Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng là mục tiêu trọng tâm hàng đầu
11/11/2023 529 lượt xem
Chiều 10/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW; Bí thư các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị 
 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kết quả công tác tháng 10 và chương trình trọng tâm các tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ cơ quan NHTW, đồng chí Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các vụ, cục, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham mưu thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác giám sát thường xuyên được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng được thực hiện thường xuyên, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng,... được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm chính trị ngành Ngân hàng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc do những khó khăn, bất cập của nội tại nền kinh tế và áp lực gia tăng từ những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế, chính trị thế giới.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, đồng chí Cấn Quốc Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan NHTW đã triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 100-KL/TW tới các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kết luận số 05-KL/ĐUK ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK tới các cấp ủy trực thuộc tại Hội nghị của Đảng ủy để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc xây dựng, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW quan tâm; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy luôn được bố trí theo tiêu chuẩn tối đa là 20 đồng chí, là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW, cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHNNTW và Đoàn Thanh niên NHTW. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Tổ trưởng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN. Việc thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Ban Thường vụ Đảng ủy đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy trực thuộc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác xây dựng Đảng nói chung và của Đảng bộ cơ quan NHTW nói riêng.

Với phương thức thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ hằng tháng, hoặc báo cáo nhanh, đột xuất, các báo cáo của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã nắm bắt, tổng hợp được tình hình dư luận xã hội, bảo đảm tính kịp thời, khách quan, toàn diện, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng, nhất là những thay đổi về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Ngành và những thông tin, dư luận “nóng” trên báo chí, mạng xã hội. Trên cơ sở đó, các báo cáo đã dự báo các tình huống phát sinh, các điểm nóng tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW có những chỉ đạo định hướng tư tưởng, định hướng tuyên truyền kịp thời, nhất là những thời điểm báo chí, mạng xã hội đưa tin về những vụ việc liên quan đến hoạt động và cán bộ của Ngân hàng.
 


Toàn cảnh Hội nghị 

 
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan NHTW trong thời gian qua đã được Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân ghi nhận.

Dù ở trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và kịp thời, từ đó, ngành Ngân hàng vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ an toàn hệ thống. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW cũng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị Đảng ủy cơ quan NHTW chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, lựa chọn các vấn đề trọng tâm của Chi bộ, Đảng bộ để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, triển khai tốt công tác an sinh xã hội, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, trong 9 tháng đầu năm 2023 và tháng 10 vừa qua, Ban Lãnh đạo NHNN đã đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khoá XV, tại phiên thảo luận tình hình kinh tế -  xã hội năm 2023 và đưa ra chỉ tiêu kinh tế của năm 2024, trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho thấy, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã có đóng góp quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, lãi suất ổn định. NHNN cũng thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Vừa qua, kết quả đánh giá tín nhiệm của Quốc hội đã cho thấy sự ghi nhận, đóng góp của ngành Ngân hàng trong thành công chung của nền kinh tế. Đây là động lực để toàn Ngành đã cố gắng rồi lại cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Đối với chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2023, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đề nghị các cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là công tác hoàn thiện thể chế, đặc biệt là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, bối cảnh trong nước cũng nhiều áp lực đối với việc điều hành, vì vậy, nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối… là nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đặc biệt, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ và đảng viên; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, đảm bảo gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng; tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang theo Kế hoạch số 05-KH/ĐUNH ngày 10/12/2021 của Đảng ủy cơ quan NHTW; tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023…

Nhiệm vụ cuối năm 2023, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tổng kết công tác năm; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, khen thưởng năm 2023; chỉ đạo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ theo kế hoạch đề ra; tổ chức vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ theo Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
AT
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
30/05/2024 103 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 5/3/2024, Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2024, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024, Thông báo kết luận số 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024, ngày 29/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4462/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất.
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
30/05/2024 158 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
30/05/2024 64 lượt xem
Từ ngày 24 - 26/5/2024, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 73 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng và kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), Đảng bộ CIC đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024 tại tỉnh Nghệ An.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
30/05/2024 72 lượt xem
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 29/5/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; và nhiều nội dung quan trọng khác.
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
30/05/2024 73 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
30/05/2024 68 lượt xem
Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 29/5/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thị trường vàng...
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
29/05/2024 134 lượt xem
Ngày 29/5/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Quang Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch triển khai các biện pháp can thiệp thị trường vàng trong thời gian tới của NHNN.
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
29/05/2024 162 lượt xem
Với mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero, trong hai ngày 28 và 29/5/2024, tại Hà Nội, Hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương 2024 với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
29/05/2024 122 lượt xem
Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW), Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng (TCNH), ngày 29/5/2024, tại Phòng họp TCNH, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), số 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Chi đoàn TCNH đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?