Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia
10/01/2023 8.232 lượt xem
Bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ tiếp tục triển khai các định hướng, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ để nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật thúc đẩy chuyển đổi số và khung pháp lý cho hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đem lại sự tiện ích cho doanh nghiệp và người dân.
 

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng (Ảnh: Đức Khanh)

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi với phóng viên về những thành tựu trong số hóa ngành Ngân hàng, nhận diện những khó khăn, thách thức và chia sẻ giải pháp thời gian tới để có thể hiện thực hóa các mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
 
Phóng viên: Chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng nói riêng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Chính phủ. Tài chính -Ngân hàng được xác định là một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Tại sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng ngày 04/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, ngành Ngân hàng đã có sự chuẩn bị và thực thi như thế nào, thưa Phó Thống đốc?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng vừa qua, NHNN đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của ngành Ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số, trong đó NHNN đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt toàn Ngành và đã đạt nhiều kết quả tích cực, đưa nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ kịp thời, hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng đã nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng cần chú trọng thực hiện, bao gồm: (i) Hoàn thiện cơ sở pháp lý; (ii) Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối liên thông; (iii) Đảm bảo an ninh, an toàn; (iv) Tăng cường công tác tuyên truyền; (v) Chú trọng công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (vi) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đây cũng là những trụ cột quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số mà thời gian qua NHNN đã và đang triển khai quyết liệt, cụ thể:

Thứ nhất, NHNN đã tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật và ban hành nhiều chính sách quan trọng để hoàn thiện hàng lang pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Cụ thể, rà soát sửa đổi Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), Luật Phòng, chống rửa tiền… và tích cực tham gia xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng như: dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Nghị định về định danh và xác thực điện tử... Đồng thời, xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và Nghị định về Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành và hướng dẫn triển khai việc mở tài khoản, phát hành thẻ bằng phương thức điện tử eKYC. Triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money). Đáng chú ý là ban hành, triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật thanh toán như mã QR, thẻ chíp nội địa tạo thuận lợi cho chấp nhận thanh toán liên thông rộng khắp, an toàn, giảm chi phí....

Thứ hai, các hạ tầng quan trọng của ngành Ngân hàng như: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống thông tin tín dụng quốc gia… thường xuyên được nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Ngoài ra, NHNN cùng một số TCTD đã và đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu các phương án kết nối, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để tăng cường hơn nữa tính hiệu quả và khả năng kết nối liên thông các dịch vụ của ngành Ngân hàng.

Thứ ba, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật hoạt động ngân hàng luôn được quan tâm, chú trọng. NHNN thường xuyên theo dõi, giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hạ tầng công nghệ thông tin…; ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm, yêu cầu các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, NHNN cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông…) để trao đổi thông tin, xử lý nhiều vụ việc gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng.

Thứ tư, NHNN luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức ngân hàng - tài chính, góp phần thay đổi nhận thức người dân về lợi ích của chuyển đổi số, về sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, an toàn, bảo mật qua kênh số bằng hàng loạt các hoạt động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như: chuyên mục “Tay hòm chìa khóa” (VTV1), cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”; tổ chức và truyền thông các sự kiện quan trọng của Ngành như: “Ngày không tiền mặt” 16/6 hằng năm, công bố “Ngày Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng 11/5 tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Thứ năm, NHNN hiện đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 1537/QĐ-NHNN ngày 17/7/2019 của Thống đốc NHNN về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực Phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành; đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn ngành Ngân hàng. NHNN đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc các chi nhánh NHNN 63 tỉnh, thành phố do Lãnh đạo NHNN chủ trì, tham gia giảng dạy.

Thứ sáu, NHNN đã và đang hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tận dụng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong việc nghiên cứu các công nghệ mới, chuyển đổi số như: ADB, World Bank, GIZ… Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức giữa NHNN và Ngân hàng Trung ương (NHTW) Hàn Quốc (BOK), trong năm 2021, BOK đã hỗ trợ đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ NHNN và hợp tác với NHNN xây dựng báo cáo tư vấn “Tăng cường năng lực giám sát hệ thống toán tại NHNN”.

Tại Hội nghị song phương cấp cao 2019 giữa NHTW Thái Lan và NHNN Việt Nam đã thông qua Biên bản ghi nhớ (MOU) về đổi mới tài chính, trong đó có nội dung hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Thái Lan. Dự án đã kết nối chính thức trong năm 2021 và hiện đang tiếp tục triển khai mở rộng ngân hàng thành viên tham gia. Bên cạnh đó, các TCTD cũng chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm đẩy mạnh mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, cung ứng sản phẩm dịch vụ hiện đại.

Phóng viên: Ngân hàng là ngành đầu tiên có ngày chuyển đổi số của ngành, cũng là ngành đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ số hóa, chuyển đổi số đã và đang liên tục đem lại những cải tiến và đột phá trong việc cung cấp các hoạt động dịch vụ. Ông có thể chia sẻ thêm về kết quả chuyển đổi số ngành Ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian qua?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Có thể thấy rằng, thời gian qua, các ngân hàng đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động ngân hàng, cung ứng các sản phẩm dịch vụ an toàn, tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Nhiều ngân hàng đã chủ động hợp tác các hãng công nghệ lớn (Big Tech), các công ty Fintech để nâng cao hiệu quả vận hành qua ứng dụng các công nghệ, giải pháp số tiên tiến. Hợp tác với các đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ để cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng và ngoài ngân hàng một cách an toàn, thuận tiện, tích hợp sâu vào hành trình số của khách hàng.

Các ngân hàng cũng xây dựng thiết lập các trung tâm, đơn vị riêng trong nội bộ nhằm nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển đổi số ngân hàng. Bên cạnh đó, còn có mô hình hợp tác giữa ngân hàng với công ty Fintech để cho ra đời các dịch vụ ngân hàng số thế hệ mới (Neobanking) hướng đến tập khách hàng trẻ, năng động, am hiểu công nghệ và chú trọng vào trải nghiệm khách hàng vượt trội chỉ trên kênh số.

Theo khảo sát của NHNN, 95% các ngân hàng đã và đang xây dựng, triển khai Chiến lược chuyển đổi số. Nhiều nghiệp vụ ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, thanh toán chuyển tiền, gửi tiền/gửi tiết kiệm đã được số hóa toàn diện 100%, cho phép khách hàng thực hiện hoàn toàn trên kênh số; nhiều ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận tỷ lệ hơn 90% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số. Hệ sinh thái ngân hàng số, thanh toán số đã được thiết lập với việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác trong nền kinh tế mang lại các trải nghiệm liền mạch và lợi ích to lớn cho người sử dụng dịch vụ trên không gian số. Các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình bằng Rô-bốt (Robotic Process Automation), công nghệ chuỗi khối (Blockchain Technology)...) đã được các ngân hàng Việt Nam ứng dụng mạnh mẽ và rộng rãi vào các dịch vụ ngân hàng cốt lõi như thanh toán, tín dụng, nhận tiền gửi.

Các chỉ số TTKDTM tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ: Trong 11 tháng đầu năm 2022, giao dịch TTKDTM tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị; qua kênh Internet tăng 89,36% về số lượng và 40,55% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 116,1% về số lượng và 92,3% về giá trị; qua phương thức QR Code tăng 182,5% về số lượng và 210,6% về giá trị; giao dịch qua POS tăng 53,57% về số lượng và 48,78% về giá trị; giao dịch qua ATM tăng 13,28% về số lượng và tăng 14,04% về giá trị. ​

Theo kết quả khảo sát tại 44 quốc gia do Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức) thực hiện, tính đến tháng 8/2022, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 2 với tỷ lệ 33,2% người dùng smartphone để thực hiện các giao dịch thanh toán sau Trung Quốc với tỷ lệ 40,4%. Hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey đã đánh giá ngành Ngân hàng Việt Nam có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực​ (tăng từ 41% năm 2015 lên đến 82% vào năm 2021, cao hơn mức tăng bình quân 23% của toàn khu vực và thậm chí cao hơn mức tăng bình quân 33% của thị trường mới nổi). Như vậy, có thể thấy rằng quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian qua đạt đã được kết quả tích cực và được quốc tế ghi nhận.

Phóng viên: Thực tế cho thấy, bên cạnh những “trái ngọt” trong chuyển đổi số, ngành Ngân hàng cũng đang đối mặt nhiều thách thức về dữ liệu, chi phí đầu tư cho công nghệ, nguồn nhân lực, bảo mật... trong đó có vấn đề an toàn thông tin. Ông có thể chia sẻ giải pháp để các ngân hàng Việt Nam vượt qua những thách thức, có thể tiến nhanh với tốc độ cao để đưa số hóa thành công cụ vừa cạnh tranh vừa giúp các ngân hàng đạt các chuẩn mực quản trị cao trong thời gian tới?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với các ngân hàng không chỉ liên quan đến việc đồng bộ, phù hợp của hành lang pháp lý như xu hướng gia tăng tội phạm công nghệ cao với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Hay là việc thiếu hụt nhân sự trình độ cao (nghiệp vụ, công nghệ thông tin…) và sự cân bằng về hiệu quả trong đầu tư nguồn lực cho chuyển đổi số. Bên cạnh đó là cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, khả năng tích hợp, kết nối, liên thông với các hệ thống, các ngành, lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ đa tiện ích cho khách hàng…

Trước những thách thức nêu trên và bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng có thể tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, xem xét, xây dựng chiến lược chuyển đổi số với các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với nhu cầu, năng lực và tiềm lực của từng ngân hàng.

Thứ hai, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an ninh, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh kết nối, khai thác thông tin CSDLQGVDC và CCCD gắn chíp theo Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) để phục vụ định danh, xác thực khách hàng và làm sạch dữ liệu tại ngân hàng.

Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số vào hoạt động ngân hàng để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số; chú trọng tạo lập quan hệ đối tác, hợp tác kinh doanh từ đó thiết lập hệ sinh thái số, kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác trong nền kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng tính tiện ích và gia tăng trải nghiệm khách hàng; đẩy mạnh hợp tác kết nối, tận dụng năng lực công nghệ của các công ty công nghệ, Fintech.

Thứ tư, xây dựng và triển khai các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, trang bị những kiến thức, kỹ năng, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Thứ năm, đẩy mạnh truyền thông, thông tin đến các khách hàng dưới nhiều hình thức để hướng dẫn, nâng cao nhận thức, hiểu biết của khách hàng về ứng dụng công nghệ và những lưu ý, cảnh báo để hỗ trợ khách hàng nhận biết, phòng, tránh rủi ro khi thực hiện giao dịch trong môi trường điện tử.

Phóng viên: Thưa Phó Thống đốc, bên cạnh chuyển đổi số ngân hàng còn có những vấn đề mới liên quan tới lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng mới xuất hiện như tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC), tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money)..., đòi hỏi những giải pháp để thích ứng với sự phát triển của công nghệ và thực tiễn. Về phía ngành Ngân hàng sẽ giải quyết yêu cầu này thế nào?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Hiện nay, đồng hành với xu hướng chuyển đổi số là việc nhiều dịch vụ tiền tệ - ngân hàng truyền thống được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở công nghệ số như CBDC, Mobile - Money… Thực hiện vai trò quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng, NHNN luôn theo dõi sát sao diễn biến, sự phát triển của các mô hình, giải pháp kinh doanh đổi mới sáng tạo trong Ngành để kịp thời có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Ngoài những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số như đã đề cập đến tại các câu hỏi trên, đối với những vấn đề mới, NHNN cũng đã và đang triển khai một số nội dung như sau:

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 phê duyệt Đề án thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Hiện đã có khoảng 2,34 triệu tài khoản Mobile - Money đang hoạt động với 69,23% là người dùng tại vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101 về TTKDTM và Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách, quy định cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng an toàn, thuận tiện.

Phóng viên: Xin cảm ơn Phó Thống đốc!
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong quản lí tài sản
12/06/2024 653 lượt xem
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh (Generative Artifitial Intelligence - GenAI) làm thay đổi đáng kể phương thức mà con người sinh hoạt và lao động. GenAI được đánh giá là công cụ có thể mang lại sự tăng trưởng năng suất lao động đáng kể trong nhiều thập kỉ tới.
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
Chính phủ điện tử đồng hành cùng người dân
16/05/2024 2.517 lượt xem
Theo Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2022 (E-Government Survey 2022), Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng Chính phủ điện tử liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020, từ vị trí 99 lên vị trí 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, ở vị trí thứ 6 Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia.
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
Ứng dụng cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động quản lí khách hàng vay của các ngân hàng thương mại hiện nay
15/05/2024 2.736 lượt xem
Nghiên cứu của nhóm tác giả tập trung tìm hiểu về các ứng dụng của cơ sở dữ liệu cá nhân trong hoạt động theo dõi và quản lí khách hàng vay vốn tại NHTM, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho quá trình quản lí của ngân hàng.
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
Ảnh hưởng của số hóa đến biên lãi ròng của ngân hàng thương mại Việt Nam
10/05/2024 2.933 lượt xem
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về ứng dụng ngân hàng số với tốc độ tăng trưởng thanh toán số. Mặc dù số hóa là xu hướng tất yếu, nhiều tổ chức, doanh nghiệp nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hiệu quả và bền vững.
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
Ngân hàng mở: Cơ hội mới nhưng đầy thách thức với ngành Ngân hàng
26/04/2024 3.856 lượt xem
Bài viết trình bày về những lợi ích, cơ hội khi áp dụng hệ sinh thái ngân hàng mở; đồng thời, chỉ ra các rào cản trong quá trình triển khai; từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt mô hình ngân hàng mở trong những năm tiếp theo.
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ  nhân tạo, Blockchain và học máy
Đảm bảo an ninh mạng tại Neobank với sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo, Blockchain và học máy
25/04/2024 3.606 lượt xem
Neobank (ngân hàng thế hệ mới) là mô hình ngân hàng hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ngân hàng số hóa đầu tiên. Tuy nhiên, cùng với sự đổi mới nhanh chóng về công nghệ, rủi ro an ninh mạng cũng ngày càng tăng cao. Việc quản lí rủi ro kém hiệu quả có thể gây tổn hại không chỉ cho ngân hàng mà còn cho khách hàng.
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
Đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ ví điện tử
19/04/2024 3.640 lượt xem
Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động thanh toán, trong đó có dịch vụ ví điện tử, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan mở và sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT), thẻ ngân hàng, ví điện tử...
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
Phát triển ngân hàng xanh nhằm tạo động lực cho phát triển bền vững ở Việt Nam
15/04/2024 4.627 lượt xem
Ngân hàng xanh đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Mục tiêu của bài viết này nhằm nhận diện những khó khăn và thách thức mà ngân hàng xanh ở Việt Nam đang gặp phải thông qua phỏng vấn sâu với 30 lãnh đạo và nhân viên giàu kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại (NHTM).
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật  và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
Xác thực sinh trắc học giúp tăng khả năng bảo mật và an toàn cao hơn trong giao dịch ngân hàng
03/04/2024 12.786 lượt xem
Từ ngày 01/7/2024, khách hàng phải xác thực sinh trắc học khi giao dịch ngân hàng lần đầu bằng Mobile Banking; mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều phải thông qua bước xác thực bằng sinh trắc học đối với người chuyển tiền; tổng số tiền các giao dịch trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực bằng sinh trắc học.
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
Agri-Fintech: Giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả tài trợ tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp của kỉ nguyên số
27/03/2024 5.091 lượt xem
Việc tài trợ tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam trong thời gian qua luôn gặp nhiều khó khăn cho dù đã có sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và các bên liên quan.
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số
25/03/2024 6.164 lượt xem
Quá trình số hóa ở Việt Nam đang ngày càng phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, ngành Ngân hàng đang có những cải cách trong nền tảng kĩ thuật số nhằm cung ứng dịch vụ và giải quyết yêu cầu của khách hàng tốt hơn.
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
Nâng cao kĩ năng cho người tiêu dùng trong sử dụng thẻ tín dụng
22/03/2024 6.558 lượt xem
Ngày nay, với nhiều tiện ích, thẻ tín dụng đã trở nên phổ biến trong chi tiêu, mua sắm của người dân. Tuy nhiên, thực tế không ít người do chưa hiểu rõ về tính năng của thẻ, số ngày miễn lãi, nguyên tắc trả nợ và cách tính lãi suất nếu thanh toán không đủ hoặc không đúng hạn mà có thể trở thành những “con nợ” lớn của ngân hàng.
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
Tăng cường các giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tiền trong tài khoản
20/03/2024 6.807 lượt xem
Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều hơn tình trạng tội phạm sử dụng các loại mã độc đánh cắp thông tin, mã hóa dữ liệu của người dùng để chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia bảo mật cảnh báo, sau khi xâm nhập, các mã độc này có thể "nằm vùng" như một gián điệp, thu thập thông tin, điều khiển các ứng dụng ngân hàng, đánh cắp tài khoản, mật khẩu và mã OTP của nạn nhân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
Giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và số hóa ngân hàng
15/03/2024 7.317 lượt xem
Thời gian qua, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm, ngành Ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện pháp lý và hạ tầng công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), thúc đẩy hoạt động ngân hàng số và đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
Nghĩa vụ bảo mật thông tin người sử dụng Internet Banking của nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán
13/03/2024 6.490 lượt xem
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Việt Nam luôn nỗ lực thay đổi, cải tiến và cập nhật những công nghệ hiện đại để áp dụng phát triển trong hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Internet Banking hay dịch vụ thanh toán trên các thiết bị điện tử trở thành một bước tiến trong giao dịch thương mại.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

74.980

76.980

Vàng SJC 5c

74.980

77.000

Vàng nhẫn 9999

73.300

74.900

Vàng nữ trang 9999

73.200

74.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,191 25,461 26,604 28,063 31,597 32,940 156.89 166.05
BIDV 25,230 25,461 26,792 28,069 31,853 32,958 157.51 166.11
VietinBank 25,230 25,461 26,868 28,163 32,072 33,082 158.47 167.07
Agribank 25,260 25,461 26,760 28,062 31,738 32,910 157.90 165.69
Eximbank 25,200 25,452 27,215 28,141 32,038 33,028 160.39 165.84
ACB 25,220 25,453 27,222 28,156 32,081 33,049 160.48 166.81
Sacombank 25,215 25,453 27,440 28,200 32,257 32,960 161.19 166.22
Techcombank 25,190 25,453 27,047 28,408 31,708 33,051 156.64 169.07
LPBank 24,993 25,453 26,969 28,646 32,130 33,031 158.44 169.19
DongA Bank 25,270 25,453 27,260 28,090 31,990 33,020 158.10 166.00
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?