admin Công đoàn NHVN chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp: chủ động, thiết thực, hiệu quả
13/09/2017 1.875 lượt xem
Đây chính là yêu cầu mà Công đoàn NHVN đặt ra đối với các công đoàn cơ sở trước thềm Đại hội Công đoàn NHVN lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
 
Theo Công đoàn NHVN thì các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp công đoàn.Đại hội cũng là dịp kiểm điểm lại những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ đã qua đồng thời quyết định những chỉ tiêu, phương hướng trọng tâm đặt ra trong 5 năm tới. Đại hội các cấp cũng là dịp để cán bộ đoàn viên tham gia góp ý, xây dựng tổ chức công đoàn của mình ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần sáng suốt lựa chọn để bầu Ban Chấp hành có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, có sự kế thừa và đổi mới, có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo hoạt động công đoàn, đặc biệt là lòng nhiệt tình, quy tụ, tập hợp được đoàn viên người lao động. Đồng thời, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn NHVN, phải mang được tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và quyết tâm của đơn vị tới Đại hội.
Trong giai đoạn tới ngành Ngân hàng xác định mục tiêu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt phù hợp với diễn biến kinh tế, thị trường; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành lãi suất, tỷ giá ở mức hợp lý, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế; đổi mới chính sách quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng, bạc, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kiện toàn công tác thanh tra, giám sát hoạt động tiền tệ, ngân hàng; thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết về xử lý nợ xấu đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Bên cạnh đó, Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII có nêu những định hướng lớn của hoạt động công đoàn trong thời gian tới đó là: tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm; quan tâm chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, người lao động cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn.


Các cấp công đoàn ngành Ngân hàng đang sôi nổi tổ chức Đại hội đại biểu

Xuất phát từ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, từ những yêu cầu của ngành Ngân hàng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn NHVN yêu cầu Đại hội Công đoàn các cấp tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng NHNN thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII trên cơ sở bám sát nhiệm vụ kinh doanh, chuyên môn (nhiệm vụ chính trị) của đơn vị; đảm bảo từng đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về những khó khăn, thách thức, mục tiêu, định hướng phát triển của ngành, của đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng.
Công đoàn cần chủ động, tranh thủ kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, phối hợp chuyên môn để tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung vào các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và nêu cao đạo đức nghề nghiệp (tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu chi phí, nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng với phong cách phục vụ ngày càng năng động, chuyên nghiệp) các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc thù đơn vị; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.
Bên cạnh đó không ngừng phát huy vai trò của Ban chấp hành công đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sát sao những nhiệm vụ đã đặt ra, để kịp thời chấn chỉnh, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai, hoạt động; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn; kịp thời kiện toàn ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định; đề ra các giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế còn tồn tại. Cùng với đó, năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, đồng thời có nhiều định hướng, hoạt động hướng tới việc chăm lo cho đoàn viên người lao động, vì vậy các cấp công đoàn ngành ngân hàng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, phát huy được hiệu quả nguồn quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng đối với đoàn viên trong đơn vị; (đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể); tập trung các hoạt động hướng đến lợi ích đoàn viên công đoàn, trong đó có việc nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ trong đơn vị để đoàn viên, người lao động gắn bó với đơn vị.
Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 9C của TLĐ về việc giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí xây dựng các khu thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên CNVCLĐ tại các khu công nghiệp khu chế xuất, các cấp công đoàn ngành ngân hàng phải sử dụng hiệu quả tài chính công đoàn, tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn đồng cấp cho các hoạt động của công đoàn. Đặc biệt CĐCS NHNN các tỉnh, Tp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trên địa bàn, là đầu mối để tập hợp đoàn viên lao động các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong các phong trào chung của Ngành, của Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức, phát động; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi, đoàn kết giữa các đơn vị trong ngành.
Ban chấp hành Công đoàn NHVN cũng đề nghị các đại biểu sau khi được Đại hội tín nhiệm lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa mới kịp thời xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên; xây dựng, kiện toàn các quy chế hoạt động, quy chế thu chi tài chính công đoàn, quy chế quản lý, sử dụng quỹ tình nghĩa ngành ngân hàng, quỹ xã hội công đoàn,… đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và các quy định liên quan. Đồng thời, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đã thông qua để xây dựng chương trình công tác, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị để triển khai, tránh dàn trải không thiết thực, hiệu quả.

Theo vnubw.org.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
Yêu cầu các TCTD thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất
30/05/2024 99 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 5/3/2024, Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 05/4/2024, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024, Thông báo kết luận số 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024 và tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/1/2024 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024, ngày 29/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 4462/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất.
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
Từ ngày 3/6/2024, Agribank bán vàng trực tiếp đến người dân
30/05/2024 54 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 NHTMNN để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
Đảng bộ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024
30/05/2024 61 lượt xem
Từ ngày 24 - 26/5/2024, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 73 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng và kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), Đảng bộ CIC đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và sinh hoạt ngoại khóa năm 2024 tại tỉnh Nghệ An.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu
30/05/2024 63 lượt xem
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày 29/5/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; và nhiều nội dung quan trọng khác.
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
BIDV tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN nên không đặt ra mục tiêu lợi nhuận
30/05/2024 71 lượt xem
Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt nam (NHNN) sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
Tiếp tục miễn, giảm thuế phí; linh hoạt, quyết liệt sử dụng hiệu quả các nguồn lực; giải ngân đầu tư công cao nhất trong 4 năm
30/05/2024 66 lượt xem
Tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội ngày 29/5/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; giải ngân vốn đầu tư công; quản lý thị trường vàng...
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
Thực hiện bán vàng trực tiếp cho 04 Ngân hàng thương mại Nhà nước để bình ổn thị trường
29/05/2024 129 lượt xem
Ngày 29/5/2024, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Quang Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kế hoạch triển khai các biện pháp can thiệp thị trường vàng trong thời gian tới của NHNN.
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương lần đầu được ACCA tổ chức tại Việt Nam
29/05/2024 157 lượt xem
Với mong muốn thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero, trong hai ngày 28 và 29/5/2024, tại Hà Nội, Hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Diễn đàn Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương 2024 với chủ đề “Thúc đẩy tăng trưởng thông qua hợp tác quốc tế và phát triển bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
Đại hội Chi đoàn Tạp chí Ngân hàng nhiệm kỳ 2024 - 2027
29/05/2024 119 lượt xem
Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW), Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Tạp chí Ngân hàng (TCNH), ngày 29/5/2024, tại Phòng họp TCNH, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), số 64 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Chi đoàn TCNH đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

84.500

88.000

Vàng SJC 5c

84.500

88.020

Vàng nhẫn 9999

74.650

76.250

Vàng nữ trang 9999

74.750

75.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 25,251 25,481 26,917 28,392 31,612 32,956 157.54 166.74
BIDV 25,281 25,481 27,121 28,371 31,877 32,943 158.34 166.78
VietinBank 25,254 25,481 27,162 28,457 32,051 33,061 159.08 167.03
Agribank 25,300 25,481 27,086 28,384 31,759 32,919 158.56 166.34
Eximbank 25,230 25,481 27,167 28,089 31,959 32,944 159.71 165.13
ACB 25,250 25,481 27,142 28,073 31,994 32,958 159.03 165.3
Sacombank 25,250 25,481 27,300 28,124 32,176 32,894 160.4 165.41
Techcombank 25,245 25,481 27,003 28,366 31,649 32,987 155.77 168.19
LPBank 25,061 25,481 26,945 28,577 32,090 32,952 158.01 168.52
DongA Bank 25,290 25,481 27,160 28,070 31,890 33,010 157.30 165.50
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
1,60
1,60
1,90
2,90
2,90
4,60
4,70
BIDV
0,10
-
-
-
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,70
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
1,70
1,70
2,00
3,00
3,00
4,70
4,80
ACB
0,01
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,30
3,60
4,30
4,40
Sacombank
-
0,50
0,50
0,50
2,10
2,30
2,50
3,50
3,60
4,50
4,80
Techcombank
0,10
-
-
-
2,10
2,10
2,30
3,40
3,45
4,30
4,30
LPBank
0.20
0,20
0,20
0,20
1,80
1,80
2,10
3,20
3,20
5,00
5,30
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
3,30
3,30
3,30
4,30
4,50
4,80
5,00
Agribank
0,20
-
-
-
1,60
1,60
1,90
3,00
3,00
4,70
4,70
Eximbank
0,50
0,50
0,50
0,50
2,90
3,10
3,20
4,00
4,00
4,80
5,10

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?