Hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang: Luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương
23/08/2022 2.802 lượt xem
Khi tình hình đại dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, người dân bắt đầu trở lại trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình trong các tháng cuối năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 là tập trung, ưu tiên đầu tư tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP) và đẩy nhanh việc chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đầu tư tín dụng hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh

Với tinh thần hỗ trợ hết mình giúp người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã cùng các ngân hàng trên địa bàn họp, bàn về các giải pháp cụ thể để thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN, nhất là các giải pháp tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP, tín dụng đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cũng tiếp tục thực hiện cơ chế lãi suất phù hợp, có tính ưu đãi để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, xử lý nợ xấu theo quy định của Thống đốc NHNN.

Dưới sự chỉ đạo của NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM), Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh đã triển khai ngay các biện pháp, giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. Đến ngày 31/7/2022, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 25.407 tỷ đồng, tăng 3.358 tỷ đồng (+15,23%) so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1.492 tỷ đồng (+6,2%) so với đầu năm 2022; tổng dư nợ nền kinh tế đạt 24.334 tỷ đồng, tăng 3.762 tỷ đồng (+18,3%) so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 2.099 tỷ đồng (+9,4%) so với đầu năm 2022; tỷ lệ cho vay/huy động vốn địa phương đạt 95,7%.

Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư tín dụng cho nền kinh tế, các NHTM đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho khách hàng, nổi bật như: Hỗ trợ lãi suất tiền vay cho hơn 70.000 khách hàng (số tiền hỗ trợ trên 30 tỷ đồng), trong đó: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ: 511 tỷ đồng của 1.195 khách hàng; miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ: 96 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn, giảm 250 triệu đồng, số khách hàng được miễn, giảm lãi: 11 khách hàng; hạ lãi suất trực tiếp đối với số dư nợ hiện hữu: 12.308 tỷ đồng đối với 62.484 khách hàng; cho vay mới với lãi suất ưu đãi đạt 5.915 tỷ đồng đối với 6.985 khách hàng. Đồng thời, các ngân hàng đã thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP đối với 08 khách hàng với dư nợ 10,9 tỷ đồng, số tiền đã hỗ trợ lãi suất là 24 triệu đồng.

NHCSXH tỉnh Tuyên Quang là đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP trên địa bàn. Đến ngày 31/7/2022, NHCSXH đã cho vay giải quyết việc làm đạt 100.000 triệu đồng với 1.781 hộ; cho vay nhà ở xã hội đạt 6.063 triệu đồng với 21 hộ; cho vay học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến đạt 3.460 triệu với 348 học sinh, sinh viên; cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đạt 820 triệu đồng với 09 cơ sở. Bên cạnh việc triển khai thực Nghị quyết số 11/NQ-CP, NHCSXH tiếp tục triển khai có hiệu quả 21 chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác như: Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 3.575 tỷ đồng, tăng 336 tỷ đồng (+10,4%) so với đầu năm 2022, trong đó: Cho vay đối với hộ nghèo đạt 1.043 tỷ đồng; cho vay đối với hộ cận nghèo đạt 749 tỷ đồng; cho vay đối với hộ mới thoát nghèo đạt 290 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm đạt 283 tỷ đồng; cho vay vùng khó khăn đạt 552 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 445 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ về nhà ở 122 tỷ đồng; cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi 48 tỷ đồng... Trong 07 tháng đầu năm 2022, NHCSXH tỉnh đã giúp 5.821 hộ nghèo, 1.822 hộ cận nghèo, 307 hộ mới thoát nghèo, 3.112 người lao động thiếu việc làm, 1.618 hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động dư thừa, hỗ trợ 4.256 hộ gia đình xây dựng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh,…

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang xác định đầu tư tín dụng luôn đi kèm rủi ro tín dụng, vì vậy, các ngân hàng đã kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, giải pháp xử lý nợ xấu, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn hỗ trợ ngân hàng tháo gỡ khó khăn trong xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm gắn với việc thực hiện Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đến năm 2030. Đến ngày 31/7/2022, nợ xấu tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh là 343 tỷ đồng, chiếm 1,4% trên tổng dư nợ.

Chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn với chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Chuyển đổi số là việc làm quan trọng, cấp thiết, tiết giảm chi phí hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, qua đó, tiết giảm chi phí sử dụng dịch vụ ngân hàng của cả khách hàng, thúc đẩy ngân hàng và khách hàng cùng phát triển. NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện chiến lược tài chính toàn diện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời, đã thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số hệ thống ngân hàng Tuyên Quang với sự tham gia của Ban Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang với Giám đốc các NHTM, NHCSXH,…

Với các biện pháp, giải pháp được chỉ đạo, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đồng thuận triển khai thực hiện nhằm số hóa hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phát triển nhanh, an toàn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như: Mở rộng mạng lưới các máy giao dịch tự động đa năng với các tính năng giao dịch không cần thẻ, nộp tiền mặt không cần nhân viên ngân hàng hoạt động 24/7, nâng cao độ bao phủ các hình thức thanh toán qua mã QR,… Đến ngày 31/7/2022, trên địa bàn tỉnh đã có 88 máy giao dịch tự động (ATM/CDM), tăng 02 máy so với đầu năm 2022; có trên 330 máy POS/mPOS; trên 3.500 điểm thanh toán QR Code đang hoạt động; có trên 800 đơn vị hưởng lương ngân sách thực hiện trả lương qua tài khoản; có khoảng 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nộp thuế qua ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu về giao dịch, về thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Đồng thời, thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, các ngân hàng đã miễn toàn bộ phí giao dịch qua Mobile Banking, Internet Banking cho khách hàng cá nhân, góp phần tích cực vào phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các mục tiêu của chiến lược tài chính toàn diện. Theo báo cáo tổng hợp từ các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, tốc độ phát triển thanh toán qua điện thoại di động, qua QR Code nửa đầu năm 2022 đã cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả giai đoạn 2019 - 2021.

Các ngân hàng cũng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để tạo nên hệ sinh thái số cho người sử dụng, nổi bật như: Agribank đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Điện lực Tuyên Quang nhằm mang lại tiện ích tối đa cho người dùng trong thanh toán tiền điện; Agribank, Vietinbank đã kết nối hoạt động thanh toán trực tiếp với Cổng dịch vụ công của tỉnh; việc triển khai thu, chi ngân sách nhà nước, chi an sinh sã hội, thu học phí, viện phí,… từng bước được triển khai một cách tự động hóa qua các ngân hàng.

Tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp

Trong những tháng cuối năm 2022, NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần bám sát hơn nữa tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần tích cực vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát triển ngành Ngân hàng; trọng tâm là một số nội dung sau:

Một là, các NHTM tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Thống đốc NHNN hướng dẫn NHTM thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; xác định việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất 2% là nhiệm vụ chính trị hàng đầu xuyên suốt trong năm 2022 và 2023. Việc thực hiện phải đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo các nguyên tắc: công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; ngăn chặn các sai phạm, rủi ro, trục lợi chính sách. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, về bảo đảm tiền vay và đăng ký giao dịch bảo đảm; tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay; giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Hai là, về hoạt động tín dụng, từng ngân hàng cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng đầu tư cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, tham gia thực hiện các khâu đột phá, các nghị quyết, đề án của tỉnh Tuyên Quang, đầu tư vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, kinh tế xanh, đảm bảo an toàn vốn vay, tuân thủ quy định pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Đồng thời, có các hình thức, biện pháp linh hoạt, phù hợp, thiết thực tiếp cận thường xuyên với 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ kinh doanh trên từng địa bàn để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, nhu cầu vay vốn tín dụng, sử dụng dịch vụ ngân hàng, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên quan đến hoạt động ngân hàng, từ đó kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Tăng trưởng tín dụng phải đi liền với kiểm soát chất lượng tín dụng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. NHCSXH tiếp tục bố trí nguồn vốn và triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện đúng quy định việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay.

Ba là, từng ngân hàng trên địa bàn tỉnh phải chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan truyền thông, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách tín dụng, nhất là các cơ chế, chính sách ngân hàng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, các chính sách của tỉnh về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng, các quy định, điều kiện, thủ tục cụ thể để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng khi có nhu cầu.

Bốn là, các ngân hàng tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, đẩy mạnh hoạt động phát triển dịch vụ ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động thanh toán trên địa bàn, cụ thể: (i) Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 13/01/2022 của Thống đốc NHNN về đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; các Kế hoạch của hệ thống ngân hàng tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025; (ii) Chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; (iii) Chủ động rà soát, chú trọng đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ đảm bảo hạ tầng thanh toán, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm,… để hoạt động thanh toán thông suốt, kịp thời, an toàn, bảo mật; thực hiện đúng lộ trình việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thẻ chíp nội địa; (iv) Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của người dân, doanh nghiệp trước những rủi ro an ninh mạng, các thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo trong hoạt động thanh toán. Thường xuyên đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận diện, xử lý rủi ro cho cán bộ, nhân viên ngân hàng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 

Hoàng Minh Tú
NHNN Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Bình luận Ý kiến của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Đóng lại ok
Bình luận của bạn chờ kiểm duyệt từ Ban biên tập
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
Hệ thống ngân hàng tỉnh Thừa Thiên Huế đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp
30/09/2022 187 lượt xem
Trong hai năm 2020 - 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch Covid-19 ở quy mô lớn, đẩy lùi dịch bệnh.
Chương trình tín dụng chính sách:  20 năm phát huy hiệu quả
Chương trình tín dụng chính sách: 20 năm phát huy hiệu quả
27/09/2022 971 lượt xem
Chương trình tín dụng chính sách với nòng cốt là các hoạt động cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần hạn chế “tín dụng đen”, tạo nguồn lực cho tỉnh An Giang thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
Tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo ở Thủ đô Kháng chiến
23/09/2022 2.147 lượt xem
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có địa hình đa dạng và phức tạp, đồi núi chiếm hơn 73% diện tích với 02/07 huyện nghèo, 57/138 xã vùng khó khăn; Tuyên Quang có 213.357 hộ gia đình với 867.000 nhân khẩu. Trong 20 năm qua, đã có 825.906 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu - Góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế
21/09/2022 717 lượt xem
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu luôn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần khơi thông nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng, qua đó tăng cường mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Hành trình 20 năm nỗ lực với sứ mệnh vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác
20/09/2022 1.048 lượt xem
Hà Quảng là một huyện vùng cao, nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng, có diện tích đất tự nhiên gần 811 km2, dân số 62.517 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 99,5% tổng số hộ dân toàn huyện. Hà Quảng có 21 đơn vị hành chính cấp xã gồm 19 xã và 02 thị trấn; theo chuẩn nghèo đa chiều, tính đến ngày 30/12/2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện chiếm 51,59% với tổng số 7.227 hộ, trong đó, hộ nghèo có 5.546 hộ, chiếm 39,59%, hộ cận nghèo có 1.681 hộ, chiếm 12%.
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát
15/09/2022 423 lượt xem
Theo các chuyên gia, đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, việc không quản lý được lạm phát sẽ tạo ra rất nhiều bất ổn. Từ sau khi ổn định hệ thống tiền tệ với chính sách room tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đạt được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô khi lạm phát được kiểm soát tốt.
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Ngành Ngân hàng chủ động triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương
13/09/2022 485 lượt xem
Thời gian qua, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn có chủ trương, chính sách, giải pháp kịp thời, đúng đắn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế.
 Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
Tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên: Gieo niềm tin cho người yếu thế
07/09/2022 388 lượt xem
Đại Từ là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên 25 km, với tổng diện tích tự nhiên là 57.790 ha.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hệ thống ngân hàng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các giải pháp nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương
02/09/2022 1.223 lượt xem
Tám tháng đầu năm 2022, nhờ hàng loạt cơ chế, chính sách được Chính phủ, các bộ, ngành ban hành kịp thời như điều chỉnh giảm giá xăng dầu, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp…, tạo điều kiện cho nền kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Ngân hàng Chính sách xã hội  Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar: Dấu ấn 20 năm đồng hành cùng người nghèo
29/08/2022 1.159 lượt xem
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai rộng rãi và hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: Hướng tín dụng vào động lực phát triển kinh tế của tỉnh
26/08/2022 1.182 lượt xem
Những tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã bám sát chủ trương của Chính phủ, định hướng và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện các giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam: Bền bỉ hành trình cung ứng tín dụng giảm nghèo bền vững
22/08/2022 1.248 lượt xem
Những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một chủ công hỗ trợ nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam, tín dụng chính sách xã hội đang là lực đẩy giúp người dân từng bước thoát nghèo. Tuy nhiên, câu chuyện giảm nghèo bền vững, nối gần khoảng cách thu nhập với người dân miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, các vùng miền trên cả nước nói chung vẫn là thách thức đối với tỉnh Quảng Nam trong những năm tới.
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
Giải pháp cho công nhân, người lao động tiếp cận vốn chính thức, tránh xa “bẫy” tín dụng đen
19/08/2022 1.517 lượt xem
Nhằm giúp công nhân, người lao động sớm thoát khỏi những hình thức vay tín dụng đen, ngành Ngân hàng đã chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng đưa ra gói tín dụng 20 nghìn tỷ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp có nhu cầu vay tiêu dùng.
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
Hệ thống ngân hàng tỉnh Đồng Tháp đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh
11/08/2022 1.294 lượt xem
Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11) nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 7 tháng đầu năm 2022, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chủ động, kịp thời tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các nhiệm vụ, giải pháp về tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
Hệ thống tiền tệ trong tương lai
10/08/2022 2.091 lượt xem
Trung tâm của hệ thống tiền tệ là ngân hàng trung ương (NHTW), với vai trò phát hành tiền và duy trì những chức năng cốt lõi. Tuy nhiên, NHTW không hoạt động đơn độc mà có sự phân chia lao động với các ngân hàng thương mại và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán (Payment Service Providers - PSPs) - triển khai hàng loạt quy trình thanh toán cơ bản và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng. Sự phân công vai trò này đã tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng với sự tham gia đầy nhiệt huyết và sáng tạo của khu vực tư nhân vào việc cung cấp dịch vụ thanh toán.
Giá vàngXem chi tiết

GIÁ VÀNG - XEM THEO NGÀY

Khu vực

Mua vào

Bán ra

HÀ NỘI

Vàng SJC 1L

65.800

66.620

TP.HỒ CHÍ MINH

Vàng SJC 1L

65.800

66.600

Vàng SJC 5c

65.800

66.620

Vàng nhẫn 9999

50.350

51.250

Vàng nữ trang 9999

50.250

50.850


Ngoại tệXem chi tiết
TỶ GIÁ - XEM THEO NGÀY 
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 23.535 23.845 26.488 27.866 31.023 32.318 204.16 214.87
BIDV 23.575 23.855 26.575 27.683 31.139 32.402 203.99 213.29
VietinBank 23.553 23.853 26.607 27.727 31.399 32.409 204.47 213.47
Agribank 23.555 23.845 26.787 27.493 31.334 32.117 205.87 211.70
Eximbank 23.570 23.840 26.871 27.398 31.480 32.096 206.75 210.81
ACB 23.570 23.900 26.814 27.429 31.401 31.993 206.11 211.05
Sacombank 23.592 23.967 26.953 27.513 31.568 32.084 206.29 212.66
Techcombank 23.558 23.860 26.643 27.863 31.118 32.281 205.24 214.28
LienVietPostBank 23.540 23.995 26.875 27.928 31.504 31.988 207.19 213.97
DongA Bank 23.610 23.860 26.930 27.410 31.560 32.110 203.80 210.30
(Cập nhật trong ngày)
Lãi SuấtXem chi tiết
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Cake by VPBank
0,10
-
-
-
3,80
-
3.90
6.90
-
7.50
7.60
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,10
3,20
3,40
4,50
4,60
5,10
5,80
Sacombank
0,03
-
-
-
3,50
3,70
3,80
5,20
5,35
5,80
6,20
Techcombank
0,03
-
-
-
2,95
3,25
3,45
5,25
5,25
5,65
5,75
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,50
3,50
3,80
4,47
4,45
5,49
5,34
DongA Bank
0,20
0,20
0,20
0,20
3,80
3,80
3,80
6,10
6,20
6,70
7,00
Agribank
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,40
3,50
3,70
5,40
5,40
5,90
6,00

Liên kết website
Bình chọn trực tuyến
Nội dung website có hữu ích với bạn không?