­­Nhiều khoảng trống pháp lý cho việc ứng dụng các công nghệ 4.0 trong sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số
15/03/2022 2.023 lượt xem
Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra sự bùng nổ của công nghệ số, các công nghệ cốt lõi như: Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing), chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI)… mang đến cho nhân loại sự thay đổi toàn diện. Ngân hàng là lĩnh vực được đánh giá đứng thứ hai (chỉ sau lĩnh vực công nghệ) trong đầu tư ứng dụng các công nghệ 4.0 vào sự sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, kênh phân phối… trực tuyến với khách hàng, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề về pháp lý khi ứng dụng các công nghệ 4.0 chưa hề có tiền lệ, quan điểm tiếp cận, các tiêu chuẩn ứng dụng có cần quy định riêng với ngành Ngân hàng? Các vấn đề tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, các rủi ro trong giao dịch, vận hành khi ứng dụng công nghệ 4.0 gây ra dưới dạng ẩn danh… sẽ được pháp luật điều chỉnh ra sao? Rất nhiều câu hỏi cần phải trả lời.  

Từ khóa: Hành lang pháp lý, ứng dụng, quyền sở hữu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, giao diện lập trình ứng dụng.

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong sáng tạo, phát triển, cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đã phát sinh nhiều vấn đề mới: Có được phép ứng dụng công nghệ đó trong giao dịch căn bản của ngân hàng như gửi tiền, vay vốn, thanh toán hay không? Khung khổ pháp lý về tiêu chí được phép ứng dụng? Nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến chính sách, quy trình tự động giao dịch trên môi trường mạng? Mô hình kinh doanh, kênh phân phối qua sử dụng App hoàn toàn khác với mô hình truyền thống thì pháp lý phải thay đổi ra sao? Tiền điện tử, tài sản số dùng trong các giao dịch tài chính, ngân hàng ở góc nhìn rộng hơn là pháp lý cho nền kinh tế tiền điện tử sẽ ra sao… là những vấn đề rất lớn cần được bàn thảo, trao đổi rộng hơn, kỹ hơn.

Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, xin đề cập các điểm chủ yếu về hành lang pháp lý đối với việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong giao dịch, sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

Thứ nhất, hành lang pháp lý ứng dụng công nghệ điện toán đám mây: Điện toán đám mây là mô hình dịch vụ cho phép người dùng truy cập tài nguyên điện toán dùng chung (mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng, dịch vụ) thông qua kết nối mạng một cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi. Nói cách đơn giản, điện toán đám mây là mô hình cung cấp tài nguyên máy tính cho người dùng thông qua Internet. Ứng dụng của điện toán đám mây rất đa dạng trong thương mại điện tử nói chung và giao dịch sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng nói riêng. Hiện nay, hành lang pháp lý cho sử dụng dịch vụ điện toán đám mây được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chung khi sử dụng dịch vụ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước (Văn bản số 783/THH-HTDLS ngày 16/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Do tính cấp bách của việc sử dụng điện toán đám mây, trong khi chưa có cơ sở pháp lý chung để ban hành Thông tư riêng cho sử dụng dịch vụ từ công nghệ này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lồng ghép trong Thông tư số 09/2020/TT-NHNN ngày 21/10/2020 quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng, từ Điều 33 đến Điều 36 có những quy định mấu chốt quan trọng trong sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của bên thứ ba, như: Phân loại hoạt động, nghiệp vụ dự kiến sử dụng điện toán đám mây; các cấu phần hệ thống thông tin từ cấp độ ba trở lên phải có phương án dự phòng và phương án này phải được kiểm thử; tiêu chí lựa chọn bên thứ ba cung cấp dịch vụ điện toán đám mây; việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin khi thuê bên thứ ba cung cấp dịch vụ điện toán đám mây; các nội dung phải có trong hợp đồng thuê dịch vụ điện toán đám mây của bên thứ ba.    

Tuy nhiên, để có quy định riêng về việc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây từ bên thứ ba còn rất nhiều vấn đề liên quan: Bên thứ ba là đối tác nước ngoài; vấn đề lưu trữ thông tin, dữ liệu; các vấn đề tuân thủ quy định của Luật An ninh mạng năm 2018, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 còn có những xung đột cần tháo gỡ; vướng mắc nhất là bộ phận pháp chế của cơ quan soạn thảo chính sách cho rằng, không có căn cứ pháp lý để ban hành riêng một văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này.

Thứ hai, hành lang pháp lý cho ứng dụng giao diện lập trình ứng dụng (API): Hiện nay, đã có một số ngân hàng đang cung cấp API cho nhiều khách hàng lớn của mình, nhưng việc cung cấp API này phụ thuộc các ngân hàng và đối tác. Các API đều mang tính riêng lẻ do ngân hàng và đối tác tự xây dựng dựa trên nhu cầu của nhau, chính điều này dẫn tới việc các ngân hàng phải cung cấp một số lượng lớn các API cho các công ty đối tác.

Việc xây dựng API một cách riêng lẻ và không được chuẩn hóa, không có quy trình quản lý tập trung, có thể dẫn tới rủi ro rất lớn về an toàn thông tin của hệ thống do phía ngân hàng phải kết nối hệ thống back-end vào hệ thống của các doanh nghiệp đối tác. Nếu các hệ thống của đối tác xảy ra rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hệ thống của ngân hàng. Thêm nữa, điều này cũng gây lãng phí cho các ngân hàng về nhân lực, thời gian, thiết bị phục vụ cho các kết nối này.

Kinh nghiệm từ ban hành chuẩn ứng dụng giao diện lập trình mở (Open API) của châu Âu cũng như trong quá trình trao đổi nghiên cứu với các bên liên quan cho thấy, để triển khai API trong ngành Ngân hàng Việt Nam, có nhiều vấn đề về pháp lý và công nghệ cần được làm rõ và tháo gỡ: Đảm bảo bí mật, tính riêng tư của thông tin cá nhân; mô hình và chuẩn kết nối thông tin giữa hệ thống ngân hàng, các công ty Fintech; phạm vi và lộ trình mở, chia sẻ dữ liệu của ngân hàng; các vấn đề về an ninh công nghệ thông tin trong việc bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các nguy cơ truy cập bất hợp pháp...

Thứ ba, hành lang pháp lý cho ứng dụng Blockchain: Doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng ứng dụng Blockchain sẽ mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả, song các vấn đề như: Huy động nguồn vốn từ tài sản mã hóa, tiền mã hóa; hệ sinh thái ứng dụng Blockchain; khung pháp lý an toàn, minh bạch để bảo vệ được cả ba bên tham gia; nan giải nhất là rà soát bãi bỏ những quy định của các bộ, ngành không còn phù hợp gây ra rào cản cho ứng dụng công nghệ này. Tuy nhiên, cho đến nay, để triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị đã vạch ra định hướng đi tắt, đón đầu công nghệ 4.0, trong đó công nghệ Blockchain được xác định là một trọng tâm, thì việc làm có tính chất khởi động cho những vấn đề trên mới chỉ có Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ về Đề án tài sản ảo, tiền ảo và một báo cáo đề xuất một số định hướng để xây dựng, hoàn thiện chính sách và khung pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ được phát triển trên nền tảng Blockchain. Như vậy, có thể thấy, khung pháp lý cho ứng dụng Blockchain trong phát triển hệ sinh thái kinh tế chia sẻ nói chung và hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng nói riêng với các bên vẫn đang được bỏ ngỏ.

Thứ tư, hành lang pháp lý cho ứng dụng AI: Có rất nhiều vấn đề về pháp lý đặt ra đối với công nghệ này, AI có thể tồn tại trong những hệ thống dữ liệu (chương trình máy tính, chatbot, phần mềm...) mang tính vô hình và cũng có thể được mang bởi một thực thể hữu hình hay còn gọi là các tác tử thông minh như robot hay xe tự lái. Ứng dụng dưới dạng chương trình máy tính, chatbot hay phần mềm đều đã xuất hiện ở một số ngân hàng thương mại Việt Nam, tuy nhiên dưới dạng một robot hữu hình làm nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm, tư vấn tài chính gần như chưa có. Như vậy, có rất nhiều thách thức pháp lý đặt ra ở cấp quốc gia cũng như chuyên ngành như:

(i) Tư cách pháp lý của AI và thực thể mang AI: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, có hai cách tiếp cận về tư cách pháp lý của AI như sau: (1) AI là một đối tượng của pháp luật, một số thực thể hữu hình có gắn AI như robot có thể được xem xét có quyền như con người, tuy nhiên số lượng quốc gia theo cách tiếp cận này rất ít; (2) AI là một đối tượng riêng biệt trong pháp luật và được kiểm soát bởi những quy định đặc biệt, các thực thể mang AI không được công nhận có quyền như một con người, bản chất là một tài sản, công cụ, hay sản phẩm (pháp luật chỉ quy định AI là một đối tượng được kiểm soát đặc biệt và có những quy định dành riêng để điều chỉnh các vấn đề phát sinh liên quan đến AI).

Ở Việt Nam, chưa có một cách tiếp cận nào cho AI hay những thực thể mang AI. Việc này có thể là một thách thức trong quá trình vận dụng pháp luật điều chỉnh. Pháp luật Việt Nam quy định chủ thể phải là cá nhân hoặc tổ chức, do vậy sẽ là không thể nếu chúng ta xác định tư cách pháp lý của AI cũng như những thực thể mang AI là những chủ thể trong pháp luật, có quyền như một con người. Theo tác giả, khi xây dựng quy định pháp luật để điều chỉnh các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến AI, Việt Nam có thể tiếp cận theo cách thứ (2), không cố gắng xác định tư cách pháp lý của AI, mà tập trung định nghĩa AI và các vấn đề phát sinh; còn đối với thực thể mang AI cần có quy định rõ đến việc xác định bản chất của những thực thể đó. Cho đến hiện tại, một khung pháp lý chung về tư cách pháp lý của AI chưa được hình thành, thì đương nhiên các quy định pháp lý hiện tại trong hoạt động ngân hàng mang tính chất truyền thống còn khoảng cách khá xa khi ứng dụng công nghệ AI.

(ii) Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ: Có hai vấn đề lớn về quyền sở hữu trí tuệ đó là: (1) Những phát minh của con người từ công nghệ AI, thì loại nào cần được bảo vệ, loại nào không được bảo vệ; (2) Những sản phẩm, sáng chế do chính AI sáng tạo cũng đặt ra những thách thức pháp lý so với pháp luật hiện tại.  

(iii) Trách nhiệm bồi thường: Với khả năng tích lũy kinh nghiệm và học hỏi cũng như khả năng hành động độc lập và đưa ra quyết định riêng lẻ, AI có thể sẽ là một đối tượng trực tiếp gây hại cho con người hoặc những đối tượng khác. AI có thể trở thành một phương tiện để một chủ thể nào đó dùng gây hại, hoặc AI gây hại bằng hành động của mình. Có thể kể đến các trường hợp như robot của ngân hàng tư vấn sai, gây rủi ro cho khách hàng, vì một lý do nào đó theo lập trình nằm ngoài dữ liệu, khi đó tranh chấp xảy ra sẽ xử lý thế nào? Hay một xe tự lái gây tai nạn giao thông sẽ xử lý ra sao? Đây là những vấn đề lớn mà các chuyên gia pháp lý cho rằng, pháp luật của thế giới cũng như Việt Nam đều chưa lường đón hết để có quy định.
(iv) Quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân: Cần được bảo vệ ra sao khi nhiều tổ chức, trong đó có ngân hàng sử dụng AI thu thập, phân tích dữ liệu phục vụ mục đích kinh doanh của họ, thậm chí có tổ chức, cá nhân trục lợi trên dữ liệu này.  

Kết luận và khuyến nghị: Bài viết mong muốn nêu ra những khoảng trống pháp lý còn nhiều thiếu hụt trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 khi sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đối với khách hàng là quan hệ kinh tế dân sự. Chuyển đổi số ngành Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung đang diễn ra mạnh mẽ, rất cần được các cơ quan quản lý quan tâm nghiên cứu, xây dựng khung khổ pháp lý với tư duy mới để thúc đẩy kinh tế số, kinh tế chia sẻ và nhất là sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số nhằm phát triển kinh tế bền vững.
 
Tài liệu tham khảo:
1. Lưu Minh Sang, Trần Đức Thành (Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh): “Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý”.
2. http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tri-tue-nhan-tao-trong-thoi-dai-so-boi-canh-the-gioi-va-lien-he-voi-viet-nam-55038.htm
3. Nguyễn Mai Linh, Nguyễn Quý Cảnh, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Phương Anh (Trường Đại học Luật Hà Nội): “Pháp luật về điện toán đám mây trong thương mại điện tử ở một số quốc gia và Việt Nam”/lapphap.vn
4. Minh Khôi: “Ngân hàng mở: Vấn đề ở pháp lý và công nghệ”/thoibaonganhang.vn
5. Một số tài liệu liên quan khác.

ThS. Phạm Xuân Hòe
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng, NHNN
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tương lai tiền điện tử và những quy định quản lý
Tương lai tiền điện tử và những quy định quản lý
05/12/2022 10 lượt xem
Trong thời gian qua, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới khá quan tâm đến tiền điện tử. Tương lai của tiền điện tử là một chủ đề nóng không chỉ giữa các nhà đầu tư mà còn trong xã hội, từ những nhà đầu tư lâu năm như Elon Musk cho đến những người trẻ, thậm chí cả học sinh trường trung học.
Ngân hàng ảo - Xu thế phát triển ngân hàng trong tương lai
Ngân hàng ảo - Xu thế phát triển ngân hàng trong tương lai
02/12/2022 149 lượt xem
Tại Việt Nam, mô hình NeoBank còn ở giai đoạn sơ khai. Với tiềm năng, thế mạnh đi đầu trong chuyển đổi số, ngành Ngân hàng đang và sẽ có những bứt phá trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, trong đó có xu hướng phát triển NeoBank.
Kỹ thuật khai thác dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Kỹ thuật khai thác dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
30/11/2022 234 lượt xem
Gian lận tài chính là mối quan tâm của xã hội, do các hậu quả của nó gây ra cho nhiều đối tượng, từ cá nhân đến Chính phủ, các tổ chức và công ty thương mại tài chính. Ngày nay, sự phát triển của công nghệ đã giúp cho các giao dịch ngân hàng ngày càng đơn giản và tiện lợi.
Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
24/11/2022 588 lượt xem
Sự phát triển của công nghệ số đang dần làm thay đổi cơ bản các hình thức cung ứng dịch vụ ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào hoạt động ngân hàng như: AI, ML, Cloud Computing, Big Data, IoT để đánh giá, phân loại khách hàng và quyết định giải ngân hay giúp đơn giản hóa các quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian giao dịch.
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Hoàn thiện và đồng bộ về pháp lý để tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Hoàn thiện và đồng bộ về pháp lý để tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn
21/11/2022 621 lượt xem
Trong chương trình chuyển đổi số giai đoạn hiện nay, bên cạnh một số thách thức như vốn đầu tư cho công nghệ, nhân sự, an ninh, bảo mật, ngành Ngân hàng đang gặp khó khăn về hành lang pháp lý do còn thiếu và chưa đồng bộ. Do đó, thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách tạo điều kiện cho chia sẻ dữ liệu, kết nối giữa các bộ, ngành liên quan với ngành Ngân hàng một cách an toàn, hiệu quả, đảm bảo mang lại lợi ích cho toàn dân.
Về điều kiện phát triển Mobile-Money ở Việt Nam hiện nay
Về điều kiện phát triển Mobile-Money ở Việt Nam hiện nay
17/11/2022 672 lượt xem
Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển nhanh chóng của nhiều phương thức thanh toán điện tử. Một trong những phương thức thanh toán điện tử đang được sử dụng rộng khắp trên thế giới và có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay là Mobile-Money.
Lịch sử công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động ngân hàng
Lịch sử công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động ngân hàng
16/11/2022 690 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số là những cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian gần đây bởi những tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống và xã hội. Trong đó, ngành Ngân hàng là một trong những ngành đón nhận nhiều cơ hội như giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện quy trình…
Nhận diện rủi ro đối với hoạt động định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong hoạt động ngân hàng
Nhận diện rủi ro đối với hoạt động định danh khách hàng điện tử (eKYC) trong hoạt động ngân hàng
08/11/2022 1.081 lượt xem
Tại Việt Nam, trước khi cơ sở pháp lý chính thức cho eKYC trong việc mở tài khoản thanh toán được ban hành (Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán), ngành Ngân hàng đã lần lượt ứng dụng eKYC vào quy trình nhận biết khách hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính.
Tác động của độ bảo mật tới ý định sử dụng ngân hàng di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác động của độ bảo mật tới ý định sử dụng ngân hàng di động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
26/10/2022 1.317 lượt xem
Khi việc sử dụng ngân hàng di động tiếp tục phát triển, cần phải chú ý đến tính bảo mật của các giao dịch tài chính. Mục đích của nghiên cứu này là xem xét tác động của độ bảo mật đối với ý định sử dụng ngân hàng di động.
Tiền di động - Một năm nhìn lại
Tiền di động - Một năm nhìn lại
25/10/2022 1.399 lượt xem
Cung cấp dịch vụ tài chính vi mô là một trong những hỗ trợ giúp cho người có thu nhập thấp thoát nghèo. Tuy nhiên, người có thu nhập thấp thường sống xa trung tâm, do vậy chi phí tiếp cận với các dịch vụ tài chính khá cao, cơ hội tiếp cận giảm đi. Nhiều nghiên cứu cho rằng, phát triển dịch vụ ngân hàng qua điện thoại mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, đặc biệt là người sử dụng tài chính vi mô ở nhiều nước (Vong et al., 2012; Kumar, McKay & Rotman, 2010).
An toàn, bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng - Nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng trong cung cấp dịch vụ
An toàn, bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng - Nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng trong cung cấp dịch vụ
13/10/2022 1.843 lượt xem
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tính đến cuối tháng 6/2022, có gần 5,5 triệu tài khoản mở bằng phương thức trực tuyến (eKYC) đang hoạt động, gần 8,9 triệu thẻ mở bằng eKYC đang lưu hành và khoảng 123 triệu tài khoản thanh toán. Với sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán điện tử cũng tăng trưởng mạnh mẽ.
Pháp luật về chuyển đổi số ngành Ngân hàng và định hướng hoàn thiện
Pháp luật về chuyển đổi số ngành Ngân hàng và định hướng hoàn thiện
11/10/2022 2.200 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với sự kết hợp của công nghệ số đã và đang tác động lớn đến lĩnh vực ngân hàng. Theo đó, chuyển đổi số đang dần trở thành một xu hướng tất yếu của các ngân hàng, mang đến cho ngành Ngân hàng nhiều cơ hội chuyển mình nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.
Bảo mật truyền thông IoT qua mạng di động trong hệ thống ngân hàng số
Bảo mật truyền thông IoT qua mạng di động trong hệ thống ngân hàng số
03/10/2022 2.008 lượt xem
Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là một trong các công nghệ hiện đại, đặc trưng cho kỷ nguyên của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Thúc đẩy chuyển đổi số hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
Thúc đẩy chuyển đổi số hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn
01/10/2022 2.038 lượt xem
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội cũng như đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Chuyển đổi số ngày càng trở nên quan trọng, trở thành vấn đề sống còn trong kỷ nguyên 4.0 đang phát triển không ngừng, đó không phải là sự lựa chọn mà là điều cần thiết để duy trì, cạnh tranh trên thị trường. Đảng và Chính phủ ta đã xác định chuyển đổi số là một chủ trương lớn, là hướng đi tất yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Chuyển đổi ngân hàng số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số khuyến nghị
Chuyển đổi ngân hàng số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số khuyến nghị
21/09/2022 2.926 lượt xem
Trong nhiều năm trở lại đây, ngành công nghệ thông tin thực sự đã len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội nhờ sự phát triển bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Bất kể một lĩnh vực hay ngành, nghề nào đều ứng dụng công nghệ thông tin, lĩnh vực ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã và đang phục hồi từ đại dịch Covid-19, việc áp dụng công nghệ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?