Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023
19/07/2018 1.326 lượt xem
 
Ngày 17/7/2018 tại Trụ sở, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023. Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương chủ trì Hội nghị.Phó Thống đốc Đào Minh Tú, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương Lê Quốc Nghị cùng ký Quy chế phối hợp

Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW; Đ/c Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Đ/c Lê Quốc Nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương; Đ/c Ngô Đức Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên NHNN Trung ương; và các Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở của các đơn vị thuộc NHNN Trung ương.
 

Đ/c Đào Minh Tú - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN, Thủ trưởng Cơ quan hành chính Cơ quan NHNN Trung ương chỉ đạo Hội nghị
 
Đồng chí Lê Quốc Nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương cho biết, nhiệm kỳ 2013-2018 là nhiệm kỳ đầu tiên Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương hoạt động theo mô hình cấp trên trực tiếp cơ sở, theo đó các công đoàn bộ phận được nâng cấp thành công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động tại trụ sở chính Ngân hàng Nhà nước Trung ương. Đặc biệt, trong bối cảnh NHNN phải tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD và nhiều nội dung cải cách, đổi mới nhất là trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Trong bối cảnh đó, Công đoàn NHNN Trung ương có trách nhiệm, vai trò hết sức quan trọng trong việc chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời báo cáo và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN, Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương để ổn định, động viên tinh thần và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động, thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của NHNN và của toàn Ngành.
 

Đ/c Lê Quốc Nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNNTW phát biểu tại Hội nghị
 
Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-NHNNVN-CĐNHNNTW ngày 18/01/2014, Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương đã bám sát nhiệm vụ chính trị của NHNN và của tổ chức Công đoàn để triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đáp ứng yêu cầu đề ra, mang lại hiệu quả trên toàn diện các mặt công tác, được CB, CC, VC và người lao động đánh giá cao, thể hiện trên các mặt công tác: (i) Chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; (ii) Tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; (iii) Tuyên truyền giáo dục vàcông tác thi đua khen thưởng, tổ chức các hoạt động phong trào; (iv) An sinh xã hội;…

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí đánh giá, hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương và Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương trong 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các CĐCS đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công đoàn và Quy chế phối hợp đã đề ra; Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương luôn chủ động, mặt khác Phó Thống đốc - Thủ trưởng hành chính Cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Qua đó tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp tốt giữa CĐCS với thủ trưởng chuyên môn tại các đơn vị giúp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách đối với CB, CC, VC và người lao động cũng như phát huy tốt sức mạnh tổng hợp khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW phát biểu
 
 

Đ/c Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu
 
 

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị
 
Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Phó Thống đốc - Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương, sự chủ động của Ban Thường vụ, được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực của hầu hết CB, CC, VC và người lao động nên chất lượng hoạt động hành chính, cải cách nội bộ đã có chuyển biến tích cực tại Cơ quan NHNN Trung ương qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên và người lao động Cơ quan NHNN Trung ương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động ngân hàng trong thời kỳ mới.

Văn hoá công sở trong các đơn vị Vụ, Cục trực thuộc NHNN Trung ương đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Những hạn chế, tồn tại trong quản lý lao động, nhất là chấp hành giờ giấc làm việc, chấp hành các qui định về trang phục, về giao tiếp và ứng xử; đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động… đã được khắc phục, chấn chỉnh. Môi trường làm việc, trang phục công sở, phong cách, ứng xử giữa các đồng nghiệp trong từng đơn vị, cơ quan ngày càng thể hiện sự văn minh, lịch sự.

Những nội dung chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính của Công đoàn NHNNTW tạo sức mạnh tổng hợp và hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy phong trào cải cách thủ tục hành chính và chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật lao động trong toàn Ngành. Hưởng ứng những hoạt động của Công đoàn NHNN Trung ương, công đoàn các ngân hàng thương mại đã tổ chức phát động thường xuyên các đợt thi đua và động viên cán bộ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt phong trào tiết kiệm, phong trào chuyên môn hoá đội ngũ cán bộ, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động ngân hàng, chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức phong cách văn minh giao dịch với khách hàng. Các phong trào công đoàn đã góp phần tạo dựng một hình ảnh nhân viên ngân hàng, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đánh giá cao những kết quả của Quy chế phối hợp trong thời gian qua và khẳng định: “Sự phối hợp giữa Thủ trưởng Hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương rất thống nhất và đi vào chiều sâu, qua đó cho thấy vai trò của Công đoàn NHNN Trung ương có vị trí hết sức quan trọng trong bộ máy hoạt động công đoàn. Phát huy được vai trò của Công đoàn NHNN Trung ương trong tổ chức xã hội lớn, trong bộ máy hành chính cơ quan nhà nước, là tổ chức chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động”.
 

Đ/c Đào Minh Tú, Phó Thống đốc, Thủ trưởng Hành chính Cơ quan NHNNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đánh giá hoạt động công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương thời gian qua, Phó Thống đốc biểu dương việc thực hiện thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương, kiện toàn bộ máy… được Ban Lãnh đạo NHNN, các tổ chức công đoàn cấp trên ghi nhận. Các hoạt động đi vào chiều sâu, chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, đoàn viên.

Phó Thống đốc chỉ đạo, trong thời gian tới, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế cùng toàn thể đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng hành chính Cơ quan NHNN Trung ương với Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương
 

Phó Thống đốc Đào Minh Tú – Thủ trưởng Hành chính Cơ quan NHNNTW và Chủ tịch Công đoàn Cơ quan NHNNTW Lê Quốc Nghị cùng ký Quy chế phối hợp
 
 

Đ/c Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN, Thủ trưởng Hành chính Cơ quan NHNNTW; Đ/c Trần Việt Bắc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan NHTW; Đ/c Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Đ/c Ngô Đức Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên NHNN Trung ương chụp ảnh cùng Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan NHNNTW
 
Theo sbv.gov.vn
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
Hoàn thiện Luật Bảo hiểm tiền gửi - Củng cố an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền
21/01/2022 50 lượt xem
Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) là văn bản pháp lý cao nhất và toàn diện nhất điều chỉnh hoạt động BHTG.
“Nhận vàng như ý” khi mở tài khoản trực tuyến,  đăng ký và sử dụng ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
“Nhận vàng như ý” khi mở tài khoản trực tuyến, đăng ký và sử dụng ứng dụng Agribank E-Mobile Banking
21/01/2022 38 lượt xem
Nhằm tri ân các khách hàng nhân dịp chào đón Năm mới 2022, từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 15/02/2022, Agribank triển khai chương trình “Đăng ký Agribank E-Mobile Banking, nhận vàng như ý” dành cho khách hàng cá nhân đăng ký mới, kích hoạt thành công và sử dụng các dịch vụ Agribank E-Mobile Banking với tổng giá trị lên đến gần 5 tỷ đồng.
Mcredit công bố nhận diện thương hiệu mới cùng chiến lược chuyển dịch trở thành  thương hiệu dịch vụ tài chính số thuận tiện nhất
Mcredit công bố nhận diện thương hiệu mới cùng chiến lược chuyển dịch trở thành thương hiệu dịch vụ tài chính số thuận tiện nhất
21/01/2022 45 lượt xem
Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn (TNHH) MB SHINSEI (Mcredit) chính thức công bố hình ảnh logo, bộ nhận diện thương hiệu mới cùng chiến lược chuyển dịch “khách hàng là trung tâm” với kỳ vọng tạo nên một bước đột phá trong hành trình mới.
Giá vàngXem chi tiết
Khu vực Mua vào Bán ra
HÀ NỘI
Vàng SJC 1L 61.250 61.870
TP.HỒ CHÍ MINH
Vàng SJC 1L 61.250 61.850
Vàng SJC 5c 61.250 61.870
Vàng nhẫn 9999 52.800 53.500
Vàng nữ trang 9999 52.500 53.200

Ngoại tệXem chi tiết
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.520 22.830 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 22.560 22.840 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 22.538 22.838 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 22.580 22.820 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 22.590 22.790 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 22.580 22.780 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 22.550 22.842 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 22.558 22.833 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 22.590 22.790 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 22.610 22.790 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30

Lãi SuấtXem chi tiết
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,50
5,30
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
6,10
6,30
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,20
4,40
4,80
5,50
6,20
Sacombank
0,03
-
-
-
3,10
3,20
3,30
4,60
4,90
5,50
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,45
2,45
2,65
3,90
3,90
4,50
4,50
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,10
3,10
3,40
4,20
4,40
5,60
5,60
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,40
3,40
3,40
5,30
5,50
5,80
6,10
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?