022 

Đơn vị: Triệu đồngNguồn: HVNH (2022)
 
Đối với hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa HVNH và các đối tác, các hoạt động động chính có thể kể đến là: (i) Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; (ii) Tài trợ, phối hợp tổ chức các sự kiện khoa học;  (iii) Phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác nghiên cứu. Trong giai đoạn 05 năm vừa qua, nhiều kết quả từ các hoạt động hợp tác giữa HVNH và các đối tác đã được ghi nhận. 
 
Về công tác hợp tác nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, trong giai đoạn 2016 - 2021, HVNH đã thực hiện một số đề tài hợp tác nghiên cứu với các địa phương (Phú Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai); với Ngân hàng Chính sách xã hội và NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Tất cả các đề tài đã được nghiệm thu với kết quả Đạt trở lên và được chuyển giao ứng dụng tại các đơn vị/bộ phận chuyên môn của các đơn vị hợp tác.
 
Từ năm 2016 đến nay, HVNH đã tổ chức 11 sự kiện cấp quốc gia/quốc tế, có sự đồng hành tài trợ của các tổ chức như Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, NHTM cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Công ty Quản lý tài sản (VAMC), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Ngược lại, HVNH cũng đã tham gia tổ chức nhiều hội thảo do phía đối tác làm chủ trì, đơn cử như: Phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học Hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ tại các Quỹ tín dụng nhân dân; Hội thảo Hoàn thiện khung pháp lý về hoạt động kiểm soát và kiểm toán nội bộ tại các Quỹ tín dụng nhân dân năm 2021; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức Hội thảo khoa học Chiến lược Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030… Bên cạnh đó, HVNH cũng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo quốc tế thường niên, cụ thể: (i) HVNH phối hợp với 09 trường đại học khối kinh tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối ngành kinh tế thường niên (ICYREB) từ năm 2014; (ii) HVNH hợp tác với Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức Diễn đàn quốc tế về Ngân hàng và Tài chính (VSBF) từ năm 2019 cho đến nay. 
 
Về công tác phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, HVNH đã ký kết 02 văn bản hợp tác với đối tác là các công ty công nghệ (TIBCO Software Inc và OpenWay Việt Nam) nhằm xây dựng trung tâm dữ liệu, phục vụ công tác nghiên cứu trong giai đoạn 2016 - 2022. Kết quả hợp tác đã cho ra đời 01 phòng Lab Phân tích dữ liệu (Data Analytics Lab) tại HVNH được trang bị các phần mềm hiện đại trong lĩnh vực phân tích dữ liệu giúp giảng viên, sinh viên được trải nghiệm các công cụ nghiên cứu, phân tích thông minh ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Bên cạnh đó, 01 Digital Lab do NHTM cổ phần Quân đội tài trợ đã được xây dựng với mô hình cho phép giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp có thể cùng phối hợp thực hiện các dự án. 
 
2.2. Hoạt động hợp tác quốc tế
 
Một trong những mục tiêu trọng tâm trong Chiến lược phát triển HVNH đến năm 2022 là “đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam và khu vực, tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế”, tiến tới đưa HVNH “trở thành một trong những trường đại học ứng dụng có thương hiệu uy tín tại Việt Nam và quốc tế”. Để đạt được mục tiêu trên, Ban Lãnh đạo HVNH đã xác định rõ chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, trong đó chú trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các trường đại học uy tín tại Anh, Đức, Hoa Kỳ, Australia, Singapore… 
 
Giai đoạn 2016 - 2022, số lượng đối tác tăng lên đáng kể từ 38 lên thành 54 đối tác. Như vậy, HVNH đã có quan hệ đối tác với hơn 50 trường đại học, các tổ chức giáo dục nghề nghiệp quốc tế đến từ các nước có nền giáo dục phát triển. (Hình 1)
 
Hình 1: Số lượng đối tác quốc tế của HVNH giai đoạn 2016 - 2022


Nguồn: HVNH (2022)

 
Về việc trao đổi sinh viên giữa HVNH với các trường đại học đối tác, gồm: Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, Đại học Saxion (Hà Lan), Đại học Kinh tế và Luật Berlin (Đức), Đại học Handong (Hàn Quốc), Đại học Toyo (Nhật Bản)… về cơ bản mới chỉ đạt mức trao đổi 1 chiều, tức là HVNH cử sinh viên đi học trao đổi ở các trường có ký kết thỏa thuận hợp tác với số lượng theo thỏa thuận 2 - 4 sinh viên/trường/năm ngoại trừ có 02 đối tác là Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga và Đại học Kinh tế và Luật Berlin (Đức) đã có trao đổi sinh viên 2 chiều. 
 
Quá trình hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên vừa qua cho thấy, HVNH đang từng bước chuyển đổi hướng về các chuẩn mực quốc tế và chủ trương xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn song song với mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế. Kết quả là, HVNH đã được nhiều trường đại học trên thế giới biết đến với tư cách là một trường đại học đa ngành trong nhóm những trường đại học hàng đầu của Việt Nam đào tạo khối ngành kinh tế có uy tín trong lĩnh vực đào tạo kinh tế tài chính đặc biệt là tài chính - ngân hàng. 

Bảng 5: Số lượng chương trình quốc tế giai đoạn 2016 - 2022


Nguồn: HVNH (2022)

Bảng 5 cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2022, số lượng chương trình đã có sự thay đổi, từ 3 lên 4 chương trình. Các chương trình đào tạo quốc tế đang triển khai bao gồm chương trình đào tạo bậc cử nhân tài chính, ngân hàng hợp tác với Đại học Sunderland (Anh), Chương trình Quản trị tài chính hợp tác với Đại học CityU (Hoa Kỳ), Chương trình cử nhân Quốc tế liên kết với Đại học Coventry (Anh) và một chương trình thạc sĩ quốc tế. Trong đó, chương trình thạc sĩ quốc tế đã có sự thay đổi về kết cấu và tên chương trình. Bắt đầu từ năm 2017, chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính (MSc in Finance) hợp tác với trường Đại học Tây Anh Quốc (UWE) thay thế cho chương trình thạc sĩ kế toán tài chính quản trị hợp tác với trường Đại học Kinh tế và Luật Berlin (Đức) do nhu cầu người học đối với ngành kế toán tài chính - quản trị giảm đi và công tác tuyển sinh không thành công đối với chương trình này.
 
Trong hoạt động hợp tác quốc tế, HVNH luôn tranh thủ nắm bắt các cơ hội hợp tác nhằm đem lại lợi ích tối đa cho người học. Vì vậy, từ năm 2019, HVNH đã phát triển thêm 01 chương trình đào tạo định hướng Nhật Bản với đối tác phối hợp thực hiện chương trình là Học viện Ohara (Nhật Bản). Mục tiêu của chương trình này là mang lại cơ hội học tập cho những sinh viên hệ đại trà ngành kế toán và công nghệ thông tin mong muốn được đào tạo chuyên sâu ngôn ngữ Nhật và định hướng nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn Nhật Bản để trở thành nguồn cung nhân lực chất lượng cao sẵn sàng làm việc cho các doanh nghiệp Nhật Bản ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là một hướng phát triển đào tạo hợp tác quốc tế mới dựa trên khảo sát nhu cầu của xã hội góp phần tạo thêm công ăn việc làm và những cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt cho sinh viên sau khi ra trường.
 
Mặc dù số lượng chương trình đào tạo hợp tác quốc tế thay đổi không nhiều trong giai đoạn 2016 - 2022, số lượng sinh viên theo học các chương trình này lại tăng đáng kể qua các năm. Nhìn vào Hình 2 có thể thấy, tổng số sinh viên đang theo học chương trình quốc tế năm 2022 tăng gấp 3 lần so với số sinh viên học hệ quốc tế tại HVNH năm 2016. Cụ thể, số lượng sinh viên năm 2022 là 1.893 sinh viên và năm 2016 là 582 sinh viên. (Hình 2)
 
Hình 2: Số lượng sinh viên chương trình quốc tế của HVNH giai đoạn 2016 - 2022

                                                                                                     Đơn vị: Sinh viên

Nguồn: HVNH (2022)

Kết quả trên cho thấy, HVNH đang đi đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trong nước và quốc tế. Hợp tác quốc tế trong đào tạo vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, cải thiện cơ sở vật chất và đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ đào tạo giảng viên, cán bộ quản lý cho các trường đại học thông qua hoạt động chuyển giao công nghệ quản lý đào tạo của các tổ chức giáo dục đào tạo chuyên nghiệp trên thế giới.
 
3. Một số giải pháp phát triển hoạt động hợp tác tại HVNH
 
Hoạt động hợp tác được xác định đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng HVNH trở thành trường đại học uy tín, đào tạo đa ngành, liên ngành đạt chuẩn kiểm định quốc tế vào năm 2030 và trở thành đại học thông minh vào năm 2045. Do đó, để hoạt động hợp tác hiệu quả hơn về cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong giai đoạn sắp tới, tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:
 
Thứ nhất, hoàn thiện các văn bản, quy định, quy trình quản lý hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, cùng với đó là ban hành chính sách và triển khai các biện pháp khuyến khích nhằm nâng cao chất lượng, tăng tính đa dạng đối với các sản phẩm/dự án hợp tác, gắn kết với các ngành đào tạo của HVNH và có sự tham gia, thực hiện của cán bộ, giảng viên HVNH.
 
Thứ hai, khai thác tối đa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các tổ chức đối tác để phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trên cơ sở các bên đều có lợi; xây dựng và triển khai các biện pháp để duy trì, cải thiện quan hệ với các đối tác. 
 
Thứ ba, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở thực tế để gắn hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học với yêu cầu của thực tiễn, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu theo đơn đặt hàng.
 
Thứ tư, thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hợp tác với các đối tác đã ký văn bản hợp tác để từ đó lên phương án hành động thích hợp.
 
Thứ năm, phát triển đa dạng các chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở nhiều cấp độ đào tạo theo nhu cầu của xã hội và nhu cầu hội nhập; tăng cường đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhà khoa học đạt chuẩn quốc tế. 
 
Thứ sáu, xây dựng mạng lưới kết nối giảng viên, nhà khoa học của HVNH với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học quốc tế; có chính sách khuyến khích các cá nhân và đơn vị trong HVNH, mạng lưới cựu sinh viên tham gia phát triển chương trình dự án với đối tác quốc tế.
 
Thứ bảy, hiện đại hóa cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong giảng dạy, quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
 
Thứ tám, đẩy mạnh thu hút sinh viên quốc tế đến học tại HVNH thông qua việc cung cấp học bổng hỗ trợ sinh viên; mở rộng đối tượng sinh viên quốc tế từ các nước đang phát triển theo chương trình trao đổi hoặc thực tập.
 
4. Kết luận
 
Bài viết đã trình bày thực trạng hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại HVNH trong thời gian qua. Kết quả cho thấy hoạt động hợp tác tại HVNH đang đi đúng hướng cũng như phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của trong nước và quốc tế và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, bài viết cũng đã đề xuất một số giải pháp chiến lược hướng tới phát triển có hiệu quả quản lý hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại HVNH thời gian sắp tới.

TS. Bùi Hữu Toàn 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàngBình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
16/05/2024 1.319 lượt xem
Theo Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022 (E-Government Survey 2022), Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng Chính phủ điện tử liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020, từ vị trí 99 lên vị trí 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, ở vị trí thứ 6 Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia.
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
15/05/2024 1.459 lượt xem
Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung tìm hiểu về các ứng dụng của cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động theo dõi và quản lí khách hàng vay vốn tại NHTM, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho quá trình quản lí của ngân hàng.
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
10/05/2024 1.696 lượt xem
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về ứng dụng ngân hàng số với tốc độ tăng trưởng thanh toán số. Mặc dù số hóa là xu hướng tất yếu, nhiều tổ chức, doanh nghiệp nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hiệu quả và bền vững.
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
26/04/2024 2.566 lượt xem
Bài viết trình bày về những lợi ích, cơ hội khi áp dụng hệ sinh thái ngân hàng mở; đồng thời, chỉ ra các rào cản trong quá trình triển khai; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt mô hình ngân hàng mở trong những năm tiếp theo.
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ  nhân tạo, Blockchain và học máy
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo, Blockchain và học máy
25/04/2024 2.563 lượt xem
Neobank (ngân hàng thế hệ mới) là mô hình ngân hàng hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng số hóa đầu tiên. Tuy nhiên, cùng với sự đổi mới nhanh chóng về công nghệ, rủi ro an ninh mạng cũng ngày càng tăng cao. Việc quản lí rủi ro kém hiệu quả có thể gây tổn hại không chỉ cho ngân hàng mà còn cho khách hàng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
19/04/2024 2.799 lượt xem
Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, trong đó có dịch vụ ví điện tử, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT), thẻ ngân hàng, ví điện tử...
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
15/04/2024 3.629 lượt xem
Ngân hàng xanh đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Mục tiêu của bài viết này nhằm nhận diện những khó khăn và thách thức mà ngân hàng xanh ở Việt Nam đang gặp phải thông qua phỏng vấn sâu với 30 lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại (NHTM).
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật  và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
03/04/2024 7.955 lượt xem
Từ ngày 01/7/2024, khách hàng phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking; mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền; tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học.
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
27/03/2024 4.263 lượt xem
Việc tài trợ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam trong thời gian qua luôn gặp nhiều khó khăn cho dù đã có sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và các bên liên quan.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
25/03/2024 5.235 lượt xem
Quá trình số hóa ở Việt Nam đang ngày càng phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, ngành Ngân hàng đang có những cải cách trong nền tảng kĩ thuật số nhằm cung ứng dịch vụ và giải quyết yêu cầu của khách hàng tốt hơn.
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
22/03/2024 5.727 lượt xem
Ngày nay, với nhiều tiện ích, thẻ tín dụng đã trở nên phổ biến trong chi tiêu, mua sắm của người dân. Tuy nhiên, thực tế không ít người do chưa hiểu rõ về tính năng của thẻ, số ngày miễn lãi, nguyên tắc trả nợ và cách tính lãi suất nếu thanh toán không đủ hoặc không đúng hạn mà có thể trở thành những “con nợ” lớn của ngân hàng.
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
20/03/2024 5.906 lượt xem
Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hơn tình trạng tội phạm sử dụng các loại mã độc đánh cắp thông tin, mã hóa dữ liệu của người dùng để chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia bảo mật cảnh báo, sau khi xâm nhập, các mã độc này có thể "nằm vùng" như một gián điệp, thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
15/03/2024 6.289 lượt xem
Thời gian qua, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, ngành Ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện pháp lý và hạ tầng công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thúc đẩy hoạt động ngân hàng số và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
13/03/2024 5.683 lượt xem
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Việt Nam luôn nỗ lực thay đổi, cải tiến và cập nhật những công nghệ hiện đại để áp dụng phát triển trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Internet Banking hay dịch vụ thanh toán trên các thiết bị điện tử trở thành một bước tiến trong giao dịch thương mại.
Hoạt động tài chính vi mô trong xu hướng phát triển của công nghệ tài chính
Hoạt động tài chính vi mô trong xu hướng phát triển của công nghệ tài chính
04/03/2024 6.594 lượt xem
Tổ chức tài chính vi mô (TCVM) là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ như ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?