TCNH số 17 tháng 9/2022
15/09/2022 518 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 17 THÁNG 9/2022
 
TẠP CHÍ NGÂN HÀNG - 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (9/1952 - 9/2022)
 
3- Thư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi cán bộ, viên chức Tạp chí Ngân hàng nhân dịp kỷ niệm 70 năm xuất bản số đầu tiên (9/1952 - 9/2022).

4- Phần thưởng cao quý.

7- Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Ngân hàng trong giai đoạn mới.
ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
 
13- Vài cảm nhận về Tạp chí Ngân hàng.
PGS., TS. Lê Đình Hợp
 
15- Tự hào về Tạp chí có bề dày lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển. 
PGS., TS. Tô Ngọc Hưng
 
18- Một đời vì nghề báo chí. 
Hoàng Đảo
 
23- Tạp chí Ngân hàng - 70 năm xây dựng và phát triển: Đôi điều cảm nhận.
TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
 
26- Về một số câu chuyện liên quan đến Tạp chí Ngân hàng.
PGS., TS. Đinh Thị Diên Hồng
 
30- Tạp chí Ngân hàng - Người bạn đồng hành thủy chung và tin cậy.
TS. Nguyễn Minh Phong
 
32- 70 năm Tạp chí Ngân hàng: Tạp chí tiên phong trong nghiên cứu định lượng.
TS. Nguyễn Đình Trung

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ 
 
34- Tác động của lãi suất điều hành đến tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam  giai đoạn 2017 - 2021 và một số khuyến nghị.
Tống Đàm Giang
Tống Mỹ Ngân

CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
39- Hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam.
ThS. Bùi Thúy Hằng
ThS. Phạm Xuân Dũng
PGS., TS. Phạm Thị Hoàng Anh
 
NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
45- Agribank tiếp sức vốn rẻ, giúp doanh nghiệp nông nghiệp vượt bão.
Trang Ngô
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
47- Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Hà Minh Phương
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
50- Hiệp định RCEP: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.
ThS. Vũ Nhật Quang

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
55- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ Tạp chí Ngân hàng.
Hà Lam
 
TIN TỨC


TABLE OF CONTENS No 17 - 9/2022

BANKING REVIEW - 70 YEARS OF FOUNDATION AND DEVELOPMENT (9/1952 - 9/2022)
 
3- State Bank of Vietnam Governor’s congratulation to the Banking Review’s officers and staffs on the occasion of 70th year anniversary of the first issue.
 
4- Reputation awards.
 
7- Continuing to focus on enhancing the Banking Review’s quality in the new stage.
Nguyen Thi Thanh Binh
 
13- Unforgettable feelings about the Banking Review. 
Assoc Prof., PhD. Le Dinh Hop
 
15- Being proud of the Banking Review with a historical tradition of 70 years of foundation and development.
Assoc Prof., PhD. To Ngoc Hung
 
18- Whole of life for the journalism.  
Hoang Dao
 
23- Banking Review with 70 years of foundation and development: Deep feelings.
PhD. Nguyen Thi Thanh Huong
 
26- Memorable stories relating to the Banking Review.
Assoc Prof., PhD Dinh Thi Dien Hong
 
30- Banking Review - A sincere, reliable companion!
PhD. Nguyen Minh Phong
 
32- 70 years of the Banking Review: A pioneering journal in quantitative study.
PhD. Nguyen Dinh Trung
 
MACROECONOMIC ISSUES
 
34- Impacts of operating interest rate to the credit growth period 2017 - 2021 in Vietnam and recommendations.
Tong Dam Giang
Tong My Ngan
 
BANKING TECHNOLOGY
 
39- Peer to peer lending in Vietnam.
Bui Thuy Hang
Pham Xuan Dung
Assoc Prof., PhD. Pham Thi Hoang Anh
 
BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
45- Agribank supports cheap capital sources helping agriculture businesses to overcome difficulties firmly.
Trang Ngo

VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
47- Journey of 20 years attempting with a mission for the poor and the other policy objects.
Ha Minh Phuong
 
INTERNATIONAL BANKING  AND FINANCE
 
50- RCEP agreement: Opportunities and challenges for Vietnam.
Vu Nhat Quang
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
55- Studying and following Ho Chi Minh’s thought, morality and lifestyle are key tasks of the Banking Review’s Party Cell.
Ha Lam
 
NEWS

Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?