TCNH Số 13 tháng 7/2022
14/07/2022 711 lượt xem
MỤC LỤC SỐ 13 THÁNG 7/2022
 

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
 
3- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tham dự Hội nghị Toàn thể Thường niên lần thứ 92 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và các sự kiện bên lề tại Basel, Thụy Sĩ.
Phương Anh
 
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG
 
8- Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại.
TS. Hoàng Phương Dung,
ThS. Lương Văn Đạt,
ThS. Vương Linh Nhâm,
TS. Nguyễn Thị Hồng Hải
 
16- Thực trạng và thách thức của chuyển đổi số: Khảo sát người dùng và các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Lê Đức Quang Tú, 
Hồ Hữu Tín, 
Trần Hùng Sơn
 
22- Pháp luật về đánh giá thực trạng và quyết định chủ trương cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
ThS. Trần Linh Huân,
Nguyễn Mậu Thương
 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
29- Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH phân tích độ biến động của hợp đồng tương lai VN30F1M trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. 
ThS. Nguyễn Thị Hiên,
TS. Đặng Thị Minh Nguyệt,
Trần Thị Lan, Khuất Thị Vy,
Trần Thị Linh

NGÂN HÀNG VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
 
37- Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen.
Tuấn Hưng
 
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÌ AN SINH XÃ HỘI
 
39- Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Thành Văn, 
Đông Dư
 
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
 
41- Phát triển ngân hàng kỹ thuật số: Những bài học kinh nghiệm từ các ngân hàng trên thế giới. 
TS. Lê Hà Diễm Chi
 
47- Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại một số quốc gia khu vực châu Á và bài học đối với Việt Nam.
ThS. Tô Thị Diệu Loan
 
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
57- Bác Hồ trong lòng đồng bào Tây Bắc.
 
TIN TỨC
 
TABLE OF CONTENS No 12 - 6/2022
 
MACROECONOMIC ISSUES
 
3- Governor of the State Bank of Vietnam Nguyen Thi Hong attended the 92nd Annual General Meeting of the Bank for International Settlements and side events in Basel Switzerland.
Phuong Anh
 
BANKING TECHNOLOGY
 
8- Enhancing customers financial health: A new key to customer loyalty for commercial banks
PhD. Hoang Phuong Dung,
Luong Van Dat, Vuong Linh Nham,
PhD. Nguyen Thi Hong Hai
 
16- Current situation and challenges of digital transformation: Conducting surveys on users and Vietnamese commercial banks.
Le Duc Quang Tu,
Ho Huu Tin, 
Tran Hung Son
 
22- Legal provisions on assessing the reality and decisions on guidelines for restructuring credit institutions under special control.
Tran Linh Huan,
Nguyen Mau Thuong
 
FINANCIAL MARKET
 
29- Application of ARCH, GARCH models to analyze the volatility of price of the VN30F1M future contract on the Vietnam derivative stock market.
Nguyen Thi Hien,
PhD. Dang Thi Minh Nguyet,
Tran Thi Lan, Khuat Thi Vy,
Tran Thi Linh

BANKING ACTIVITIES FOR RURAL AND AGRICULTURE DEVELOPMENT
 
37- Agribank contributes to prevent the black credit.
Tuan Hung
 
 
VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES  FOR SOCIAL SECURITY
 
39- The effectiveness from a preferential loans program implemented following Resolution 11/NQ-CP in Kien Giang Province.
Thanh Van, 
Dong Du
 
 
INTERNATIONAL BANKING AND FINANCE
 
41- Digital banking development: Lessons learned from international banks.
PhD. Le Ha Diem Chi
 
47- Experience in the digital banking development in some Asian countries and lessons learned for Vietnam.
To Thi Dieu Loan
 
 
STUDYING AND FOLLOWING HO CHI MINH’S THOUGHT, MORALITY AND LIFESTYLE
 
57- Uncle Ho is in the heart of the Northwest people.
 
NEWS
 
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

67.400

68.420

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

67.400

68.400

Vàng SJC 5c

67.400

68.420

Vàng nhẫn 9999

52.600

53.500

Vàng nữ trang 9999

52.500

53.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng
USD
EUR
GBP
JPY
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
23.190
23.500
26.488
27.866
31.023
32.318
204.16
214.87
BIDV
23.220
23.500
26.575
27.683
31.139
32.402
203.99
213.29
VietinBank
23.200
23.500
26.607
27.727
31.399
32.409
204.47
213.47
Agribank
23.195
23.480
26.787
27.493
31.334
32.117
205.87
211.70
Eximbank
23.230
23.460
26.871
27.398
31.480
32.096
206.75
210.81
ACB
23.220
23.800
26.814
27.429
31.401
31.993
206.11
211.05
Sacombank
23.238
23.820
26.953
27.513
31.568
32.084
206.29
212.66
Techcombank
23.215
23.501
26.643
27.863
31.118
32.281
205.24
214.28
LienVietPostBank
23.190
23.490
26.875
27.928
31.504
31.988
207.19
213.97
DongA Bank
23.260
23.510
26.930
27.410
31.560
32.110
203.80
210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?