Thứ Năm, ngày 06 tháng 05 năm 2021

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng:09:18 19/11/2020
Lượt xem: 453
Cỡ chữ
Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ hiện có 34 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 2.300 đảng viên.
 


Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương đã được đánh giá có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII cũng như những diễn biến của tình hình thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được một số thành tích nổi bật. Điển hình là: 
 
Công tác chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng, triển khai kịp thời, đảm bảo chất lượng. Phương pháp quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng được đổi mới hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và Hội nghị trao đổi, đối thoại về “Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, hàm ý tác động đến Việt Nam và ngành Ngân hàng”,... Cấp ủy các cấp và đảng viên trong Đảng bộ chấp hành, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Quy định số 101, 55, 08 của Trung ương về trách nhiệm nêu gương với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát thực tiễn, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy đã đề ra 04 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương và lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thành 03 nghị quyết chuyên đề, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, gồm: (1) Nghị quyết số 02-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; (2) Nghị quyết số 03-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (3) Nghị quyết số 04-NQ/ĐUNH ngày 19/7/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương. 
 
Cũng trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung biên soạn và hoàn thành cuốn Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (1951 - 2020) theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 07-CT/ĐUK ngày 06/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đây là ấn phẩm văn hóa, dấu ấn quan trọng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, hướng tới Đại hội XIII của Đảng và sự kiện 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (06/5/1951 - 06/5/2021). 
 
Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các chi bộ trong Đảng bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, đã góp phần tạo bước chuyển mới trong việc nâng cao chất lượng chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành thường xuyên, các giải pháp quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên được tăng cường và triển khai hiệu quả.
 
Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã tổ chức thực hiện 51 cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các tổ chức đảng trực thuộc; thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc; giám sát toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020, 2020 - 2022 và 2020 - 2025 của các tổ chức đảng trong Đảng bộ. Các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc hàng trăm cuộc kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát tại đảng bộ, chi bộ theo chương trình công tác đề ra. 
 
Công tác dân vận được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Thông qua công tác dân vận, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ngành Ngân hàng đã đi vào cuộc sống, được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đón nhận, dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và giáo dục truyền thống lịch sử như: Quyên góp hỗ trợ xây dựng 08 nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); quyên góp xây dựng Nhà bia Truyền thống Đảng bộ Khối và hỗ trợ xây dựng 05 nhà tình nghĩa trên địa bàn ATK Việt Bắc nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018). Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong Đảng bộ đã quyên góp hỗ trợ xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, hàng chục điểm trường, nhà văn hóa; hỗ trợ nhiều trang thiết bị, dụng cụ học tập, đồ dùng phục vụ sinh hoạt cho học sinh, gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, chỉ ra những truyền thống, kinh nghiệm quý giá của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương qua gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các cấp ủy trực thuộc kế thừa, phát huy hiệu quả. Đó là: 
 
(1) Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị. 
 
(2) Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nghiêm túc trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; kịp thời nắm bắt và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ. 
 
(3) Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. 
 
Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương đã được các đoàn kiểm tra của Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, gắn sát với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương khen thưởng. Hai năm liên tục 2018, 2019, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được tặng Bằng khen tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đó là những nền tảng vững chắc để toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tô Thị Linh 

Theo TCNH số 21/2020
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam

Thị trường tiền tệ

Trên thị trường, tâm lý các nhà đầu tư luôn chi phối rất lớn đến mức độ ổn định của thị trường, đặc biệt là đối với thị trường tài chính, sự tác động của yếu tố tâm lý luôn diễn biến rất phức tạp, khiến thị trường tài chính luôn tiềm ẩn yếu tố bất ổn định rất cao