Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng là mục tiêu trọng tâm hàng đầu
11/11/2023 170 lượt xem
Chiều 10/11/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan NHTW; Bí thư các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy cơ quan NHTW.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng,
Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị 
 

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, kết quả công tác tháng 10 và chương trình trọng tâm các tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ cơ quan NHTW, đồng chí Lê Thị Mai Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng các vụ, cục, đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tham mưu thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Chất lượng cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, công tác giám sát thường xuyên được chú trọng. Công tác dân vận của Đảng được thực hiện thường xuyên, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng,... được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm chính trị ngành Ngân hàng vẫn còn gặp nhiều vướng mắc do những khó khăn, bất cập của nội tại nền kinh tế và áp lực gia tăng từ những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế, chính trị thế giới.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong Đảng bộ

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, đồng chí Cấn Quốc Hưng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội, ngay sau khi có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan NHTW đã triển khai thực hiện, tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 100-KL/TW tới các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ. Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 về tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kết luận số 05-KL/ĐUK ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK tới các cấp ủy trực thuộc tại Hội nghị của Đảng ủy để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, việc xây dựng, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW quan tâm; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy luôn được bố trí theo tiêu chuẩn tối đa là 20 đồng chí, là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan NHTW, cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan NHNNTW và Đoàn Thanh niên NHTW. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Tổ trưởng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN. Việc thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Ban Thường vụ Đảng ủy đã nâng cao nhận thức của các cấp ủy trực thuộc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác xây dựng Đảng nói chung và của Đảng bộ cơ quan NHTW nói riêng.

Với phương thức thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ hằng tháng, hoặc báo cáo nhanh, đột xuất, các báo cáo của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội đã nắm bắt, tổng hợp được tình hình dư luận xã hội, bảo đảm tính kịp thời, khách quan, toàn diện, trung thực tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng, nhất là những thay đổi về cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Ngành và những thông tin, dư luận “nóng” trên báo chí, mạng xã hội. Trên cơ sở đó, các báo cáo đã dự báo các tình huống phát sinh, các điểm nóng tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW có những chỉ đạo định hướng tư tưởng, định hướng tuyên truyền kịp thời, nhất là những thời điểm báo chí, mạng xã hội đưa tin về những vụ việc liên quan đến hoạt động và cán bộ của Ngân hàng.
 


Toàn cảnh Hội nghị 

 
Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định, những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan NHTW trong thời gian qua đã được Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân ghi nhận.

Dù ở trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và kịp thời, từ đó, ngành Ngân hàng vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, vừa giữ an toàn hệ thống. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan NHTW cũng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Trong thời gian tới, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị Đảng ủy cơ quan NHTW chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, lựa chọn các vấn đề trọng tâm của Chi bộ, Đảng bộ để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, triển khai tốt công tác an sinh xã hội, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, trong 9 tháng đầu năm 2023 và tháng 10 vừa qua, Ban Lãnh đạo NHNN đã đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Tại kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khoá XV, tại phiên thảo luận tình hình kinh tế -  xã hội năm 2023 và đưa ra chỉ tiêu kinh tế của năm 2024, trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho thấy, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã có đóng góp quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, lãi suất ổn định. NHNN cũng thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Vừa qua, kết quả đánh giá tín nhiệm của Quốc hội đã cho thấy sự ghi nhận, đóng góp của ngành Ngân hàng trong thành công chung của nền kinh tế. Đây là động lực để toàn Ngành đã cố gắng rồi lại cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Đối với chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2023, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Bí thư Đảng ủy cơ quan NHTW, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đề nghị các cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm là công tác hoàn thiện thể chế, đặc biệt là Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, bối cảnh trong nước cũng nhiều áp lực đối với việc điều hành, vì vậy, nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối… là nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát tình hình thực tiễn và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành. Đặc biệt, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng NHNN trong chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cấp uỷ và đảng viên; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, đảm bảo gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng; tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong khuôn khổ chương trình kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang theo Kế hoạch số 05-KH/ĐUNH ngày 10/12/2021 của Đảng ủy cơ quan NHTW; tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023…

Nhiệm vụ cuối năm 2023, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tổng kết công tác năm; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, khen thưởng năm 2023; chỉ đạo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ theo kế hoạch đề ra; tổ chức vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ theo Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
AT
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của BIS và Hội nghị cấp cao HKMA-BIS 2023
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của BIS và Hội nghị cấp cao HKMA-BIS 2023
29/11/2023 46 lượt xem
Từ ngày 26-28/11/2023, Đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Thống đốc Đặc biệt của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) và Hội nghị cấp cao do Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) phối hợp với BIS tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc.
ADB: Thị trường trái phiếu nội tệ tăng do NHNN
ADB: Thị trường trái phiếu nội tệ tăng do NHNN
29/11/2023 78 lượt xem
Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phát hành tín phiếu đã giúp thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của nền kinh tế tăng 3,9% so với quý trước. Vào cuối tháng 9, tổng lượng trái phiếu đang lưu hành đạt 108,6 tỷ USD.
Vietcombank 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam
Vietcombank 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam
28/11/2023 113 lượt xem
Ngày 23/11/2023, Công ty tư vấn Tiên phong về Thương hiệu Nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc Hạnh phúc (Anphabe) đã chính thức công bố kết quả Bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023. Theo đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 8 năm liên tiếp là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.
Thêm những nhịp cầu kết nối yêu thương
Thêm những nhịp cầu kết nối yêu thương
28/11/2023 175 lượt xem
Tiếp nối những hành trình lan tỏa yêu thương của Khối thi đua các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đến với người dân vùng cao tỉnh Hà Giang, vượt chặng đường dài hơn 300 km, chúng tôi đến với xã Bản Rịa - xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang - nằm cách trung tâm huyện 16 km; xã có bốn thôn với 429 hộ, 1.944 khẩu, số hộ nghèo toàn xã 136 hộ/429 hộ, chiếm 31,7%; hộ cận nghèo 47 hộ/429 hộ, chiếm 10,96%; dân tộc Tày chiếm gần 80% dân số toàn xã. Kinh tế của xã chủ yếu là nông, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại cây trồng như chè, quế, bồ đề, trẩu.
BAC A BANK khai trương phòng giao dịch mới tại Nam Định
BAC A BANK khai trương phòng giao dịch mới tại Nam Định
28/11/2023 88 lượt xem
Ngày 21/11/2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) tổ chức lễ khai trương Phòng Giao dịch Hải Hậu, trực thuộc BAC A BANK Chi nhánh Nam Định, tại địa chỉ xóm Tây Lễ, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lí để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lí để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn
27/11/2023 101 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (Luật BHTG) được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
27/11/2023 151 lượt xem
Ngày 21/11/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2163/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của NHNN.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng
25/11/2023 112 lượt xem
Ngày 21/11/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 2166/QĐ-NHNN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng.
Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2023
Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2023
24/11/2023 135 lượt xem
Ngày 24/11/2023, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 tại Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở NHNN.
Giá vàngXem chi tiết
GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY
Khu vực
Mua vào
Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L
70.550
71.350
Vàng SJC 5c
70.550
71.370
Vàng nhẫn 9999
59.850
60.950
Vàng nữ trang 9999
59.750
60.650

Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24,030 24,400 25,749 27,163 29,595 30,855 157.45 166.68
BIDV 24,100 24,400 25,966 27,166 29,768 30,883 158.39 166.73
VietinBank 24,018 24,438 26,054 27,189 30,019 31,029 158.92 166.87
Agribank 24,060 24,400 25,994 26,786 29,828 30,798 159.38 164.24
Eximbank 24,030 24,420 26,047 26,774 29,942 30,778 159.81 164.27
ACB 24,060 24,410 26,100 26,756 30,118 30,752 159.42 164.58
Sacombank 24,050 24,410 26,177 26,848 30,176 30,705 159.64 166.24
Techcombank 24,079 24,433 25,823 27,182 29,613 30,934 155.45 167.94
LPBank 24,040 24,600 25,962 27,303 30,064 31,002 157.67 169.15
DongA Bank 24,100 24,390 26,070 26.740 29,980 30,790 157.5 164.5
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
2,60
2,60
2,90
3,90
3,90
5,00
5,00
BIDV
0,10
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
3,20
3,30
3,40
4,50
4,55
4,60
4,60
Sacombank
-
-
-
-
3,40
3,50
3,60
4,50
4,75
4,80
4,95
Techcombank
0,10
-
-
-
3,20
3,20
3,50
4,50
4,55
4,90
4,90
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
3,50
3,60
3,70
4,80
4,90
5,30
6,10
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,90
3,90
3,90
4,90
5,10
5,40
5,60
Agribank
0,20
-
-
-
3,00
3,00
3,30
4,30
4,30
5,30
5,30
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,40
3,50
3,70
4,80
5,10
5,40
5,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?