Hội nghị trực tuyến chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân năm 2018
30/08/2018 1.479 lượt xem
 
Ngày 28/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân năm 2018. Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng và các Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Nguyễn Kim Anh, Đoàn Thái Sơn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện một số Bộ, ban ngành, cơ quan trên địa bàn Hà Nội.Thống đốc Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngày 19/07/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại các Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, trong đó có nội dung “Phát triển mạnh mẽ, vững chắc hệ thống QTDND và các tổ chức tài chính vi mô hoạt động an toàn, hiệu quả nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo và gia tăng khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng của dân cư ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có nhiều khó khăn”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực, quyết liệt của ngành Ngân hàng và sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, sau một năm thực hiện, Đề án 1058 và Nghị quyết 42 đã được triển khai nghiêm túc, đúng mục tiêu, định hướng và đạt được kết quả bước đầu trong việc tạo điều kiện thuận lợi thực hiện cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của các TCTD. Quá trình đi vào thực tiễn tuy chưa dài, nhưng những định hướng chính sách vĩ mô, giải pháp tháo gỡ trong 02 văn bản quy phạm trên đã tạo ra những dấu ấn rõ nét và chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu và công tác cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 -2020.

Do vậy, Hội nghị chuyên đề được tổ chức ngày hôm này sẽ là cơ sở để NHNN hoàn thiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trình Chính phủ phê duyệt và cũng là cơ sở để các đơn vị thuộc NHNN và các QTDND tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại hệ thống QTDND trong thời gian tới đã được nêu trong Đề án 1058.
 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh, triển khai Đế án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, hệ thống QTDND đã được Ban lãnh đạo NHNN và lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo củng cố, chấn chỉnh quyết liệt, toàn diện, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của mô hình hợp tác xã; chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc thành lập mới QTDND theo hướng ưu tiên thành lập ở những địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa có dịch vụ ngân hàng phát triển. NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các QTDND đã nỗ lực xây dựng và triển khai có kết quả, đúng lộ trình Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của từng QTDND, tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở các địa phương, nhất là địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, việc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của một số QTDND tại một số địa phương, đặc biệt là các QTDND yếu kém, có nơi, có lúc chưa đạt kết quả như mong muốn và ảnh hưởng nhất định đến an toàn hoạt động của hệ thống QTDND nói riêng, đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống tài chĩnh cũng như an toàn hệ thống ngân hàng nói chung. Trước thực trạng đó, NHNN nhận thấy cần khẩn trương nhìn nhận, đánh giá, tổng kết nghiêm túc, toàn diện tình hình hoạt động của hệ thống QTDND để có các giải pháp tổng thể, hữu hiệu nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục triệt để những tồn tại hạn chế vốn có nhằm thực hiện cho được mục tiêu tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 cũng như các giai đoạn tiếp theo của loại hình TCTD này, đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến ngày 30/6/2018, toàn hệ thống QTDND có 1.181 quỹ, hoạt động trên 57 tỉnh, thành phố. Số thành viên tham gia QTDND là 1.590.963 thành viên. Nhìn chung hoạt động của hệ thống QTDND tương đối ổn định; các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng, bộ máy hoạt động của của các QTDND tương đối ổn định, hầu hết các QTDND kinh doanh có lãi.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Giám đốc NHNN Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và đại diện một số QTDND đã phát biểu thảo luận và đưa ra các kiến nghị đề xuất với lãnh đạo NHNN.

Kết luận Hội nghị, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Ban Lãnh đạo NHNN đối với hoạt động của hệ thống QTDND thời gian qua cũng như trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh, cần phải tập trung rà soát, củng cố hệ thống QTDND hiện nay nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống ổn định, an toàn, lành mạnh và hiệu; Xây dựng cơ chế quản lý hệ thống QTDND với các cấp độ khác nhau về quy mô, phù hợp với mô hình kinh tế tập thể, năng lực quản trị, điều hành của QTDND; Hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tăng cường gắn kết trách nhiệm và quyền lợi giữa các thành viên của QTDND, liên kết giữa các QTDND với NH Hợp tác xã, Hiệp hội QTDND, Quỹ Bảo toàn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện, phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại Hội nghị và Đề án, Thống đốc đề nghị, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN tổng rà soát lại các văn bản pháp lý, các Thông tư, để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách cho hệ thống QTDND, đảm bảo các Quỹ hoạt động theo đúng bản chất, tôn chỉ và mục tiêu được quy định tại Luật các TCTD và các văn bản quy định pháp lý khác; Thành lập một đơn vị đầu mối, chuyên trách trong Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện chức năng quản lý trong việc cấp phép, xây dựng cơ chế, chính sách về tổ chức hoạt động, thanh tra, giám sát và xử lý đối với toàn hệ thống TCTD là HTX và tổ chức tài chính vi mô.

Cùng với đó, Chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố, phải tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai các Đề án đã được phê duyệt. Khẩn trương trình và phê duyệt theo thẩm quyền những Đề án chưa được ban hành; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hệ thống QTDND; Hỗ trợ các TCTD trên địa bàn, nhất là các QTD trong việc triển khai Nghị quyết 42; Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động. Bên cạnh đó, các QTDND tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị này qua đó thực hiện thành công nhiệm vụ cơ cấu lại hệ thống QTDND theo lộ trình đã được phê duyệt tại Đề án; Đối với NH Hợp tác xã, thực hiện các nội dung, giải pháp theo đúng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 của NH Hợp tác xã được phê duyệt; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hòa vốn; Tiếp tục hoàn thiện Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bảo toàn…

Theo sbv.gov.vn
 
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
Đảng ủy cơ quan NHTW: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng
24/01/2022 46 lượt xem
Ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan NHTW, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì.
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
10 sự kiện nổi bật ngành Ngân hàng năm 2021
24/01/2022 50 lượt xem
Trong năm 2021, nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với ngành Ngân hàng là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành cùng nhiều sự kiện quan trọng khác. Tạp chí Ngân hàng điểm 10 sự kiện nổi bật của ngành Ngân hàng trong năm 2021 đáng ghi nhớ này.
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
21/01/2022 69 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất điều chỉnh hoạt động BHTG.
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?