TCNH Số Chuyên đề đặc biệt năm 2024
02/05/2024 770 lượt xem

MỤC LỤC SỐ CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT NĂM 2024
 


5 - Thực thi bộ tiêu chuẩn ESG trong hoạt động của ngân hàng thương mại: Tổng quan lí luận và hàm ý cho Việt Nam.

PGS., TS. Phạm Tiến Đạt, TS. Bùi Ngọc Toản, ThS. Phạm Thanh An 
 

15 - Thực tiễn báo cáo ESG của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Phạm Thuận Hằng,  ThS. Lê Chí Minh 
 

26 - Thực thi ESG trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam - Thực trạng và một số giải pháp.

ThS. Trần Linh Huân
 

34 - Chiến lược ESG góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế xanh trong ngành Ngân hàng.

Phùng Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên
 

41 - Thông điệp từ áp dụng ESG trong ngành Ngân hàng.

TS. Nguyễn Minh Phong, ThS. Nguyễn Trần Minh Trí, ThS. Nguyễn Thị Duyên
 

46 - Thực thi ESG tại BIDV: Thuận lợi, khó khăn và một số đề xuất, kiến nghị.

Lê Ngọc Lâm
 

54 - Cơ sở hạ tầng phục vụ cho tài chính xanh, tín dụng xanh trong các ngân hàng tại Việt Nam.

TS. Khúc Thế Anh
 

61 - Thuận lợi, thách thức và giải pháp về ESG trong hệ thống ngân hàng  Việt Nam.

Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Thị Trúc
 

70 - Thực thi ESG tại Agribank: Cơ hội, thách thức và giải pháp, kiến nghị.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà
 

79 - Ngành Ngân hàng với chiến lược ESG góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế xanh.

Võ Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thu Hiền
 

87 - Phát huy vai trò của chuyển đổi số trong việc thực thi ESG của ngân hàng thương mại Việt Nam.

TS. Hà Thị Tuyết Minh, ThS. Trần Thị Khánh Ly
 

93 - Cơ hội và thách thức trong việc áp dụng ESG vào hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Cao Thị Thanh Hiền
 

100 - Giải pháp thúc đẩy triển khai ESG trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Lê Đình Nhân, Phan Hữu Thịnh
 

108 - Vai trò quan trọng của ESG trong quá trình xây dựng chiến lược tài chính xanh tại Việt Nam.

Nguyễn Bá Vinh, Lương Thị Tuyết Trân 
 

118 - Thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức tín dụng ở Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị.

PGS., TS. Viên Thế Giang
 

124 - Tác động của thực thi ESG đến hệ thống ngân hàng: Góc nhìn từ Việt Nam và tham chiếu thế giới.

PGS., TS. Trần Ngọc Hùng 
 

132 - Mô hình, kinh nghiệm triển khai ESG của các ngân hàng và định chế tài chính một số quốc gia trên thế giới - Bài học cho Việt Nam.

Đinh Ngọc Long, Đinh Thị Kim Phượng, Đào Thị Tuyết Nhi
 

139 - Ngân hàng xanh hướng tới tăng trưởng bền vững.

Nguyễn Công Thái, Hà Hải Nguyệt, Đậu Nguyễn Thảo Vy
 

151 - Vấn đề tài chính khí hậu và vai trò của các bên liên quan.

TS. Nguyễn Đình Đáp, ThS. Bùi Thị Cẩm Tú

 

TABLE of CONTENTS

Specialized publication: 

The ESG implementation in vietnamese banking INDUSTRY: OPPOTUNITIES, CHALLENGES and solutions
 

5 - Implementing ESG in the operations of commercial banks: Theoretical overview and implications for Vietnam.

Assoc Prof., PhD. Pham Tien Dat, PhD. Bui Ngoc Toan,Pham Thanh An 
 

15 - The practice of ESG reports in Vietnamese banking system.

Assoc Prof., PhD. Ha Thi Thieu Dao, Nguyen Pham Thuan Hang,  Le Chi Minh 
 

26 - The ESG implementation in Vietnamese banking sector - current situation and some solutions.

Tran Linh Huan
 

34 - The ESG strategy contributes to promoting green growth, green economy in Vietnamese banking industry.

Phung Thi Ngoc Anh, Nguyen Hoang My Duyen
 

41 - The message from implementing ESG in the banking industry.

PhD.  Nguyen Minh Phong, Nguyen Tran Minh Tri, Nguyen Thi Duyen
 

46 - Implementing ESG at BIDV: Advantages, challenges and proposals, recommendations.

Le Ngoc Lam
 

54 - Infrastructure serving green finance, green credit at Vietnamese commercial banks.

PhD. Khuc The Anh
 

61 - The benefits, challenges and solutions of implementing ESG in Vietnamese banking sector.

Huynh Anh Thu, Nguyen Thi Truc
 

70 - Implementing ESG at Agribank: Opportunities, challenges and solutions, recommendations.

PhD. Nguyen Thi Thu Ha
 

79 - Banking industry with ESG strategy contributes to promoting green growth and green economy.

Vo Thi My Duyen, Nguyen Thi Thu Hien
 

87 - Improving the role of digital transformation in implementing ESG at Vietnamese commercial banks.

PhD. Ha Thi Tuyet Minh, Tran Thi Khanh Ly
 

93 - Opportunities and challenges of implementing ESG in business operations of Vietnamese banking industry.

Nguyen Thi Ngoc Minh, Cao Thi Thanh Hien
 

100 - The solutions of promoting ESG implementation in Vietnamese banking system.

Le Dinh Nhan, Phan Huu Thinh
 

108 - The important role of ESG in the process of building the green finance strategy in Vietnam.

Nguyen Ba Vinh, Luong Thi Tuyet Tran 
 

118 - Implementing social responsibility of credit institutions in Vietnam: Current status and some recommendations.

Assoc Prof., PhD. Vien The Giang
 

124 - The impact of ESG implementation on the banking system: A perspective from Vietnam and world reference.

Assoc Prof., PhD. Tran Ngoc Hung 
 

132 - Models and experience of ESG implemention at banks, financial institutions worldwide and lessons for Vietnam.

Dinh Ngoc Long, Dinh Thi Kim Phuong, Dao Thi Tuyet Nhi
 

139 - Green banking towards sustainable growth.

Nguyen Cong Thai, Ha Hai Nguyet, Dau Nguyen Thao Vy
 

151 - Climate finance issues and the role of stakeholders.

PhD. Nguyen Dinh Dap, Bui Thi Cam Tu


Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?