Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16
17/04/2024 368 lượt xem
Ngày 16/4/2024 tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW.
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW, các đồng chí trong Ban chấp hành, các Ban của Đảng ủy Cơ quan NHTW, các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan NHTW…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW nhấn mạnh, thực hiện chương trình công tác toàn khóa và chương trình làm việc năm 2024, Đảng ủy cơ quan NHTW tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (mở rộng) để thực hiện các nội dung: Đánh giá sơ kết quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024 của Đảng bộ cơ quan NHTW; Thông qua dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy cơ quan NHTW; Đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tích cực tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các dự thảo Báo cáo và Quyết định; đồng thời, đề xuất thêm các giải pháp thiết thực giúp Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình công tác quý II/2024.

Đ/c Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW trình bày dự thảo
Báo cáo sơ kết quý I

Theo các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, trong quý I/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các vụ, cục, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham mưu thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận,... của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan NHTW. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng. Nhờ đó, chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao; Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện rõ vai trò của tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng NHTW vững mạnh toàn diện.Đ/c Cấn Quốc Hưng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trình bày dự thảo sơ kết 03 năm thực hiện
Kết luận số 01-KL/TW

Về đánh giá sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, báo cáo nêu rõ Đảng ủy cơ quan NHTW thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Thông qua việc nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là việc xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo Bác toàn khóa và hằng năm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực thi đạo đức công vụ, chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ đã được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và ngành Ngân hàng giai đoạn 2021 - 2023.

Cùng với đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu của các đại biểu đã nhất trí cao với các nội dung báo cáo và tập trung phân tích bối cảnh, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tác động tới công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN cũng như bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, đoàn kết, nhất trí cao của Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và toàn thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động NHTW quyết tâm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng theo kế hoạch đề ra.

Kết luận Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đề nghị Văn phòng và các Ban Đảng ủy Cơ quan NHTW nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc, hoàn thiện 02 dự thảo báo cáo và Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy để ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên đã đề ra tại chương trình công tác quý II/2024, đồng chí Nguyễn Thị Hồng lưu ý các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, lãnh đạo các ban ban chuyên trách của Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 219-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng NHNN về chủ trương, định hướng nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng năm 2024 và Chương trình làm việc năm 2024 của Đảng ủy cơ quan NHTW để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chính quyền cùng cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng theo kế hoạch đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương;...

Cùng với đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bổ sung quy hoạch và bổ sung, kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ cơ quan NHTW.

Tập trung triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và Sổ tay đảng viên điện tử cho các cấp ủy trực thuộc theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan NHTW.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, đảm bảo gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 05-KH/ĐUNH ngày 10/12/2021 của Đảng ủy cơ quan NHTW.

Theo sbv.gov.vn
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
30/05/2024 101 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 5/3/2024, Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2024, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024, Thông báo kết luận số 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024, ngày 29/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4462/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất.
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
30/05/2024 128 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
30/05/2024 64 lượt xem
Từ ngày 24 - 26/5/2024, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 73 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng và kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), Đảng bộ CIC đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024 tại tỉnh Nghệ An.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
30/05/2024 71 lượt xem
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 29/5/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; và nhiều nội dung quan trọng khác.
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
30/05/2024 72 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
30/05/2024 68 lượt xem
Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 29/5/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thị trường vàng...
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
29/05/2024 133 lượt xem
Ngày 29/5/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Quang Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch triển khai các biện pháp can thiệp thị trường vàng trong thời gian tới của NHNN.
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
29/05/2024 160 lượt xem
Với mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero, trong hai ngày 28 và 29/5/2024, tại Hà Nội, Hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương 2024 với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
29/05/2024 121 lượt xem
Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW), Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng (TCNH), ngày 29/5/2024, tại Phòng họp TCNH, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), số 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Chi đoàn TCNH đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?