Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.247 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
 
Hiệu quả từ sự đồng thuận và sáng tạo
 
Thực chứng nhiều năm qua cho thấy, hiệu quả tín dụng chính sách xã hội tỷ lệ thuận với sự đồng lòng góp sức của cả hệ thống chính trị - xã hội, song, đôi khi việc “thắp lửa” thoát nghèo không phải lúc nào cũng trông chờ, phụ thuộc tư duy và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền mà còn có thể từ một người dân bình thường. 
 
Ông Nguyễn Văn Lượng,  thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - người đầu tiên mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ chương trình vay hộ nghèo tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nam Trà My đưa cây sâm về mảnh đất này năm 2008 với ước mong thoát khỏi cái đói, cái nghèo đeo bám gia đình. 6 năm sau, gia đình ông Lượng đã có cái ăn, cái mặc, con cái được đi học đến nơi đến chốn. Song, cũng chính từ thành quả đó, ông Lượng dấy lên tâm nguyện chia sẻ cách làm giúp những người dân thôn ông (99% đồng bào Ca Dong sinh sống) bao đời cái nghèo vây khốn cũng có cơ hội đổi đời. Chính vì vậy, năm 2016, ông Lượng đã cùng với cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Trà My và cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Trà Lĩnh đến tận thôn, làng để họp dân tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi, rồi thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn do chính ông làm Tổ trưởng. Vừa quản lý hỗ trợ các hộ vay vốn từ 20 đến 50 triệu đồng, ông vừa hỗ trợ các hộ về kỹ thuật trồng cây dược liệu và sâm Ngọc Linh. Hộ nào làm tốt, cuối năm ông Lượng còn thưởng 200 - 300 cây sâm; số cây con được thưởng hiện nay đã lên đến hàng chục ngàn cây. 
 
Nhờ cách quản lý riêng này mà từ 50 hộ nghèo vay vốn ngày ấy trong thôn, giờ đây chỉ còn 01 hộ nghèo. Nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, nay có cái ăn, cái mặc, làm được nhà ở khang trang, có tiền gửi NHCSXH hàng tỷ đồng. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Lượng đã và đang tiếp tục tuyên truyền cách làm này cho những thôn khác, xã khác trong huyện. 
 
Ở tầm quản lý, các cấp chính quyền địa phương cũng sáng tạo ra những cách làm hay để nâng cao hiệu quả dòng vốn tín dụng chính sách xã hội. Ở huyện miền núi thuộc chương trình Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, huyện Nam Trà My có 09/10 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, với 7.916 hộ nghèo, trong đó, trên 97% là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Ca Dong, Xơ Đăng, Bh’nông). Do đó, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Nam Trà My xác định rõ, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với chỉ tiêu giảm số hộ nghèo hằng năm từ 450 - 500 hộ, tương ứng giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6 - 8%. Để hiện thực hóa mục này tiêu, UBND huyện Nam Trà My đã đề ra nhiều giải pháp, nhiều cách làm hay, phù hợp với địa phương nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, như: Giao chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm cho các địa phương; tập trung các nguồn lực cho hộ đăng ký thoát nghèo, đặc biệt vận động “Cán bộ, công chức, lao động giúp hộ nghèo thoát nghèo” theo phương châm “03 công chức, lao động giúp 01 hộ thoát nghèo bền vững”. Cụ thể, giúp cách phát triển kinh tế hộ gia đình theo định hướng chung của huyện Nam Trà My “trồng cây gì, nuôi con gì”; dần bỏ trồng trọt, chăn nuôi theo phong tục, tập quán mà đưa chăn nuôi có chuồng trại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.
 
Đặc biệt, huyện Nam Trà My đã thực hiện lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, góp phần giảm nghèo bền vững. Riêng doanh số cho vay tín dụng ưu đãi của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Trà My từ năm 2016 đến cuối tháng 5/2022 là 205.082 triệu đồng. Nguồn vốn vay này đã tạo điều kiện cho 5.854 hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có vốn để phát triển kinh tế, chủ yếu là trồng cây dược liệu, trồng sâm Ngọc Linh, góp phần đưa số hộ nghèo của huyện giảm 39,83% - bình quân mỗi năm giảm 7,97%. 
 
Những tương tác đa chiều ấy đã góp phần đưa nguồn vốn tín dụng thẩm thấu nhanh vào đời sống của người dân nơi đây, tạo nên những bước đột phá trong công tác giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương tại tỉnh Quảng Nam. Giám đốc NHCSXH Quảng Nam Lê Hùng Lam cho biết, đến ngày 16/5/2022, tổng nguồn vốn đạt 6.042.522 triệu đồng, tăng 475.954 triệu đồng so với đầu năm. Đặc biệt, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đi vào cuộc sống, đưa nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH cho vay đạt 488 tỷ đồng, tăng 95 tỷ đồng so đầu năm, đạt 126% kế hoạch được giao, trở thành một cấu phần quan trọng trong cơ cấu vốn của NHCSXH. Đây là nền tảng để NHCSXH Quảng Nam mở rộng cho vay người nghèo và đối tượng chính sách với tổng doanh số cho vay từ đầu năm 2022 đến ngày 16/5/2022 đạt 1.064 tỷ đồng, với 22.844 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng doanh số thu nợ đạt 660 tỷ đồng, bằng 62% tổng doanh số cho vay. 
 
Đến ngày 16/5/2022, tổng dư nợ đạt 5.957 tỷ đồng, tăng 404 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,27%, hoàn thành 65% kế hoạch giao; một số chương trình tăng trưởng cao so với đầu năm như: Hỗ trợ việc làm 192 tỷ đồng, hộ cận nghèo 111 tỷ đồng, hộ nghèo 82 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH Quảng Nam tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần cho 10.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn; tạo việc làm cho 7.458 lao động; có 19 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; giúp 350 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo 10.000 công trình nước sạch vệ sinh; 70 ngôi nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, NHCSXH Quảng Nam đã chủ động triển khai làm tốt công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất và các chính sách tín dụng để mọi người dân nắm bắt, thực hiện; phối hợp với sở, ban, ngành, chính quyền địa phương rà soát nhu cầu, xác nhận đối tượng vay vốn. Trên cơ sở đó, năm 2022, NHCSXH Quảng Nam được Trung ương giao chỉ tiêu kế hoạch 249,1 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ tạo việc làm 50 tỷ đồng; nhà ở xã hội 155 tỷ đồng; học sinh, sinh viên mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến 7 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số 36,5 tỷ đồng; cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 600 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam, với tinh thần “ngay và luôn”, NHCSXH Quảng Nam đã khẩn trương chuyển tải vốn kịp thời đến người dân, kết quả cho vay các chương trình tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP từ ngày 27/4/2022 đến ngày 16/5/2022, NHCSXH Quảng Nam đã giải ngân số tiền 69.400 triệu đồng, đạt 33% kế hoạch được giao, cụ thể: Chương trình hỗ trợ tạo việc làm 50.000 triệu đồng, đạt 100%; nhà ở xã hội 17.420 triệu đồng, đạt 11,2%; học sinh, sinh viên mua máy tính 1.980 triệu đồng, đạt 28,3%.
 
Các chương trình tín dụng chính sách đã được giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Kết nối nguồn lực giảm nghèo
 
Tuy nhiên, với một tỉnh đang trên đà phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới như Quảng Nam, đặc biệt là sau những tác động mạnh của đại dịch Covid-19 trong hơn hai năm qua, nhu cầu vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh là khá lớn. Rà soát riêng nhu cầu vay vốn tại các chương trình tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, giai đoạn 2022 - 2023 lên tới 959,7 tỷ đồng, trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/2015/NĐ-CP là 545 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 318 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến là 14 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch là 1,2 tỷ đồng; cho vay chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội là 78,5 tỷ đồng. Tính riêng năm 2022, nhu cầu vốn là 445,6 tỷ đồng. 
 
Con đường giảm nghèo bền vững thêm nhiều khó khăn phía trước khi đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn 33.127 hộ nghèo, chiếm 7,59 tổng số hộ dân. Đáng nói, số hộ nghèo phần lớn tập trung ở khu vực miền núi với 26.681 hộ, chiếm 30,95% số hộ toàn tỉnh. 
 
Để chung tay cùng tỉnh Quảng Nam giảm nghèo nhanh và bền vững trong những năm tới cũng như thực hiện mục tiêu giảm 3.000 hộ nghèo trong năm 2022, Giám đốc NHCSXH Quảng Nam Lê Hùng Lam cho biết, NHCSXH Quảng Nam sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh, chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2030, chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được giao; làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng nhân dân, UBND các cấp bổ sung vốn sang NHCSXH để thực hiện cho vay; chủ động tăng cường huy động vốn trong dân cư để thực hiện chính sách tín dụng; tổ chức cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; đồng thời, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.
 
Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu cho vay giải quyết việc làm của tỉnh Quảng Nam tăng cao trong khi NHCSXH chỉ có thể cung ứng vốn đối ứng với nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam ủy thác qua NHCSXH, cần có sự vào cuộc hơn nữa của cả hệ thống chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, Tỉnh ủy Quảng Nam cần tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh và cơ quan các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Chính phủ cùng các chỉ thị, kế hoạch mà tỉnh Quảng Nam đã ban hành về công tác tín dụng chính sách. Đặc biệt, quan tâm và dành nhiều hơn nữa nguồn vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.
 
UBND tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên điều tra, rà soát đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định; phối hợp, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới, đồng thời triển khai tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Ngọc
NHNN
Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 187 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 969 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 2.147 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 717 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 1.048 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 423 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 485 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 388 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.222 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.158 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.182 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành  cùng sự phát triển của địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.802 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.516 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.294 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
10/08/2022 2.089 lượt xem
Trung tâm của hệ thống tiền tệ là ngân hàng trung ương (NHTW), với vai trò phát hành tiền và duy trì những chức năng cốt lõi. Tuy nhiên, NHTW không hoạt động đơn độc mà có sự phân chia lao động với các ngân hàng thương mại và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (Payment Service Providers - PSPs) - triển khai hàng loạt quy trình thanh toán cơ bản và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Sự phân công vai trò này đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng với sự tham gia đầy nhiệt huyết và sáng tạo của khu vực tư nhân vào việc cung cấp dịch vụ thanh toán.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?