Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
03/02/2020 3.234 lượt xem
Trong quá trình phát triển và hội nhập ngày nay, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) đã trở thành xu thế tất yếu bởi nó mang lại nhiều tiện ích rõ rệt cho cả người dân và nền kinh tế. TTKDTM giúp tiết kiệm chi phí thời gian, công sức chờ đợi thanh toán, TTKDTM qua ngân hàng đảm bảo quá trình giao dịch nhanh, an toàn, tiện lợi... mang lại nhiều tiện ích cho các tổ chức, cá nhân trong đầu tư, tiêu dùng xã hội, góp phần đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng các dòng vốn. Ngoài ra, TTKDTM tạo sự minh bạch trong các hoạt động kinh tế, chống thất thu thuế, hạn chế tình trạng tham nhũng, rửa tiền, tiết kiệm chi phí phát hành tiền mặt...
TTKDTM đảm bảo quá trình giao dịch nhanh, an toàn, tiện lợi

Thực hiện Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng (Quyết định 2545) phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định 637/QĐ-NHNN  ngày 31/3/2017 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2545, Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng (Quyết định 241) phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công như thu thuế, điện, nước sinh hoạt, học phí, viện phí, chi trả các chương trình an sinh xã hội, Quyết định 923/QĐ-NHNN ngày 09/5/2018 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ, NHNN Chi nhánh tỉnh Thái Bình đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án TTKDTM trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020, trong đó đã đặt ra mục tiêu, lộ trình việc triển khai thực hiện TTKDTM trên địa bàn; chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ, nâng cao tính bảo mật, chú trọng phát triển nhân lực, mở rộng mạng lưới các điểm chấp nhận thẻ, phát triển các dịch vụ thanh toán đa năng, hiện đại phục vụ nền kinh tế và đời sống nhân dân. Với vai trò là trung tâm thanh toán của hệ thống ngân hàng trên địa bàn, NHNN Chi nhánh tỉnh thường xuyên nâng cấp hạ tầng công nghệ, cập nhật phần mềm, vận hành hiệu quả hệ thống thanh toán liên ngân hàng, thanh toán bù trừ trên địa bàn, góp phần kết nối hoạt động thanh toán của hệ thống ngân hàng, rút ngắn thời gian chu chuyển vốn; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí tuyên truyền Quyết định 241, chủ trương, chính sách phát triển TTKDTM nói chung, dịch vụ công nói riêng theo định hướng của Chính phủ, của Ngành; đầu mối phối hợp với các cấp, ngành để đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua hệ thống ngân hàng, phối hợp với Điện lực Thái Bình tổ chức hội thảo, chỉ đạo hệ thống ngân hàng đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; đầu mối chỉ đạo hệ thống ngân hàng trên địa bàn tham gia tọa đàm để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh TTKDTM đối với các dịch vụ y tế...
 
Các NHTM trên địa bàn đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ, phần mềm ứng dụng, bảo mật phục vụ hoạt động thanh toán (ví dụ: Lắp đặt máy ATM, POS, mPOS, áp dụng hệ thống ngân hàng lõi, phần mềm thanh toán trực tuyến, thanh toán QRpay...); đa dạng hóa các hình thức thanh toán, phát hành các loại thẻ đa năng phục vụ thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, thẻ nội địa, thẻ quốc tế...; phát triển đa dạng các sản phẩm TTKDTM phục vụ doanh nghiệp, như: Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, nộp thuế, phí, các dịch vụ thanh toán phục vụ khách hàng cá nhân: Nhận lương qua tài khoản, ví điện tử, thanh toán tiền điện, nước, cước điện thoại, xăng dầu, học phí, viện phí, dịch vụ đời sống, nhà hàng, khách sạn... chủ động làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp các sản phẩm, dịch vụ để thỏa thuận, ký hợp đồng triển khai dịch vụ TTKDTM; áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích sử dụng dịch vụ TTKDTM; NHNN, các NHTM thường xuyên phối hợp với các cấp, các ngành để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các bên liên quan trong phát triển sử dụng dịch vụ TTKDTM...
 
Nhờ quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện hệ thống TTKDTM nói chung, TTKDTM đối với dịch vụ công nói riêng đạt được những hiệu quả rất tích cực. Đến nay, mạng lưới cung ứng dịch vụ thanh toán trên địa bàn tỉnh Thái Bình ngoài NHNN Chi nhánh tỉnh thực hiện chức năng trung tâm thanh toán hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước, có 24 Chi nhánh ngân hàng và 85 QTDND. Doanh số TTKDTM qua ngân hàng năm 2019 đạt 750 ngàn tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2018 (tốc độ phát triển bình quân hàng năm trên 26%); các NHTM đã mở gần 980.000 tài khoản thanh toán, phát hành trên 1 triệu thẻ thanh toán các loại; lắp đặt gần 170 máy ATM, 600 máy POS, thực hiện trả lương qua tài khoản cho gần 1.770 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp với tổng số gần 140.000 lao động nhận lương qua thẻ. Doanh số TTKDTM đối với dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội năm 2019 đạt 6.568 tỷ đồng, cụ thể, TTKDTM qua thu thuế, phí đạt 4.530 tỷ đồng, thu tiền điện đạt 1.500 tỷ đồng, thu tiền nước đạt 82 tỷ đồng, học phí đạt 80 tỷ đồng, thu tiền viễn thông, bưu chính 370 tỷ đồng, chi trả an sinh xã hội 6,3 tỷ đồng. Các hình thức TTKDTM phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng (doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân), bao quát nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội (sản xuất kinh doanh, chi trả lương, trợ cấp xã hội, trao đổi, mua bán hàng hóa, chi tiêu dùng,...); giao dịch thanh toán có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi; và đặc biệt, thời gian thực hiện các giao dịch được rút ngắn đáng kể... mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, cũng như toàn xã hội.
 
Mặc dù mang lại nhiều lợi ích xã hội và phù hợp với xu thế phát triển, nhưng việc TTKDTM trong dịch vụ công, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định: TTKDTM phải có tài khoản ngân hàng và phải có tiền trong tài khoản để thực hiện các giao dịch khi phát sinh; thói quen sử dụng tiền mặt trong dân cư còn rất phổ biến; người dân sử dụng các dịch vụ TTKDTM liên quan đến khoa học, kỹ thuật hiện đại đòi hỏi phải có trình độ hiểu biết nhất định để thực hiện các thao tác vận hành; sự vào cuộc của một số ngành, tổ chức liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ còn hạn chế. Về phía ngành Ngân hàng, còn hạn chế về nguồn lực trong phát triển TTKDTM, nhất là phát triển TTKDTM về vùng nông thôn. 

Tiếp tục đẩy mạnh TTKDTM nói chung, thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công theo Quyết định 241 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của NHNN Việt Nam, của Tỉnh; trong thời gian tới, hệ thống ngân hàng Thái Bình tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Thứ nhất, triển khai kịp thời cơ chế, chính sách, chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước, của Ngành, của tỉnh liên quan đến phát triển TTKDTM, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, thu nộp ngân sách Nhà nước, chi trả an sinh xã hội, chi phí sinh hoạt, tiêu dùng của dân cư...
 
Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ TTKDTM; tập trung giới thiệu tính năng, tiện ích, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, giúp người dân nắm bắt, thuận lợi trong việc sử dụng dịch vụ, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với phát triển TTKDTM trên địa bàn.
 
Thứ ba, tập trung phát triển sản phẩm TTKDTM, ưu tiên các sản phẩm thao tác ứng dụng trên điện thoại di động, mạng internet; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng, tính năng bảo mật của dịch vụ. Tiếp tục đầu tư nâng cấp công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng, phần mềm bảo mật phục vụ hoạt động TTKDTM. Tiếp tục phát triển hệ thống máy ATM theo hướng ưu tiên địa bàn các huyện, khu vực nông thôn.
 
Thứ tư, tích cực phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ công để ký hợp đồng triển khai dịch vụ; vận động công chức, người lao động và nhân dân thực hiện trả phí sử dụng dịch vụ công qua tài khoản ngân hàng.
 
Thứ năm, tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ công kiến nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo, vận động, khuyến khích công chức, người lao động và nhân dân sử dụng dịch vụ TTKDTM; kịp thời kiến nghị hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển TTKDTM, đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công.
 
Thứ sáu, tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát đối với các hoạt động thanh toán trong nền kinh tế, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước và của ngành; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, các tổ chức cung cấp dịch vụ an ninh mạng để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ TTKDTM phục vụ nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Phan Thị Tuyết Trinh

Nguồn: TCNH số 1+2/2020
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
12/06/2024 659 lượt xem
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Generative Artifitial Intelligence - GenAI) làm thay đổi đáng kể phương thức mà con người sinh hoạt và lao động. GenAI được đánh giá là công cụ có thể mang lại sự tăng trưởng năng suất lao động đáng kể trong nhiều thập kỉ tới.
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
16/05/2024 2.522 lượt xem
Theo Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022 (E-Government Survey 2022), Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng Chính phủ điện tử liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020, từ vị trí 99 lên vị trí 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, ở vị trí thứ 6 Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia.
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
15/05/2024 2.740 lượt xem
Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung tìm hiểu về các ứng dụng của cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động theo dõi và quản lí khách hàng vay vốn tại NHTM, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho quá trình quản lí của ngân hàng.
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
10/05/2024 2.937 lượt xem
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về ứng dụng ngân hàng số với tốc độ tăng trưởng thanh toán số. Mặc dù số hóa là xu hướng tất yếu, nhiều tổ chức, doanh nghiệp nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hiệu quả và bền vững.
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
26/04/2024 3.860 lượt xem
Bài viết trình bày về những lợi ích, cơ hội khi áp dụng hệ sinh thái ngân hàng mở; đồng thời, chỉ ra các rào cản trong quá trình triển khai; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt mô hình ngân hàng mở trong những năm tiếp theo.
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ  nhân tạo, Blockchain và học máy
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo, Blockchain và học máy
25/04/2024 3.609 lượt xem
Neobank (ngân hàng thế hệ mới) là mô hình ngân hàng hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng số hóa đầu tiên. Tuy nhiên, cùng với sự đổi mới nhanh chóng về công nghệ, rủi ro an ninh mạng cũng ngày càng tăng cao. Việc quản lí rủi ro kém hiệu quả có thể gây tổn hại không chỉ cho ngân hàng mà còn cho khách hàng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
19/04/2024 3.643 lượt xem
Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, trong đó có dịch vụ ví điện tử, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT), thẻ ngân hàng, ví điện tử...
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
15/04/2024 4.630 lượt xem
Ngân hàng xanh đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Mục tiêu của bài viết này nhằm nhận diện những khó khăn và thách thức mà ngân hàng xanh ở Việt Nam đang gặp phải thông qua phỏng vấn sâu với 30 lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại (NHTM).
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật  và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
03/04/2024 12.792 lượt xem
Từ ngày 01/7/2024, khách hàng phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking; mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền; tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học.
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
27/03/2024 5.094 lượt xem
Việc tài trợ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam trong thời gian qua luôn gặp nhiều khó khăn cho dù đã có sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và các bên liên quan.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
25/03/2024 6.167 lượt xem
Quá trình số hóa ở Việt Nam đang ngày càng phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, ngành Ngân hàng đang có những cải cách trong nền tảng kĩ thuật số nhằm cung ứng dịch vụ và giải quyết yêu cầu của khách hàng tốt hơn.
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
22/03/2024 6.561 lượt xem
Ngày nay, với nhiều tiện ích, thẻ tín dụng đã trở nên phổ biến trong chi tiêu, mua sắm của người dân. Tuy nhiên, thực tế không ít người do chưa hiểu rõ về tính năng của thẻ, số ngày miễn lãi, nguyên tắc trả nợ và cách tính lãi suất nếu thanh toán không đủ hoặc không đúng hạn mà có thể trở thành những “con nợ” lớn của ngân hàng.
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
20/03/2024 6.810 lượt xem
Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hơn tình trạng tội phạm sử dụng các loại mã độc đánh cắp thông tin, mã hóa dữ liệu của người dùng để chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia bảo mật cảnh báo, sau khi xâm nhập, các mã độc này có thể "nằm vùng" như một gián điệp, thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
15/03/2024 7.320 lượt xem
Thời gian qua, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, ngành Ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện pháp lý và hạ tầng công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thúc đẩy hoạt động ngân hàng số và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
13/03/2024 6.493 lượt xem
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Việt Nam luôn nỗ lực thay đổi, cải tiến và cập nhật những công nghệ hiện đại để áp dụng phát triển trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Internet Banking hay dịch vụ thanh toán trên các thiết bị điện tử trở thành một bước tiến trong giao dịch thương mại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.300

74.900

Vàng nữ trang 9999

73.200

74.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,191 25,461 26,604 28,063 31,597 32,940 156.89 166.05
BIDV 25,230 25,461 26,792 28,069 31,853 32,958 157.51 166.11
VietinBank 25,230 25,461 26,868 28,163 32,072 33,082 158.47 167.07
Agribank 25,260 25,461 26,760 28,062 31,738 32,910 157.90 165.69
Eximbank 25,200 25,452 27,215 28,141 32,038 33,028 160.39 165.84
ACB 25,220 25,453 27,222 28,156 32,081 33,049 160.48 166.81
Sacombank 25,215 25,453 27,440 28,200 32,257 32,960 161.19 166.22
Techcombank 25,190 25,453 27,047 28,408 31,708 33,051 156.64 169.07
LPBank 24,993 25,453 26,969 28,646 32,130 33,031 158.44 169.19
DongA Bank 25,270 25,453 27,260 28,090 31,990 33,020 158.10 166.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?