Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
24/10/2023 527 lượt xem
Ngày 24/10/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chủ tịch CĐNHVN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng; đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN cùng hơn 1.500 cán bộ công đoàn trong toàn hệ thống dự Hội nghị tại phòng họp trung tâm và từ các điểm cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.
 
Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN Nguyễn Khánh Chi phát biểu tại Hội nghị
 
Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực CĐNHVN đã thông tin tới các đại biểu kết quả Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII CĐNHVN và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN. Theo đó, với sự chỉ đạo sát sao của CĐNHVN, đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 của các đơn vị đã được tổ chức trang trọng, đúng theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp theo nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn và người sử dụng lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đã được các cấp công đoàn trong hệ thống CĐNHVN tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của CĐNHVN và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào được tổ chức để chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn của các đơn vị trong Ngành hầu hết đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện về thời gian, vật chất để các cấp công đoàn trong hệ thống CĐNHVN tổ chức thành công Đại hội.

Công tác nhân sự được các cấp công đoàn tiến hành đúng quy trình và đều được xin ý kiến của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị, do vậy, khi bầu Ban Chấp hành nhiệm kì mới đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành là những đồng chí có năng lực, trình độ, có uy tín được Đại hội tín nhiệm với số phiếu bầu cao. Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã lựa chọn công đoàn cơ sở theo khu vực để tổ chức đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo trong hệ thống, ví dụ như: Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Công đoàn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương.

Đồng thời, Ban Thường vụ CĐNHVN xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN với các nội dung trọng tâm sau: (i) Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, trọng tâm là thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên và người lao động, nhất là về thu nhập, điều kiện và thời gian làm việc; (ii) Tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, qua đó nâng cao uy tín, niềm tin của người dân và xã hội đối với ngành Ngân hàng; (iii) Đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, của đoàn viên và người lao động trong việc ổn định, phát triển bền vững cơ quan, doanh nghiệp và ngành Ngân hàng; (iv) Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn, phát triển, kiện toàn tổ chức hệ thống công đoàn ngành Ngân hàng theo ngành, nghề; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; (v) Củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công đoàn kiêm nhiệm tại các cấp công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm.
 
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao, biểu dương kết quả đạt được của Đại hội VII CĐNHVN. CĐNHVN có vị trí quan trọng, đã đóng góp lớn cho sự lớn mạnh chung cho hệ thống công đoàn Việt Nam. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, công đoàn là hoạt động quần chúng, phải khéo léo, mềm dẻo, luôn tạo được sự mới mẻ, rất khác với hoạt động chuyên môn. Do vậy, chương trình hành động khi xây dựng ra phải có các nội dung, hoạt động dựa trên nhu cầu của từng đơn vị, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và nhiệm vụ chính trị đặc thù của cơ quan, chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Đồng chí cũng tin rằng, với vị trí quan trọng của Ngành, đội ngũ đoàn viên, người lao động hùng hậu và với quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kì, CĐNHVN sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp, đóng góp cho sự lớn mạnh của Công đoàn Việt Nam, cũng như sự lớn mạnh của ngành Ngân hàng.
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch CĐNHVN Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch CĐNHVN Đào Minh Tú cho biết: “Hoạt động công đoàn đã bước sang một nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2023 - 2028, đây là giai đoạn khó khăn trong nhiều năm qua của ngành Ngân hàng. Trong hoạt động ngân hàng hay hoạt động công đoàn đều có những khó khăn, thử thách nhưng chúng ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Cán sự Đảng NHNN, của Đảng ủy các cấp trong hệ thống ngân hàng, sự quan tâm, trách nhiệm của lãnh đạo chuyên môn các cấp, hoạt động công đoàn vẫn hoạt động tốt và hiệu quả bởi chúng ta có truyền thống hoạt động trong suốt 30 năm qua cũng như có rất nhiều thuận lợi là Công đoàn ngành, nghề và có tổ chức bộ máy chặt chẽ từ trên xuống dưới, có tính chất nghề nghiệp đặc thù riêng. Chúng ta cần bám sát chủ trương, đường lối, phương thức tổ chức hoạt động phù hợp để đạt hiệu quả như mong muốn”.

Để phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đã đề ra, góp phần cùng toàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tới, Phó Thống đốc Thường trực NHNN yêu cầu, hơn lúc nào hết, CĐNHVN cùng với các cấp công đoàn trong hệ thống cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò của tổ chức công đoàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Ngân hàng cùng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho ngành Ngân hàng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN cũng lưu ý, CĐNHVN tiếp tục bám sát định hướng và chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN trong từng giai đoạn, từng thời kỳ để làm sao hoạt động công đoàn không xa rời hoạt động của ngành Ngân hàng.  

Công đoàn các cấp cần làm tốt hơn và tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, động viên cả về vật chất và tinh thần, tình cảm; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao điều kiện thụ hưởng chính đáng cho người lao động; chủ động phối hợp với chuyên môn tham mưu, đề xuất những kiến nghị xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích đoàn viên, người lao động. Cần tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, động viên, tăng cường công tác quản lí trong cơ quan, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn đối với việc giáo dục, động viên, đặc biệt là phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, văn hóa kinh doanh của ngành Ngân hàng, qua đó nâng cao uy tín, niềm tin của người dân và xã hội đối với ngành Ngân hàng. Đổi mới tổ chức hoạt động, chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên và phát triển tổ chức, đặc biệt quan tâm Đề án thí điểm xây dựng công đoàn Ngành tập trung, xuyên suốt, hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong đó tiếp tục củng cố hệ thống và thúc đẩy việc tiếp nhận các Công đoàn cơ sở thuộc ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đang sinh hoạt tại các Liên đoàn Lao động địa phương về CĐNHVN.

Cần tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác công đoàn có có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong hoạt động ngân hàng trong các giai đoạn tiếp theo. CĐNHVN và công đoàn các cấp cần chú trọng vấn đề chuyển đổi số, ứng dụng số trong tổ chức hoạt động công đoàn ngành Ngân hàng. Gắn hoạt động công đoàn với hoạt động chuyên môn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, thực chất trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như Đại hội Thể dục Thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất được tổ chức thành công vào tháng 8/2023 là một trong số các sự kiện chính trị quan trọng của ngành Ngân hàng trong năm 2023.  

Phó Thống đốc Thường trực NHNN tin tưởng và mong rằng, nhiệm kì 2023 - 2028, CĐNHVN sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động công đoàn của ngành Ngân hàng ngày càng “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” theo đúng phương châm Đại hội mà Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đặt ra, tiếp tục có những đóng góp quan trọng, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của Ngành trong thời gian tới.
 
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm

Hội nghị cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của các cấp công đoàn. Đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Bảo Ly
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác
Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác
04/03/2024 166 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong hai ngày 02 và 03/3/2024, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) tổ chức chương trình “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác”.
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
04/03/2024 138 lượt xem
Nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 04/3/2024, Chi bộ Tạp chí Ngân hàng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2024 tại Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
03/03/2024 263 lượt xem
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, ngành Ngân hàng đã và đang có nhiều nỗ lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tín dụng. Tuy nhiên, cần sự phối hợp đồng bộ từ các chính sách khác về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
29/02/2024 807 lượt xem
Ngày 28/02/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng nhằm đánh giá đúng tình hình an ninh, an toàn thông tin, các nguy cơ thách thức đối với ngành Ngân hàng; đồng thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/02/2024 549 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và Công văn số 126/TTg-QHĐP ngày 07/02/2024 Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 26/02/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long.
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
28/02/2024 549 lượt xem
Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị đã kết nối với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
28/02/2024 619 lượt xem
Sáng 28/2/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
27/02/2024 616 lượt xem
Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),Thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Bến Tre về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
27/02/2024 587 lượt xem
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.800

80.700

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.800

80.700

Vàng SJC 5c

77.800

80.720

Vàng nhẫn 9999

65.600

66.800

Vàng nữ trang 9999

65.500

66.400


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,500 24,870 26,109 27,542 30,490 31,787 159.34 168.65
BIDV 24,545 24,855 26,297 27,515 30,608 31,768 160.37 168.83
VietinBank 24,456 24,876 26,330 27,525 30,892 31,902 160.88 168.83
Agribank 24,500 24,840 26,239 27,483 30,594 31,727 160.30 168.34
Eximbank 24,460 24,850 26,381 27,130 30,794 31,669 161.71 166.31
ACB 24,450 24,800 26,304 26,959 30,837 31,479 160.92 166.09
Sacombank 24,495 24,960 26,539 27,097 31,079 31,595 162.24 167.31
Techcombank 24,523 24,867 26,186 27,535 30,525 31,839 157.57 170
LPBank 24,240 25,170 26,259 27,597 30,879 31,830 159.79 171.29
DongA Bank 24,550 24,850 26,410 27,070 30,850 31,660 159.80 166.70
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?