Tín dụng chính sách xã hội trên vùng đất nắng và gió
24/02/2023 1.514 lượt xem
Ninh Thuận - vùng đất nắng và gió thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Tổ quốc; nơi đây vẫn còn nhiều hộ dân nghèo cần có sự hỗ trợ về vốn của Nhà nước để phát triển sản xuất, kinh doanh. Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, tín dụng chính sách xã hội đã được tập trung huy động, giải ngân hiệu quả góp phần quan trọng để Ninh Thuận tạo bước đột phá lớn, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới.
 
Chặng đường 20 năm chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo
 
Để triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận được thành lập và đi vào hoạt động ngày 14/01/2003 theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. Những ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nguồn nhân lực còn ít, vừa làm, vừa tuyển dụng, trong khi đó phải quản lí khối lượng khách hàng lớn, món vay nhỏ lẻ; đối tượng thụ hưởng chính sách chủ yếu là hộ nghèo trải rộng khắp toàn tỉnh, tập trung ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; trình độ, kinh nghiệm sản xuất và kiến thức sử dụng vốn của khách hàng còn hạn chế, phần nào ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn vay.
 
Quá trình 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/NĐ-CP đã tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đều chung tay thực hiện tín dụng chính sách xã hội; bộ máy quản trị, quy mô tổ chức của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận từng bước hoàn thiện và hoạt động ổn định; công tác quản lí hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng chặt chẽ và phát huy hiệu quả. 
 

NHCSXH tỉnh Ninh Thuận thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn
đến đúng đối tượng thụ hưởng
 
Từ hai chương trình nhận bàn giao ban đầu là cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm, với tổng dư nợ gần 80 tỉ đồng, đến nay, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã mở rộng triển khai cho vay thêm 18 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đến ngày 30/12/2022 đạt trên 2.936 tỉ đồng, với 77.512 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng chính sách được thường xuyên chú trọng củng cố, nâng cao theo hướng phát triển bền vững.
 
Bên cạnh đó, với mạng lưới 65 điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn và 1.590 tổ tiết kiệm và vay vốn là “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tạo cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn bảo đảm công khai, dân chủ, đem lại hiệu quả kinh tế một cách rõ nét. 
 
20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã thu được nhiều kết quả nổi bật. NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã huy động nhiều nguồn lực, chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh. Nguồn vốn chính sách đã giúp cho trên 473 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp trên 63,2 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; trên 26 nghìn lao động được vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm; trên 66 nghìn học sinh, sinh viên được vay vốn học tập; trên 69 nghìn lượt hộ vay vốn để xây dựng trên 87 nghìn công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh; trên 8 nghìn hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở…
 
Riêng trong năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 5,5 nghìn lao động với số tiền hơn 263,7 tỉ đồng; giải quyết cho hơn 7,1 nghìn hộ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh và lắp đặt công trình nước sạch với số tiền hơn 126 tỉ đồng; tiếp tục giải quyết cho 2.534 hộ gia đình, 2.706 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với số tiền hơn 46,6 tỉ đồng để trang trải chi phí học tập; giúp cho 1.211 hộ ở các xã thuộc vùng khó khăn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 51 tỉ đồng; hơn 8 nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn với số tiền 299 tỉ đồng; hơn 13,8 nghìn hộ dân sinh sống tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi với số tiền hơn 509 tỉ đồng. 
 
“Luồng sinh khí mới” đến từ Chỉ thị số 40-CT/TW

Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận Lê Minh Lộc cho biết, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội ra đời mang đến “luồng sinh khí mới”, thúc đẩy mạnh mẽ tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự chủ động trong việc phối hợp triển khai có hiệu quả, đưa hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng tăng trưởng và phát triển bền vững cả về quy mô và chất lượng. Sau khi tiếp nhận Chỉ thị số 40-CT/TW, với vai trò là cơ quan đầu mối, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã báo cáo Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 67-CT/TU ngày 23/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; cùng với đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng theo tinh thần, chủ trương của Đảng, Chính phủ là “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 
Qua hơn 08 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có những chuyển biến rõ rệt, mô hình tổ chức và phương thức quản lí phù hợp với thực tiễn cơ sở, huy động được nhiều nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các cấp ủy chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện cho hoạt động NHCSXH, góp phần đẩy nhanh các chương trình cho vay đến các đối tượng thụ hưởng. Hằng năm, UBND  tỉnh Ninh Thuận và các huyện, thành phố đều dành một phần nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn lực cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tài chính thông qua công tác huy động vốn từ phong trào “gửi tiền chung tay vì người nghèo”; vận động các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp gửi nguồn quỹ ngoài ngân sách tạm thời chưa sử dụng vào NHCSXH để tăng cường nguồn vốn, bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đóng góp hiệu quả nhiều hơn vào công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh bền vững trên địa bàn tỉnh.
 
Tích cực giải ngân vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình; căn cứ kế hoạch của Tổng Giám đốc NHCSXH, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện các chính sách cho vay, đảm bảo các nội dung theo quy định. Để giúp người dân tiếp cận, nắm rõ chính sách mới của Đảng, Nhà nước, sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn, ngoài việc phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài tuyên truyền, NHCSXH còn treo áp phích, niêm yết công khai quy trình thủ tục cho vay, lãi suất, thời hạn vay vốn tại trụ sở NHCSXH, phòng giao dịch NHCSXH các huyện, các điểm giao dịch xã tại UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để các chính sách cho vay sớm đi vào thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.
 
Trong năm 2022, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đã tích cực giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 196,4 tỉ đồng với 4.899 khách hàng được tiếp cận vốn vay, góp phần tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 150 tỉ đồng, với gần 3.000 lao động; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến 15 tỉ đồng/1.500 hộ; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 4,04 tỉ đồng/81cơ sở; cho vay nhà ở xã hội 11,8 tỷ đồng/38 hộ; cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025) đạt 15,6 tỉ đồng/280 hộ.
 
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã kịp thời giải quyết nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân đầu tư khởi nghiệp, tái sản xuất, kinh doanh trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Hầu hết những hộ vay vốn NHCSXH đều có chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đầy đủ; nhiều hộ dân đã biết cách làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch Covid-19. Qua đó tiếp tục khẳng định, chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, chính trị - xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành và được hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác vui mừng đón nhận.
 
Động lực khích lệ các đối tượng thụ hưởng chính sách vươn lên thoát nghèo
 
Các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH trong những năm qua đã tạo động lực, khích lệ người nghèo và các đối tượng chính sách khác tự lực vươn lên thoát nghèo, người nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có cuộc sống ấm no hơn.
 
Bà Trương Thị Lệ ở thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận là một trong hơn 75 nghìn hộ vay vốn tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận nhớ lại quãng thời gian một mình nuôi 04 con nhỏ, nhà cửa không có, ăn thì bữa đói, bữa no. Nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền, Hội Nông dân xã và NHCSXH Chi nhánh huyện Thuận Nam, hiện  nay, gia đình bà Lệ đã thoát nghèo bền vững.
 
Năm 2009, gia đình bà Lệ được vay vốn chương trình hộ nghèo tại NHCSXH Chi nhánh huyện Thuận Nam với số tiền 20 triệu đồng để chăn nuôi heo. Việc chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi, khi heo lớn xuất chuồng, bà Lệ đã trả được nợ cho ngân hàng. Sau đó, bà Lệ tiếp tục được vay 20 triệu đồng cải tạo lại chuồng trại và đầu tư vào nuôi heo giống. Ngoài ra, để nuôi 04 người con đang tuổi ăn học, bà Lệ không ngại khó, ngại khổ, ai thuê gì làm nấy, làm cả ngày lẫn đêm, để cốt sao có tiền lo cho các con ăn học.  
 
Các con bà Lệ lần lượt vào đại học, đứa lớn chưa kịp ra trường thì đứa nhỏ lại thi đậu đại học, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhà có miếng đất để ở, nhưng cũng không có sổ để mang đi thế chấp vay vốn ngân hàng, còn bán đi thì 05 mẹ con không còn chỗ ở. Thấy mẹ quá vất vả, các con đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Trong hoàn cảnh đó, bà Lệ được Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn giới thiệu về chính sách vay vốn cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH. Chính quyền địa phương, NHCSXH đã tạo điều kiện cho bà Lệ được vay vốn học sinh, sinh viên cho các con đi học, lần lượt: Cháu thứ nhất vay 40 triệu đồng, cháu thứ hai vay 33 triệu đồng, cháu thứ ba vay 44 triệu đồng và cháu thứ tư vay 32 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, năm 2017, cháu thứ ba ra trường được vay 100 triệu đồng vốn vay đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Đến nay, 04 người con của bà Lệ đã có việc làm và thu nhập ổn định. Số tiền nợ ngân hàng được trả đúng hạn, bà còn xây được ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. 
 
Bà Lệ chia sẻ: “Nếu không nhờ chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và NHCSXH có lẽ giờ đây gia đình tôi vẫn là một hộ nghèo của xã và là gánh nặng của địa phương”.
 
Hay như gia đình ông Ka tơr Hà Khanh là hộ nghèo của xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận nhưng hiện đã trở thành ông chủ của một mô hình ăn nên làm ra bên dãy Trường Sơn. Nhờ được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi vay của NHCSXH, ông Ka tơr Hà Khanh đã mạnh dạn nuôi trâu, bò, cừu, dê nhốt chuồng. Nhờ chăm sóc, phòng bệnh chu đáo và chủ động nguồn thức ăn dự trữ, công việc chăn nuôi của gia đình ông ngày một phát triển, cho thu nhập đến cả trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ hết chi phí. Ông Ka tơr Hà Khanh cho biết, nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước do NHCSXH cho vay đã thực sự là “đòn bẩy” giúp gia đình ông thoát nghèo bền vững.
 
Cùng ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc còn có hộ anh Chamaléa Hải cũng là gương điển hình về phát triển kinh tế, thoát nghèo, có kinh tế tích lũy nhờ vốn vay ưu đãi từ NHCSXH. Là nông dân “thứ thiệt” nhưng điều kiện đất đai ít ỏi, con cái lại đang độ tuổi ăn học, kinh tế gia đình anh Hải gặp rất nhiều khó khăn. Với số vốn vay ban đầu từ chương trình giải quyết việc làm 30 triệu đồng, anh Hải đầu tư nuôi 04 con bò, từ việc chăm sóc chu đáo, đàn bò sinh sản tốt, gia đình anh đã tích lũy được một số vốn trả nợ, lãi đầy đủ cho ngân hàng. Đến năm 2020, anh Hải tiếp tục đăng ký vay 80 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi; đến nay đã sở hữu được 06 con bò, 1.500 con gà thả vườn và 12 con heo đen sinh sản. Giờ đây, cuộc sống của gia đình anh Hải được cải thiện rất nhiều, con cái ăn học đàng hoàng và là hộ sản xuất giỏi ở địa phương.
 
Có thể nói, nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH là “chiếc cần câu” hữu ích cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có thêm những động lực mới để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phan Lâm (Hà Nội)
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
Giải pháp đẩy mạnh cho vay Hợp tác xã ở nước ta
30/05/2023 337 lượt xem
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy, phát triển kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.323 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 1.069 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 1.231 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.470 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.820 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.188 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 650 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 564 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 844 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 1.041 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 1.015 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 776 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.305 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 781 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.600

56.550

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.650


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,290 23,660 24,463 25,833 28,475 29,689 164.04 173.66
BIDV 23,345 23,645 24,640 25,823 28,589 29,852 164.82 173.61
VietinBank 23,232 23,652 24,706 25,841 28,825 29,835 165.1 173.05
Agribank 23,285 23,645 24,701 25,701 28,715 29,544 166.24 173.05
Eximbank 23,270 23,650 24,760 25,434 28,812 29,596 166.31 170.84
ACB 23,200 23,700 24,766 25,391 28,946 29,558 165.95 170.31
Sacombank 23,280 23,683 24,902 25,415 29,011 29,518 166.42 171.98
Techcombank 23,312 23,656 24,501 25,826 28,441 29,726 161.77 174.06
LPBank 23,290 23,890 24,739 26,073 28,836 29,778 163.78 175.23
DongA Bank 23,350 23,680 24,750 25,440 28,810 29,600 163.9 171.2
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?