Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
14/11/2023 423 lượt xem
Sáng 14/11/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn thể Đảng ủy các cơ quan Trung ương, điểm cầu chính tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kết nối với 396 điểm cầu và hơn 16 nghìn cán bộ, đảng viên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường. Tham dự tại điểm cầu chính có GS., TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, đảng viên thuộc cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW); Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan NHTW; cấp ủy của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW; Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW; thành viên Ban Chỉ đạo 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các ban và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy cơ quan NHTW; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy cơ quan NHTW…

Tại Hội nghị, GS., TS. Tạ Ngọc Tấn cho biết, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng vừa tổ chức thành công, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, nước ta vừa diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm.

 

GS., TS. Tạ Ngọc Tấn giới thiệu các nội dung cơ bản trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giới thiệu về cuốn sách, GS., TS. Tạ Ngọc Tấn cho biết, cuốn sách có độ dày hơn 500 trang, tuyển chọn hơn 40 bài viết, bài phát biểu, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị Trung ương và Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kì khóa XIII; những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 06 vùng kinh tế của đất nước, đối với các lực lượng và từng ngành, từng lĩnh vực.

Cuốn sách được kết cấu thành 04 chủ đề lớn:

Một là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, là những định hướng chung cho các kì họp của Ban Chấp hành Trung ương.

Hai là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 06 vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Ba là, các bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi thăm, làm việc tại các địa phương, đơn vị.
Bốn là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi gặp mặt với các bộ, ngành, Trung ương về các vấn đề vĩ mô của đất nước.

Nội dung các bài viết trong cuốn sách tập trung bao quát những vấn đề đặt ra, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế trọng điểm; các vấn đề liên quan đến phát triển văn hóa; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo cơ sở xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng ngành, từng vùng; đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, cải thiện đời sống cho Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

GS., TS. Tạ Ngọc Tấn cho rằng, nội dung cuốn sách tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong nửa đầu nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặt ra những vấn đề cần thiết xem xét, cân nhắc để triển khai thực hiện hoàn thành trong nửa nhiệm kì còn lại để giành được thắng lợi chung của đất nước. Cuốn sách là sự kết tinh trí tuệ, nhận thức, tri thức không của chỉ riêng cá nhân Tổng Bí thư mà là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, của Nhân dân ta. Trên cơ sở giới thiệu nội dung cuốn sách, cán bộ, đảng viên cần tự nhận thức, tiếp cận cuốn sách một cách hệ thống để hiểu kĩ hơn các tư tưởng, chỉ đạo, từ đó, thể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, xác định nhiệm vụ của bản thân trong tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tổng kết Hội nghị
 
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, tiêu đề của cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” như là mệnh lệnh của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đối với toàn thể đảng viên, quân và dân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của 62 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ đặc thù, đều là các cơ quan chiến lược, tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Với tầm quan trọng đó, các Đảng ủy trực thuộc cần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, cần coi đây là kì vọng và mệnh lệnh của Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Hiện nay, chúng ta đã thực hiện một nửa chặng đường của nhiệm kì khóa XIII, nhiều chỉ tiêu, công việc của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đã hoàn thành, nhưng cũng còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt và có nguy cơ không đạt. Vì vậy, việc xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời điểm này cho thấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mong muốn tất cả đảng viên trong các ngành, lĩnh vực công tác tận dụng tốt thời cơ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai thật sớm, thật nhanh, truyền đạt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách đến toàn thể cán bộ, đảng viên để có quyết tâm mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị. Việc truyền đạt phải có trọng tâm, trọng điểm với nội dung phù hợp, sát với từng cơ quan, đơn vị để các đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra.

Trần Kim
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
NHNN họp với các chuyên gia về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ
NHNN họp với các chuyên gia về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ
18/07/2024 63 lượt xem
Ngày 17/7/2024, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức họp với các chuyên gia kinh tế để trao đổi về chính sách ngoại tệ và lãi suất tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao NHNN về các biện pháp chống đô la hóa cũng như chính sách lãi suất USD 0% đã và đang phát huy hiệu quả, qua đó góp phần ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ, giảm tỷ lệ đô la hóa, tăng dự trữ ngoại hối và tác động đến luồng kiều hối cũng như dòng vốn FII và FDI…
Thông báo giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 18/7/2024
Thông báo giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 18/7/2024
18/07/2024 76 lượt xem
Căn cứ phương án bán vàng miếng SJC trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) và Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn ( SJC) đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phê duyệt, giá bán vàng miếng trực tiếp ngày 18/7/2024
ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam
18/07/2024 49 lượt xem
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á trong năm 2024. Trong khi đó, ADB duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 là 6%, tương đương với mức dự báo mà ngân hàng này đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.
Đảng ủy cơ quan NHTW lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng
17/07/2024 89 lượt xem
Ngày 17/7/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025...
AIIB sẽ dành 5 tỉ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam
AIIB sẽ dành 5 tỉ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam
17/07/2024 154 lượt xem
Ngày 17/7/2024, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Việt Nam.
Tỉnh Nam Định thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội
Tỉnh Nam Định thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội
17/07/2024 81 lượt xem
Ngày 16/7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40).
Ký kết Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát Singapore
Ký kết Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Lực lượng Cảnh sát Singapore
17/07/2024 119 lượt xem
Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được sự thống nhất của các Bộ, ngành có liên quan, ngày 08/7/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố (gọi tắt là MOU giữa NHNN và STRO) và thực hiện ký kết Bản ghi nhớ theo hình thức ký trao tay.
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp ông Kim Lập Quần - Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp ông Kim Lập Quần - Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á
16/07/2024 357 lượt xem
Chiều 15/7/2024, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã có buổi gặp mặt và làm việc với ông Kim Lập Quần - Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 - 19/7/2024.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn coi cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn coi cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
16/07/2024 241 lượt xem
Sáng 15/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ tám của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là một điển hình thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

75.980

76.980

Vàng SJC 5c

75.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

75.980

76.8980

Vàng nữ trang 9999

75.980

76.580


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,207 25,457 26,914 28,390 32,040 33,402 155.32 164.39
BIDV 25,237 25,457 27,158 28,441 32,354 33,470 156.2 164.31
VietinBank 24,245 25,457 27,197 28,397 32,497 33,507 156.34 164.09
Agribank 25,230 25,457 27,129 28,375 32,251 33,420 156.40 164.33
Eximbank 25,160 25,457 27,172 28,081 32,399 33,383 157.25 162.51
ACB 25,170 25,457 27,167 28,099 32,443 33,423 156.78 162.98
Sacombank 25,195 25,457 27,376 28,129 32,651 33,332 158.1 163.11
Techcombank 25,164 25,457 27,032 28,396 32,109 33,450 153.51 165.91
LPBank 25,017 25,457 27,083 28,645 32,607 33,484 156.64 167.16
DongA Bank 25,200 25,457 27,200 28,080 32,370 33,480 155.10 163.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,60
2,60
2,90
3,80
3,80
4,50
4,50
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
2,00
2,00
2,30
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?