Tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương
03/08/2022 990 lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng; chỉ đạo, điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022; mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và NHNN, góp phần tích cực trong quá trình thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn Trương Thu Hòa cho biết, đến ngày 30/6/2022, toàn địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 803 doanh nghiệp đang có quan hệ vay vốn với ngân hàng, với tổng dư nợ là 8.166 tỷ đồng (chiếm 21,1% dư nợ toàn địa bàn). Trong đó, dư nợ đang được các ngân hàng thương mại (NHTM) cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 458 tỷ đồng với 211 khách hàng; dư nợ được miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn là 46 tỷ đồng với 96 khách hàng. Trong đó, số lượng khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) được hỗ trợ là 47 doanh nghiệp, HTX, với dư nợ được hỗ trợ là 333 tỷ đồng (chiếm 72,7% tổng dư nợ được hỗ trợ).

Lũy kế từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022, các NHTM trên địa bàn đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 603 khách hàng với dư nợ 1.300 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất vay vốn cho 77.931 khách hàng với dư nợ 22.546 tỷ đồng; cho vay mới lãi suất ưu đãi hơn so với trước dịch với doanh số đạt 14.580 tỷ đồng cho 4.794 khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện gia hạn nợ cho 2.807 khách hàng với dư nợ 99 tỷ đồng; ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 40 doanh nghiệp với 712 lao động, tổng số tiền cho vay là 4,82 tỷ đồng. Đây là thành quả đạt được từ sự kịp thời chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19 cho khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 của Thống đốc NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN; chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước; NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cho vay các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15... Đây chỉ là một điểm sáng trong bức tranh hoạt động của NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và hệ thống các TCTD trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2022. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất và đời sống, để có thể khơi thông huyết mạch tín dụng, thanh toán, hỗ trợ nền kinh tế, ngay từ đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời triển khai tới toàn thể công chức trong cơ quan và hệ thống ngân hàng trên địa bàn các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022.

NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng đã phát huy vai trò tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thiện và ban hành các chính sách liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trọng yếu, góp phần thúc đẩy, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình tiếp cận vốn tín dụng của một số HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách của Nghị quyết thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025”…

Đồng thời, NHNN tổ chức chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chủ trương của Chính phủ và định hướng của NHNN, chỉ đạo của chính quyền địa phương; tăng cường huy động vốn để đáp ứng vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất, quản lý ngoại hối; chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt góp phần thực hiện chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông…

Để chính sách nhanh chóng thẩm thấu vào cuộc sống, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP  ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; trực tiếp tổ chức kiểm tra thực tế tại một số HTX trên địa bàn các huyện, đồng thời tham dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, HTX của các huyện và thành phố để nắm bắt được thực trạng tình hình của doanh nghiệp, HTX, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Kết quả là, các mức lãi suất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022, góp phần thu hút tiền gửi dân cư và các tổ chức kinh tế. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt 34.767 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 3,9% so với ngày 31/12/2021. Tổng nguồn vốn huy động vốn đến ngày 31/7/2022 ước đạt 34.950 tỷ đồng, tăng 4,5% so với ngày 31/12/2021.

Nguồn vốn tăng trưởng ổn định góp phần tăng tính chủ động về nguồn vốn cho các TCTD đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đến ngày 30/6/2022, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng trên địa bàn đạt 38.540 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,7% so với ngày 31/12/2021. Ước thực hiện đến ngày 31/7/2022, tổng dư nợ tín dụng là 38.710 tỷ đồng, tăng 3,1% so với ngày 31/12/2021; trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt 18.277 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng dư nợ toàn địa bàn với 109.563 khách hàng còn dư nợ.

Dư nợ cho vay theo Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 đạt 267,2 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 44,4% so với ngày 31/12/2021. Tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn được duy trì ở mức an toàn, chiếm 2,08% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn đang cho vay 83.659 hộ nghèo và đối tượng chính sách theo 19 chương trình chính sách xã hội với dư nợ 3.581 tỷ đồng, chiếm 9,3% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 10% so với thời điểm ngày 31/12/2021.  

Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và địa phương về hoạt động chuyển đổi số và thanh toán thanh toán không dùng tiền mặt. Nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đã được cung ứng cho người dân và doanh nghiệp, mang lại trải nghiệm và lợi ích thiết thực cho khách hàng như: Thanh toán QR Code, thanh toán không tiếp xúc (thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm trực tuyến qua smartphone và Internet...), triển khai hình thức mở tài khoản định danh eKYC trực tuyến; đặc biệt, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã cho vay qua App đối với 2.693 khách hàng với tổng dư nợ đạt 241 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí thời gian, nhân lực, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Ngoài ra, 12/15 NHTM đã ký kết thỏa thuận thanh toán biên giới với các chi nhánh ngân hàng Trung Quốc để thực hiện hoạt động thanh toán biên mậu góp phần hỗ trợ xuất nhập khẩu. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu qua ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 454 triệu USD (chiếm 37,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn).   

Cùng với việc tăng cường tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn bằng nguồn vốn từ Trung ương và Chi nhánh đạt 13,8 tỷ đồng, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 6,51% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,86% so với cùng kỳ; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết, nhiều thách thức đang đặt ra với hoạt động ngân hàng cũng như phát triển kinh tế của tỉnh, như: Tốc độ tăng trưởng chỉ tiêu huy động và tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2022 còn thấp do hậu quả của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế trên địa bàn tỉnh nói chung. Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế do các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, thiếu vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, trình độ quản trị doanh nghiệp hạn chế, thiếu phương án kinh doanh khả thi, thiếu tài sản bảo đảm; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới bắt đầu phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, doanh thu còn thấp, chưa đủ bù đắp thiệt hại trong thời gian dài, khả năng trả nợ ngân hàng đúng thời hạn là rất khó khăn, đồng thời khó đảm bảo các tiêu chuẩn để tiếp cận nguồn vốn mới của ngân hàng; việc áp dụng hình thức TTKDTM đối với các lĩnh vực công (giáo dục và y tế) còn hạn chế.

Từ việc phân tích rõ những thuận lợi và thách thức phía trước, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chi nhánh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của NHNN Việt Nam đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng; trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn qua đó góp phần đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số tại tỉnh Lạng Sơn.

NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 có hiệu quả, đảm bảo phù hợp với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng của Chính phủ, NHNN Việt Nam; tăng trưởng tín dụng hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đồng thời, tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt, chú trọng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tích cực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị định số 36/2022/NĐ-CP, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn năm 2022.
 
Mai Lâm
NHNN
 

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
Agribank góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thủy sản Việt Nam
10/05/2023 1.035 lượt xem
Trong những năm qua, ngành thủy sản luôn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn và đạt được những bước phát triển khả quan. Năm 2022, ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng 23,6%, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng vượt bậc, lần đầu tiên vượt mốc 10 tỉ USD. Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát gia tăng và cạnh tranh gay gắt dự báo một năm đầy thách thức với ngành thủy sản.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
09/05/2023 777 lượt xem
Với quan điểm: “Đồng hành cùng khách hàng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là quyền lợi của ngân hàng, ngân hàng chỉ an toàn hoạt động, phát triển khi khách hàng ổn định và phát triển” và mong muốn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang để đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác phối hợp năm trước và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những năm tiếp theo.
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi tiệm cận với thông lệ quốc tế
05/05/2023 926 lượt xem
Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi (BHTG) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược phát triển BHTG) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/12/2022. Trên cơ sở kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được, kết hợp quan điểm chỉ đạo đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh cho vay vốn phát triển kinh tế địa phương
01/05/2023 1.150 lượt xem
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng tỉnh Tây Ninh đã có những đóng góp quan trọng giúp dòng vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng không bị gián đoạn, phục vụ hiệu quả quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
Bảo mật trong hệ thống ngân hàng trực tuyến
28/04/2023 1.686 lượt xem
Ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) ứng dụng những công nghệ quan trọng, phổ biến với nhiều tính năng mới được cập nhật liên tục nhằm tạo ra sự thuận tiện cho người dùng. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng đều đã cung cấp các ứng dụng trực tuyến về dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên, đi kèm với nó là rủi ro đối với ngân hàng và khách hàng vì sự đổi mới mà công nghệ có thể mang lại những lỗ hổng bảo mật.
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25/04/2023 1.054 lượt xem
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam, lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: Đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.982,56 km2, dân số 1.197.318 người, 322.698 hộ dân; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 là 6.589 hộ, chiếm tỉ lệ 2,04% tổng số hộ dân, trong đó, hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 1.278 hộ, chiếm 0,4%; hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia 1.533 hộ, chiếm 0,48%; hộ nghèo theo chuẩn tỉnh 3.778 hộ, chiếm 1,17%.
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
Tối ưu hóa nguồn lực hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia
24/04/2023 622 lượt xem
Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG): Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững, chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện là một cấu phần quan trọng trong các CTMTQG.
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
Agribank điểm tựa vững chắc cho nông nghiệp Việt Nam
24/04/2023 512 lượt xem
Tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỉ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng. Do đó, Agribank luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Phượng - Phó Tổng Giám đốc Agribank, gần 70% tổng dư nợ cho vay của Agribank là phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam.
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
Ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp
19/04/2023 780 lượt xem
Thực tế, không ít người dân do hạn chế hiểu biết về pháp luật đã sẵn sàng cho thuê, mượn, sử dụng trái phép danh tính và các giấy tờ tùy thân. Từ đó, cho phép các đối tượng xấu dễ dàng mở tài khoản ví điện tử, tài khoản ngân hàng liên kết với ví điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, lẩn tránh các biện pháp xác minh, xác thực của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
Tăng trưởng tín dụng xanh vì mục tiêu phát triển bền vững tại đồng bằng Sông Cửu Long
11/04/2023 984 lượt xem
Tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững là xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế nhằm bảo vệ môi trường, chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe con người.
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tập trung vốn ngân hàng phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
06/04/2023 982 lượt xem
Để tạo đột phá mới cho nền kinh tế của 13 tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong liên kết triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước,
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
Cần tối ưu hóa một chính sách tín dụng nhân văn
06/04/2023 737 lượt xem
Cùng với các chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã góp phần giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp gặp khó khăn về chỗ ở, đồng thời, trực tiếp và gián tiếp đóng góp vào sự phát triển nhanh chóng cấu trúc không gian xã hội, tạo ra xương sống cho sự thịnh vượng kinh tế và ổn định xã hội.
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
Tiến tới làm sạch dữ liệu khách hàng, ngăn ngừa các hành vi phạm tội trong mở và sử dụng tài khoản ngân hàng
05/04/2023 1.212 lượt xem
Hoạt động làm sạch dữ liệu khách hàng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, cho thuê mượn tài khoản ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, ngăn ngừa tội phạm gian lận, lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
Hệ thống ngân hàng tỉnh Quảng Nam quyết liệt triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm của Chính phủ
05/04/2023 713 lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng hầu hết trên tất cả các lĩnh vực.
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
Theo chân cán bộ tín dụng Agribank trên những địa bàn vùng cao
05/04/2023 497 lượt xem
Xuất phát từ cái tâm với nghề, thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao đã tạo động lực để những cán bộ tín dụng Agribank quyết tâm bám địa bàn, đưa nguồn vốn ưu đãi về thôn, bản, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.450

67.070

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.450

67.050

Vàng SJC 5c

66.450

67.070

Vàng nhẫn 9999

55.750

56.700

Vàng nữ trang 9999

55.600

56.300


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23,270 23,640 24,575 25,951 28,261 29,466 163.78 173.39
BIDV 23,320 23,620 24,752 25,940 28,372 29,619 164.31 173.07
VietinBank 23,235 23,655 24,821 25,956 28,606 29,616 164.85 172.8
Agribank 23,270 23,635 24,830 25,832 28,510 29,336 165.92 172.71
Eximbank 23,250 23,630 24,854 25,531 28,548 29,326 165.67 170.18
ACB 23,200 23,700 24,861 25,488 28,689 29,295 165.51 169.86
Sacombank 23,280 23,685 25,018 25,532 28,788 29,304 166.23 171.78
Techcombank 23,310 23,655 24,609 25,935 28,217 29,502 161.45 173.73
LPBank 23,300 23,900 24,794 26,122 28,725 29,665 164.18 175.63
DongA Bank 23,330 23,660 24,880 25,550 28,610 29,320 163.5 170.7
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
BIDV
0,10
-
-
-
4,90
4,90
5,40
5,80
5,90
7,20
7,20
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,20
Cake by VPBank
1,00
-
-
-
6,00
-
6,00
8,90
-
9,00
9,00
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,60
4,70
4,80
6,40
6,60
6,80
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,30
5,40
5,50
7,30
7,40
7,60
7,90
Techcombank
0,10
-
-
-
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
7,10
LPBank
-
0,20
0,20
0,20
5,00
5,00
5,00
7,30
7,30
7,70
8,00
DongA Bank
1,00
1,00
1,00
1,00
5,50
5,50
5,50
7,90
7,95
8,00
8,30
Agribank
0,30
-
-
-
4,60
4,60
5,10
5,80
5,80
7,20
7,00
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
5,50
5,50
5,50
6,30
6,60
7,10
7,50

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?