Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP
12/05/2022 945 lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh An Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Tín dụng chính sách xã hội góp phần phục hồi kinh tế
 
Xác định được vai trò, tầm quan trọng trong chính sách của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay để mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách; tạo điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tiếp cận nguồn vốn để khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống… Do đó, từ đầu năm đến ngày 30/4/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã giải ngân được 181 món vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 146 món vay, với số tiền giải ngân 8 tỷ đồng; cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập 34 món vay, với số tiền 0,34 tỷ đồng; cho vay sửa chữa nhà ở xã hội 01 món vay, với số tiền 0,1 tỷ đồng.
 
Song hành nỗ lực giúp người dân địa phương thoát nghèo
 
Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang luôn xác định tín dụng chính sách xã hội là công cụ kinh tế hữu hiệu của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nhanh, bền vững; góp phần tích cực thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.Người dân đến nhận tiền vay vốn hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang (Ảnh: Internet)
 
Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, sở, ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ vay vốn đối với khoản vay và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tích cực, chủ động chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình và kế hoạch hoạt động thường xuyên hằng năm. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xác định đối tượng vay vốn, gắn vay vốn với các hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm…

Các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp các cơ quan khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp… cho các hộ dân, nhằm trang bị kiến thức và kỹ thuật mới để người dân áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thường xuyên phối hợp với NHCSXH tỉnh An Giang đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý đối với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Ban Quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng tại địa phương.

Để đưa vốn tới người dân, Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả việc ủy thác cho vay vốn. Đồng thời, chỉ đạo phòng giao dịch tích cực phối hợp các địa phương rà soát đối tượng có nhu cầu, tuyên truyền về chính sách đến người dân, nhanh chóng xem xét, thẩm định, giải ngân cho hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.

Đến hết quý I/2022, hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đạt được những kết quả quan trọng. Tổng nguồn vốn đạt 3.751,8 tỷ đồng, tăng 60,5 tỷ đồng so với đầu năm trong đó nguồn vốn Trung ương tăng 54,1 tỷ đồng và địa phương tăng 6,4 tỷ đồng, đạt 93,7 % chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022. Trong đó, nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 568,5 tỷ đồng, tăng 13,3 tỷ đồng so năm 2021, đạt 38% kế hoạch giao huy động năm 2022.

Nguồn vốn huy động từ tiền gửi tổ chức, cá nhân đạt 190 tỷ đồng, tăng 12,3 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền gửi tiết kiệm hộ nghèo thông qua tổ TK&VV đạt 378 tỷ đồng, tăng 01 tỷ đồng so đầu năm. Còn về nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đến ngày 31/3/2022 là 224,218 tỷ đồng, tăng 6,470 tỷ đồng, đạt 25,88% kế hoạch giao năm 2022.

Có được nguồn vốn dồi dào, Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã tập trung giải ngân nhanh chóng, kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến tận tay các đối tượng thụ hưởng. Trong quý I/2022 doanh số cho vay đạt 253 tỷ đồng, với 7.164 hộ được vay vốn. Doanh số thu nợ trong quý I/2022 đạt 198 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 3.742 tỷ đồng, tăng 54 tỷ đồng so năm 2021, tỷ lệ tăng là 1,47% với hơn 145 ngàn hộ còn dư nợ; bình quân một hộ có dư nợ 25,67 triệu đồng; hoàn thành 93,71% chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ được giao năm 2022 trong đó dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 3.550 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn địa phương đạt 192 tỷ đồng.

Về hiệu quả cho vay trong quý I/2022 với doanh số cho vay là 253 tỷ đồng đã giúp cho 7.164 lượt hộ được vay vốn, cụ thể: Chương trình cho vay hộ nghèo cho vay mới 417 lượt khách hàng; cho vay hộ mới thoát nghèo 1.049 lượt khách hàng; cho vay hộ cận nghèo 1.763 lượt khách hàng;  cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được 451 lượt khách hàng; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn được 2.716 lượt khách hàng; cho vay giải quyết việc làm được 498 lượt khách hàng; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn được 248 lượt khách hàng; cho vay xuất khẩu lao động 08 lượt khách hàng; cho vay để trả lương phục hồi sản xuất cho 14 lượt doanh nghiệp.

Ngoài ra, về cho vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến ngày 31/3/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã tiếp nhận, phê duyệt và giải ngân hồ sơ vay của 29 doanh nghiệp tại 11 đơn vị cấp huyện với số tiền là 23,9 tỷ đồng để trả lương cho 7.159 lượt người lao động, trong đó giải ngân cho 21 doanh nghiệp với số tiền 4,6 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 1.833 lượt người lao động và 08 doanh nghiệp với số tiền 19,3 tỷ đồng để trả lương phục hồi sản xuất cho 5.326 lượt người lao động với lãi suất cho vay 0%, thời gian vay là 11 tháng, khách hàng không phải thế chấp tài sản.
Đáng chú ý, tổng dư nợ ủy thác đến 31/3/2022, là 3.713 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,23% tổng dư nợ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang; trong đó, dư nợ Trung ương ủy thác qua hội, đoàn thể là 3.526 tỷ đồng, chiếm 95% tổng dư nợ ủy thác, dư nợ địa phương ủy thác qua hội, đoàn thể là 187 tỷ đồng, chiếm 5%/tổng dư nợ.

Thực hiện nhiệm vụ thời gian tới của năm 2022, NHCSXH các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách xã hội để người dân nắm bắt, tiếp cận và sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai nhanh, kịp thời, đúng quy định các chương trình tín dụng mới được ban hành, nhất là việc khẩn trương triển khai nhanh và hiệu quả công tác giải ngân vốn vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; tranh thủ tốt các nguồn vốn từ Trung ương để thực hiện cho vay người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, phấn đấu tăng trưởng dư nợ 10%.

Cùng với đó, tập trung tổ chức, triển khai cho vay đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi của chính sách, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước. Thông qua rà soát sơ bộ, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang trong 02 năm 2022 - 2023  đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm khoảng 180 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội khoảng 80 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022, nhu cầu cho vay giải quyết việc làm là 89 tỷ đồng, cho vay chương trình nhà ở xã hội 36 tỷ đồng. Hiện tại, Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đang tiếp tục thực hiện rà soát nhu cầu nguồn vốn tín dụng về các chương trình cho vay  đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu của phòng, chống dịch, để trình cấp trên bố trí nguồn vốn kịp thời. Theo đó, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình và kế hoạch đề ra, tập trung vào những nơi có nhiều nợ quá hạn, lãi tồn đọng do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19; các đơn vị, tổ chức cần quản lý tốt việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Ngoài ra, thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.
 
Trâm Anh
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh An Giang

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Yên Bái: Linh hoạt hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
25/11/2022 103 lượt xem
Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để tỉnh Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa, xã hội…
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
Một số thách thức của Fintech đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam
18/11/2022 0 lượt xem
Ngày nay, một cá nhân có nhu cầu về dịch vụ thanh toán hoặc chuyển tiền di động hay vay vốn không nhất thiết phải đến một ngân hàng hay tổ chức tài chính chính thức để có thể trải nghiệm những dịch vụ này. Họ hoàn toàn có thể hài lòng với việc cung ứng các dịch vụ trên bởi một tổ chức phi ngân hàng.
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
Quả ngọt 20 năm từ chương trình tín dụng chính sách ở vùng biển Kiên Giang
14/11/2022 288 lượt xem
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2003 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCSXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 05/6/2003. Dấu ấn hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH tỉnh Kiên Giang đầy gian khó, song, nhiều hơn cả là những nụ cười, niềm vui đong đầy khi nhìn thấy kết quả của đồng vốn ươm trồng mỗi ngày đơm hoa kết trái cho đời, mang cuộc sống ấm no, hạnh phúc đến với muôn nhà.
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
Khi ngân hàng tiếp sức làm du lịch sinh thái
14/11/2022 261 lượt xem
Tỉnh Trà Vinh có đường bờ biển dài 65 km rất lợi thế để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng đã khiến nghề này gặp nhiều khó khăn. Nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nuôi tôm, tỉnh Trà Vinh chủ trương đa dạng hóa hình thức nuôi thủy sản thích ứng biến đổi khí hậu.
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
Có nên cho vay góp vốn, hoàn thanh toán và chứng minh tài chính
10/11/2022 482 lượt xem
Góp vốn theo giải thích tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (2020) là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần (khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
Cam kết của Mizuho Bank đối với phát triển xanh, bền vững tại Việt Nam
09/11/2022 822 lượt xem
Mizuho Bank là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hiện diện tại Việt Nam với Chi nhánh Hà Nội được thành lập vào năm 1996 và Chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2006.
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
20 năm làm tín dụng chính sách xã hội bằng cả trái tim
02/11/2022 562 lượt xem
Chính thức ra đời và đi vào hoạt động ngày 04/10/2002, hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầy gian khó, thấm đẫm những giọt mồ hôi và đôi khi có cả nước mắt của hàng nghìn lượt cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống.
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi  Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
Hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
01/11/2022 554 lượt xem
Thời gian qua, cơ sở pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham gia vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém đang dần được hoàn thiện; từ việc tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt được quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi, đến nhiệm vụ xây dựng và thực hiện phương án cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt nêu trong Luật Các TCTD sửa đổi (năm 2017).
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững
31/10/2022 736 lượt xem
“Xanh hóa” tín dụng là một trong những hành động được ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, nhất là khi Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm cao. Tại Việt Nam, tín dụng xanh đang là một xu thế tất yếu và đã nhận được sự quan tâm của các ngân hàng thương mại (NHTM).
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
Công đoàn ngành Ngân hàng: Phát huy sức mạnh phụ nữ ngành Ngân hàng
20/10/2022 805 lượt xem
Với tỷ lệ lao động nữ bình quân cao, luôn chiếm khoảng 60% trong tổng số đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ), bằng sức mạnh nội lực và sự cố gắng vươn lên, phụ nữ ngành Ngân hàng đã và đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong suốt chặng đường phát triển, đổi mới hoạt động ngân hàng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và hội nhập.
Tuyên Quang: Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả
Tuyên Quang: Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% được triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả
17/10/2022 772 lượt xem
Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức rà roát, khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh thuộc 11 nhóm ngành, nghề được hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vay mới để sẵn sàng triển khai thực hiện Chính sách khi có đầy đủ hướng dẫn của Chính phủ và NHNN Việt Nam.
Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
14/10/2022 811 lượt xem
Một trong những đầu vào quan trọng cho tăng trưởng xanh là nguồn vốn tín dụng xanh phục vụ cho hoạt động sản xuất thân thiện với môi trường. Bài viết tập trung phân tích kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.
Tín dụng chính sách xã hội mang nhiều giá trị đến với người nghèo tỉnh Cao Bằng
Tín dụng chính sách xã hội mang nhiều giá trị đến với người nghèo tỉnh Cao Bằng
12/10/2022 852 lượt xem
Ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo sau khi tách khỏi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II “đỡ đầu” nông dân làm giàu từ nông nghiệp
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II “đỡ đầu” nông dân làm giàu từ nông nghiệp
11/10/2022 804 lượt xem
Với mục tiêu thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II luôn ưu tiên cho nông dân vay vốn, hình thành các mô hình nông nghiệp quy mô, doanh thu cao.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tích cực chuyển đổi số
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thái Nguyên tích cực chuyển đổi số
06/10/2022 953 lượt xem
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp trên phạm vi toàn cầu; tạo ra sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, kinh doanh, quản trị của các ngành kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Với chi phí thấp hơn và phạm vi bao phủ rộng, ngân hàng số là xu thế tất yếu, dần thay thế mô hình ngân hàng truyền thống, đòi hỏi các ngân hàng phải nhanh chóng chuyển đổi toàn diện mô hình hoạt động.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

66.500

67.520

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

66.500

67.500

Vàng SJC 5c

66.500

67.520

Vàng nhẫn 9999

53.000

54.000

Vàng nữ trang 9999

52.800

53.600


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 24.627 24.857 24.754 26.138 28.541 29.755 170.32 180.30
BIDV 24.655 24.855 24.915 26.013 28.716 29.883 170.53 178.87
VietinBank 24.645 24.856 25.021 26.156 28.886 29.896 171.64 180.19
Agribank 24.640 24.855 25.147 26.225 28.899 29.682 174.11 180.63
Eximbank 24.620 24.855 25.044 25.697 28.953 29.708 172.21 176.70
ACB 24.600 24.855 25.119 26.701 29.135 29.691 172.39 176.56
Sacombank 24.620 24.857 25.081 25.996 29.089 29.855 172.56 180.11
Techcombank 24.700 24.853 25.080 25.730 28.970 29.730 171.40 177.00
LienVietPostBank 24.580 24.855 25.088 26.320 29.058 29.881 172.21 181.04
DongA Bank 24.660 24.857 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
BIDV
0,10
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
4,10
4,10
4,40
4,70
4,80
6,40
6,40
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
4,90
-
4,95
7,90
-
8,50
8,60
ACB
-
0,50
0,50
0,50
4,00
4,10
4,20
5,50
5,70
6,20
6,90
Sacombank
-
-
-
-
5,60
5,70
5,80
7,00
7,15
7,30
7,50
Techcombank
0,03
-
-
-
5,90
5,90
5,90
6,70
6,70
7,00
7,00
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
6,00
6,00
6,00
6,50
6,50
5,90
6,40
DongA Bank
0,50
0,50
0,50
0,50
5,00
5,00
5,00
6,80
6,90
7,40
7,70
Agribank
0,30
-
-
-
4,10
4,10
4,40
4,80
4,80
6,40
6,40
Eximbank
0,20
0,50
0,50
0,50
4,50
4,60
4,70
6,00
6,10
6,60
6,60

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?