Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia
10/01/2023 671 lượt xem
Bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục tinh thần thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ tiếp tục triển khai các định hướng, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ để nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật thúc đẩy chuyển đổi số và khung pháp lý cho hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đem lại sự tiện ích cho doanh nghiệp và người dân.
 

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng (Ảnh: Đức Khanh)

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi với phóng viên về những thành tựu trong số hóa ngành Ngân hàng, nhận diện những khó khăn, thách thức và chia sẻ giải pháp thời gian tới để có thể hiện thực hóa các mục tiêu của kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.
 
Phóng viên: Chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng nói riêng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Chính phủ. Tài chính -Ngân hàng được xác định là một trong 8 lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước. Tại sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng ngày 04/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, ngành Ngân hàng đã có sự chuẩn bị và thực thi như thế nào, thưa Phó Thống đốc?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng vừa qua, NHNN đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của ngành Ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số, trong đó NHNN đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt toàn Ngành và đã đạt nhiều kết quả tích cực, đưa nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ kịp thời, hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng đã nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng cần chú trọng thực hiện, bao gồm: (i) Hoàn thiện cơ sở pháp lý; (ii) Phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối liên thông; (iii) Đảm bảo an ninh, an toàn; (iv) Tăng cường công tác tuyên truyền; (v) Chú trọng công tác đào đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (vi) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Đây cũng là những trụ cột quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số mà thời gian qua NHNN đã và đang triển khai quyết liệt, cụ thể:

Thứ nhất, NHNN đã tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp luật và ban hành nhiều chính sách quan trọng để hoàn thiện hàng lang pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Cụ thể, rà soát sửa đổi Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), Luật Phòng, chống rửa tiền… và tích cực tham gia xây dựng văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng như: dự thảo Luật Giao dịch điện tử sửa đổi, Nghị định về định danh và xác thực điện tử... Đồng thời, xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và Nghị định về Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành và hướng dẫn triển khai việc mở tài khoản, phát hành thẻ bằng phương thức điện tử eKYC. Triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money). Đáng chú ý là ban hành, triển khai các tiêu chuẩn kỹ thuật thanh toán như mã QR, thẻ chíp nội địa tạo thuận lợi cho chấp nhận thanh toán liên thông rộng khắp, an toàn, giảm chi phí....

Thứ hai, các hạ tầng quan trọng của ngành Ngân hàng như: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, hệ thống thông tin tín dụng quốc gia… thường xuyên được nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Ngoài ra, NHNN cùng một số TCTD đã và đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu các phương án kết nối, khai thác thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC), căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để tăng cường hơn nữa tính hiệu quả và khả năng kết nối liên thông các dịch vụ của ngành Ngân hàng.

Thứ ba, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật hoạt động ngân hàng luôn được quan tâm, chú trọng. NHNN thường xuyên theo dõi, giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hạ tầng công nghệ thông tin…; ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm, yêu cầu các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, NHNN cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan (Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông…) để trao đổi thông tin, xử lý nhiều vụ việc gian lận, lừa đảo trong hoạt động ngân hàng.

Thứ tư, NHNN luôn quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức ngân hàng - tài chính, góp phần thay đổi nhận thức người dân về lợi ích của chuyển đổi số, về sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, an toàn, bảo mật qua kênh số bằng hàng loạt các hoạt động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như: chuyên mục “Tay hòm chìa khóa” (VTV1), cuộc thi “Hiểu đúng về tiền”; tổ chức và truyền thông các sự kiện quan trọng của Ngành như: “Ngày không tiền mặt” 16/6 hằng năm, công bố “Ngày Chuyển đổi số” ngành Ngân hàng 11/5 tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Thứ năm, NHNN hiện đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 1537/QĐ-NHNN ngày 17/7/2019 của Thống đốc NHNN về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực Phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia đầu ngành; đào tạo lực lượng cán bộ nắm bắt được tiến bộ khoa học công nghệ và ứng dụng vào thực tiễn ngành Ngân hàng. NHNN đã tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN, Giám đốc các chi nhánh NHNN 63 tỉnh, thành phố do Lãnh đạo NHNN chủ trì, tham gia giảng dạy.

Thứ sáu, NHNN đã và đang hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tận dụng hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong việc nghiên cứu các công nghệ mới, chuyển đổi số như: ADB, World Bank, GIZ… Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức giữa NHNN và Ngân hàng Trung ương (NHTW) Hàn Quốc (BOK), trong năm 2021, BOK đã hỗ trợ đào tạo, tăng cường năng lực cán bộ NHNN và hợp tác với NHNN xây dựng báo cáo tư vấn “Tăng cường năng lực giám sát hệ thống toán tại NHNN”.

Tại Hội nghị song phương cấp cao 2019 giữa NHTW Thái Lan và NHNN Việt Nam đã thông qua Biên bản ghi nhớ (MOU) về đổi mới tài chính, trong đó có nội dung hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Thái Lan. Dự án đã kết nối chính thức trong năm 2021 và hiện đang tiếp tục triển khai mở rộng ngân hàng thành viên tham gia. Bên cạnh đó, các TCTD cũng chủ động hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm đẩy mạnh mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo, cung ứng sản phẩm dịch vụ hiện đại.

Phóng viên: Ngân hàng là ngành đầu tiên có ngày chuyển đổi số của ngành, cũng là ngành đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ số hóa, chuyển đổi số đã và đang liên tục đem lại những cải tiến và đột phá trong việc cung cấp các hoạt động dịch vụ. Ông có thể chia sẻ thêm về kết quả chuyển đổi số ngành Ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian qua?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Có thể thấy rằng, thời gian qua, các ngân hàng đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các hoạt động ngân hàng, cung ứng các sản phẩm dịch vụ an toàn, tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Nhiều ngân hàng đã chủ động hợp tác các hãng công nghệ lớn (Big Tech), các công ty Fintech để nâng cao hiệu quả vận hành qua ứng dụng các công nghệ, giải pháp số tiên tiến. Hợp tác với các đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ để cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng và ngoài ngân hàng một cách an toàn, thuận tiện, tích hợp sâu vào hành trình số của khách hàng.

Các ngân hàng cũng xây dựng thiết lập các trung tâm, đơn vị riêng trong nội bộ nhằm nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển đổi số ngân hàng. Bên cạnh đó, còn có mô hình hợp tác giữa ngân hàng với công ty Fintech để cho ra đời các dịch vụ ngân hàng số thế hệ mới (Neobanking) hướng đến tập khách hàng trẻ, năng động, am hiểu công nghệ và chú trọng vào trải nghiệm khách hàng vượt trội chỉ trên kênh số.

Theo khảo sát của NHNN, 95% các ngân hàng đã và đang xây dựng, triển khai Chiến lược chuyển đổi số. Nhiều nghiệp vụ ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, thanh toán chuyển tiền, gửi tiền/gửi tiết kiệm đã được số hóa toàn diện 100%, cho phép khách hàng thực hiện hoàn toàn trên kênh số; nhiều ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận tỷ lệ hơn 90% giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số. Hệ sinh thái ngân hàng số, thanh toán số đã được thiết lập với việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác trong nền kinh tế mang lại các trải nghiệm liền mạch và lợi ích to lớn cho người sử dụng dịch vụ trên không gian số. Các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (như trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình bằng Rô-bốt (Robotic Process Automation), công nghệ chuỗi khối (Blockchain Technology)...) đã được các ngân hàng Việt Nam ứng dụng mạnh mẽ và rộng rãi vào các dịch vụ ngân hàng cốt lõi như thanh toán, tín dụng, nhận tiền gửi.

Các chỉ số TTKDTM tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ: Trong 11 tháng đầu năm 2022, giao dịch TTKDTM tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị; qua kênh Internet tăng 89,36% về số lượng và 40,55% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 116,1% về số lượng và 92,3% về giá trị; qua phương thức QR Code tăng 182,5% về số lượng và 210,6% về giá trị; giao dịch qua POS tăng 53,57% về số lượng và 48,78% về giá trị; giao dịch qua ATM tăng 13,28% về số lượng và tăng 14,04% về giá trị. ​

Theo kết quả khảo sát tại 44 quốc gia do Công ty Nghiên cứu thị trường Statista (Đức) thực hiện, tính đến tháng 8/2022, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 2 với tỷ lệ 33,2% người dùng smartphone để thực hiện các giao dịch thanh toán sau Trung Quốc với tỷ lệ 40,4%. Hãng tư vấn chiến lược toàn cầu McKinsey đã đánh giá ngành Ngân hàng Việt Nam có mức độ ứng dụng ngân hàng số với tốc độ nhanh nhất trong khu vực​ (tăng từ 41% năm 2015 lên đến 82% vào năm 2021, cao hơn mức tăng bình quân 23% của toàn khu vực và thậm chí cao hơn mức tăng bình quân 33% của thị trường mới nổi). Như vậy, có thể thấy rằng quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời gian qua đạt đã được kết quả tích cực và được quốc tế ghi nhận.

Phóng viên: Thực tế cho thấy, bên cạnh những “trái ngọt” trong chuyển đổi số, ngành Ngân hàng cũng đang đối mặt nhiều thách thức về dữ liệu, chi phí đầu tư cho công nghệ, nguồn nhân lực, bảo mật... trong đó có vấn đề an toàn thông tin. Ông có thể chia sẻ giải pháp để các ngân hàng Việt Nam vượt qua những thách thức, có thể tiến nhanh với tốc độ cao để đưa số hóa thành công cụ vừa cạnh tranh vừa giúp các ngân hàng đạt các chuẩn mực quản trị cao trong thời gian tới?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra đối với các ngân hàng không chỉ liên quan đến việc đồng bộ, phù hợp của hành lang pháp lý như xu hướng gia tăng tội phạm công nghệ cao với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp. Hay là việc thiếu hụt nhân sự trình độ cao (nghiệp vụ, công nghệ thông tin…) và sự cân bằng về hiệu quả trong đầu tư nguồn lực cho chuyển đổi số. Bên cạnh đó là cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, khả năng tích hợp, kết nối, liên thông với các hệ thống, các ngành, lĩnh vực khác để hình thành hệ sinh thái số, cung ứng dịch vụ đa tiện ích cho khách hàng…

Trước những thách thức nêu trên và bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng có thể tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, xem xét, xây dựng chiến lược chuyển đổi số với các mục tiêu, nhiệm vụ và lộ trình cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với nhu cầu, năng lực và tiềm lực của từng ngân hàng.

Thứ hai, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an ninh, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, đẩy nhanh kết nối, khai thác thông tin CSDLQGVDC và CCCD gắn chíp theo Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) để phục vụ định danh, xác thực khách hàng và làm sạch dữ liệu tại ngân hàng.

Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số vào hoạt động ngân hàng để cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số; chú trọng tạo lập quan hệ đối tác, hợp tác kinh doanh từ đó thiết lập hệ sinh thái số, kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác trong nền kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng tính tiện ích và gia tăng trải nghiệm khách hàng; đẩy mạnh hợp tác kết nối, tận dụng năng lực công nghệ của các công ty công nghệ, Fintech.

Thứ tư, xây dựng và triển khai các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, trang bị những kiến thức, kỹ năng, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Thứ năm, đẩy mạnh truyền thông, thông tin đến các khách hàng dưới nhiều hình thức để hướng dẫn, nâng cao nhận thức, hiểu biết của khách hàng về ứng dụng công nghệ và những lưu ý, cảnh báo để hỗ trợ khách hàng nhận biết, phòng, tránh rủi ro khi thực hiện giao dịch trong môi trường điện tử.

Phóng viên: Thưa Phó Thống đốc, bên cạnh chuyển đổi số ngân hàng còn có những vấn đề mới liên quan tới lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng mới xuất hiện như tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC), tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money)..., đòi hỏi những giải pháp để thích ứng với sự phát triển của công nghệ và thực tiễn. Về phía ngành Ngân hàng sẽ giải quyết yêu cầu này thế nào?

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng: Hiện nay, đồng hành với xu hướng chuyển đổi số là việc nhiều dịch vụ tiền tệ - ngân hàng truyền thống được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở công nghệ số như CBDC, Mobile - Money… Thực hiện vai trò quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng, NHNN luôn theo dõi sát sao diễn biến, sự phát triển của các mô hình, giải pháp kinh doanh đổi mới sáng tạo trong Ngành để kịp thời có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Ngoài những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số như đã đề cập đến tại các câu hỏi trên, đối với những vấn đề mới, NHNN cũng đã và đang triển khai một số nội dung như sau:

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 phê duyệt Đề án thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. Hiện đã có khoảng 2,34 triệu tài khoản Mobile - Money đang hoạt động với 69,23% là người dùng tại vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển TTKDTM giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101 về TTKDTM và Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách, quy định cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng an toàn, thuận tiện.

Phóng viên: Xin cảm ơn Phó Thống đốc!
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Một số dự báo an ninh mạng trong năm 2023
Một số dự báo an ninh mạng trong năm 2023
01/02/2023 131 lượt xem
Theo nghiên cứu của các chuyên gia bảo mật, bất ổn chính trị thế giới năm 2022 dẫn đến những thay đổi sẽ tác động đến an ninh mạng trong nhiều năm tới. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều các cuộc tấn công tinh vi, các tổ chức cần nhanh chóng chuyển từ cách tiếp cận phản ứng sang chủ động bảo vệ an ninh mạng trong kỷ nguyên số.
Ứng dụng Sandbox để bảo mật và ngăn chặn các mối đe dọa trong hệ điều hành
Ứng dụng Sandbox để bảo mật và ngăn chặn các mối đe dọa trong hệ điều hành
31/01/2023 116 lượt xem
Hiện nay, nhiều ứng dụng sử dụng hằng ngày được áp dụng công nghệ Sandbox giúp bảo vệ hệ điều hành tránh khỏi nguy cơ các cuộc tấn công của hacker - người hiểu rõ hoạt động của hệ thống máy tính, mạng máy tính, có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính để làm thay đổi, sử dụng nó với nhiều mục đích tốt/xấu khác nhau.
Phát triển kinh tế số tại Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra hiện nay
Phát triển kinh tế số tại Việt Nam: Kết quả và những vấn đề đặt ra hiện nay
30/01/2023 129 lượt xem
Phát triển kinh tế số được xem là biện pháp tối ưu nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế số.
Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng thời gian qua và định hướng những năm tới
Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng thời gian qua và định hướng những năm tới
26/01/2023 140 lượt xem
Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã phát triển vượt bậc và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
Năm 2022: Chuyển đổi số ngành Ngân hàng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chuyển đổi số quốc gia
Năm 2022: Chuyển đổi số ngành Ngân hàng góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chuyển đổi số quốc gia
20/01/2023 251 lượt xem
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thanh toán số, ngân hàng số. Các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng đẩy mạnh tích hợp kết nối sản phẩm, dịch vụ, nền tảng với các ngành, lĩnh vực khác để thiết lập hệ sinh thái số và cung ứng sản phẩm, dịch vụ với trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt cho khách hàng.
Phát triển hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại Học viện Ngân hàng
Phát triển hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế tại Học viện Ngân hàng
16/01/2023 314 lượt xem
Trên tinh thần hội nhập quốc tế về giáo dục, với mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển nền giáo dục Việt Nam, phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu ứng dụng và nằm trong top các trường hàng đầu của Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế, trong những năm vừa qua, HVNH đã tiên phong xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, văn minh, mang đến cơ hội học tập liên tục, khai phóng sự sáng tạo và phát triển con người toàn diện, trong đó hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
Tác động của công nghệ mạng 6G và những yêu cầu đảm bảo an ninh bảo mật ứng phó với tấn công mạng
Tác động của công nghệ mạng 6G và những yêu cầu đảm bảo an ninh bảo mật ứng phó với tấn công mạng
06/01/2023 809 lượt xem
Công nghệ mạng 6G sẽ tạo điều kiện điều hành phương tiện vận chuyển một cách thông minh, giúp cắt giảm mức phát thải carbon, hơn nữa khả năng phân phối năng lượng tốt hơn sẽ nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa. Công nghệ mạng 6G hiện vẫn đang được các cơ quan tiêu chuẩn quốc tế thảo luận, trong đó, việc nghiên cứu các phương pháp tăng cường an ninh nhằm ứng phó với các cuộc tấn công mạng là một trong ưu tiên hàng đầu khi nghiên cứu về công nghệ mạng 6G.
Siêu ứng dụng - Cơ hội và thách thức
Siêu ứng dụng - Cơ hội và thách thức
05/01/2023 1.421 lượt xem
Hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, hầu hết người dùng điện thoại thông minh đều cài đặt ít nhất một ứng dụng (App) để thanh toán hóa đơn hoặc ứng dụng trong các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng. Một thuật ngữ công nghệ mới đang nổi đó là “Siêu ứng dụng” (Super App) đang rất phát triển trên thị trường, đặc biệt là trong công cuộc chuyển đổi số hiện nay. Vậy siêu ứng dụng là gì và Việt Nam có đang sở hữu một siêu ứng dụng mang tính cách mạng không?
Tự động hóa và tối ưu Logistics trong quy trình tiếp quỹ ATM
Tự động hóa và tối ưu Logistics trong quy trình tiếp quỹ ATM
03/01/2023 1.088 lượt xem
Trong thời đại của kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghệ số được tích hợp vào mọi lĩnh vực ngân hàng để phục vụ các mục tiêu tự động hóa quy trình, tối ưu chi phí hoạt động và cải thiện chất lượng dịch vụ. Hoạt động tiếp quỹ cho hệ thống ATM (Automated Teller Machine) mang tính thường xuyên và ảnh hưởng nhiều đến chi phí hoạt động cũng như trải nghiệm dịch vụ khách hàng.
Tiền ảo trong thời đại công nghệ 4.0 và những vấn đề pháp lý đặt ra
Tiền ảo trong thời đại công nghệ 4.0 và những vấn đề pháp lý đặt ra
16/12/2022 1.902 lượt xem
Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư (CMCN 4.0), rất nhiều thành tựu khoa học mới đã ra đời, trong đó có tiền ảo (virtual currency). Ở nước ta, việc sử dụng và giao dịch bằng tiền ảo đang diễn ra khá phổ biến với tính chất phức tạp. Tuy nhiên, hiện nay, khung pháp lý điều chỉnh về tiền ảo của Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo và còn nhiều lỗ hổng. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và rủi ro cho người sử dụng tiền ảo trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển mạnh như hiện nay.
Chuyển đổi số trong ngân hàng truyền thống
Chuyển đổi số trong ngân hàng truyền thống
06/12/2022 2.437 lượt xem
Công nghệ số được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động ngân hàng và dịch vụ tài chính; trong đó bao gồm: Máy tính, mạng máy tính, truyền thông số, Internet, công nghệ thông tin và điện tử, truyền thông với phần mềm tích hợp, giúp tăng tốc độ, bảo mật hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng và người sử dụng dịch vụ. Bài viết đưa ra các giải pháp kỹ thuật để chuyển đổi hiệu quả dữ liệu tài chính, ngân hàng truyền thống thành ngân hàng số và đưa ra ưu điểm của việc sử dụng công nghệ và ngân hàng số so với ngân hàng truyền thống.
Tương lai tiền điện tử và những quy định quản lý
Tương lai tiền điện tử và những quy định quản lý
05/12/2022 2.555 lượt xem
Trong thời gian qua, người dân ở nhiều quốc gia trên thế giới khá quan tâm đến tiền điện tử. Tương lai của tiền điện tử là một chủ đề nóng không chỉ giữa các nhà đầu tư mà còn trong xã hội, từ những nhà đầu tư lâu năm như Elon Musk cho đến những người trẻ, thậm chí cả học sinh trường trung học.
Ngân hàng ảo - Xu thế phát triển ngân hàng trong tương lai
Ngân hàng ảo - Xu thế phát triển ngân hàng trong tương lai
02/12/2022 2.612 lượt xem
Tại Việt Nam, mô hình NeoBank còn ở giai đoạn sơ khai. Với tiềm năng, thế mạnh đi đầu trong chuyển đổi số, ngành Ngân hàng đang và sẽ có những bứt phá trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, trong đó có xu hướng phát triển NeoBank.
Kỹ thuật khai thác dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Kỹ thuật khai thác dữ liệu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
30/11/2022 2.326 lượt xem
Gian lận tài chính là mối quan tâm của xã hội, do các hậu quả của nó gây ra cho nhiều đối tượng, từ cá nhân đến Chính phủ, các tổ chức và công ty thương mại tài chính. Ngày nay, sự phát triển của công nghệ đã giúp cho các giao dịch ngân hàng ngày càng đơn giản và tiện lợi.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.320

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.300

Vàng SJC 5c

66.500

67.320

Vàng nhẫn 9999

53.700

54.700

Vàng nữ trang 9999

53.500

54.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24,639 26.018 27.488 28.660 172.43 182.55
BIDV 23.300 23.600 24,835 26.039 27,641 28.719 173.60 182.70
VietinBank 23.262 23.622 24,899 26.034 27,850 28.860 173.92 180.87
Agribank 23.280 23.595 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.300 23.580 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.268 23.653 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.280 23.630 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.260 23.850 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.320 23.630 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?