Hoạt động thông tin báo cáo về tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi - nhân tố góp phần bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
18/10/2023 529 lượt xem
Hệ thống thông tin báo cáo không chỉ cung cấp dữ liệu đầu vào phục vụ triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG), mà còn giúp cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn tại tổ chức tham gia BHTG để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) chuẩn bị tài chính nếu phải chi trả bảo hiểm tiền gửi, qua đó góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Trước khi có Luật BHTG, tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về BHTG (Nghị định số 89); Điều 17 Mục 4 Thông tư số 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 89 và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89 (Thông tư số 03) nêu rõ: “Tổ chức tham gia BHTG có trách nhiệm gửi đến BHTGVN các loại báo cáo theo quy định”. Ngoài ra, Điều 13 Nghị định số 89 và Điều 33 Mục 7 Thông tư số 03 cũng quy định việc chia sẻ thông tin giữa NHNN và BHTGVN.

Cụ thể, BHTGVN có trách nhiệm cung cấp cho NHNN các thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG; thông tin về việc chấp hành quy định về BHTG và an toàn hoạt động ngân hàng; kết quả phân loại, đánh giá các tổ chức tham gia BHTG theo định kì hoặc đột xuất. Ngược lại, NHNN có trách nhiệm cung cấp cho BHTGVN thông tin liên quan đến các tổ chức tham gia BHTG (kết quả thanh tra, giám sát; việc thành lập, thu hồi giấy phép hoạt động; đặt tổ chức tham gia BHTG vào kiểm soát đặc biệt…).

Tuy nhiên, việc trao đổi thông tin và phối hợp giữa NHNN, các cơ quan liên quan và BHTGVN còn nhiều hạn chế. Theo đó, giai đoạn 2005 - 2009, BHTGVN nhận thông tin từ NHNN thông qua Cục Công nghệ tin học Ngân hàng (nay là Cục Công nghệ thông tin). Từ năm 2010 cho đến trước khi Luật BHTG được ban hành, BHTGVN không nhận thông tin báo cáo về tổ chức tham gia BHTG từ NHNN mà trực tiếp nhận từ tổ chức tham gia BHTG theo quyết định của BHTGVN.

Sau khi Luật BHTG được ban hành, hoạt động thông tin báo cáo đã có nhiều thay đổi. Luật quy định tổ chức BHTG thực hiện tổng hợp, phân tích và xử lí thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện và kiến nghị NHNN xử lí kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động của ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng (khoản 10 Điều 13).
Luật BHTG cũng quy định cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin giữa NHNN và BHTGVN. Theo đó, BHTGVN được phép tiếp cận dữ liệu thông tin của NHNN về tổ chức tham gia BHTG để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật. NHNN có trách nhiệm để tổ chức BHTG tiếp cận dữ liệu thông tin về tổ chức tham gia BHTG theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo Luật BHTG, tổ chức BHTG theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG; kiến nghị NHNN xử lí hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, từ năm 2013 đến nay, với việc thực hiện kiểm tra đầy đủ các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN đã phát hiện và kiến nghị NHNN xử lí các vi phạm quy định về BHTG; đồng thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung các quy định nhằm tăng cường công tác quản lí và tạo điều kiện cho các tổ chức tham gia BHTG phát triển an toàn, lành mạnh hơn.

Ngày 15/12/2017, BHTGVN đã ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm, trong đó yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG phải thực hiện báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm cho BHTGVN. Đây được coi là kênh kiểm soát bổ sung của BHTGVN, giúp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro đạo đức phát sinh trong hoạt động huy động tiền gửi.

Đối với các tổ chức tham gia BHTG hoạt động bình thường, Quy chế giúp có thêm kênh thông tin để kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về huy động tiền gửi, cũng như thuận lợi, chính xác trong việc tính và nộp phí BHTG. Đối với đơn vị gặp khó khăn, dẫn tới khả năng BHTGVN phải chi trả BHTG, Quy chế giúp xác định lượng tiền chi trả sát với thực tế, để BHTGVN chuẩn bị tài chính, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.

Những năm qua, BHTGVN đã tích cực triển khai Quy chế phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các chi nhánh BHTG khu vực để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền chính sách BHTG; qua đó, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên các địa bàn. Theo thông tin từ BHTGVN, đến nay, tổ chức này đã hoàn thành kí kết với 56/57 NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có QTDND hoạt động và đẩy mạnh tiến độ để sớm hoàn thành quy chế phối hợp với đơn vị còn lại.

Để triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ BHTG nhằm bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, BHTGVN cho biết việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin báo cáo là một trong những ưu tiên hàng đầu, đồng thời là mục tiêu quan trọng được đặt ra tại Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo phục vụ các nghiệp vụ mũi nhọn của BHTGVN như giám sát, kiểm tra sẽ giúp phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn tại các tổ chức tham gia BHTG, từ đó, BHTGVN thường xuyên đánh giá thực trạng của các tổ chức tham gia BHTG; dự báo trước khả năng chi trả bảo hiểm và chuẩn bị tài chính nếu tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả hoặc phá sản.

BHTGVN cũng sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá sự vận hành và hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo đảm bảo thông tin đầy đủ, đáng tin cậy; nâng cao hiệu quả phối hợp, cung cấp thông tin giữa tổ chức BHTG với NHNN và các cơ quan có liên quan; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ, đồng bộ đảm bảo nguồn thông tin đầy đủ, đáng tin cậy (bao gồm thông tin, dữ liệu nhận từ NHNN và cơ sở dữ liệu về tiền gửi được bảo hiểm).

BHTGVN cho biết, thời gian tới, sẽ phối hợp chặt chẽ với NHNN và các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Luật BHTG sửa đổi, bổ sung, trong đó quy định thêm các loại thông tin BHTGVN được tiếp cận để khai thác hiệu quả và có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức BHTG; đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, cung cấp đầy đủ thông tin về các tổ chức tham gia BHTG (bao gồm thông tin từ NHNN, tiền gửi được bảo hiểm, toàn bộ hồ sơ về tổ chức tham gia BHTG từ khi bắt đầu tham gia BHTG và toàn bộ quá trình giám sát hoạt động của tổ chức).

Diệu Thành
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác
Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác
04/03/2024 166 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong hai ngày 02 và 03/3/2024, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) tổ chức chương trình “Lãnh đạo nữ ngành Ngân hàng học tập tấm gương Hồ Chí Minh trên quê hương Bác”.
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Chi bộ Tạp chí Ngân hàng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
04/03/2024 145 lượt xem
Nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 04/3/2024, Chi bộ Tạp chí Ngân hàng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2024 tại Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, với sự tham gia của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
Cần những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy cầu tín dụng
03/03/2024 267 lượt xem
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, ngành Ngân hàng đã và đang có nhiều nỗ lực, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh tín dụng. Tuy nhiên, cần sự phối hợp đồng bộ từ các chính sách khác về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
29/02/2024 812 lượt xem
Ngày 28/02/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng nhằm đánh giá đúng tình hình an ninh, an toàn thông tin, các nguy cơ thách thức đối với ngành Ngân hàng; đồng thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/02/2024 549 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và Công văn số 126/TTg-QHĐP ngày 07/02/2024 Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 26/02/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long.
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
28/02/2024 552 lượt xem
Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị đã kết nối với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
28/02/2024 620 lượt xem
Sáng 28/2/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
27/02/2024 618 lượt xem
Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),Thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Bến Tre về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
27/02/2024 589 lượt xem
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.800

80.700

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.800

80.700

Vàng SJC 5c

77.800

80.720

Vàng nhẫn 9999

65.600

66.800

Vàng nữ trang 9999

65.500

66.400


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,500 24,870 26,109 27,542 30,490 31,787 159.34 168.65
BIDV 24,545 24,855 26,297 27,515 30,608 31,768 160.37 168.83
VietinBank 24,456 24,876 26,330 27,525 30,892 31,902 160.88 168.83
Agribank 24,500 24,840 26,239 27,483 30,594 31,727 160.30 168.34
Eximbank 24,460 24,850 26,381 27,130 30,794 31,669 161.71 166.31
ACB 24,450 24,800 26,304 26,959 30,837 31,479 160.92 166.09
Sacombank 24,495 24,960 26,539 27,097 31,079 31,595 162.24 167.31
Techcombank 24,523 24,867 26,186 27,535 30,525 31,839 157.57 170
LPBank 24,240 25,170 26,259 27,597 30,879 31,830 159.79 171.29
DongA Bank 24,550 24,850 26,410 27,070 30,850 31,660 159.80 166.70
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?