Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Dự án BRASS - Sổ tay về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ NHNN Việt Nam

Ngày đăng:08:52 16/11/2018
Lượt xem: 3.091
Cỡ chữ
Trong khuôn khổ cấu phần hỗ trợ về bình đẳng giới của Dự án Tăng cường năng lực thanh tra, giám sát ngân hàng (Dự án BRASS) do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ, ngày 15/11/2018 tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng đã phối hợp với Dự án BRASS tổ chức Hội thảo Tập huấn về Sổ tay bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).Toàn cảnh buổi tập huấn

Tới dự có bà Nguyễn Thị Hồng - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng; ông Jared Brading - Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; bà Leeza Timofeeva – Giám đốc Dự án BRASS.

Buổi tập huấn có sự tham gia của 40 học viên là cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ chuyên môn phụ trách công tác bình đẳng giới ở các ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN), các doanh nghiệp trực thuộc, các Vụ, Cục Ngân hàng Trung ương (NHTW), Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương và đại diện 20 NHNN chi nhánh các tỉnh phía Bắc.

Bình đẳng giới là một quyền con người cơ bản và là thước đo quan trọng để đánh giá mức độ tiến bộ và phát triển của xã hội. Vì vậy, trong quá trình phát triển, bên cạnh mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, bình đẳng giới luôn là một mục tiêu ưu tiên mà các quốc gia hướng đến.
 

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu khai mạc buổi tập huấn
 
Theo Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng: “Quá trình phấn đấu đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực chất là một quá trình lâu dài đòi hỏi mỗi quốc gia phải nỗ lực trong ban hành và thực thi chính sách; cũng như tìm ra các cơ chế thích hợp để phụ nữ được tham gia, được thụ hưởng một cách công bằng các thành quả của sự phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới. Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, quy định nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. Để tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ nữ và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ trong ngành Ngân hàng, ngày 14/7/2016 Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 1445 ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó có mục tiêu nâng cao năng lực quản lý về bình đẳng giới với chỉ tiêu đề ra 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các đơn vị trong ngành được tập huấn nghiệp vụ và cập nhật kiến thức về bình đẳng giới.

Xác định mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng từ đó thúc đẩy quá trình triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bình đẳng giới tại đơn vị và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành. NHNN đã lựa chọn và đề xuất Dự án BRASS hỗ trợ xây dựng cuốn Sổ tay về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng.

Tại buổi tập huấn, Phó Thống đốc đánh giá cao nỗ lực của các chuyên gia bình đẳng giới của Dự án và bộ phận thư ký của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng trong quá trình xây dựng Sổ tay. “Với những thông tin, kiến thức, kỹ năng cơ bản và thiết thực, có tính thực tiễn, khả thi cao vì được viết riêng cho ngành Ngân hàng, phù hợp với đặc thù công tác bình đẳng giới của ngành, Sổ tay sẽ là cẩm nang trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho cán bộ thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị”, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Sổ tay về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được xây dựng dưới dạng một tài liệu hướng dẫn tự học, có tính thực hành cao để sử dụng trong công việc hàng ngày; và sử dụng trong công tác đào tạo, tập huấn định kỳ. Các nội dung trong Sổ tay có thể sử dụng để biên soạn tài liệu tập huấn cho các nhóm đối tượng khác nhau, với nội dung tập huấn khác nhau, độ dài thời gian tập huấn khác nhau. Từ đó, Sổ tay sẽ cung cấp cả kiến thức và kỹ năng cơ bản về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho người sử dụng.

Phó Thống đốc cũng hi vọng rằng thông qua cuốn Sổ tay, cán bộ phụ trách công tác bình đẳng giới, cán bộ lãnh đạo các cấp và tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đều có thể sử đụng để nắm bắt, tìm hiểu thông tin. Từ đó có cơ sở, định hướng và cách thức rõ ràng, cụ thể triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của NHNN về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
 

Ông Jared Brading – Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Canada phát biểu tại buổi tập huấn
 
Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Jared Brading – Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các chuyên gia, Ban quản lý Dự án BRASS và các cán bộ NHNN trong suốt thời gian qua để xây dựng cuốn Sổ tay. Theo ông Brading, sản lượng sẽ tăng lên nếu như tăng cường năng lực cho phụ nữ, thể chế theo đó cũng sẽ được tăng cường. “Chúng ta nên hiểu rằng khi đầu tư cho phụ nữ và bình đẳng giới đó cũng chính là sự đầu tư cho sự phát triển của xã hội”, ông Brading nhấn mạnh. Ông cũng mong muốn khi đã có cuốn Sổ tay về bình đẳng giới, kèm theo những cam kết, thì tất cả hãy cố gắng, nỗ lực thực hiện cam kết đó vì những thay đổi cho phát triển.

Thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Canada, Bộ các vấn đề toàn cầu Canada và các cán bộ, chuyên gia của Dự án BRASS đã hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng và ban hành cuốn Sổ tay cho NHNN, tổ chức các khoá tập huấn về Sổ tay cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cho ngành Ngân hàng. Tin tưởng rằng trên cơ sở nội dung Sổ tay và các nội dung của khoá tập huấn sẽ giúp cho các học viên triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của đơn vị nói riêng và của ngành Ngân hàng nói chung. Từ đó góp phần vào việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
 

Bà Leeza Timofeeva – Giám đốc Dự án BRASS chia sẻ những kết quả Nghiên cứu của Dự án
 
Tại buổi tập huấn, các chuyên gia quốc tế của Dự án BRASS đã báo cáo thực trạng bình đẳng giới trong ngành Ngân hàng; đặt biệt là kết quả Nghiên cứu “Phân tích khoảng cách giới” của Dự án. Đối tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2015 của ngành Ngân hàng, nhiều chỉ tiêu đã được hoàn thiện đúng tiến độ, hướng tới sớm hoàn thiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia như: “1 - Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị”; “2 - Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm”; “3 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo”; “4 - Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe”; “7 - Nâng cao năng lực quản lý về bình đảng giới”.

Lớp tập huấn là cơ hội để các đồng chí thư ký thường trực Ban, cán bộ đầu mối về giới tại các đơn vị trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt trong việc xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu, triển khai các biện pháp, giải pháp, các hoạt động cụ thể để thực hiện việc đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch bình đẳng giới tại đơn vị. Tập huấn được diễn ra trong hai ngày 15-16/11/2018.

Theo sbv.gov.vn
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu