Đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng
18/05/2022 1.688 lượt xem
Ngày 17/5/2022 tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng giai đoạn từ năm 2015 đến nay. PGS.TS Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngành Ngân hàng chủ trì Hội nghị.
 
 

 
PGS.TS Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN phát biểu kết luận Hội nghị
 
Dự Hội nghị có Đ/c Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN, đại diện các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, các thành viên Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng, đại diện lãnh đạo Hội đồng Khoa học và các Trường đào tạo cán bộ của các TCTD…

Chất lượng các đề tài, dự án KH&CN ngày càng tăng

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Hòa - Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng từ năm 2015 đến nay và phương hướng hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Theo đó, từ năm 2015 đến nay, được sự chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo NHNN, và hoạt động tư vấn, tham mưu kịp thời của Hội đồng với sự tham gia tích cực của các thành viên là các chuyên gia, cán bộ am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng đến từ các đơn vị, Vụ, Cục NHNN, các trường đại học, các NHTM và các chuyên gia, nhà khoa học khác trong và ngoài ngành, hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng.
 

image

TS. Nguyễn Thị Hòa - Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng báo cáo hoạt động của Hội đồng KH&CN

Từ năm 2015 đến nay, các tổ chức KH&CN trong ngành Ngân hàng đã chủ trì và triển khai thực hiện 09 đề tài KH&CN cấp quốc gia, đóng góp tích cực không chỉ cho hoạt động của ngành mà có ý nghĩa cả đối với nền kinh tế nói chung. NHNN đã đặt hàng triển khai 199 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ/cơ sở đến các cá nhân, đơn vị trong ngành. Trong đó Với những đổi mới trong công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN ngành Ngân hàng thông qua hoạt động kiện toàn môi trường pháp lý, chuẩn hóa quy trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN, từ năm 2016 các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp cơ sở của NHNN đã khắc phục được tình trạng quá hạn kéo dài của giai đoạn trước.

Đồng thời, với việc xây dựng định hướng bám sát các vấn đề của ngành và sự nghiêm túc đóng góp của các thành viên trong Hội đồng khi tham gia các Hội đồng tư vấn, trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã lựa chọn và triển khai nghiên cứu nhiều đề tài/dự án có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động ngân hàng. Chất lượng của các đề tài, dự án KH&CN đã tăng qua từng năm đáp ứng cơ bản nhu cầu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để ban hành các cơ chế chính sách, áp dụng trong việc cải thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của NHNN, góp phần vào việc tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, năng lực thanh tra giám sát, cải tiến quy trình nghiệp vụ ngân hàng.
 

image
Đại diện các tập thể đón nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN

Mặt khác, với những đổi mới trong hoạt động chuyển giao, và báo cáo ứng dụng,trên thực tế, cùng với sự gia tăng số lượng các nhiệm vụ KH&CN sau khi nghiệm thu được chuyển giao ứng dụng tới các đơn vị thuộc NHNN và NHTM, tỷ lệ nhiệm vụ chuyển giao được báo cáo có ứng dụng cũng tăng dần qua các năm. Trong đó, tỷ lệ số nhiệm vụ KH&CN được kiến nghị chuyển giao ứng dụng/ tổng số nhiệm vụ KH&CN thực hiện và số nhiệm vụ KH&CN được báo cáo có ứng dụng trong năm 2021/ số nhiệm vụ KH&CN được kiến nghị chuyển giao ứng dụng tăng mạnh so với năm 2020 và 2019.

Trong giai đoạn 2015 - 2021, các chủ đề nghiên cứu được ứng dụng nhiều trong thực tiễn hoạt động của các đơn vị tiếp tục tập trung vào các nghiên cứu mới được nghiệm thu liên quan đến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, ngân hàng số, công nghệ ngân hàng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech, trung gian thanh toán, hoạt động thông tin tín dụng... Bên cạnh đó, các nghiên cứu được nghiệm thu trong vòng 2-3 năm trở lại vẫn tiếp tục được ứng dụng trong công tác nghiên cứu, sử dụng kết quả nghiên cứu cho cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị NHNN tham khảo, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
 

image
Các cá nhân đón nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN

Trong giai đoạn vừa qua, nhiều sự kiện KH&CN quan trọng (hội nghị, hội thảo, tọa đàm…) với nhiều quy mô (cấp cơ sở, cấp ngành, quốc gia, quốc tế) đã được triển khai tổ chức bài bản, không chỉ có ý nghĩa với ngành mà còn đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Chất lượng của các sự kiện KH&CN từng bước được nâng lên với các nội dung mang tính thời sự và phần thảo luận được tăng cường, tập trung trao đổi, bình luận các vấn đề được quan tâm; thêm vào đó, công tác tổ chức không ngừng được đổi mới, hoàn thiện theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Nhờ đó, được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá cao, thu hút sự chú ý của các tổ chức thông tin, truyền thông trong nước.

Trong giai đoạn 2015 – 2021, Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KH&CN. Đồng thời, Công tác phổ biến, thống kê thông tin KH&CN có những bước chuyển tích cực với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong khuôn khổ Hội Nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức và cán bộ đã công bố Quyết định của Thống đốc NHNN thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ngành nhiệm kỳ 2021 – 2023. PGS.TS Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN là Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Ngân hàng.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc NHNN đã trao Bằng khen của Thống đốc cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KH&CN.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị này, Viện Chiến lược Ngân hàng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về KH&CN với các đối tác: KPMG, HDBank, Agrribank và Vietcombank.

Nâng cao khả năng ứng dụng của các đề tài nghiên cứu KH&CN

Phát biểu kết luận Hội nghị, đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, kết quả của các đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong thời gian qua, Phó Thống đốc nhấn mạnh, cuộc CMCN 4.0 tạo ra những đột phá trong ứng dụng công nghệ, thay đổi cách con người sống, làm việc, định hình lại các giá trị, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới. Sự phát triển của công nghệ đã ảnh hưởng sâu rộng, mang tính cải cách cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội, và ngành Ngân hàng không phải là ngoại lệ. Do vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN của Ngành, trên cơ sở những kết quả đạt được, nhận diện cơ hội và thách thức, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng phát huy tốt hơn nữa vai trò tư vấn cho Thống đốc NHNN một cách chính xác, kịp thời đối với hoạt động KH&CN của toàn ngành Ngân hàng; Phát huy vai trò đánh giá, phản biện trong quá trình xây dựng các chính sách của các đơn vị thuộc NHNN, đặc biệt là trong việc triển khai xây dựng các nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng cần phát huy vai trò là các nhà khoa học độc lập, hỗ trợ truyền thông các chính sách do NHNN ban hành.
 

image

Viện Chiến lược Ngân hàng ký kết thỏa thuận hợp tác về KH&CN với các đối tác

Viện Chiến lược ngân hàng phát huy vai trò là Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng KH&CN ngành Ngân hàng, thực sự là cầu nối đối với các Hội đồng KH&CN của các đơn vị cơ sở, các tổ chức nghiên cứu của các bộ/ngành và các trường đại học hoặc các tổ chức quốc tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi chuyên gia. Cùng với đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị trí của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên đối với việc cung cấp thông tin cần thiết trong các hoạt động KH&CN của ngành Ngân hàng thông qua chính sách đãi ngộ hợp lý.

Học viện Ngân hàng và Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh: Bám sát định hướng nghiên cứu của ngành Ngân hàng trong từng năm, từng giai đoạn để từ đó đề xuất các nghiên cứu phù hợp. Bên cạnh đó, các trường cần chủ động phát hiện ra những vấn đề mới, quan trọng đối với ngành Ngân hàng và đưa ra đề xuất nghiên cứu; Có biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý các nhiệm vụ KH&CN tại các trường, đảm bảo tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiến đối với từng nhiệm vụ cũng như tăng khả năng ứng dụng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN trong công tác giảng dạy và lưu trữ làm tài liệu tham khảo về khoa học, nghiệp vụ ngân hàng và các vấn đề liên quan cho giảng viên và các học viên.

Các đơn vị thuộc NHNN bám sát định hướng nghiên cứu của ngành Ngân hàng trong từng năm, từng giai đoạn để từ đó đề xuất các nghiên cứu phù hợp; Đề tài nghiên cứu KH&CN cần xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị để đảm bảo tính ứng dụng cao; Có biện pháp nâng cao khả năng ứng dụng của các đề tài nghiên cứu KH&CN của đơn vị đề xuất, tích cực phối hợp với các đơn vị khác trong hoạt động KH&CN; Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ dành thời gian nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động KH&CN của Ngành.

Các TCTD cần có cơ chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN. Tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN trong việc xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình nghiệp vụ nội bộ. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ của CMCN lần thứ tư vào hoạt động ngân hàng, ưu tiên phát triển ngân hàng theo mô hình ngân hàng số, trong đó lấy thanh toán số làm cửa ngõ để kết nối liền mạch với các ngân hàng khác.

Theo sbv.gov.vn
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
Tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng
29/02/2024 421 lượt xem
Ngày 28/02/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng nhằm đánh giá đúng tình hình an ninh, an toàn thông tin, các nguy cơ thách thức đối với ngành Ngân hàng; đồng thời quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ngành Ngân hàng trong thời gian tới.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/02/2024 183 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg ngày 24/04/2023, Quyết định 853/QĐ-TTg 17/07/2023 và Công văn số 126/TTg-QHĐP ngày 07/02/2024 Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, ngày 26/02/2024 đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thành viên Chính phủ đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long.
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến giới thiệu hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
28/02/2024 185 lượt xem
Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hội nghị đã kết nối với 416 điểm cầu cùng 18.319 đại biểu tham dự.
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
Tổng thuật: Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024
28/02/2024 272 lượt xem
Sáng 28/2/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024.
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bến Tre
27/02/2024 316 lượt xem
Sáng 27/2, đoàn công tác liên ngành của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),Thành viên Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Bến Tre về tình hình sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia.
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
27/02/2024 291 lượt xem
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
Đoàn NHNN tham dự chuỗi cuộc họp Nhóm công tác ASEAN tại Viêng Chăn, Lào
27/02/2024 233 lượt xem
Theo thông lệ, trước thềm Hội nghị cấp cao của Thống đốc và Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Phó Thống đốc và Thứ trưởng Tài chính ASEAN dự kiến diễn ra vào tháng 3, 4/2024, các Nhóm công tác trong khuôn khổ hợp tác hội nhập ngân hàng khu vực tài chính - ngân hàng ASEAN (Nhóm công tác ASEAN) tổ chức họp để chuẩn bị các nội dung kỹ thuật báo cáo lên cấp cao.
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng làm việc với Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam
27/02/2024 200 lượt xem
Ngày 26/02/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ramachandran Arumugamangalam Subramanyam, Tổng Giám đốc Citibank tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp cùng Phó Thống đốc có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng. Về phía ngân hàng Citibank tại Việt Nam có lãnh đạo phụ trách khối tuân thủ và phụ trách quan hệ đối ngoại.
Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
27/02/2024 223 lượt xem
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương vừa ký ban hành Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận này.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

77.500

79.500

Vàng SJC 5c

77.500

79.520

Vàng nhẫn 9999

63.750

64.950

Vàng nữ trang 9999

63.550

64.550


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,460 24,830 26,071 27,501 30,477 31,774 158.92 168.20
BIDV 24,515 24,825 26,260 27,480 30,602 31,755 159.98 168.42
VietinBank 24,419 24,839 26,295 27,490 30,875 31,885 160.54 168.49
Agribank 24,480 24,820 26,252 27,272 30,685 31,670 160.70 166.31
Eximbank 24,430 24,820 26,348 27,098 30,793 31,668 161.36 165.94
ACB 24,460 24,810 26,399 27,057 30,960 31,604 160.99 166.16
Sacombank 24,445 24,910 26,492 27,050 31,038 31,561 161.75 166.8
Techcombank 24,488 24,834 26,136 27,486 30,466 31,797 157.17 169.61
LPBank 24,240 25,180 26,277 27,616 30,936 31,879 159.36 170.83
DongA Bank 24,530 24,830 26,400 27,060 30,850 31,680 159.20 166.10
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,90
1,90
2,20
3,20
3,20
4,80
5,00
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,40
2,50
2,70
3,70
3,90
4,60
4,60
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,20
2,30
2,40
3,70
4,00
4,80
5,55
Techcombank
0,10
-
-
-
2,50
2,50
2,90
3,50
3,55
4,40
4,40
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,70
5,00
5,20
Agribank
0,20
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,80
4,90
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,00
3,20
3,40
4,20
4,30
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?