TCNH Số 13 tháng 7/2022
14/07/2022 2.796 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 13 THÁNG 7/2022
 

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thứ 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và các sự kiện bên lề tại Basel, Thụy Sĩ.
Phương Anh
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
8- Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại.
TS. Hoàng Phương Dung,
ThS. Lương Văn Đạt,
ThS. Vương Linh Nhâm,
TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
 
16- Thực trạng và thách thức của chuyển đổi số: Khảo sát người dùng và các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Lê Đức Quang Tú, 
Hồ Hữu Tín, 
Trần Hùng Sơn
 
22- Pháp luật về đánh giá thực trạng và quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
ThS. Trần Linh Huân,
Nguyễn Mậu Thương
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
29- Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. 
ThS. Nguyễn Thị Hiên,
TS. Đặng Thị Minh Nguyệt,
Trần Thị Lan, Khuất Thị Vy,
Trần Thị Linh

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
37- Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen.
Tuấn Hưng
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
39- Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Thành Văn, 
Đông Dư
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
41- Phát triển ngân hàng kỹ thuật số: Những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng trên thế giới. 
TS. Lê Hà Diễm Chi
 
47- Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại một số quốc gia khu vực châu Á và bài học đối với Việt Nam.
ThS. Tô Thị Diệu Loan
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
57- Bác Hồ trong lòng đồng bào Tây Bắc.
 
TIN TỨC
 
TABLE OF CONTENS No 12 - 6/2022
 
MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyen Thi Hong attended the 92nd Annual General Meeting of the Bank for International Settlements and side events in Basel Switzerland.
Phuong Anh
 
BANKING TECHNOLOGY
 
8- Enhancing customers financial health: A new key to customer loyalty for commercial banks
PhD. Hoang Phuong Dung,
Luong Van Dat, Vuong Linh Nham,
PhD. Nguyen Thi Hong Hai
 
16- Current situation and challenges of digital transformation: Conducting surveys on users and Vietnamese commercial banks.
Le Duc Quang Tu,
Ho Huu Tin, 
Tran Hung Son
 
22- Legal provisions on assessing the reality and decisions on guidelines for restructuring credit institutions under special control.
Tran Linh Huan,
Nguyen Mau Thuong
 
FINANCIAL MARKET
 
29- Application of ARCH, GARCH models to analyze the volatility of price of the VN30F1M future contract on the Vietnam derivative stock market.
Nguyen Thi Hien,
PhD. Dang Thi Minh Nguyet,
Tran Thi Lan, Khuat Thi Vy,
Tran Thi Linh

BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
37- Agribank contributes to prevent the black credit.
Tuan Hung
 
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
39- The effectiveness from a preferential loans program implemented following Resolution 11/NQ-CP in Kien Giang Province.
Thanh Van, 
Dong Du
 
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
41- Digital banking development: Lessons learned from international banks.
PhD. Le Ha Diem Chi
 
47- Experience in the digital banking development in some Asian countries and lessons learned for Vietnam.
To Thi Dieu Loan
 
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
57- Uncle Ho is in the heart of the Northwest people.
 
NEWS
 
Các tạp chí khác
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.320

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.300

Vàng SJC 5c

66.500

67.320

Vàng nhẫn 9999

53.700

54.700

Vàng nữ trang 9999

53.500

54.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.250 23.620 24,639 26.018 27.488 28.660 172.43 182.55
BIDV 23.300 23.600 24,835 26.039 27,641 28.719 173.60 182.70
VietinBank 23.262 23.622 24,899 26.034 27,850 28.860 173.92 180.87
Agribank 23.280 23.595 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 23.300 23.580 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 23.250 23.700 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 23.268 23.653 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 23.280 23.630 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 23.260 23.850 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 23.320 23.630 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,00
6,10
7,40
7,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,90
4,90
5,40
6,00
6,00
7,40
7,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
1,00
1,00
1,00
5,50
5,60
5,70
7,00
7,20
7,40
8,10
Sacombank
-
-
-
-
5,70
5,80
5,90
8,30
8,60
8,90
9,00
Techcombank
1,00
-
-
-
5,90
5,90
5,90
8,50
8,50
8,70
8,70
LienVietPostBank
-
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
8,10
8,10
8,50
8,50
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
6,00
6,00
9,35
9,45
9,50
9,50
Agribank
0,50
-
-
-
4,90
4,90
5,40
6,10
6,10
7,40
7,40
Eximbank
0,20
1,00
1,00
1,00
5,60
5,70
5,80
6,80
7,10
7,40
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?