Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

CIC tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng

Ngày đăng:03:02 18/04/2019
Lượt xem: 1.252
Cỡ chữ
Năm 2018, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã cung cấp trên 44,4 triệu báo cáo các loại, tăng trưởng 85% so với năm 2017. Trong đó, các sản phẩm truyền thống tăng trưởng trên 25%.
 
Với cơ cấu tổ chức mới theo hướng chuyên nghiệp hóa khâu thu thập, xử lý và kiểm soát dữ liệu, trong năm 2018, CIC đã đẩy mạnh đôn đốc, tổ chức hoạt động thu thập, xử lý, kiểm soát và cập nhật dữ liệu đầu vào từ các TCTD; tìm kiếm và bổ sung các nguồn thông tin phi truyền thống từ các Bộ, ngành và tổ chức tự nguyện. Đặc biệt, CIC đã thu thập được 100% thông tin doanh nghiệp và khối lượng lớn báo cáo tài chính doanh nghiệp từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cơ bản hoàn thành xây dựng Đề án kết nối thông tin với Bộ Công an...
 
Với những nỗ lực đó, đến nay đã có 100% TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gần 1.200 Quỹ TDND, tổ chức TCVM, 43 tổ chức tự nguyện gửi file báo cáo thông tin về cho CIC theo quy định và các thỏa thuận đã ký kết. Tổng số khách hàng vay trong kho dữ liệu TTTD quốc gia hiện nay là trên 38,9 triệu, bao gồm 920.000 doanh nghiệp và trên 38 triệu thể nhân. Số khách hàng hiện đang có dư nợ là 17,4 triệu (trong đó 162 nghìn doanh nghiệp và trên 17,2 triệu thể nhân). Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2019 của Ngân hàng Thế giới đã đánh giá mức độ bao phủ TTTD của CIC tiếp tục cải thiện, đạt 54,8% (năm trước là 51%) và chiều sâu TTTD duy trì 7/8 điểm (cao hơn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và khối OECD).
 
Trong năm 2018, CIC đã làm tốt việc cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của NHNN, trong đó cung cấp báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ban Lãnh đạo NHNN về tình hình tín dụng, biến động nợ xấu của các TCTD; báo cáo phục vụ Thống đốc NHNN tham gia các kỳ họp; cung cấp các báo cáo định kỳ và đột xuất cho các đơn vị, vụ, cục NHNN như báo cáo tổng hợp về cho vay một số lĩnh vực nhạy cảm: chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng...; báo cáo tổng hợp tình hình tín dụng theo loại hình khách hàng, ngành kinh tế, tập đoàn, tổng công ty...
 
Đặc biệt, thực hiện Thông tư 02 và 09 của NHNN, hàng tháng CIC tiếp tục tổ chức thu nhận, tổng hợp, xử lý thông tin về kết quả tự phân loại nợ của các TCTD, tạo lập và cung cấp kịp thời danh sách khách hàng có nhóm nợ cao nhất và Danh sách khách hàng có biến động hoặc đã tất toán cho CQTTGS và các TCTD để thực hiện điều chỉnh nhóm nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định. Bình quân có 76 TCTD phải điều chỉnh nhóm nợ với tổng số hồ sơ phải điều chỉnh nhóm nợ là 1,2 triệu hồ sơ. CIC cũng đã cung cấp các báo cáo thông tin tổng hợp phục vụ cho hoạt động đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tín dụng của các TCTD theo địa bàn, báo cáo phục vụ hoạt động thanh tra, giám sát trên địa bàn tỉnh, thành phố…
 
Ngoài ra, CIC còn cung cấp các báo cáo thông tin theo yêu cầu của một số cơ quan quản lý nhà nước khác, các tổ chức quốc tế theo chức năng nhiệm vụ được giao (như công an, cơ quan thi hành án) và cung cấp thông qua các đơn vị thuộc NHNN. Các sản phẩm thông tin tín dụng (TTTD) của CIC cung cấp đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sử dụng của các đơn vị.
 
Ông Đỗ Hoàng Phong, Tổng giám đốc CIC chia sẻ, năm qua, CIC đã thực hiện giảm giá dịch vụ 2 lần để đồng hành cùng TCTD trong việc giảm chi phí hoạt động và lãi suất cho vay (lần 1 giảm 12% các sản phẩm do CIC xây dựng sẵn ngay từ đầu năm 2018 ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành; lần 2 CIC giảm tiếp 20% toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ từ tháng 9/2018).
 
Bên cạnh đó, việc CIC chính thức áp dụng phương thức cung cấp thông tin mới (Host to Host), kết nối trực tiếp từ hệ thống của CIC tới hệ thống quản trị rủi ro, phê duyệt tín dụng của các TCTD đã có tác động rất tích cực tới hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC... CIC đã cung cấp trên 44,4 triệu báo cáo các loại, tăng trưởng 85% so với năm 2017. 
 
Tỉ lệ cung cấp thông tin tự động theo thời gian thực đạt khoảng 93% cao hơn năm 2017 (là 85%). Ngoài báo cáo tín dụng truyền thống, CIC còn cung cấp các gói dữ liệu cho các TCTD để xây dựng, phát triển, kiểm định các mô hình quản trị rủi ro, chấm điểm tín dụng, xếp hạng tín dụng, quản lý danh mục và thu hồi nợ; cung cấp các thông tin hỗ trợ TCTD triển khai lộ trình Basel II của NHNN...
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được CIC cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn như hệ thống CNTT chưa sát với thực tế phát triển của CIC trong những năm gần đây. Ngoài ra, hệ thống dự phòng hoạt động được tận dụng máy móc thiết bị từ hệ thống cũ nên hiệu năng hoạt động chưa đảm bảo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần tiếp tục đầu tư nâng cấp kịp thời. Việc chấp hành báo cáo thông tin của một số TCTD còn chậm; yêu cầu điều chỉnh sai sót thông tin của các TCTD còn nhiều, ảnh hưởng tới chất lượng cung cấp thông tin của CIC và gián tiếp là việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của các TCTD. Việc thu thập thông tin từ các công ty tiện ích (như viễn thông, điện, nước...) chưa thực hiện được...
 
Trong năm 2019, CIC sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 01, 02 năm 2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 01 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành năm 2019; Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030. Phối hợp với các đơn vị liên quan của NHNN hoàn thiện các cơ chế về tổ chức, hoạt động và tài chính của CIC theo Nghị định 141 của Chính phủ và định hướng của ngành về hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo khuyến khích và nâng cao hiệu quả công việc phù hợp với các quy định của pháp luật.
 
Đặc biệt phấn đấu nâng cao số lượng và chất lượng cơ sở dữ liệu TTTD quốc gia, phấn đấu nâng độ phủ thông tin lên trên 58%/dân số trưởng thành theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Phấn đấu mức tăng trưởng số lượng cung cấp sản phẩm dịch vụ từ 15 - 20%. Tiếp tục xây dựng phương án giảm giá dịch vụ trong năm 2019 để tiếp tục hỗ trợ các TCTD giảm chi phí hoạt động và lãi suất cho vay...
 
CTV
Nguồn: TCNH số 7-2019
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu