Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
03/02/2024 627 lượt xem
Năm 2023, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế vẫn tiếp tục đà tăng trưởng chậm, lạm phát có dấu hiệu chững lại nhưng vẫn ở mức cao; sản xuất, thương mại toàn cầu khó khăn do hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt; biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, an ninh lương thực, nguồn nước và sinh kế của người dân hầu hết các nước trên thế giới. Ngân hàng trung ương các nước lớn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Đặc biệt, các động thái điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD trên thị trường quốc tế biến động mạnh; một số ngân hàng trung ương châu Á chuyển sang thực hiện đảo ngược chính sách tiền tệ, giảm lãi suất hoặc giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc... Ở trong nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế trong nước đã từng bước phục hồi và tăng trưởng nhưng còn chậm, những khó khăn nội tại vẫn chưa được tháo gỡ; lạm phát vẫn là nguy cơ thường trực... Các yếu tố trên đã có tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW).
 
1. Vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2023
 
Trong bối cảnh đó, vượt lên những khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng và đường lối đổi mới của Đảng, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng NHNN, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng theo chương trình công tác đề ra, với những kết quả nổi bật như sau: Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ 15 (mở rộng)

Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh ngay từ chi bộ. Chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận, chương trình, kế hoạch... của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan NHTW đến các cấp ủy, cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Đảng bộ; thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và ngành Ngân hàng; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 
 
Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Đảng ủy cơ quan NHTW; tổ chức sơ kết nghiêm túc việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã có những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề, gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và các sự kiện trọng đại của đất nước, ngành Ngân hàng.
 
Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.
 
Tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng NHNN trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Kết quả, Đảng bộ cơ quan NHTW có 24 bài viết tham dự Cuộc thi, trong đó, có 01 bài đạt giải khuyến khích; Đảng bộ cơ quan NHTW là một trong số 20 tập thể được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen về thành tích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2018 - 2023.
 
Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Nhờ đó, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhìn chung ổn định, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành và nội quy của cơ quan, đơn vị.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện các quy định của Trung ương, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan NHTW về trách nhiệm nêu gương. Không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ cơ quan NHTW. Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo cấp ủy trong Đảng bộ; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Đảng theo đúng chỉ đạo và yêu cầu tiến độ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 
 
Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Ban cán sự Đảng NHNN trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác tổ chức, cán bộ. Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã kịp thời tham gia ý kiến về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 53 cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; tham gia ý kiến về nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp vụ giai đoạn 2021 - 2026, 2026 - 2031 của các vụ, cục, đơn vị thuộc NHTW; về nhân sự giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhân sự quy hoạch Phó Trưởng Ban Dân nguyện, Ủy viên Thường trực và Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội giai đoạn 2026 - 2031, nhân sự dự kiến bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN. Đồng thời, tham gia ý kiến kịp thời, có trách nhiệm đối với các dự thảo quy chế, chương trình, kế hoạch... của Ban cán sự Đảng; cung cấp thông tin phục vụ việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, chỉ thị, hướng dẫn, kết luận... của Trung ương theo đề nghị của Văn phòng Ban cán sự Đảng NHNN. 
 
Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kịp thời báo cáo Đảng ủy Khối những thay đổi về nhân sự Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Chỉ đạo định kỳ rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đưa một số đồng chí không còn đủ điều kiện ra khỏi quy hoạch và kịp thời thực hiện bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Bí thư Thường trực và kiêm nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đã quyết định giải thể 01 chi bộ trực thuộc và chỉ đạo giải thể 01 chi bộ cơ sở để đảm bảo phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của NHNN theo Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ; phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ sung quy hoạch bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2025 - 2030 của các cấp ủy cơ sở trực thuộc; chuẩn y bổ sung cấp ủy, bí thư, phó bí thư và Ủy viên UBKT của một số tổ chức đảng trực thuộc đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Cho ý kiến với Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương về danh sách nhân sự Đại hội và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cho ý kiến với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW về chủ trương bổ sung, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chỉ đạo, tổ chức Đoàn công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của một số tổ chức đảng thuộc ngành Ngân hàng trên địa bàn để có cơ sở quyết định việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo ý kiến của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 
 
Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối kịp thời tổ chức cho 238 quần chúng ưu tú, 117 đảng viên mới tham dự các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; quyết định kết nạp 116 quần chúng ưu tú vào Đảng và chuyển đảng viên chính thức cho 110 đảng viên dự bị của Đảng bộ; đề nghị và được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xét tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 06 đảng viên của Đảng bộ; chuẩn bị tốt, sẵn sàng triển khai thực hiện vận hành Sổ tay đảng viên điện tử; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo tình hình chính trị nội bộ theo đúng yêu cầu của Đảng ủy Khối. 
 
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW được Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Kịp thời ban hành và chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW kiểm tra, giám sát 04 tổ chức đảng trực thuộc; UBKT Đảng ủy kiểm tra, giám sát 04 tổ chức đảng trực thuộc; chỉ đạo 06 cấp ủy trực thuộc tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” tại đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc cấp ủy và UBKT các cấp trong việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định xử lý kỷ luật 05 đảng viên bằng hình thức khai trừ do vi phạm pháp luật bị cơ quan điều tra khởi tố. Cấp ủy chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ quyết định thi hành kỷ luật 04 đảng viên bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.  
 

Đoàn công tác Đảng ủy cơ quan NHTW trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Công tác dân vận tiếp tục được thực hiện tốt theo các quy định, nghị quyết, kết luận của Đảng, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với lãnh đạo chuyên môn thực hiện triển khai thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Chương trình đẩy mạnh trật tự kỷ cương, văn hóa công sở. Thông qua công tác dân vận, Đảng ủy cơ quan NHTW tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững theo Kế hoạch số 05-KH/ĐUNH ngày 10/12/2021 của Đảng ủy cơ quan NHTW. Đồng thời, lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2023, thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng và xây dựng Cơ quan NHTW trong tình hình mới, điển hình là tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn cơ quan NHNN Trung ương nhiệm kỳ 2023 - 2028, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ Nhất ngành Ngân hàng và hai đợt hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”... 
 
Những kết quả đạt được của Đảng ủy cơ quan NHTW trong công tác xây dựng Đảng là nhân tố quan trọng thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2023, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Nhận định này được minh chứng cụ thể thông qua những kết quả nổi bật sau:
 
Điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý: (i) Điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng nhằm ổn định thị trường tiền tệ và thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ; điều chỉnh giảm liên tục 04 lần các mức lãi suất với mức giảm 0,5 - 2,0%/năm, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất tiền gửi, tiết giảm chi phí hoạt động, triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, đến cuối năm 2023, mặt bằng lãi suất đã có xu hướng giảm (lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới bằng VND của các ngân hàng thương mại giảm hơn 2,0%/năm so với cuối năm 2022). (ii) Điều hành tỉ giá linh hoạt, có biện pháp hợp lý giúp hạn chế các biến động lớn trong ngắn hạn của tỉ giá, hướng tới lợi ích tổng thể hài hòa của nền kinh tế. VND diễn biến tương đối ổn định so với các đồng tiền khác trong khu vực, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, đầu tháng 11/2023, trong Báo cáo về “Chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục xác định Việt Nam không thao túng tiền tệ và đưa ra nhận xét tích cực đối với kết quả điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá của Việt Nam.
 
Điều hành tín dụng hợp lý, góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ; thực hiện nhóm các chính sách tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng tiêu dùng, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, các hội nghị tín dụng chuyên đề và tín dụng vùng nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng... 
 
Chú trọng, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm ngăn chặn, phát hiện các rủi ro và xử lý nghiêm tồn tại, sai phạm của tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng. Công tác giám sát tiếp tục tập trung vào các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cao của tổ chức tín dụng. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra được thực hiện chặt chẽ, sát sao nhằm bảo đảm tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm tra. Các biện pháp giám sát, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quyết định, kết luận về thanh tra được tăng cường. Công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phòng, chống tội phạm trong nước và quốc tế, bảo vệ an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia và sự an toàn của hệ thống ngân hàng.
 
Các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được chỉ đạo triển khai quyết liệt, tập trung vào đẩy mạnh xử lý nợ xấu; triển khai chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc cơ cấu lại, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, bảo đảm ổn định tình hình hoạt động và hỗ trợ các tổ chức tín dụng này từng bước phục hồi; hướng dẫn tổ chức tín dụng xây dựng, phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 nhằm bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng nêu tại Đề án. 
 
Khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp tục được quan tâm, tập trung hoàn thiện. Kịp thời trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Xây dựng, ban hành, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Xây dựng, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát Luật NHNN, Luật Bảo hiểm tiền gửi để đề xuất sửa đổi. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản, theo dõi tình hình thi hành pháp luật để kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, góp phần giữ vững hoạt động an toàn hệ thống và từng bước áp dụng chuẩn mực quốc tế. 
 
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch Chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng năm 2030 được các đơn vị trong toàn Ngành triển khai tích cực. NHNN chủ động, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và các hệ thống thông tin ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng; phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng. Nhờ đó, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục đạt được những kết quả tích cực; hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống ATM nhìn chung hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của nền kinh tế.
 
Công tác dự báo, thống kê được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng. Phân tích, đánh giá kịp thời tác động từ những diễn biến bất thường của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên thế giới, tham mưu hiệu quả những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng... Các giải pháp duy trì chỉ số chiều sâu và nâng cao độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, số liệu về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, đáp ứng hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN và nhu cầu của khách hàng, góp phần ngăn chặn, hạn chế rủi ro tín dụng. 
 
Chủ động trong hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực ngân hàng. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và đóng góp tích cực vào hoạt động của các tổ chức, diễn đàn quốc tế về tiền tệ, ngân hàng. Tích cực tham gia đàm phán và triển khai các cam kết trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do. Tăng cường huy động/triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật của các đối tác quốc tế cho Việt Nam và ngành Ngân hàng… 
 
Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được quan tâm. Đã tập trung xây dựng, ban hành các quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN theo Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ. Công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện dựa trên yêu cầu vị trí việc làm, gắn sát với công tác cán bộ. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học bám sát thực tiễn; công tác giám sát thực hiện các chiến lược, đề án lớn của Ngành được thực hiện bài bản, chất lượng, phục vụ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN.
 
Các mặt hoạt động khác của NHNN tiếp tục được thực hiện hiệu quả như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển bền vững hệ thống ngân hàng, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác truyền thông được thực hiện chủ động, phù hợp, hiệu quả, trọng tâm là truyền thông chính sách, minh bạch hóa thông tin, tạo sự đồng thuận của dư luận xã hội; định hướng, nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp và người dân đối với hoạt động ngân hàng; đồng thời củng cố, tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống. Công tác in ấn, phát hành, điều hòa lưu thông tiền mặt và an toàn kho quỹ được thực hiện tốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế. Công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng của NHNN tiếp tục được quản lý chặt chẽ, hiệu quả gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tham mưu, thực hiện đúng quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN quản lý. Công tác kiểm toán nội bộ được tăng cường, góp phần quan trọng vào việc tuân thủ pháp luật, kỷ luật tài chính và hoạt động ngân hàng. Công tác quản trị, y tế dự phòng được triển khai hiệu quả. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong Ngành cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
 
2. Phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng năm 2024
 
Bước sang năm 2024, năm bản lề trước thềm đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô, gây nhiều áp lực đối với việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng NHNN, bám sát nghị quyết của Đảng, Quốc hội về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và diễn biến tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. 
 
Trong công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng NHNN. Theo đó, cần tập trung vào một số giải pháp sau:
 
Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động NHTW triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ theo chương trình công tác năm 2024.  
 
Hai là, khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã được xác định trong năm 2023; chú trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; không ngừng nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ và chất lượng công tác tham mưu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan NHTW đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ngành Ngân hàng trong tình hình mới.
 
Ba là, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan NHTW lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 
Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bổ sung, kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ, nhất là bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ sung nhân sự cho cơ quan Thường trực Đảng ủy, phấn đấu đủ số lượng, có chất lượng nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong toàn Đảng bộ.
 
Lê Thị Mai Hương (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW)
Tô Thị Linh (Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan NHTW)

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
03/03/2024 77 lượt xem
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, ngành Ngân hàng đã và đang có nhiều nỗ lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tín dụng. Tuy nhiên, cần sự phối hợp đồng bộ từ các chính sách khác về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
29/02/2024 621 lượt xem
Ngày 28/02/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng nhằm đánh giá đúng tình hình an ninh, an toàn thông tin, các nguy cơ thách thức đối với ngành Ngân hàng; đồng thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/02/2024 405 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và Công văn số 126/TTg-QHĐP ngày 07/02/2024 Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 26/02/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long.
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
28/02/2024 413 lượt xem
Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị đã kết nối với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
28/02/2024 485 lượt xem
Sáng 28/2/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
27/02/2024 491 lượt xem
Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),Thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Bến Tre về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
27/02/2024 449 lượt xem
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
27/02/2024 340 lượt xem
Theo thông lệ, trước thềm Hội nghị cấp cao của Thống đốc và Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Phó Thống đốc và Thứ trưởng Tài chính ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 3, 4/2024, các Nhóm công tác trong khuôn khổ hợp tác hội nhập ngân hàng khu vực tài chính - ngân hàng ASEAN (Nhóm công tác ASEAN) tổ chức họp để chuẩn bị các nội dung kỹ thuật báo cáo lên cấp cao.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
27/02/2024 306 lượt xem
Ngày 26/02/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ramachandran Arumugamangalam Subramanyam, Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp cùng Phó Thống đốc có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng. Về phía ngân hàng Citibank tại Việt Nam có lãnh đạo phụ trách khối tuân thủ và phụ trách quan hệ đối ngoại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?