Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
03/08/2022 96 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn Trương Thu Hòa cho biết, đến ngày 30/6/2022, toàn địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 803 doanh nghiệp đang có quan hệ vay vốn với ngân hàng, với tổng dư nợ là 8.166 tỷ đồng (chiếm 21,1% dư nợ toàn địa bàn). Trong đó, dư nợ đang được các ngân hàng thương mại (NHTM) cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 458 tỷ đồng với 211 khách hàng; dư nợ được miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn là 46 tỷ đồng với 96 khách hàng. Trong đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) được hỗ trợ là 47 doanh nghiệp, HTX, với dư nợ được hỗ trợ là 333 tỷ đồng (chiếm 72,7% tổng dư nợ được hỗ trợ).

Lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022, các NHTM trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 603 khách hàng với dư nợ 1.300 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn cho 77.931 khách hàng với dư nợ 22.546 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi hơn so với trước dịch với doanh số đạt 14.580 tỷ đồng cho 4.794 khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện gia hạn nợ cho 2.807 khách hàng với dư nợ 99 tỷ đồng; ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 40 doanh nghiệp với 712 lao động, tổng số tiền cho vay là 4,82 tỷ đồng. Đây là thành quả đạt được từ sự kịp thời chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 cho khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước; NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cho vay các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15... Đây chỉ là một điểm sáng trong bức tranh hoạt động của NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và hệ thống các TCTD trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và đời sống, để có thể khơi thông huyết mạch tín dụng, thanh toán, hỗ trợ nền kinh tế, ngay từ đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời triển khai tới toàn thể công chức trong cơ quan và hệ thống ngân hàng trên địa bàn các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022.

NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát huy vai trò tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thiện và ban hành các chính sách liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trọng yếu, góp phần thúc đẩy, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình tiếp cận vốn tín dụng của một số HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách của Nghị quyết thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”…

Đồng thời, NHNN tổ chức chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ và định hướng của NHNN, chỉ đạo của chính quyền địa phương; tăng cường huy động vốn để đáp ứng vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất, quản lý ngoại hối; chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thực hiện chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông…

Để chính sách nhanh chóng thẩm thấu vào cuộc sống, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP  ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; trực tiếp tổ chức kiểm tra thực tế tại một số HTX trên địa bàn các huyện, đồng thời tham dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX của các huyện và thành phố để nắm bắt được thực trạng tình hình của doanh nghiệp, HTX, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả là, các mức lãi suất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022, góp phần thu hút tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt 34.767 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 3,9% so với ngày 31/12/2021. Tổng nguồn vốn huy động vốn đến ngày 31/7/2022 ước đạt 34.950 tỷ đồng, tăng 4,5% so với ngày 31/12/2021.

Nguồn vốn tăng trưởng ổn định góp phần tăng tính chủ động về nguồn vốn cho các TCTD đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đạt 38.540 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,7% so với ngày 31/12/2021. Ước thực hiện đến ngày 31/7/2022, tổng dư nợ tín dụng là 38.710 tỷ đồng, tăng 3,1% so với ngày 31/12/2021; trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 18.277 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng dư nợ toàn địa bàn với 109.563 khách hàng còn dư nợ.

Dư nợ cho vay theo Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 đạt 267,2 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 44,4% so với ngày 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn được duy trì ở mức an toàn, chiếm 2,08% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn đang cho vay 83.659 hộ nghèo và đối tượng chính sách theo 19 chương trình chính sách xã hội với dư nợ 3.581 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 10% so với thời điểm ngày 31/12/2021.  

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và địa phương về hoạt động chuyển đổi số và thanh toán thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đã được cung ứng cho người dân và doanh nghiệp, mang lại trải nghiệm và lợi ích thiết thực cho khách hàng như: Thanh toán QR Code, thanh toán không tiếp xúc (thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm trực tuyến qua smartphone và Internet...), triển khai hình thức mở tài khoản định danh eKYC trực tuyến; đặc biệt, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã cho vay qua App đối với 2.693 khách hàng với tổng dư nợ đạt 241 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí thời gian, nhân lực, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Ngoài ra, 12/15 NHTM đã ký kết thỏa thuận thanh toán biên giới với các chi nhánh ngân hàng Trung Quốc để thực hiện hoạt động thanh toán biên mậu góp phần hỗ trợ xuất nhập khẩu. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 454 triệu USD (chiếm 37,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn).   

Cùng với việc tăng cường tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn bằng nguồn vốn từ Trung ương và Chi nhánh đạt 13,8 tỷ đồng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 6,51% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,86% so với cùng kỳ; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, nhiều thách thức đang đặt ra với hoạt động ngân hàng cũng như phát triển kinh tế của tỉnh, như: Tốc độ tăng trưởng chỉ tiêu huy động và tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2022 còn thấp do hậu quả của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế trên địa bàn tỉnh nói chung. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế do các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, thiếu vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, trình độ quản trị doanh nghiệp hạn chế, thiếu phương án kinh doanh khả thi, thiếu tài sản bảo đảm; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới bắt đầu phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, doanh thu còn thấp, chưa đủ bù đắp thiệt hại trong thời gian dài, khả năng trả nợ ngân hàng đúng thời hạn là rất khó khăn, đồng thời khó đảm bảo các tiêu chuẩn để tiếp cận nguồn vốn mới của ngân hàng; việc áp dụng hình thức TTKDTM đối với các lĩnh vực công (giáo dục và y tế) còn hạn chế.

Từ việc phân tích rõ những thuận lợi và thách thức phía trước, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của NHNN Việt Nam đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng; trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn.

NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 có hiệu quả, đảm bảo phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN Việt Nam; tăng trưởng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đồng thời, tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, chú trọng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tích cực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn năm 2022.
 
Mai Lâm
NHNN
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh An Giang tạo động lực phục hồi kinh tế địa phương
03/08/2022 126 lượt xem
Nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp sức phục hồi kinh tế ở địa phương, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang đã chủ động bám sát tình hình, tập trung mọi nguồn lực tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước  Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
Vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng
02/08/2022 191 lượt xem
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp.
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng thành phố Cần Thơ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp
01/08/2022 189 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cơ bản đã được kiểm soát tốt, kinh tế - xã hội tiếp tục được phục hồi, khởi sắc, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao.
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư Tam nông
Agribank - Khẳng định vai trò chủ lực đầu tư "Tam nông"
28/07/2022 213 lượt xem
Một trong những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
Nhọc nhằn gieo no ấm giữa lòng cao nguyên đá
27/07/2022 246 lượt xem
Vượt qua cung đường Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang qua công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi đặt chân tới huyện Mèo Vạc. Đúng như cái tên, con đường mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho hàng vạn đồng bào dân tộc bị biệt lập từ bao đời trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
Tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng: Chìa khóa của sự trung thành đối với các ngân hàng thương mại
26/07/2022 268 lượt xem
Trong thế giới đầy bất ổn ngày nay - khi con người thường xuyên phải chịu các cú sốc kinh tế - xã hội, nhận thức về sức khỏe tài chính càng trở thành yếu tố quan trọng để thúc đẩy cảm xúc và hành vi của các cá nhân theo hướng tích cực (Hojman và cộng sự, 2016).
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
Agribank góp phần ngăn chặn tín dụng đen
22/07/2022 289 lượt xem
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã thực hiện tốt các giải pháp giúp người dân tiếp cận vốn vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn như đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, niêm yết công khai các quy trình, thủ tục, lãi suất cho vay thông thường, cho vay theo lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ và NHNN.
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Kiên Giang: Hiệu quả từ chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
22/07/2022 279 lượt xem
Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP).
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
21/07/2022 324 lượt xem
Dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp tác động sâu rộng đến tất cả lĩnh vực về đời sống, kinh tế, xã hội của nhiều địa phương, Thái Nguyên cũng không nằm ngoài ngoại lệ.
 Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững
13/07/2022 511 lượt xem
Chuyển đổi số là việc tích hợp số hóa và công nghệ số vào mọi lĩnh vực hoạt động. Sự tích hợp này cho phép tạo mới, hoặc sửa đổi các quy trình kinh doanh, văn hóa và trải nghiệm khách hàng hiện có nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của thị trường và mong muốn của khách hàng, giúp các bên tiết kiệm chi phí và hợp lý hóa các quy trình hoạt động.
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
Hoạt động truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng
11/07/2022 535 lượt xem
Truyền thông chính sách là công cụ góp phần thực hiện các mục tiêu điều hành chính sách, nhất là các chính sách mới, thay đổi thói quen, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao niềm tin công chúng với việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số.
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mục tiêu, định hướng chuyển đổi số trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
07/07/2022 382 lượt xem
Công nghệ số, chuyển đổi số trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là xu hướng tất yếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay, là đòi hỏi khách quan cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi ngành, nghề và lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế.
 BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
BIDV không ngừng cải tiến, ra mắt nhiều ứng dụng công nghệ mới
07/07/2022 459 lượt xem
Những năm vừa qua, chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, các ngân hàng đồng loạt mở rộng quy mô, phạm vi và đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn sẽ cần tiếp tục tự làm mới và phát triển nhiều sản phẩm, dịch vụ để những sản phẩm công nghệ thực sự đi vào mọi mặt cuộc sống, phục vụ nhu cầu cơ bản của người dân.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
Chuyển đổi số trong lĩnh vực thông tin tín dụng trên thế giới và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
05/07/2022 534 lượt xem
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) phát triển mạnh mẽ và sâu rộng, làn sóng chuyển đổi số đã dần dần bao phủ nhiều lĩnh vực, ngành nghề trên khắp thế giới. Ngành Ngân hàng không nằm ngoài xu thế trên với sự thúc đẩy của hàng loạt các công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI - Artifical Intelligence) và học máy (ML - Machine Learning), công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ tự động hóa quy trình Robot (RPA - Robotic Process Automation), kết nối vạn vật (IoT - Internet of Things)...
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Co-opBank: Giải pháp căn cơ hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững
02/07/2022 375 lượt xem
Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đã góp phần tích cực trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tam nông, đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Bước sang giai đoạn tái cơ cấu 2021 - 2025, để có thể phát triển bền vững và đảm đương tốt hơn nhiệm vụ trong tình hình mới, Co-opBank và hệ thống QTDND cần nhanh chóng triển khai các giải pháp hiện đại hóa và thực hiện chuyển đổi số.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

67.400

68.420

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

67.400

68.400

Vàng SJC 5c

67.400

68.420

Vàng nhẫn 9999

52.600

53.500

Vàng nữ trang 9999

52.500

53.100


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng
USD
EUR
GBP
JPY
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
Vietcombank
23.190
23.500
26.488
27.866
31.023
32.318
204.16
214.87
BIDV
23.220
23.500
26.575
27.683
31.139
32.402
203.99
213.29
VietinBank
23.200
23.500
26.607
27.727
31.399
32.409
204.47
213.47
Agribank
23.195
23.480
26.787
27.493
31.334
32.117
205.87
211.70
Eximbank
23.230
23.460
26.871
27.398
31.480
32.096
206.75
210.81
ACB
23.220
23.800
26.814
27.429
31.401
31.993
206.11
211.05
Sacombank
23.238
23.820
26.953
27.513
31.568
32.084
206.29
212.66
Techcombank
23.215
23.501
26.643
27.863
31.118
32.281
205.24
214.28
LienVietPostBank
23.190
23.490
26.875
27.928
31.504
31.988
207.19
213.97
DongA Bank
23.260
23.510
26.930
27.410
31.560
32.110
203.80
210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?