Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
14/11/2023 186 lượt xem
Sáng 14/11/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn thể Đảng ủy các cơ quan Trung ương, điểm cầu chính tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kết nối với 396 điểm cầu và hơn 16 nghìn cán bộ, đảng viên.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm,  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường. Tham dự tại điểm cầu chính có GS., TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, đảng viên thuộc cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại điểm cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW); Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan NHTW; cấp ủy của các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW; Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHTW; thành viên Ban Chỉ đạo 35 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các ban và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy cơ quan NHTW; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy cơ quan NHTW…

Tại Hội nghị, GS., TS. Tạ Ngọc Tấn cho biết, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII của Đảng vừa tổ chức thành công, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, nước ta vừa diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm.

 

GS., TS. Tạ Ngọc Tấn giới thiệu các nội dung cơ bản trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Giới thiệu về cuốn sách, GS., TS. Tạ Ngọc Tấn cho biết, cuốn sách có độ dày hơn 500 trang, tuyển chọn hơn 40 bài viết, bài phát biểu, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị Trung ương và Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kì khóa XIII; những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 06 vùng kinh tế của đất nước, đối với các lực lượng và từng ngành, từng lĩnh vực.

Cuốn sách được kết cấu thành 04 chủ đề lớn:

Một là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, là những định hướng chung cho các kì họp của Ban Chấp hành Trung ương.

Hai là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 06 vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Ba là, các bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi thăm, làm việc tại các địa phương, đơn vị.
Bốn là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi gặp mặt với các bộ, ngành, Trung ương về các vấn đề vĩ mô của đất nước.

Nội dung các bài viết trong cuốn sách tập trung bao quát những vấn đề đặt ra, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế trọng điểm; các vấn đề liên quan đến phát triển văn hóa; quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo cơ sở xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn sâu sát của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng ngành, từng vùng; đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội, cải thiện đời sống cho Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

GS., TS. Tạ Ngọc Tấn cho rằng, nội dung cuốn sách tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong nửa đầu nhiệm kì thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặt ra những vấn đề cần thiết xem xét, cân nhắc để triển khai thực hiện hoàn thành trong nửa nhiệm kì còn lại để giành được thắng lợi chung của đất nước. Cuốn sách là sự kết tinh trí tuệ, nhận thức, tri thức không của chỉ riêng cá nhân Tổng Bí thư mà là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, của Nhân dân ta. Trên cơ sở giới thiệu nội dung cuốn sách, cán bộ, đảng viên cần tự nhận thức, tiếp cận cuốn sách một cách hệ thống để hiểu kĩ hơn các tư tưởng, chỉ đạo, từ đó, thể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, xác định nhiệm vụ của bản thân trong tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể  - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tổng kết Hội nghị
 
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, tiêu đề của cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” như là mệnh lệnh của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đối với toàn thể đảng viên, quân và dân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của 62 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ đặc thù, đều là các cơ quan chiến lược, tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Với tầm quan trọng đó, các Đảng ủy trực thuộc cần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, cần coi đây là kì vọng và mệnh lệnh của Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Hiện nay, chúng ta đã thực hiện một nửa chặng đường của nhiệm kì khóa XIII, nhiều chỉ tiêu, công việc của các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đã hoàn thành, nhưng cũng còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt và có nguy cơ không đạt. Vì vậy, việc xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời điểm này cho thấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mong muốn tất cả đảng viên trong các ngành, lĩnh vực công tác tận dụng tốt thời cơ hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai thật sớm, thật nhanh, truyền đạt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách đến toàn thể cán bộ, đảng viên để có quyết tâm mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị. Việc truyền đạt phải có trọng tâm, trọng điểm với nội dung phù hợp, sát với từng cơ quan, đơn vị để các đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra.

Trần Kim
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của BIS và Hội nghị cấp cao HKMA-BIS 2023
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của BIS và Hội nghị cấp cao HKMA-BIS 2023
29/11/2023 46 lượt xem
Từ ngày 26-28/11/2023, Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và Hội nghị cấp cao do Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) phối hợp với BIS tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc.
ADB: Thị trường trái phiếu nội tệ tăng do NHNN
ADB: Thị trường trái phiếu nội tệ tăng do NHNN
29/11/2023 78 lượt xem
Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phát hành tín phiếu đã giúp thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của nền kinh tế tăng 3,9% so với quý trước. Vào cuối tháng 9, tổng lượng trái phiếu đang lưu hành đạt 108,6 tỷ USD.
Vietcombank 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam
Vietcombank 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam
28/11/2023 112 lượt xem
Ngày 23/11/2023, Công ty tư vấn Tiên phong về Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc (Anphabe) đã chính thức công bố kết quả Bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Theo đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.
Thêm những nhịp cầu kết nối yêu thương
Thêm những nhịp cầu kết nối yêu thương
28/11/2023 175 lượt xem
Tiếp nối những hành trình lan tỏa yêu thương của Khối thi đua các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến với người dân vùng cao tỉnh Hà Giang, vượt chặng đường dài hơn 300 km, chúng tôi đến với xã Bản Rịa - xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang - nằm cách trung tâm huyện 16 km; xã có bốn thôn với 429 hộ, 1.944 khẩu, số hộ nghèo toàn xã 136 hộ/429 hộ, chiếm 31,7%; hộ cận nghèo 47 hộ/429 hộ, chiếm 10,96%; dân tộc Tày chiếm gần 80% dân số toàn xã. Kinh tế của xã chủ yếu là nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại cây trồng như chè, quế, bồ đề, trẩu.
BAC A BANK khai trương phòng giao dịch mới tại Nam Định
BAC A BANK khai trương phòng giao dịch mới tại Nam Định
28/11/2023 88 lượt xem
Ngày 21/11/2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức lễ khai trương Phòng Giao dịch Hải Hậu, trực thuộc BAC A BANK Chi nhánh Nam Định, tại địa chỉ xóm Tây Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lí để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lí để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn
27/11/2023 101 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (Luật BHTG) được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/11/2023 151 lượt xem
Ngày 21/11/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2163/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của NHNN.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng
25/11/2023 112 lượt xem
Ngày 21/11/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2166/QĐ-NHNN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng.
Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2023
Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2023
24/11/2023 135 lượt xem
Ngày 24/11/2023, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 tại Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở NHNN.
Giá vàngXem chi tiết
GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY
Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
Vàng SJC 5c
70.550
71.370
Vàng nhẫn 9999
59.850
60.950
Vàng nữ trang 9999
59.750
60.650

Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,030 24,400 25,749 27,163 29,595 30,855 157.45 166.68
BIDV 24,100 24,400 25,966 27,166 29,768 30,883 158.39 166.73
VietinBank 24,018 24,438 26,054 27,189 30,019 31,029 158.92 166.87
Agribank 24,060 24,400 25,994 26,786 29,828 30,798 159.38 164.24
Eximbank 24,030 24,420 26,047 26,774 29,942 30,778 159.81 164.27
ACB 24,060 24,410 26,100 26,756 30,118 30,752 159.42 164.58
Sacombank 24,050 24,410 26,177 26,848 30,176 30,705 159.64 166.24
Techcombank 24,079 24,433 25,823 27,182 29,613 30,934 155.45 167.94
LPBank 24,040 24,600 25,962 27,303 30,064 31,002 157.67 169.15
DongA Bank 24,100 24,390 26,070 26.740 29,980 30,790 157.5 164.5
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?