Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng
10/04/2024 490 lượt xem

Sáng 10/4/2024, tại Hà Nội, Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội tại Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng.

Tham dự buổi kiểm tra có ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam - Trưởng đoàn; ông Phan Thanh Hoàng Nhật - chuyên viên Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo Việt Nam; về phía Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng, có ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội; ông Nguyễn Hữu Kiên - Trưởng Ban Kiểm tra Liên Chi hội cùng các thành viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng từ năm 2023 đến nay, ông Nguyễn Hữu Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Kiểm tra Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng nêu rõ, Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác, gồm: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Hội viên các Chi hội tham gia tích cực các hoạt động nghiệp vụ trong các cơ quan báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các hoạt động của các Chi hội đều bám sát chương trình công tác của đơn vị, của Ban Chấp hành Liên Chi hội và của Hội Nhà báo Việt Nam. Nhiều hội viên tham gia tích cực công tác tuyên truyền, nhất là đối với các sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn của đất nước… Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; tuyên truyền việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, các kỳ họp của Quốc hội, phản ánh kịp thời các vấn đề được dư luận quan tâm; tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt…

Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng đã chủ động tham mưu với các cơ quan báo chí trong ngành Ngân hàng xây dựng các quy chế, quy định giúp cho phóng viên tác nghiệp đúng pháp luật, tránh được những rủi ro trong nghề nghiệp, trong đó có quy trình sản xuất tin, bài, bảo đảm yêu cầu về chất lượng nội dung, thông tin chính xác như: Quy định tạo nguồn, thẩm định và bảo vệ nguồn tin. Đối với văn bản, tài liệu có đóng dấu “mật”, “tối mật”, “tuyệt mật”, khi sử dụng, khai thác và bảo quản phải bảo đảm đúng quy định; quy chế và trình tự giải quyết khi phát hiện hành vi sai phạm trong hoạt động báo chí, đồng thời tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời khi có yêu cầu bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo.

Bên cạnh việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội viên và tích cực tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí - truyền thông trong Ngành thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên, động viên, khuyến khích các hội viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó đóng góp tích cực vào công tác truyền thông chung của Ngành.

Đặc biệt, thời gian qua, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm tra thực hiện tốt công tác giám sát các Chi hội trực thuộc và hội viên. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các Chi hội, hội viên đều được Ban Chấp hành tiếp thu, nghiên cứu, từ đó có những giải thích rõ ràng hoặc những biện pháp kịp thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Liên Chi hội và các Chi hội trực thuộc. Vì vậy, năm 2023 và 03 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm tra không tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh nào và cũng không có hội viên nào trong Liên Chi hội vi phạm pháp luật luật hoặc Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Việc thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam luôn được các hội viên trong Liên Chi hội tuân thủ và thực hiện nghiêm túc; tuân thủ và thực hiện nghiêm định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và của ngành Ngân hàng. Từ năm 2023 đến nay, Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng không có hội viên vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Bên cạnh đó, Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng luôn chủ động lồng ghép các nội dung trao đổi về đạo đức nghề nghiệp tại các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt do ban chuyên môn và Hội tổ chức. Các hội viên đã chấp hành nghiêm túc tôn chỉ, mục đích hoạt động trong quá trình tác nghiệp, không có hội viên nào vi phạm đạo đức nghề báo phải xử lý kỷ luật; không có hội viên nào bị khiếu nại, tố cáo liên quan đến các tin, bài, thông tin sai sự thật hoặc có phản ánh gây nhũng nhiễu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Việc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc ứng xử mạng xã hội của người làm báo ở các Chi hội, hội viên cũng được tiến hành thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ.

Một số đề xuất, kiến nghị đối với công tác kiểm tra nói riêng và công tác hội nói chung được Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng đưa ra tại báo cáo như: (i) Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ Hội; hướng dẫn cụ thể về quy trình và các bước kiểm tra, xử lý vi phạm Quy định đạo đức người làm báo; sớm ban hành văn bản hướng dẫn để tổ chức Hội có căn cứ và chủ động hơn trong thực hiện chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; (ii) Xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình kiểm tra chính xác, minh bạch, đảm bảo các cuộc kiểm tra được thực hiện đúng theo các quy định pháp luật và nguyên tắc nghề nghiệp; (iii) Thúc đẩy việc hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức kiểm tra và các nhà báo để tăng cường chuyên môn và hiệu quả trong công tác kiểm tra. Xây dựng một mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức kiểm tra, các tổ chức báo chí và các cơ quan quản lý để tăng cường khả năng đáp ứng cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra; (iv) Kiến nghị với các cơ quan chức năng trong việc khôi phục con dấu pháp nhân cho các Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tác nghiệp. Đồng thời, Liên Chi hội tiếp tục chủ động, phối hợp theo dõi, nhắc nhở hội viên thực hiện tốt Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Kiểm tra chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam,
Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Với thế mạnh của Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng là sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết, gắn bó, thể hiện trách nhiệm trong hoạt động chỉ đạo của Liên Chi hội, trong năm 2023, Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng đã phối hợp với các Chi hội trực thuộc thực hiện đúng theo các chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội Nhà báo theo nhiệm kỳ và hoạt động của Hội Nhà báo.

Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật ngành Ngân hàng; tổ chức, tham gia đầy đủ, tích cực và có trách nhiệm các hoạt động phong trào của Trung ương Hội Nhà báo như: Giải bóng bàn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, các diễn đàn báo chí, các hoạt động của Hội báo hằng năm… qua đó, tạo nên thành công cho các hoạt động chung của Hội. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các hoạt động chuyên môn và việc giáo dục chính trị cho các hội viên trong Liên Chi hội cũng được triển khai đầy đủ.

Hoạt động cấp, chuyển đổi thẻ hội viên đã được Liên Chi hội thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra những trường hợp thắc mắc, khiếu nại trong Liên Chi hội, hội phí sử dụng đúng theo điều lệ Hội. Công tác quản lý hội viên và kết nạp hội viên mới được quy định chặt chẽ, gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí với hội viên tham gia. Đây là một trong các hoạt động rất hiệu quả của Liên Chi hội nhằm đảm bảo không có vi phạm trong việc kết nạp, cấp thẻ hội viên và các hoạt động khác.

Trong hoạt động xây dựng phong trào người làm báo văn hóa, Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng cũng tích cực phổ biến, tuyên truyền để các Chi hội cùng hướng ứng, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong các cơ quan báo chí.

Thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị Liên Chi hội Nhà báo Ngân hàng cần tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục các vấn đề liên quan đến pháp luật, đạo đức cho hội viên trong Liên Chi hội khi tác nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục khuyến khích, động viên các hội viên nâng cao chất lượng các bài viết không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà còn các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, đồng thời tích cực tham gia các giải báo chí, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày thêm vững mạnh.
 
Mai Lâm

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
30/05/2024 99 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 5/3/2024, Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2024, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024, Thông báo kết luận số 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024, ngày 29/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4462/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất.
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
30/05/2024 54 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
30/05/2024 61 lượt xem
Từ ngày 24 - 26/5/2024, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 73 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng và kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), Đảng bộ CIC đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024 tại tỉnh Nghệ An.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
30/05/2024 63 lượt xem
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 29/5/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; và nhiều nội dung quan trọng khác.
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
30/05/2024 71 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
30/05/2024 66 lượt xem
Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 29/5/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thị trường vàng...
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
29/05/2024 129 lượt xem
Ngày 29/5/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Quang Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch triển khai các biện pháp can thiệp thị trường vàng trong thời gian tới của NHNN.
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
29/05/2024 157 lượt xem
Với mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero, trong hai ngày 28 và 29/5/2024, tại Hà Nội, Hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương 2024 với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
29/05/2024 119 lượt xem
Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW), Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng (TCNH), ngày 29/5/2024, tại Phòng họp TCNH, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), số 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Chi đoàn TCNH đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?